fredag 29. desember 2023

Morgentanke: Slappe helt av …

Balansen har det grunnleggende i seg, hvor ståstedet er støtt og trygt og hvor følelsen av mestring faktisk skjer.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "roer ned".

Tid til god ettertenksomhet, er garantisten for inntrykksforvaltning og den balanserende roen som da oppstår, hvor sinn og kropp er tilstede.

… smiler passe slapt …

torsdag 28. desember 2023

Morgentanke: Tilbakelent …

Tilvenningen mot roen i det tilbakelente, er en øvelse som mesterne må tilrettelegge som noe trygt for lærlingene.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "tilbakelent".

Balansen i det å koble av på en god måte, er investering i kraftbalansen som da naturlig får påfyll.

… smiler bakoverlent …


onsdag 27. desember 2023

Morgentanke: Rolige dager …

Dager som takter seg inn i den våkne delen av døgnet, etter innholdsrike dager med nærhet og tid for ettertanke.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "rolige dager".

Godt med ro, samt kontrasten i taktomslaget, som setter et flott oppfattet nyansert perspektiv, hvor hverken avhenger av eller.

… smiler rolig …

fredag 22. desember 2023

Morgentanke: Tanker til kaffen …

Rolige morgentimer og egen resonans i eget tankelandskap, gir mulighet for balansering av inntrykk og forventning.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "ideer til kaffen".

Alltid godt i øyeblikkets sone, når alt som har vært og alt som tenkes komme, er skjøvet bort.

… smiler levende …

torsdag 21. desember 2023

Morgentanke: Kaffegrut …

Alle bestanddeler er nødvendige ingredienser for at sammensetningen skal kunne fungere som forventet.

Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "kaffegrut".

Dermed oppleves kaffesmaken som noe varierende bra, hvor tilhørende tanker om opplevelsene også påvirker.

… smiler variert …

onsdag 20. desember 2023

Morgentanke: Balanserende kaffe …

Midtveis i hverdagene og klar for hva som fortsatt gjenstår av oppgaver, dermed blir det godt å utøve nødvendig innsats.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "Balanserende cirkus kaffe".

Koppen fylles balanserende opp med mer kaffe, når innholdet fortæres slurk for slurk.

… smiler og vipper hit som dit …

tirsdag 19. desember 2023

Morgentanke: Morgenkaffe …

Starten på dagen er alltid på det punkt som gjenkjennes som denne starten, hvor det som har vært har vært.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "Morgenkaffe vinter".

Roen rundt tankene som drifter fremover som noe tenkt, blir bare en tanke og øyeblikket med kaffekoppen kjennes og merkes.

… smiler her som nå …

mandag 18. desember 2023

Morgentanke: Kaffekos …

Ikke alle dager starter helt som de andre og dette er absolutt en slik dag, hvor takten ikke er helt i orden.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "kaffekos".

Uansett hvor skjevt ut fra tenkte oppstarter, så koser jeg meg godt ved å holde i kaffekoppen.

… smiler likevel …

fredag 15. desember 2023

Morgentanke: Intuisjon …

Intuisjon er en form for erkjennelse, innsikt eller erkjennelsesevne.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "kreativ magefølelse".

Noe som på norsk ofte assosieres med begrepet «magefølelse».

… smiler helt av meg selv …

torsdag 14. desember 2023

Morgentanke: Forståelse …

Fra både norrønt fyrirstanda og forstanda fra lavtysk opprinnelig stå foran noe for å undersøke det.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "hvordan forstå språk".

Forståelse er å skjønne hva som blir kommunisert eller hvordan noe henger sammen.

… smiler i forsøket …

onsdag 13. desember 2023

Morgentanke: Bevissthet …

Mine ideer om bevissthet er ikke helt beskrevet for meg på samme måte som den moderne sinnsfilosofien, psykologien eller den kognitive vitenskapen definerer den.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "abstrakt fysiskt tilstede".

Min fremstilling forenkles med ideen om å være fysiskt tilstede, sammen med det fokuserte.


… smiler ut fra det samme punkt …

tirsdag 12. desember 2023

Morgentanke: Ideer …

En ide kan betyr en tanke, forestilling eller oppfatning, men brukes forskjellig i ulike sammenhenger.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "Spinn og fantasi".

Idé kan også bety en plan, påfunn, innfall eller poeng, kan brukes om tankespinn og fantasier.

… smiler full av ideer …

mandag 11. desember 2023

Morgentanke: Tanker …

Tenking involverer prosessering av informasjon, problemløsning, fornuft og det å ta bestemmelser.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "Tenking, problemløsning".

Må faktisk tenke noe mer på ideene som nå dukker opp, finne ut av hvor tankestrømmen naturlig da går.

… smiler ettertenksomt …

fredag 8. desember 2023

Morgentanke: Sprudlende …

Når livet har funnet sin eksistens og tankene om hva som skulle eller kunne er akseptert og den indre kritiker er balansert.

Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "balansert kritiker".

Så blir det stort rom for sann glede og sprudlende omgang av egne gode tanker, som forsterker.

… smiler sprudlende …

torsdag 7. desember 2023

Morgentanke: Eksistere …

Tilstanden til det å være tilstede, er vesentlig og enda mer givende om det tillegges innsats og kraft i en eller annen retning.

Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "vesentlig og mer givende"

Alle forsøk er gode forsøk, så lenge det forsøkes.

… smiler tilstede …

onsdag 6. desember 2023

Morgentanke: Eksistens …

Det å være eller ikke være, er avgjørende for hvordan vår kultur vurderer tilstedeværelse og eksistens.

Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "kultur vurderer tilstedeværelse".

Her eller der er mindre viktig, når jeg skal oppfattes av meg som meg.

… smiler til speilbildet …

tirsdag 5. desember 2023

Morgentanke: Livet …

Livet oppstår og forandres kontinuerlig fra noe flytende og frem så langt til det vi nå oppfatter er det levde.

Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "Kontinuerlig forandring".

Fantastisk og forunderlig, men absolutt noe som kan prissettes og kjennes på som en fantastisk mulighet.

… smiler i livet …

mandag 4. desember 2023

Morgentanke: Det levde …

Hva er mitt levde og hva er ditt, noe som baseres på valg som igjen avhenger av det erfarte og veldig vanskelig å skulle sammenligne.

Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "Det abstrakt levde i universet".

Ditt og mitt valgte som ikke hindrer eller bidrar negativt, er like riktig som hva som helst ellers.

… smiler selvstendig inkluderende …

fredag 1. desember 2023

Morgentanke: Sosiale medier …

Digital etteraping av de fysiske mekanismer, er en naturlig vei hvor menneskehetens nysgjerrighet bare må ta.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: “balanse, bekymring og eufori”

Det å finne balansen i bekymring og eufori, er en vekting som naturlig oppleves forskjellig.

… smiler både fysisk og digitalt …

torsdag 30. november 2023

Morgentanke: Utenforskap …

Alle vil tilslutt kunne oppdage de som ikke trives i selskap med slik selskapet nå er.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: “forståelse, gi rom til de utenfor”

Ansvaret er da å finne frem forståelsen og gi dem utenfor rom til å bevege seg innenfor og ut igjen.

… smiler til alle utenfor …


onsdag 29. november 2023

Morgentanke: Innenforskap …

Før barrierene brytes, må det ryddes i egen forståelse og tolkning av det som forvaltes av meg selv.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "cleaning understanding men”

Finner så en balansert komfort, som må skyves noe på for å tillate erfaring bortenfor.

… smiler innenfra …

tirsdag 28. november 2023

Morgentanke: Kjennskap …

For å få kjennskap til noe annet, må annet tolereres og oppsøkes i både små og store mengder.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: “anerkjennelse av egne yttergrenser”

Oppdagelse og anerkjennelse av egne yttergrenser, må forstås for å kunne erfare noe nytt i mitt ukjente.

