tirsdag 31. juli 2018

Morgentanke: Affirmasjon …

En verden som bygger på den forestillingen om at hvert menneske skaper sin egen virkelighet.

Livsanskuelser som positivt formulerte frase som gjentas med jevne mellomrom, for å skape positiv forandring.

Affirmasjon kan være stille, sies høyt, skrives ned, synges eller chantes.

Smiler både morgen og kveld … smil ...

mandag 30. juli 2018

Morgentanke: Nødvendig kreativitet ...

Stimuli som løfter tankegodset noe opp av det hverdagslige, er ofte noe som oppleves annerledes.

Tankespinneriet starter og biter av ideer dukker opp, forsvinner og blir fanget igjen.

Ideer kommer inn i og fra det hverdagslige, som et krydder og får det opprinnelige til å se annerledes ut.

Smiler kreativt … smil ...

fredag 27. juli 2018

Morgentanke: Buskvekster ...

Buskass kan oppfattes som en tett samling av busker, kratt og kjerr.

Kjerr kan være tett småskog, buskas og kratt.

Kratt er også tett småskog, buskas og kjerr.

Villniss blander seg inn som viltvoksende buskas, kratt og kjerr.

Krattskog er tett- og sammenvokst vegetasjon over et visst område som består i en kombinasjon av uspesifiserte småvokste trær, buskas og gress av ulike sorter.

Smiler naturlig … smil …

torsdag 26. juli 2018

Morgentanke: Bygge et positivt tankesett …

Du er bra, jeg er bra og vi er bra.

Noen må ta ansvar med å fremføre de positive tanker, noe som er like lett som vanskelig.

Om ikke jeg gjør det, hvordan skal andre da kunne gjøre det for meg.

Nei, her må hver og en bidra med sitt.

Husk, alle dråper er med på å fylle det store hav.

Smiler positivt … smil ...

onsdag 25. juli 2018

Morgentanke: Bekreftelse og oppmerksomhet ...

Positive forankring kan forsterkes med et riktig klapp på skulderen, ved å gjenkjenne og gjenspeile hverandre.

Oppmerksomhet prissettes og gjenkjennes.

Smil og vær oppmerksom … smil ...

tirsdag 24. juli 2018

Morgentanke: Lykkeformelen …

Andre sitt syn på egen suksess, har blitt mer og mer fremtredende.

Av og til har egne meninger blitt undertrykket av andres oppfattede, noe som tidvis fremstår som helt feil.

Alle har vi ansvar for egen lykke og  via genetisk overlevelses kraft, så må hver og en finne sin lykke, uavhengig av andres synspunkter.

Min lykkeformel er ikke bestandig lik din lykkeformel ogkan ikke direkte sammenliknes.

Smiler lykkelig … smil ...

mandag 23. juli 2018

Morgentanke: Tankene trekkes mot elva …

Gatelangs og på stier i skogen, gir ikke samme flyt og ro som å vandre elvelangs og se det stilleflytende.


Selv om alle varianter gr forskjellige tankestrømmer, er med på å etablere forståelsen av
kontraster og elementenes oppmerksomhet.

Smiler til tanker om turglede … smil ...

fredag 20. juli 2018

Morgentanke: Ord som det er verdt å tørke støv av ...

Vederkvegelse, som kan forstås som oppmuntring, glede eller trøst.


Kan også ha betydningen rekreasjon, hvor det fort kan refereres til: Et par
maaneders vederkvægelse i en overordentlig natur (Bjørnstjerne Bjørnson).


Ord som blekner og sakte glemmes, med generasjoner som har brukt uttrykk
og ord fra sin tid.


Dialogen på tvers av generasjoner, kan vekke interesse og fascinasjon for
uttrykk som fortjener å kunne krydre dagens språk.

Smiler fascinert … smil ...

torsdag 19. juli 2018

Morgentanke: Utrydningstruede ord …

Ord som tidligere har vært i alles eie og som nå ikke lenger er aktuelt å benytte i det hverdagslige, har alltid et utdatert preg når de brukes i en ny tid.


Alpakka. Avindsyk. Bartskjærer. Bedemannsansikt. Befippelse. Durkdreven. Formummet.
Luftkasteller. Knebelsbart. Mamelukk. Hunnhedensk. Sælebot. Skaberakk.

Smiler av ord som har vært ...smil ...

onsdag 18. juli 2018

Morgentanke: Kommersialisert bi-ressurs ...

Når biene dør, har menneskeheten forholdsvis kort tid på å finne erstatning for naturens funksjonen på dette område, eller helt andre alternative løsninger.


Kommersielle aktører vil kunne patentere og bygge grunnlag for alternativene, som helt
sikkert vil gi gigant avkastning.


Valget blir da å bevare eller skape nytt, noe verdiene allerede bør forholde seg til.

Smiler avventende … smil ...

tirsdag 17. juli 2018

Morgentanke: Snikende under huden …

Trygghet som etablerer følelsen av mindre nysgjerrighet, er den egentlige fiende.


Egen fortreffelighet og fravær av oppdagelse, gir en takt som glir inn i fortapelsens spor,
hvor tidspunktet for når fravær er hva som avventes.


Komfort er ofte en hvilepute, hvor egen utvikling stagnerer.

Smiler anerkjennende … smil ...

mandag 16. juli 2018

Morgentanke: Hvilke utfordringer finnes …

Hva er det som ikke finnes, en realistisk forventning om å ikke oppdage noe som ikke er ukjent.

Den dag rasen fødes med absolutt all kunnskap, så vites alt om hva som vil komme.

En verden i forandring, må ha arter som håndterer utfordringer som ikke har kjente rammer.

