tirsdag 30. juni 2020

Morgentanke: Forvandling fra vanlige til vanlig …

En rytmen overtar for en annen, takten er kjent og allikevel annerledes.


Frekvensen som nå gjelder, har en mer målrettet takt med delmål.


Gjøremålene er i grove trekk nokså like, både i den og den form, her er varianten av utført bare geografisk annerledes på en mer strukturert måte.


… smiler taktfast … smil ...

mandag 29. juni 2020

Morgentanke: Overgang fra noe annet …

Dagene kan være like eller veldig forskjellige, endringer er det som oppdages sterkest.


Vanen er ofte forutsigbar og noe som roer, mens forandring har tendenser til å kunne uroe.


All oppsummeringer har mer glede, etter utøvelse av noe ukjent.


Dermed er det alltid godt med fryktløs innsats, når utfordringen er forbi og overgangen fra ukjent er kjent.


… smiler i bevegelsen … smil ...

fredag 26. juni 2020

Morgentanke: Fremme ved neste steg …

Bevegelse har start og stopp, men aldri en slutt.


Alltid en kontinuerlig repetisjoner av start, stopp, start, stopp, start, stopp og selvfølgelig en naturlig ny fortsettelse etter det.


Hamsterhjulet kan også assosieres med frem, frem, frem og enda mer frem, uten at nytten oppdages umiddelbart.


Gleden over å kunne bevege seg er åpenbar, når evnen er fraværende og dermed er enhver bevegelse en sann fryd.


I en konstant forflytning, svever vi blant andre legemer som kretser rundt sine sentre og andre galakser og absolutt ingen av oss er stillestående, selv om det oppfattes slik fra navleområdet.


… smiler i bevegelsen … smil ...

torsdag 25. juni 2020

Morgentanke: Prektighetens bremsende effekt …

Uhøytidelighet er viktige egenskaper å bringe med seg, det å finne romslighet i egen aksept av andre og en selv er vesentlige egenskaper på ferden.


Respekt skal utøves hvor det er nødvendig og lekenhet på andre tider, denne kombinasjonen og vekslingen av å kunne være slik og sånn, gir spenn i tilnærmingen.


Det ene må ikke overskygge det andre, lik balanse i det indre, skaper naturlig bruk av alle spektre utad og skaper trygghet ved øvelse i fra det indre landskap.


… smiler balansert … smil ...

onsdag 24. juni 2020

Morgentanke: Oppdagelsen er alltid underveis …

Utvikling og mer forstått, avhenger av tilegnet kunnskap og omsetting av hva som erfares.


Sammenheng er ingrediens som sørger for at dårlige beslutninger ikke gjentas og speiler forståelsen fra tidligere tider, med riktigere innsikt i de nye dager.


I punktet for eksistensen, så avhenger dette av øyeblikker fra hva som har vært og legger grunnlag for forutsetningene fremover.


Hva som nå gjelder, er garantert løst på en bedre måte med all forståelse i fremtiden.


… smiler lærende … smil ...

tirsdag 23. juni 2020

Morgentanke: Stegene videre …

Hva som blir, avhenger av hva som gjøres.


Ferden mot fremtiden velges enklere eller vanskeligere, kommer ann på tidspunktet for håndtering.


Tidlig fiksing, gir enklere forandring.


Evnen til oppfattelse av helhet, styrer forutsetningene som de kommende generasjoner serveres.


… smiler skeptisk … smil ...

mandag 22. juni 2020

Morgentanke: På vei mot hva …

All forflytning av legemet eller tanker, har en underliggende driv.


Oppmerksomheten er mer forvirret av mengde alternativer å fokusere på, da mangfold krever mer bevissthet over egne valg og retning å sikte mot bærekraft for kommende generasjoner.


Periodisk kan det se ut til at flere har glemt å se hvor veien fører og valgt bare å sentrere det fokuserte rundt egen herlighet.


Underliggende og undertrykte tanker, kan påføre legemet negative spiraler og medføre fysiske belastninger, som underbevisst påfører kropp og hodet manglende naturlige valg med retning av genetisk opprettholdelse.


… smiler sterkt ettertenksom … smil ...

fredag 19. juni 2020

Morgentanke: Fullt hus og ingen tilstede ...

Møteplasser hvor det naturlige raskt blir unaturlig.


Sammenkomsten etter en begravelse, har ofte samlet mange mennesker og en enorm tomhet.


Arenaer hvor det øves sjeldent, er ofte et område med tilgjort atferd, hvor tanker om å gjøre upassende ting ofte overskygger genuin tilstedeværelse.


… smiler forsøkt oppriktig … smil ...

torsdag 18. juni 2020

Morgentanke: Dagens element i morgendagen ...

Tidligere beskrivelser beriker og gir nåtiden mulighet til å forstå hva som da ikke ble forstått:


Våre dagers paradokser er morgendagens fordommer.

Marcel Proust.