… smiler enda nysgjerrigere …

mandag 27. november 2023

Morgentanke: Sosial …

Det å høre til, er en vesentlig følelse som naturlig har preget menneskehetens nedarvede.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "Key to What?"

Nøkkelen til hva som er gjeldende form for samhandling, vil alltid finne former som det historiske ikke kan referere til.

… smiler sosialt i min form …

fredag 24. november 2023

Morgentanke: Stillstand …

Ro og fred, er også en måte å beskrive stillstand.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "Ro og fred, er også en måte å beskrive stillstand"

Fredens dag er nå ankommer, bare å finne elementer som fyller på med den stemningen.

… smiler i ro …


torsdag 23. november 2023

Morgentanke: Sideveis …

Forflytninger fra midtpunktet blir fort sideforskyvninger og naturlige vendinger som da velges.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "Kaffekoppen med håndtak på siden"

Koppen har en god hank på siden, hvor grepet hviler og forbereder neste slurk.

… smiler på siden …

onsdag 22. november 2023

Morgentanke: På skrått …

Alle retningsvalg har like mange valg som det er grader på et kompass, dermed er det bare å finne det som kan være din kurs.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "Absurde muligheter vist som et kompass"

Godt å kunne velge både rett og skrått.

… smiler passe skakt …


tirsdag 21. november 2023

Morgentanke: Tilbake …

Alle fremskritt går ikke nødvendigvis i forventet retning, noen ganger er fremskrittet å faktisk bevege seg bakover.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "Smaken fra kaffekoppen stiger som varme røyk fra innholdet."

Nipper passe tilbakelent til kaffekoppen og det forholdsvis varme innholdet.

… smiler tilbakelent …

mandag 20. november 2023

Morgentanke: Frem …

Fremover er retningen det indre blikket naturlig har, i starten av denne uka.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "Fremover er retningen det indre blikket naturlig har"

Dermed holdes kaffekoppen opp i retningen fremover og deretter nytes det sorte innholdet.

… smiler fremoverlent …

fredag 17. november 2023

Morgentanke: Fremtidens verdensbilde …

Felles fantasi er veien til å løfte frem mulighetene som hver og en ikke selv ser, dermed kan det som oppfattes som feil bli helt rett.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "fantasi som veien til fremtidige muligheter"

For mitt fastlåste kan være åpenbart løst av andre, hvor positiv skubbing da naturlig skjer som en tilstedeværende nysgjerrighet.

… smiler håpefull …

torsdag 16. november 2023

Morgentanke: Vårt verdensbilde …

Kaffen deles gjerne og tanker fylles med inntrykk og forståelse som skjenkes av alle rundt, fra dette oppstår en felles forståelse.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "ideer om naturen gir en drømmende oppfattelse"

Mitt blir ditt og ditt blir mitt, hvor vi sammen kan se det som faktisk er felles oppfattet som vårt.

… smiler takknemlig til deg for at du smiler til meg …

onsdag 15. november 2023

Morgentanke: Ditt verdensbilde …

Morgen og kaffe er ingredienser som gjenkjennes her, noe som nødvendigvis ikke er det du har et forhold til.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "Innlevelse i beskreven innsikt"

Innlevelse i andres beskrevne, er en forutsetning for at vi kan finne glede i hverandres forskjeller.

…. smiler så empatisk som jeg kan …

tirsdag 14. november 2023

Morgentanke: Mitt verdensbilde …

Hvor i all verden er den neste ting som ikke forstås, den er her og her, for verden har gått videre selv om jeg har ligget i “dvale”.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "teoretiske forvirrede ideer"

Får børste trøtten ut av trynet og finne utfordringene som faktisk finnes og ikke bare disse teoretiske forvirrede tanker.

… smiler av meg selv …

mandag 13. november 2023

Morgentanke: Et introvert verdensbilde …

Når dagen gryr og tankene våkner, rettes det innvendige blikket utover et perfekt landskap fremfor øyeblikkets forståelse.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "Et introvert verdensbilde"

Øynene åpnes og verden er bare slik den er, ikke mer eller mindre flott, bare så flott som denne dag faktisk kan være.

… smiler fra innsiden og ut …

fredag 10. november 2023

Morgentanke: Kreative tanker …

Firkanter passer alltid inn i enhver trekant, der hvor omrisset av den ovale dimensjonen farges på en motstridende måte.


ai generert visualisering utført i leonardo.ai

Kaffen er sort frem til den gule bunnen vises, en åpenbaring av at det nå trengs påfyll.

… smiler som en påfugl …

torsdag 9. november 2023

Morgentanke: Tenker høyt …

Påtrengende ideer og gjøglerier er befriende unnagjort og følelsen av stolt flauhet brer seg naturlig.


ai generert visualisering utført i leonardo.ai

Må alltid våge mer enn tenkt, slik at atferd ikke fastfrosses i gamle satte takter.

… smiler forsiktig tenkende til verden …

onsdag 8. november 2023

Morgentanke: Kreativitet består …

Uansett antall tilbakelagte dager, nysgjerrigheten pirres av genet fra ur-opphavet og lager bilder av noe mer.


ai generert visualisering utført i leonardo.ai

Får bare la inspirasjonen smitte over på de andre arenaer, selv om ikke de gjøremålene har samme karakter.

… smiler inspirert …

tirsdag 7. november 2023

Morgentanke: Ideer kommer og går …

Hva som flyr gjennom luften, kan observeres og følges med blikket.


ai generert visualisering utført i leonardo.ai

Tankene som brått dukker opp, kan like fort bli borte uten et spor.


Kaffetåren i bunnen av koppen er også blitt borte.


… smiler helt borte og vekk …PS! Ombruke av tankene, en egen visuell fremstilling: Videolenke


mandag 6. november 2023

Morgentanke: Tanke om tanker …

Hva som oppleves og hva som tenkes opplevd, er en evig pågående prosess.


ai generert visualisering utført i leonardo.ai

Kaffen smaker det den smaker, selv om tankene om noe annet dukker opp.

… smiler ettertenksomt …

fredag 3. november 2023

Morgentanke: Kan høsten være tilbake …

Standhaftige varmegrader fyller dagen med regndråper som naturlig tærer på snøen som så langt har kommet.


ai generert visualisering utført i leonardo.ai

Fra vinduskarmen følger øynene med på regnet sitt forsøk på å vaske bort det hvite og igjen vise frem høstens farger.

… smiler frem og tilbake …

torsdag 2. november 2023

Morgentanke: Høst på pause …

Høsten ser ut til å midlertidig ha gitt opp, hvor Kong Vinter nå har festet grep og erklært seier.


ai generert visualisering utført i leonardo.ai

Fyller koppen med noe varmt rykende og skuer utover hvite flater, som strekker seg som et lysere teppe i nattens ellers mørke.

… smiler ambivalent …

onsdag 1. november 2023

Morgentanke: Fortsatt hvitt …

Tanker om sommer er noe som nå kun er en tanke, så får kaffe være kaffe og sommer det som bare kommer etter både vinter og vår.


ai generert visualisering utført i leonardo.ai

… smiler sort og hvitt …

tirsdag 31. oktober 2023

Morgentanke: Hvitt og hvitt …

Bakken er omdannet og lysere enn før, endringene er åpenbare og veien tilbake til sommeren er kun minner fra det som har vært.


ai generert visualisering utført i leonardo.ai

Så klar som jeg kan være, går jeg inn i dagen med en varm kopp kaffe.

Finner roen i forandringen som alltid blir som den blir, uavhengig av om jeg mener at den skulle vært slik eller sånn.