Smiler ukjent og romslig … smil ...

fredag 13. juli 2018

Morgentanke: Tiden ved sykesengen går like sakte som fort …

Gjøremål med mening, går hastig avsted.

Omgivelsene snurrer og endres fort, selv om livet her pulserer moderat sakte.

Tiden som pusler av sted, kan assosieres som treghet om en venter og venter.

Hva som forventes og hva som er, balansen på følelsen av sakte og raskt.

Smiler sakte og raskt … smil ...

torsdag 12. juli 2018

Morgentanke: Arv er det som blir igjen …

Når stafettpinnen overleveres og neste generasjon fortsetter fra der det erfarte har sluppet, er kontinuiteten driven fremover.

Retningen kan fort endres, når utvikling har annet innhold enn tidligere.

Forandring baseres på det som vites og omgjøres til hva som er naturlig.

Smiler til det kommende … smil ...

onsdag 11. juli 2018

Morgentanke: Næring fra livets vansker …

Utfordringer har alltid grader av vansker med fokus på løsning, hva som ansees som positivt og negativt, gir kun begrensninger i forhold til slik det faktisk er og har vært.

Smiler forståelig … smil ...

tirsdag 10. juli 2018

Morgentanke: Menneskelig cash …

Tidligere var det naturlig at jeg hjalp deg og du meg, men nå er regnskapet alltid tilstede og mitt vurderes opp mot ditt.

Ikke bestandig det ene som er bedre enn det andre,  dermed sitter verdien av å hjelpe igjen som det som egentlig betyr noe.

Smiler av betydning … smil …

mandag 9. juli 2018

Morgentanke: Hvem tror jeg at du skal være og hvem er jeg som tror slikt …

En balansert sammenblanding av deg, meg, ditt, mitt og oss.

Jeg føler jeg har funnet veien til meg i mitt og forsøker å være tilstede som meg i ditt, kjenner på forventningen om at du er deg og at du bidrar med ditt ønskede i mitt.

To selvstendige individer og innhold som sammenblandes der det er naturlig for både deg og meg, hvor da vårt finnes.

Hva dette vårt er, her befinner forventninger og ønsket støtte, eller tilførsel av synspunkter.

Smiler sammensatt … smil ...

fredag 6. juli 2018

Morgentanke: For tidlig og for sent …

Når er den rette tid, kan føles som alltid eller aldri.

Det å treffe akkurat, er en kunst som handler om å være på rett sted til riktig tid, hverken før eller etter det mente og tenkte.

Forutsetningene for å klare rett og riktig, er ikke bestandig tilstede, da det omkringliggende ikke viser alle detaljer til forståelsen.

I et historisk perspektiv, vil alltid rett tidspunktet kunne vurderes på nytt.

Smiler så rett det går … smil ...

torsdag 5. juli 2018

Morgentanke: Se hverandre …

Ikke titt ned i bakken, jeg vil så gjerne hilse hei med et inkluderende blikk.

Er det noe i veien med å se på hverandre, møte blikk når vi passere forbi i et kort møte, hvor mennesket gjenkjennes og verdien av å være faktisk kjennes.

Smiler inkluderende … smil ...

onsdag 4. juli 2018

Morgentanke: Hvorfor ser øynene opp når kroppen setter seg ned …

Et fyrtårn, er et tårn med lys og slik kan vår oppreiste væremåte også oppfattes.

Med to øyne som lyset og kroppen som tårnet, kan ønske om utsikt være driven i blikkets søken etter en horisont.

Smiler oppover … smil ...

tirsdag 3. juli 2018

Morgentanke: Ditt er ikke mitt ...

Kjenner på utfordringer, når følelsen av at andre forventer at sine argumenter, meninger og gjøremål skal også være mine.

Følelsen av, kan narre og villede, men oppfølging og videreutvikling av dialog avdekker det som direkte spørsmål gir svar på, om budskapsgiver har vurdert sin forankring og grunn til vinkel og ordvalg.

Mitt eget forventet, er hva jeg håper å formidle og ikke hva jeg tenker at andre skal gjøre eller forholde seg til, andre sitt forventede er grunnlaget for forskjell og veien til forståelse.

Forståelse er igjen verdien for hvorfor forventning utveksles og der hvor læring blir til mer forstått.

Tanketomhet er frykten i enhver dialog, det å tale for døve ører og forstand, havne der hvor håpet ikke er i nærhet av forventet eller forstått.

Når ditt ikke skal bli mitt, så må respekt være den høye fanebærer og forståelsen av egen trygghet et element, som gir utrygghet rom og plass, men ikke kraft til å prege.

Det fantastiske med ditt, er at det er like selvstendig som mitt - der har fremtiden en plattform å håndtere ennå ikke oppdaget og forstått.

Smiler forsiktig og trygt … smil …

mandag 2. juli 2018

Morgentanke: Fordommer som overskygger fornuften ...

Lykken bor i enhver og ikke i mitt betraktende, de ganger tankene dømmer overfladisk.

Hvor øyeblikkets svakhet bor, i de stunder hvor oppdagelsen påminner om tankegodset som undertrykkes og som kommer til overflaten i tider hvor årvåkenheten ikke er tilstede.

Hva som er kilden til det undertrykte, en påvirkning som er tilgjort og adoptert.

Hvorfor slikt ikke håndteres der og da, er svært uklart og årsak til hvilke valgte prioriteringer gjort der og da, som undertrykkes.

Alt ubehandlet tankegods er som drivved, som alltid dukker opp når strømmen har båret den langt nok.

Smiler ettertenksom … smil ...