… smiler beriket … smil …


onsdag 17. juni 2020

Morgentanke: Tenke tanker ...

Diktere og tenkere har egenskaper å formidle noe som gjenkjennes, men som ikke direkte føles åpenbart:


Ein glimt som varar under ettertankens augelokk.

Arnljot Eggen.


… smiler tenksom poetisk … smil …


tirsdag 16. juni 2020

Morgentanke: Flere paradokser ...

Så nære hverandre, men likevel så langt unna:


Vi har vært hele veien til månen og tilbake,

men vi har trøbbel med å krysse gata for å møte

vår nye nabo.


Poeng som hevdes å være skrevet av selveste Dalai Lama (Hans Hellighet den 14.).


… smiler forsiktig … smil …


mandag 15. juni 2020

Morgentanke: Vår tids paradoks …

Hvor enkelt og vanskelig gjøres vår håndtering av det helt vanlige:


Vi har større hus, men mindre familier;

flere bekvemmeligheter, men mindre tid;

mer utdanning, men mindre fornuft;

mer kunnskap, men mindre dømmekraft,

flere eksperter, men flere problemer;

mer medisin, men dårligere helse;


Poeng som hevdes å være skrevet av selveste Dalai Lama (Hans Hellighet den 14.).


… smiler anerkjennende … smil ...


fredag 12. juni 2020

Morgentanke: Hvor godt går det an å ha det …

I menneskehetens tidlige tidsperiode, så handlet mye av dagen om å overleve.


Nå har deler av verdens befolkning, ikke de samme enkle forutsetninger å fokusere på.


Noe som utfordrer hodet og følelsen av å bidra til tilstedeværelsen.


Vår art er avhengig av flokken og det å kunne bidra med hva som er mulig.


… smiler påminnende … smil ...

torsdag 11. juni 2020

Morgentanke: Holder koken …

Når driven i fremdriften er god, så varer den så lenge kreftene har ork.


Rett disponering, kan holde flyten i gang veldig lenge, særlig ved å krydre med ekstra motivasjonens og pur glede.


… smiler utholdende … smil …

onsdag 10. juni 2020

Morgentanke: Står opp med mål i tanke ...

Alle oppvåkninger har en naturlig driv, når inntrykket fra søvnen har blitt håndtert.


Det å strekke seg etter noe utenfor rekkevidde, gir alltid muligheter for å løse utfordringer på en eller annen måte.


Det å ha prøvd noe, uten å lykkes helt, er tilførsel av forståelse og nok en ny byggestein i grunnfundamentet på eget reisverk.


Nysgjerrigheten som driver aktiviteten frem, er motoren i å lykkes, hvor flere forsøk naturlig prissettes.


Det å utføre vellykket på første utførelse, gir ofte mindre mulighet til mer innsikt og er alltid avhengig av nye målsatte horisonter.


… smiler gjentatte ganger … smil ...

tirsdag 9. juni 2020

Morgentanke: Hva som blir gjeldende …

Ved oppstart av enhver aktivitet, så er tanken at det vil bli sånn og slik.


Underveis vurderes mulighetene for at veien er rett og justeringer utføres.


Før endt økt, vil alltid evaluering av hva som er gjort være verktøyet for en forbedret forståelse av hva som skal bli.


… smiler gjennomført … smil ...

mandag 8. juni 2020

Morgentanke: Miks av alt …

Alle dager har mange minutter å forvalte, for ikke å snakke om mengdene sekunder.


Hver og en har muligheten til å nyte hvert eneste øyeblikk og bare kose seg i gjøremålene som naturlig håndteres.


… smiler til absolutt alt … smil ...

fredag 5. juni 2020

Morgentanke: Helt fremme …

Ferden frem eller tilbake, vil aldri nå helt frem.


Fremme på hvert et sted, så vil fortsatt ikke målet være der.


Konstant flyt og forandring, er naturens gang.


… smiler i steget … smil ...

torsdag 4. juni 2020

Morgentanke: På sidesporet …

Alle seiersløp trenger ikke å være perfekte bevegelser innenfor linjene.


Oppdagelsen av enda mer nyttig, kan være vinnersporet, noe som nødvendigvis ikke trenger utøvelse på ferdig tråkkede stier.


Som en oppdager, steger jeg modig ut i mitt ukjente.


… smilet spent … smil ...

onsdag 3. juni 2020

Morgentanke: På rett vei …

Alle forsøk som ender feil, har et bedre potensiale.


Bare å lære av feila fra i går og gjøre bedre i dag.


Det som er verre enn å feile, er å ikke forsøke engang.


… smiler optimistisk … smil …

tirsdag 2. juni 2020

Morgentanke: På tur …

Alle kan vi være noe ufokusert og ikke helt treffe på oppgaven.


Det viktigste er å ha evner til å gyve løs på gjøremålene som ikke ble håndtert på beste måte.


Slik at det som er mulig å få til, faktisk gjøres.


… smiler til alt som omgjøres … smil …