… smiler passe klart …

mandag 30. oktober 2023

Morgentanke: Høstens gule har blitt dekket …

Et forholdsvis tynt hvitt belegg har nå lagt seg på toppen av alt det gylne brune, som tegn på tilbakelagt sommer.

ai generert visualisering utført i leonardo.ai

Fra avstand og på andre siden av glasset i vinduet, finner jeg glede i varmen fra kaffekoppen i det våkne flotte.

… smiler i overgangen …

fredag 27. oktober 2023

Morgentanke: Oppe på fjellet …

Med koppen full av kaffe, starter dagen med tanker om å komme frem.

Uka starter alltid med påbegynte tanker og ideer, hvor ukedagene former veien videre.

Nesten fremme er et godt sted å være, hvor siste delmål er innen rekkevidde.

… smiler på toppen …

torsdag 26. oktober 2023

Morgentanke: Vaklende berg …

Når grunnmuren ikke står støtt, så blir det en mesterlig øvelse å holde balansen.

Noe hit og noe dit, så kompenseres det med motbevegelser og andre balanserende tiltak.

… smiler skakt …

onsdag 25. oktober 2023

Morgentanke: Fjellstøtt …

Solide ståsteder og trygghet i valget, er balanserende gode utgangspunkter.

Det som er helt sikkert, er at all basis alltid trenger balanse og tilstrekkelig med forutsigbarhet, for å finne det som naturlig blir ettertidens svar på hva som velges godt.

Det levde vil konstant befinne seg i usikkerhet over å ikke kjenne alle detaljer.

… smiler i trygge valg …

tirsdag 24. oktober 2023

Morgentanke: Dovre er alltid Dovre …

De staute og urokkelige fjellene ved Dovre viser til styrke og fasthet og har i ettertid blitt stående som et nasjonalt symbol for samhold.

… smiler sammen …

mandag 23. oktober 2023

Morgentanke: Enige og tro til Dovre faller …

Et uttrykk som har blitt en del av folkesjelen vår siden 1814.

Ordene har blitt gjentatt i norsk politikk og kultur som slagord for nasjonal patriotisme, uavhengighet, samhold og demokrati.

… smiler standhaftig …

fredag 20. oktober 2023

Morgentanke: Arvede forutsetninger …

Hvem er egentlig jeg, et spørsmål som har med fortiden å gjøre, men som inneholder så mye mer enn det som har vært.

Så gjelder det å huske hva som har vært og skille ut det som forandring bare naturlig får til å skje.

… smiler inspirert …

torsdag 19. oktober 2023

Morgentanke: Puslespillet …

Husker du, husker jeg?

Ja og nei er svaret på det, da minner sorteres på en måte som gjør at ettertiden må sette det erindrede tilbake i rett rekkefølge.

Sammensatte minner trenger derfor ikke være speilede bilder.

… smiler med en fornemmelse …

onsdag 18. oktober 2023

Morgentanke: Fornemmelse …

Følelsen av å forstå ved gjenkjennelse er påtrengende, hvor detaljene bare uteblir fra øyeblikket.

Magefølelsen er en betryggende og irriterende kraft, hvor forstått ikke bestandig er like forstått.

… smiler forståelig …

tirsdag 17. oktober 2023

Morgentanke: Skjulte tanker …

Rekkene av tanker som forsøker å få frem glemte detaljer, finner først det midlertidig tapte, når anstrengelsen opphører.

En uanstrengt flyt sveiper helt naturlig bortom koblingene, når tankene får annet å tenke på.

… smiler og oppdager …

mandag 16. oktober 2023

Morgentanke: Tanker som glipper …

Hvor enkelt er det ikke å gjenkjenne visuelt, samtidig som detaljene ikke faller på plass.

Hektiske vendinger tåkelegger naturlig detaljene.

… smiler naturlig glemskt …

fredag 13. oktober 2023

Morgentanke: Støttende gode …

Så gode alle egentlig er, når vi støtter og motiverer hverandre i utøvelsen av oppgaver som ennå ikke mestres.

Perioder med annen opplevelse håndteres, når tankene hviler på realiteten om hvor bra støttende kraft som naturlig finnes i oss alle.

… smiler sammen …

torsdag 12. oktober 2023

Morgentanke: Slik flyter det …

Steg for steg, kopp for kopp og deretter dag for dag.

Balansen er vippet over mot "til" og ikke lenger "fra" helg.

… smiler underveis …

onsdag 11. oktober 2023

Morgentanke: Vi er der egentlig for hverandre …

Min rolle i helheten, er å gjøre så godt jeg kan.

Ikke mer og ikke mindre, samtidig som mitt presterte ikke bestandig lykkes helt bra og da er det godt med veiledende støtte fra deg og deg.

Sammen gjør vi hverandre gode og det føles bra.

… smiler håpefull …

tirsdag 10. oktober 2023

Morgentanke: En evig arv …

Meg og ikke mitt, det som faktisk finnes og er, et resultat av alle generasjoners kreative innsats.

Vårt overleveres til det som blir, dermed eies ikke noe i øyeblikket, kun en evig strøm av forandring.

… smiler realistiskt …

mandag 9. oktober 2023

Morgentanke: Rettferdig fordeling …

Absolutt alle vil så gjerne gjøre rett og riktig, når forutsetninger faktisk finnes.

Bare trist å forstå hvordan meg og mitt, så naturlig velges på bekostning av felles rett og riktig.

… smiler noe betuttet …

fredag 6. oktober 2023

Morgentanke: Noen dager er bare slik …

Syklusen i hverdagen nærmer seg enden, hvor helgedagene tar over og annet innhold bare oppstår.

Men hvor er kaffekoppen, ikke her og ikke der, ble noe skjevt ut fra hoppkanten i dag.

… smiler forfjamset …

torsdag 5. oktober 2023

Morgentanke: Perspektiv fra mitt andre …

Kaffesorte morgener og forvirrende arv fra dynerikets landskap, når rare tankerekker fra det drømte blir med inn i morgenen.

Fantasi formasjoner blir omgjort til kjente steder, når utsikten fra kanten av kaffekoppene oppdages mer og mer.

… smiler drømmeaktig …

onsdag 4. oktober 2023

Morgentanke: På plass …

Etter nattens drømmer fjernes de tilhørende absurditeter fra nattens innhold.

Står dermed opp og sorterer realiteter inn i den gryende dag.

… smiler våkent …

tirsdag 3. oktober 2023

Morgentanke: Tilslørt måne …

Med løftet hodet så møter blikket et måneskinn som egentlig er refleksjonen av solen i natten.

Lette og tunge skritt inn i den nye dagen, så steges det uansett et steg av gangen.

… smiler passe tilslørt …

mandag 2. oktober 2023

Morgentanke: Smått og stort …

Månen er stor og stjernene fremstår som små, et perspektiv som forteller mest om min egen plassering.

Jupiter ser også kun ut som en ørliten prikk, når konturen av månelandskapet vises.

… smiler stort i det lille …

fredag 29. september 2023

Morgentanke: Fremme og videre …

Tidlig mørkt, sent lyst i den nære årstid.

Rykende god aroma fra en gul kopp som virkelig varmer, hvor kaffe faktisk bare er kaffe.

… smiler passe trøtt …

torsdag 28. september 2023

Morgentanke: Fort og fortere …

Takten fortsetter rytmisk videre og lenger inn i hverdags uka, bare å riste nattens mørke ut av øyeblikket og kjenne dagen krype forsiktig frem.

Siden minus og minus blir pluss, så legges en beksvart kaffe kopp til morgenens mørke og deretter ventes det på resultatet.

… smiler noe trøtt …

onsdag 27. september 2023

Morgentanke: Overgangene preger …

Årstider kommer og fortsetter, hvor det alltid finnes glidende overganger som minner om den forrige sesongen.

Mørke morgener og svart kaffe, har like sjatteringer og nyanser, hvor dagene bryter over i det som tidvis minner om sommer.

… smiler lysere mørkt …

tirsdag 26. september 2023

Morgentanke: Forandringens tid …

Høsten slør ligger tydelig som en dyne over landskapet nå om morgenen, forsiktig trekkes det mørke forsiktig til siden og dagen titter faktisk frem.

Så klar som jeg kan være, bare koppen med varm kaffe dukker opp i min hånd.

… smiler passe håpefull …

mandag 25. september 2023

Morgentanke: Ukedagen sin rytmiske takt …

Start og tilhørende stopp, så videre og videre for å våkne opp til ukas reelle takt.

Her blir det både bra og best, når søvnens døsige takt omgjøres til noe mer våkent forstått.

… smiler i startgropa …

fredag 22. september 2023

Morgentanke: Fremme og videre …

Leter alltid underveis etter hva som er skjæringspunktet i øyeblikkene, hvor “her og nå” omgjøres til det fremtidige.

Koppen med kaffe smaker utsøkt og er nå varm, for så å kjølne og bli tommere.

De små varmende små slurker stråler varme utover og etablerer en forståelse av prosessen som fortsetter og fortsetter, mens øyeblikket nytes.

… smiler med kaffe i munn …

torsdag 21. september 2023

Morgentanke: Det som har vært har vært …

Veien videre er alltid via her og nå, hvor “nå” og “nå” aggregeres opp som all fortid.

Det som har vært omgjøres til fortid uten noen som helst anstrengelse.

Kaffekoppene som har blitt drukket, har vært like gode som de har vært vonde og sånn er det bare.

… smiler ettertenksomt …

onsdag 20. september 2023

Morgentanke: Balanserer rekker av dager …

En dag dit og en dag hit, bare å henge på og oppdage forståelse av hva som faktisk er.

Til stede og ikke lenger i drømmeland, kjenner jeg at koppen med kaffe faktisk er varm.

Forsøker å la håpet og det tenkte være hva det er, samler det fokuserte i øyeblikket som faktisk er her nå.

… smiler varmt av kaffen …

tirsdag 19. september 2023

Morgentanke: Sakte videre …

Alle dager starter, fortsetter og ender hvor syklusen igjen begynner på ny.

Rytmen i livet er den samme, hvor hver og en opplever start, innhold og en avrunding.

Hva takten krydres med, er hver og en sine forutsetninger til å fylle innholdet i det taktfaste.

 … smiler mot kaffekoppen …

mandag 18. september 2023

Morgentanke: For en start …

Hvor er kaffekoppen mon tro, ikke her og ikke der.

Alle takter har ikke nødvendigvis min tone, men sin egen fantastiske nydelige rytme.

Hvor godt sameksistensen fungerer, avhenger av synkronitet og grad av egen toleranse.

… smiler på leting etter kaffekoppen …

fredag 15. september 2023

Morgentanke: Opphøyet forståelse …

Bistand til mer forståelse, er og har vært menneskehetens vei videre.

Hvordan har alltid vært avhengig av delings plattformene som har utviklet seg fra leirbålet og frem til dagens digitale flater.

Reell forståelse vasker sakte bort andel tenkt og trodd, slik blir det erfarte balanserer og forstås på en felles best mulig måte.

… smiler fremtidig …

torsdag 14. september 2023

Morgentanke: GI …

Alle begreper vris og vendes, til de fleste kan enes om hva som er oppfattet som felles forstått.

Dermed parkeres det totalt urealistiske, samtidig som overdimensjonert optimisme har fått mer reell balanse.

Likevekt etableres hvor nye begreper farges varmere, som ny innsikt
 inn i hva som fremtidig blir Gunstig intelligens (GI).

… smiler gunstig …

onsdag 13. september 2023

Morgentanke: KI …

Kunstig intelligens er det norske begrepet for ny avansert sammenstilling av informasjon.

Både forventning og frykt krysses, hvor fordeling varierer i stor grad.

Dermed kan kommunikasjonen bomme på hverandres innhold og forståelse, om samtalen inneholder "pærer" og den andre forstår "epler".

… smiler passe forstått …

tirsdag 12. september 2023

Morgentanke: AI …

Artifical Intelligence kom brått og feiende inn som en allmenn forståelse, da tilgangen ble enkelt tilgjengelig.

Nysgjerrigheten er alltid den naturlige drivkraften i all utforskning.

… smiler på søken …

mandag 11. september 2023

Morgentanke: Digital assistent …

All bistand og hjelp ansees som noe naturlig bra, hvor du ønsker å hjelpe meg og hvor jeg selvfølgelig bistår deg.

Så kommer skeptikerne naturlig på banen, med fremstilling av egne bekymringer i en "Dommedags" innpakning.

Rart hvordan assistert hjelp vris og vendes i retninger som avdekker svakhet i å se helhet i et fornuftig perspektiv.

… smiler avansert godt …

fredag 8. september 2023

Morgentanke: Verden gir hva den gir …

Fremme ved enden av hverdags uka, så oppsummeres det tilbakelagte i både korte og lange termer.

Så godt overlevd og tilstrekkelig levd, bare å stable tanker om hva som har vært og hva det blir.

Alle skrifter om håp og tro, er substitutt for evnen til å våge og finne gleden i det faktiske.

… smiler passe alvorlig …

torsdag 7. september 2023

Morgentanke: Verden oppdages til slutt …

Luftslott punkteres til slutt, uansett hvor robuste forebyggende tiltak som er gjort, så innhenter realiteten alle og enhver.

Spørsmålet er bare tidspunktet, om det er i øyeblikket hvor skriket stilnes og den siste luften utåndes, eller om det blir oppmerksomhet til endring.

Roen kommer uansett, når alt stilnes og alt vi vet omgjøres til forståelse av det som ennå ikke forstås.

… smiler helt sant …

onsdag 6. september 2023

Morgentanke: Verden fremstår illosorisk …

Min verden trenger ikke være din verden og slik må det bare være.

Mitt levde inneholder alt hva jeg har fylt det med, en forutsetning som ingen andre enn jeg kan forstå.

Dermed blir mitt undrende spørsmål fra mitt forståtte, et klumsete omformulert forsøk på innsikt.

… smiler tilgjort …

tirsdag 5. september 2023

Morgentanke: Verden blir som den blir …

Håpet sies å være farget i lys grønt, veldig fint at den lyse fargen også kan benyttes til noe.

Lyse farger blir fort noe vassent og oppfattes ikke like fargerike som opprinnelige farger.

Får bare la nyanser være nyanser og finne gleden i variasjonene som naturlig finnes.

… smiler til slik det blir …

mandag 4. september 2023

Morgentanke: Verden er som den er …

Samme hvor uthvilt eller oppgitt enhver start blir, så roterer fortsatt jordkloden i sin egen takt og livet finner uansett sine veier.

Uansett hvor mye utfordring som finnes der fremme, så tar jeg tak i min andel og håndterer dette etter min forståelse.

Om resultatet oppfattes som bra eller katastrofalt, så var utgangspunktet der det var og veien videre blir full av mer forstått.

… smiler til det å være …

fredag 1. september 2023

Morgentanke: Froskekysset …

Høstens første dag og en kjøligere start hvor den siste sommerdagen er tilbakelagt med oppdagelsen av at forvandlingen allerede er på gang.

Alltid fint med overganger, da prissettes det unike i dagene som er både sånn og slik.

Finner ro i det rytmisk foranderlige og frydes over det som alltid er annerledes små detaljer, hvor denne dag er helt annerledes enn alle gårsdager.

… smiler høstlig …

torsdag 31. august 2023

Morgentanke: Sammenvevd …

Mitt åndedrag på denne siden får alltid påvirkende effekter på den andre siden, uten at min direkte oppfatning er tilstede.

Så enkelt og så vanskelig å forstå hvor koblede livene som nå eksisterer faktisk er, da må en euforisk gleden kunne kjennes.

Omgivelsene forvalter sammenhengene umiddelbart, selv om vi lager vår egen lokale fortelling.

… smiler realistisk igjen …

onsdag 30. august 2023

Morgentanke: Globale små endringer …

Morgentanke: Globale små endringer …

Små forandringer merkes ikke før de aggregeres og danner perfekte små stormer, hvor effektene bare spinner proporsjonalt.

Mange små bekker blir til slutt til større føringer som naturlig belaster omgivelsene med ekstra trykk av noe annet enn tidligere.

… smiler i det aller minste …

tirsdag 29. august 2023

Morgentanke: Samspill …

Alle grunnmurer avhenger av et stabilt og tilpasset underlag, for å gi et godt utgangspunkt for reisverket og bygge brikkene som naturlig følger.

Posisjon og retning spiller inn på varigheten som det bygde får.

Er plasseringen tilpasset de utenkelige forhold, så reduseres bekymringene som vil kunne komme.

Retningen på vær og vind avgjør alltid plassering av adkomst, hvor mer eller mindre slåssing med opphopet snø da er en realitet.

… smiler til naturens råskap …

mandag 28. august 2023

Morgentanke: Villhagen …

Artsobservasjoner er en viktig indikator på hvordan det står til med artsmangfoldet og en mulighet som alle og enhver kan bidra med.

Vi kan alle spesielt bidra til å hjelpe de pollinerende insekter, sjekk ut og se om det kan inspirere: https://artsobservasjoner.no/

… smiler konkret …

fredag 25. august 2023

Morgentanke: Global utdanning …

Malala Yousafzai er en pakistansk aktivist og forfatter. Hun ble internasjonalt kjent som en talsperson for jenters rett til utdanning i Pakistan og andre deler av verden, spesielt etter at hun overlevde et attentatforsøk av Taliban i 2012. Angrepet fant sted fordi hun hadde motsatt seg Taliban og kjempet for jenters rettigheter til utdanning.

Etter angrepet ble Malala Yousafzai fløyet til Storbritannia for medisinsk behandling, og hun har siden blitt en global stemme for utdanning, likestilling og menneskerettigheter. Hun har mottatt en rekke priser og utmerkelser, inkludert Nobels fredspris i 2014, som gjorde henne til den yngste mottakeren noensinne. Malala har også skrevet en selvbiografisk bok kalt "I Am Malala", hvor hun deler sin historie og sine tanker om utdanning og likestilling.

Gjennom sitt arbeid med Malala Fund, en organisasjon hun grunnla sammen med sin far, har Malala fortsatt å arbeide for å fremme jenters utdanning rundt om i verden og for å bekjempe sosiale urettferdigheter. Hun har hatt en betydelig innflytelse på den globale samtalen om utdanning og likestilling, og hennes mot og engasjement har inspirert mennesker over hele verden.

… smiler mer opplyst …

torsdag 24. august 2023

Morgentanke: Målrettet hardt …

Margaret Thatcher var en britisk politiker og den første kvinnelige statsministeren i Storbritannias historie. Hun var leder for det konservative partiet og styrte som statsminister. Thatcher er kjent for å ha implementert en rekke økonomiske reformer som blir kalt "Thatcherism". Disse reformene inkluderte redusert statlig inngripen i økonomien, privatisering av statlige selskaper og deregulering.

Thatcher var en kontroversiell figur, kjent for sin harde håndtering av fagforeninger og konflikter som førte til streiker og protester. Hennes regjering gjennomførte også betydelige kutt i velferdsprogrammer og offentlige tjenester, noe som førte til både ros for økonomisk vekst og kritikk for økte sosiale forskjeller.

Internasjonalt er Thatcher kjent for sitt nære forhold til den amerikanske presidenten Ronald Reagan og sitt engasjement i den kalde krigen. Hun spilte en viktig rolle i å styrke Storbritannias internasjonale posisjon og var kjent for sin bestemte og målrettede lederstil, som både beundres og kontroversielt vurderes av forskjellige grupper.

… smiler med en grimase …

onsdag 23. august 2023

Morgentanke: Ledende kraft …

Indira Gandhi var den første kvinnelige statsministeren i India. Gandhi var en sentral skikkelse i indisk politikk gjennom flere tiår.

Hun tjenestegjorde som statsminister i India i to perioder, under hennes ledelse fokuserte hun på økonomisk utvikling og modernisering av landet. Samtidig var hun også kontroversiell, og kritikere anklaget henne for autoritær styring og maktmisbruk.

Gandhis andre periode som statsminister ble avsluttet brått da hun ble myrdet i 1984 i en politisk motivert hendelse. Hennes arv som en betydningsfull politisk leder og hennes rolle i Indias historie som en av de mest innflytelsesrike kvinnelige politikerne i verden, er en viktig del av det moderne Indias historie.

… smiler med innsikt …

tirsdag 22. august 2023

Morgentanke: Rett skal bli rett …

Rosa Parks var en viktig afroamerikansk borgerrettighetsaktivist som i 1955 nektet å gi opp sitt sete til en hvit person på en buss i Montgomery, Alabama.

Dette førte til Montgomery-bussboikotten, en betydningsfull protest mot raseskillet.

Hennes handling og engasjement bidro til å styrke borgerrettighetsbevegelsen i USA. Hun er anerkjent som en symbolfigur for kampen mot diskriminering og for like rettigheter.

… smiler standhaftig …

mandag 21. august 2023

Morgentanke: Omsorg for andre …

Moder Teresa, var en albanskfødt nonne og misjonær som grunnla Misjonærene for de Barmhjertige, en katolsk ordre dedikert til å hjelpe de fattige og syke. Hun er kjent for sitt arbeid blant de mest forsømte samfunnene i Calcutta, India, der hun viet sitt liv til å hjelpe de lidende og døende.

Moder Teresa var kjent for sitt enkle og hengivne liv, og hun vant internasjonal anerkjennelse for sitt humanitære arbeid. Hun mottok Nobelprisen i fred i 1979 for sitt arbeid med å lindre lidelsen til de fattige og syke. Hennes hengivenhet og dedikasjon til de svakeste i samfunnet har inspirert mennesker over hele verden til å engasjere seg i veldedighet og omsorg for andre.

… smiler inspirert …

fredag 18. august 2023

Morgentanke: Stort naturlig steg ut av skyggen …

Eleanor Roosevelt var en betydningsfull amerikansk figur kjent for sin rolle som diplomat, samfunnsreformator og forkjemper for menneskerettigheter. Eleanor Roosevelt spilte en avgjørende rolle i å forme moderne oppfatninger av førstedamens rolle, ved å gå utover tradisjonelle seremonielle oppgaver og aktivt støtte viktige sosiale og politiske saker.

Hun var en drivkraft bak opprettelsen av Verdenserklæringen om menneskerettigheter, som ble vedtatt av De forente nasjoner i 1948.

Gjennom hele livet var hun en tydelig talsperson for borgerrettigheter, kvinners rettigheter og arbeidstakeres rettigheter.

Eleanor Roosevelt var en betrodd rådgiver for ektemannen og ga ham verdifulle innsikter. Hun opprettholdt også en aktiv politisk tilstedeværelse selv etter hans død, og samarbeidet med påfølgende presidenter om ulike initiativer.

Hun var en produktiv forfatter og spaltist som bidro til ulike publikasjoner. Hennes spalte "My Day" lot henne dele tankene sine om et bredt spekter av temaer og knytte kontakt med det amerikanske folk direkte.

Diplomati: Hun spilte en viktig rolle i å fremme internasjonal diplomati, spesielt under og etter andre verdenskrig ved å bygge relasjoner med andre nasjoner og fremme godvilje gjennom reiser og interaksjoner.

Eleanor Roosevelt var den første amerikanske representanten i FNs kommisjon for menneskerettigheter, der hun fortsatte sitt arbeid med menneskerettigheter og diplomati.

Eleanor Roosevelts arv hviler på hennes dedikasjon til å kjempe for likhet, rettferdighet og menneskerettigheter både nasjonalt og internasjonalt.

… Smiler stort …

torsdag 17. august 2023

Morgentanke: Polonium og radium …

Marie Curie var en polsk-født fysiker og kjemiker som er mest kjent for sine revolusjonerende bidrag til forståelsen av radioaktivitet og for sin pionerforskning på området. Første kvinnen som vant en Nobelpris og er den eneste personen som har vunnet Nobelprisen i to forskjellige naturvitenskapelige felt – både fysikk og kjemi.

Hun studerte radioaktivitet sammen med sin ektemann. Sammen oppdaget de de radioaktive elementene polonium og radium. Deres arbeid bidro til å revolusjonere forståelsen av atomstruktur og kjernereaksjoner.

Marie Curie sto overfor mange utfordringer som kvinne i en tid da vitenskapelige felt var sterkt mannsdominerte. Hun fortsatte å utmerke seg og ga betydelige bidrag til vitenskapen. Hennes arbeid la grunnlaget for moderne røntgenstråler og kreftbehandling ved bruk av radioaktivitet.

Marie Curie blir husket som en pioner innen vitenskapen og som en inspirerende skikkelse som brøt barrierer for kvinner i forskning. Hennes bidrag har hatt en varig innvirkning på vitenskapen og medisin.

… smiler radioaktivt …

onsdag 16. august 2023

Morgentanke: Den unge kraften Jeanne d'Arc …

Morgentanke: Den unge kraften Jeanne d'Arc …
Joan of Arc, også kjent som Jeanne d'Arc på fransk, ble født i Domrémy, en liten landsby i det nordøstlige Frankrike, rundt 1412 i tiden med Hundreårskrigen mot England.

I en alder av 13 begynte Joan å oppleve visjoner og hørte stemmer som hun sa var fra helgener og Gud. Disse visjonene oppfordret henne til å hjelpe den franske kongen, Charles VII, til å gjenerobre deler av landet som var under engelsk kontroll. I 1429 fikk hun tillatelse til å møte kongen og overbeviste ham om å tillate henne å delta i militære kampanjer.

Joan kledde seg som en mann og deltok i slaget ved Orléans, hvor hun spilte en avgjørende rolle i å inspirere den franske hæren til seier. Hennes tapperhet og lederegenskaper ble beundret, og hun bidro til å heve beleiringen av Orléans. Dette ble et vendepunkt i krigen.

Joan fortsatte å delta i kampanjer og seire for den franske hæren, men i 1430 ble hun tatt til fange og senere solgt til engelskmennene. I 1431 ble hun stilt for retten i Rouen, anklaget for kjetteri og for å ha påstått å ha hatt guddommelige visjoner. Hun ble funnet skyldig og dømt til døden ved brenning på bålet.

På 1900-tallet ble hun rehabilitert av Den katolske kirken, og hun ble erklært som helgen i 1920. Hun har også blitt et symbol på fransk nasjonalisme, kvinnekamp og heltemot.

… smiler modig …

tirsdag 15. august 2023

Morgentanke: Dronning av England …

Dronning Elizabeth I sin regjeringstid er i ettertiden fremstilt som en gullalder, hvor dyktige engelske eventyrere gjorde seg gjeldende på verdenshavene.

Elizabeth videreførte industrialiseringen av England og håndterte handelskrigen med Spania, noe som sikret den sterke økonomiske veksten og kjennetegnet for perioden.

Ved hennes tiltredelse for det kongelige råd og adelige fremla henne, "Jeg akter å utføre alle mine handlinger i henhold til gode råd og anbefalinger".

Fremstillingen, "Tiggerkvinne og enslig, mye heller enn dronning og gift", sies å være Elizabeth sitt svar til all prat om ekteskap, hun holdt spørsmålet om ekteskap åpent, men kun som en diplomatisk øvelse.

Elizabeth ble portrettert som gift med sitt kongedømme, noe Elizabeth likte å uttrykke som: "alle mine ektemenn, mitt gode folk".

… smiler storslagent …

mandag 14. august 2023

Morgentanke: Betydningsfulle skikkelser …

Gjennom historien så har det ikke alltid stått en sterk kvinne bak en suksessrik mann, for de mest fremtredende kvinner i historien har stått støtt i egne fotspor.

Det er vanskelig å rangere individene fra god og til bedre, dermed kommer navnene i en rekkefølge som gjenspeiler min egen forståelse av storhet og betydning.

Den første kvinnekraften som fremstår åpenbar og tydelig fra historiebøkene, er Κλεοπάτρα Φιλοπάτωρ som var den siste dronning og farao av det ptolemeiske kongedømmet i Egypt.

Hennes fulle navn "Kleopatra Thea Filopator" som betyr "Gudinnen Kleopatra, elsket av sin far", forteller om utsikt for noe stort allerede etter fødsel og tilhørende navngivning.

Hennes valg om å lære og snakke egyptisk, var en av kvalitetene som befestet den ptolemeiske identiteten i en tid hvor gresk fremsto som det offisielle.

Kleopatra regjerte i begynnelsen sammen med sin far og deretter med sine brødre, før hun ble enehersker og faraoen som navigerte med kløkt for å forhindre romersk annektering.

Kleopatra har i ettertiden forblitt en populærkulturell figur, beskrevet og fremstilt av tidenes store forfattere og komponister, samt filmatisert av andre kvinnelige storheter på lerretet.

… smiler til det imponerende ettermæle …

fredag 11. august 2023

Morgentanke: Naturlig ende …

Der hvor alt starter, er punktet hvor det som sluttet ble omgjort.

Like fantastisk som alle påbegynte ferder, med forståelsen av så masse å oppdage underveis, så er målgangen med visshet om hva som fantes underveis og forståelsen av hvordan dette påvirket det som faktisk skjedde, det som gir riktigere mulighet for ny kunnskap.

Praten om det faktisk avrundede og tilstedeværelse, er mye mer meningsgivende enn prestert og mening.

… smiler til slutten …

torsdag 10. august 2023

Morgentanke: Det levde …

Hva som finnes er faktisk det som kan håndteres, hvor tanker om alt som skulle eller tidligere har vært er illusjoner.

Det levde er som det levde faktisk er , bare å stålsette seg og kose seg med hva som faktisk finnes.

… smiler i livet …

onsdag 9. august 2023

Morgentanke: Livet …

Alt levd liv er i sterk kontrast ovenfor det motsatte, hvor fravær av liv er noe helt annet.

Fargerike tanker springer ut fra det levende livet, hvor mye fort blir enda flottere når oppdagelsen bare er og blir naturlig.

… smiler levende …

tirsdag 8. august 2023

Morgentanke: Fødsel …

Alt som oppstår fra noe som ennå ikke eksisterer, er mirakler og noe som prissettes som noe naturlig fint.

Mirakelets ærbødighet bør være til stede gjennom hele ferden, som en flott påminnelse om hvor fint alt underveis kan være, sett i rett perspektiv.

… smiler og priser starter …

mandag 7. august 2023

Morgentanke: Driftene …

Naturens elementer inneholder en videreført trang til å skape, hvor veien videre kjennes som noe grunnleggende naturlig.

Hva som da oppstår som fri vilje, fremfor nedarvet reflekser fra automatisk atferd, er ikke så åpenbart å sortere.

Kopiert og etterapet utførelse, kan kjennes ut som noe bra og velges gladelig som egen målsetting.

... smiler til driftene ...

fredag 4. august 2023

Morgentanke: Superstjerne …

Ettertiden vil alltid være effekten av det som skjer, hvor alt blir til alt og hvor alle små detaljer faktisk aggregeres opp som det fremtidige.

Dermed blir det fremtidige påvirket av de naturlige konsekvenser fra valgene som enhver foretar i øyeblikk for øyeblikk.

Absolutt alle bidrar til ettertidens effekt, om en vil eller ikke så blir alt av bidrag ettertidens arv, som skinner og glitrer om en ser nøye etter og forstår sammenhenger.

Alle er vi superstjernen av vår tid, hvor ettertiden alltid vil ha mulighet til å skinne i en fremtid som har større kunnskap og innsikt enn hva som nå evnes.

… smiler supert …

torsdag 3. august 2023

Morgentanke: Superduper …

Hvor bra kan enhver egentlig være og har det egentlig noe å si for veien videre, om det kun er "brød og sirkus" som gjelder.

Verden fortsetter ubønnhørlig å snurre, for snurringen er uavhengig av hva som skjer i de små perspektiver.

Fortsatt er det åpenbart at gammelt er gammelt og ungt er den kraften som bare skal videre.

… smiler både supert og dupert …

onsdag 2. august 2023

Morgentanke: Sjøstjerne …

Kongen i havet skulle en naturlig tro eide et navn som bare var så åpenbart bra, ikke som andre mindre flatterende navn tildeling som f.eks. Breiflabb.

Dermed tiltrekker blikket seg de fargerike og flotte bunndyrene som skinner på en annen måte enn hva navn søsknene på nattehimmelen gjør.

… smiler til sjøens stjerner …

tirsdag 1. august 2023

Morgentanke: Stjerne …

Det å være en stjerne, assosieres ofte med en upåklagelig egenskap i et eller annet, hvor måten det løses på har mer innhold enn forventet.

Begrepet stjerne er ikke direkte en god assosiasjon, jo nærmere mot stjernene en kommer, jo mindre gjestmild eksponering kjennes.

… smiler til stjernen …

mandag 31. juli 2023

Morgentanke: Super …

Super start og super slutt er bare helt supert, men hva er egentlig så supert og hva er forskjellen på supert og ikke så supert.

Svaret avhenger av så mangt, som for eksempel i hvilken del av verden det supre oppsøkes og hvilket miljø det snakkes om.

… smiler helt supert …

fredag 28. juli 2023

Morgentanke: Forstå syklusen …

Sammenhenger kan fremstå uforklarlige og isolert sett bli noe som ikke direkte kan forstås.

Utvidet horisont, kan alltid oppfatte mer enn hva egen beskuelse i fra egen navle har mulighet for.

Med løftet hodet og blikk, så vil oppfattelsen alltid ha bedre forutsetninger enn å ikke se etter.

… smiler syklisk …

torsdag 27. juli 2023

Morgentanke: Forstå slutten …

Alle ender er straks starten på noe nytt og blir forhåpentligvis til noe som er en forbedring.

I alle prosesser som har sykluser for læring, vil alle starter og slutter være avgjørende viktige.

Begrepet omfang vil ikke ha noen kjent betydning, om ikke slutt kan vurderes opp mot start.

Nøkkel forståelsen kan faktisk være i alle vurderinger av hvor godt enden ble i forhold til oppstart.

… smiler til både start og slutt …

onsdag 26. juli 2023

Morgentanke: Forstå livet …

Hva er mitt i det ervervede erfarte og hva er faktisk mulig å oppfatte av det tillærte og nedarvede.

Håpet om å finne all forståelse, er overmodig og kun tenkte tanker.

Det å innse at læringen alltid vil finnes "der fremme", gir en ydmyk og rolig forventning til det som allerede vites.

Så blir det vennlige egne blikket ovenfor en selv, nysgjerrig og tolerant.

Vil aldri bli utlært eller tilfreds med kun det som allerede vites, dermed smøres det på lag med vennlig tålmodighet.

… smiler tolerant …

tirsdag 25. juli 2023

Morgentanke: Forstå starten …

Alt som starter, skjer etter at noe annet har sluttet.

Sammenhengen i en kjede skjer lenge før første ledd i kjeden.

… smiler i starten …

mandag 24. juli 2023

Morgentanke: Forstå det levde …

Hva betyr det levde, kanskje slik jeg har tenkt meg at det skal være, eller blir det slik du tenker at det kan bli.

Fortid, fremtid og nåtid er de tilstandene som tankene blander sammen for å lage tanker om hvordan det levde har vært, kan bli og er.

Sortering og klare tanker kan oppfattes som det levde, selv om det kun er ideen om å leve som fremstilles.

… smiler til det levde …

fredag 21. juli 2023

Morgentanke: Mykt forstått …

Veien til kjærligheten går via magen, hvor et godt måltid kan akkompagnere den forståelse.

Så enkelt og vanskelig kan eksistensen fremstilles, hvor næring til liv er mer sexy enn hva som helst annet feilslått fokusert.

… smiler enkelt …

torsdag 20. juli 2023

Morgentanke: Standhaftig tinnsoldat …

Det er hardt å innse hva som egentlig er, dermed er det enklere å holde fast i eget forstått.

Som en staut stående obelisk er det enklere å fortsette og holde tak i hva som kjennes riktig.

… smiler når rett er galt …

onsdag 19. juli 2023

Morgentanke: Villedet forstått …

Verden er som den er, hvor verden er hva den faktisk bare er.

Overmodig tenker jeg, nei slik og sånn er det egentlig jeg tenker at verden skulle vært.

Så trist at mitt tenkte kun er en tanke, hvor det tenkte da fremstår som en illusjon av urealistisk villedet forståelse.

… smiler forledet …

tirsdag 18. juli 2023

Morgentanke: Hva vites …

Hvilken forståelse er faktisk min, på veien frem til kunnskaps spleiselaget fra alle generasjoner som har eksistert.

Underveis vil det alltid kunne være villet villeding og vrangforestilling som kommer i veien for det faktiske.

Det som nå oppfattes som det faktiske, kan alltid i ettertid fremstå som noe annet.

… smiler faktisk …

mandag 17. juli 2023

Morgentanke: Hva vet du …

En dag er en dag, men er det min eller din dag og hvor er punktet for utveksling av hverandres dager.

… smiler i dagen …

fredag 14. juli 2023

Morgentanke: Ekstraordinært flott …

Fremme ved punktet som bryter den hverdagslige rytmen over i en mer tilbakelent betraktende form for aktivt levd.

Hva som er å leve, ja det defineres på mange måter og har et forvirrende sterkt overpreg av å forveksles med funksjonen som hver og en har tildelt seg selv.

Hverken funksjon eller tildelt rolle har noe med det faktisk levde å gjøre, det er kun stadier og fragmenter av hva som faktisk betyr noe.

Oppdagelsen av det gode liv, er ikke alle forunt å oppdage i den selv tildelte hektiske hverdag og kan tragisk nok dukke opp som et hektisk forstyrrende element.

Det nydelige er faktisk å oppdage hva som faktisk finnes og hva som er, kjenne på omsorg for andre og en selv, plukke de lavthengende livets faktiske frukter og bare kjenne etter.

… smiler oppdagende ekstra flott …

torsdag 13. juli 2023

Morgentanke: Sommerdag …

Kalenderen deles inn på en måte som skiller posisjonene på jordkloden, når sesongen er det ene på den ene siden, så er det noen andre forutsetninger på andre siden.

Sesongene er en måte å ivareta hvordan det gror og spirer, finne takten i naturen og leve med det som faktisk er gjeldende.

Nå er det åpenbare dager med sommer og medfølgende glade tanker, for lyset setter mer preg på denne delen av kalenderdagene på denne siden av jordkloden.

… smiler sommerlig …

onsdag 12. juli 2023

Morgentanke: Fin sommer …

En god dag er også en fin dag, dermed passer det å balansere uka med ideen om noe fint i onsdagen.

Sommer er alltid sommer, hvor det sommerlige trekkes frem som det flotte og noe som er annerledes enn andre årstider.

… smiler fin fint …

tirsdag 11. juli 2023

Morgentanke: God sommer …

Hva avgjør om dette er en sommer som jeg ønsker, det er kun tankene mine som former en tenkt oppfattelse av hva dagen kan inneholde.

Det absurde er at dagen blir som den blir og hodet kan forme tanker om hva som helst, uten at det gjør noe med innholdet i dagen.

Egen innstilling til å møte sannheten som den er, noe som er hver neste dags oppgave og da blir det alltid en god dag.

… smiler godt …

mandag 10. juli 2023

Morgentanke: Varm sommer …

Hva er bedre enn å nyte sommerdagene på et sted som gir fryd og glede, ikke noe som foreløpig er bedre enn det.

Hvor enn den fysiske kroppen befinner seg, så er det avgjørende hvor hodet har tatt tankene.

… smiler perfekt tilstede …

fredag 7. juli 2023

Morgentanke: Harmoni …

Takt i utakt er ofte slik det påbegynte oppleves, hvor omfang og kapasitet ikke helt er detalj forstått.

Etterhvert som utøvelse skjer, dannes det innsikt og forståelse av metode og hvilken innsatsen som faktisk kreves.

Rammene for aktiviteten konstateres som riktige eller uriktige, hvor nødvendig bistand kan være det som da sikrer gjennomføring.

Roen rundt det å kjenne til at utførelse blir slik og sånn, har alltid en effekt som gir forståelse for egne og andres forutsetning til forventet.

… smiler harmonisk …

torsdag 6. juli 2023

Morgentanke: Resonans …

Svingninger som treffer som naturlige gjøremål, kan være gårsdagens påbegynte eller påvirkning fra omgivelsene.

På samme måte som roen for morgendagens balanse og gårsdagens prestert, så er livet det som skjer her og nå, uavhengig av hva som vil komme og hva som har vært.

Kjenner vibrasjonene som sendes ut fra dette øyeblikk, har gode ladninger av håp og energi for kommende treff flater.

… smiler i takt med tidligere og omgivelsene …

onsdag 5. juli 2023

Morgentanke: Balanse …

Fotfestet i dagen er der hvor balansen finnes, om underlaget er glatt eller ujevnt så er det alltid utfordringer som må håndteres godt.

Kan høyne utfordringen ved å løfte det ene balansepunktet og lete frem en forstått kontroll over situasjonen, hvor mestring kommer og går.

… smiler i en form for balanse …

tirsdag 4. juli 2023

Morgentanke: Stillhet …

Når den indre kritikeren har øst av seg alt som tenkes kan, da oppstår det rolige perioder og harmonien kan kjennes.

Hvilke målestokker som er tenkt som gjeldende er mange ganger helt urimelige og ikke gjenkjent som ønskelig, noe som åpenbart forstås når kritikken stilner.

Finner ro og forståelse i det som oppdages som kun en strøm av tanker og nyter dagen slik den faktisk er.

… smiler i det stille …

mandag 3. juli 2023

Morgentanke: Ro …

Alle starter kan inneholde masser av inntrykk eller en tilbakelenthet som gir en annen takt inn i dagen, som preger.

Hva som er rett og riktig, kommer helt an på hva som har vært og skal komme, dermed vil øyeblikkene preges av ubehandlede inntrykk om fortid og fremtid, hvor balansen er nå.

… smiler i roen …

fredag 30. juni 2023

Morgentanke: Godt og godt …

Strålende bra med sommer og siste hverdag, hvor kombinasjonen alltid finner glede i å ha oversikt over gjøremålene som trygt kan avrundes med mulighet for lett glede.

Oversikt og forutsigbarhet bringer ro og forstått glede, hvor kontrasten er halsende etter i et forrykende tempo for å akkurat klare å henge med.

Dermed er denne dag pakket inn i en fin ro og en gryende glede.

… smiler bedre og godt …

torsdag 29. juni 2023

Morgentanke: Godt og sent …

Hva som er godt, avhenger av hva som foretrekkes og dermed vil begrepet godt avhenge av preferanser og erfaring.

Hva som defineres som sent avhenger av hvor på jordkloden en befinner seg og når.

Dermed vil både godt og sent være helt avhengig av hvordan enhver forvalter det som er forstått.

… smiler godt av alt sent …

onsdag 28. juni 2023

Morgentanke: Sent godt …

Her og nå, der og da, slik går dagene og forvirringen er som den er, en kombinasjon av tillært forstått og egentlig forstått.

Alt kan utføres tidlig og for tidlig og ting kan utføres alt for sent.

Det å finne den optimale horisonten, som oppfattes tilstrekkelig sent, er det absolutt optimale befinner seg.

… smiler sent godt …

tirsdag 27. juni 2023

Morgentanke: Sent men godt …

Hva som er sent og tidlig avhenger av referansen og hva som er behovet for å nå frem eller bli ferdig.

Frem går det uansett om hver og en forsøker noe annet, for den dagen kloden slutter med snurring, så er det som kjennes noe annet.

I de store perspektivene så er vår oppfattelse av tidlig og sent ubetydelig for alt som har vært og det som vil komme.

… smiler sent og godt …

mandag 26. juni 2023

Morgentanke: Sent og godt …

Det å ligge tett opp mot forventet brukt tid, gjør at manglene ikke finnes og hvor det som regel blir etter skjemaet.

Får alltid gjort unna oppgavene i en heseblesende sluttspurt, hvor det bare blir å haste videre til neste gjøremål.

… smiler godt og sent …

fredag 23. juni 2023

Morgentanke: Gode med hverandre …

Av alle gjøremål som enhver kan bidra med, er omsorg og medmenneskelighet det som påvirker hverandre mest og fremstår som naturlig avgjørende.

Det kan enkelt kjennes som en superkraft, når utfordringen består av mer enn forstått og hvor bistand kommer som noe naturlig utfyllende.

Den gode følelsen av å klare dette sammen, trumfer det meste av tankene i det levde.

… smiler ekstra godt …

torsdag 22. juni 2023

Morgentanke: Sameksistens …

Alt levende har funnet sin form og utfordringene som naturlig følger med det å leve i et univers av så uendelig mye.

Slik som planeter og andre legemer trykker og dytter i hverandres posisjon, slik samhandler også vi som finnes her nå.

Når steg steges så oppstår en tilstedeværelse som krever omtanke om hvordan ferden fra A til B skal foregå.

… smiler sammen …

onsdag 21. juni 2023

Morgentanke: Tilhørighet …

Hvor er røttene plassert, jo der hvor barndommens fortryllelse kan kjenne det inspirerende eventyraktig bra.

Hvor er jeg og hvor skal jeg, en retning som har grobunn i hva som faktisk er etablert som forståelse i det som er erfart.

… smiler hvor det passer seg …

tirsdag 20. juni 2023

Morgentanke: Samhandling …

Du gjør det for meg og jeg gjør dette for deg, en naturlig måte å bistå hverandre i en viktig driv i det videre eksisterende.

Hvor bra ditt utførte faktisk oppleves, inspirerer til min egen innsats overfor deg og alle andre, noe som kan kjennes på som om innsatsen faktisk kan bety noe fint for deg og alle andre.

… smiler for å glede …