tirsdag 28. februar 2023

Morgentanke: Livskraft …

Omsatt godhet varmer fra innside og ut, hvor ens eget kraftsenter kjennes ut som en mini sol.

Hvor godt det er å kunne lukke øynene og fornemme en universell stråling fra det indre.

… smiler fra innsiden og ut …

mandag 27. februar 2023

Morgentanke: Solen er kilden …

Det å kjenne etter hva som gleder mest på lysere morgener, er virkelig noe som varmer langt inn i sjelen.

Naturlig fryd kjennes i en stø kurs mot sommer og sol, selv om den fine påsken kommer i mellom, så er det sommeren som er målet.

… smiler til kilden …

fredag 24. februar 2023

Morgentanke: 55 plusssss 5 dager …

Dager kommer og dager går det eneste som faktisk evig består, er øyeblikket her og nå.

Ikke selve innholdet eller posisjonen, men forståelsen av at øyeblikket er det evige flytende punktet i vårt levde og hvor det levde faktisk befinner seg til enhver tid.

… smiler levende …

torsdag 23. februar 2023

Morgentanke: 55 plussss 4 dager …

Hukommelse er stort sett ferskvare, hvor de tyngste tanker lagres bort i mørke kroker og der de opplyste øyeblikk gjør forferdelig vondt, hvor forståelse er å tåle det håndterte.

Modige er alle som våger å inkludere hva som lurer utenfor det behagelige, for sånn er det å finne det hverdagslige gode, ved å vite om alt mitt mindre bra.

… smiler skeptisk med modige tanker …

onsdag 22. februar 2023

Morgentanke: 55 plusss 3 dager …

Frem, frem og videre frem er den naturlige veien i det levde, hvor tilbake kun er et bilde i hukommelsen og spist er spist, hvor det erfarte er det gjenværende av godt opplevd.

Hva som er gjort får være grunnlaget for hva som er erfart, hvor læring er verdien og unngåelse av gjentakende mindre fornuftige handlinger får være det verdifulle.

… smiler med håp …

tirsdag 21. februar 2023

Morgentanke: 55 pluss 2 dager …

Kunnskap gir forståelse og forståelsen etablerer innsikt om å ikke vite mer enn hva som nå er kjent, en ydmyk og ærbødig forventning om at det som kommer er mer enn forstått.

… smiler med forventning …

mandag 20. februar 2023

Morgentanke: 55 plus 1 dag …

Dag for dag, år etter år og vips er barndom omgjort til ungdom, hvor voksen verden bare dukker opp som en naturlig effekt av å bli gammel nok.

Finner mening i øyeblikket, uten å ha løst gåten med livet mening.

… smiler dag for dag …

fredag 17. februar 2023

Morgentanke: Ferdig og klar for noe mer …

Fredag og fredag, bare å summere opp, om disposisjonen har vært som tenkt, hvis ikke er det bare å tyne ut siste rest av futt og fart.

… smiler nesten helt fremme …

torsdag 16. februar 2023

Morgentanke: Står nå på …

Torsdagen har reist kvaliteter av fortsatt driv og utsikt mot hvile, så da brettes ermet opp og det gyves løs.

… smiler ivrig …

onsdag 15. februar 2023

Morgentanke: Fra og til …

Onsdag balanserer fantastisk godt midt i blant hverdagene, så langt fra som til.

… smiler som et vater …

tirsdag 14. februar 2023

Morgentanke: Steg for steg …

Tirsdagen har gitt flyt i uka og hverdagen har startet på en grei måte, som farger sånn passe.

… smiler i steget …

mandag 13. februar 2023

Morgentanke: Fyr i flammen …

Mandagsglede og hverdagsfest, bare å finne såkornet og håpet i varmen som gir følelsen av påbegynnelse av voksende oppgaver, som gir mening.

… smiler klar for hele uka …

fredag 10. februar 2023

Morgentanke: Eksisterer også i hverdagen …

Tunge tak og svette panner er tilbakelagte stadier og utsikten mot avrundet innsats og påbegynte kreative annerledes utfordringer står straks for tur.

Fornøydhet og forventning sammenblandes og mikses til en form for sammensmeltet glad følelse.

… smiler helt frem …

torsdag 9. februar 2023

Morgentanke: Tenker på hverdagslige tanker …

Numment og taktfast fortsetter det fokuserte inn i oppgavene, for å kunne komme ut av gjøremålene.

Snart helt fremme for denne gang, bare oppgavestablingen er tilstrekkelig utført.

… smiler anstrengt …

onsdag 8. februar 2023

Morgentanke: Føle hverdags balanse …

Bare dagen har startet, så balanseres det mer bort fra det drømmende.

Hvor tillært overskygger visjonene som finnes, der hvor øynene lukkes.

… smiler i hverdagen ...

tirsdag 7. februar 2023

Morgentanke: Høre egne hverdagslige sukk …

Fortsatt ikke helt inne i en automatisk takt, det urytmiske fra helgen kan fornemmes.

Inn og ut av gjøremål, hvor grad av inspirasjon varierer stort.

… smiler tungt …

mandag 6. februar 2023

Morgentanke: Ser hverdagen komme …

Fra en tilstand til en annen og dermed er takten i sin rytme, ikke min rytme.

Hva som er ønsket oppnådd, er vagt enset av egen oppfattelse.

… smiler i starten …

fredag 3. februar 2023

Morgentanke: Fryd med det lille …

Verdien av å sette pris på absolutt alt, er en balansekunst i fokus på det som oppleves.


Når sanseapparatet er justert til å ta inn nivåene av detaljer og små nyanser, så berikes tilstedeværelsen.


Det å stå i mot lysten på å jage en opplevelse til og heller forankre det flotte i en nydelig ettertenksomhet.


Alt opplevd innehar mengder av muligheter, bare forståelsen oppdages.


… smiler eksklusivt …

torsdag 2. februar 2023

Morgentanke: Mye mindre enn masse …

Tilstrekkelig er det mest balanserende ordet som fremstår åpenbart veiledende og valget som bør velges.


Hauger av mye, har ikke samme eksklusivitet som det mer sjeldne som bør velges.


Riktig fokus har alt med å finne ut av egne preferanser og bevisst velge hva som er tenkt best.


… smiler i valget …

onsdag 1. februar 2023

Morgentanke: Balanserende mengde …

På kanten av det tilstrekkelige, så oppdages det hvor nære mere enn nok er og hva som er drivkreftene i å bare ville ha mer og mer.


Punktet hvor valgene velges må ha tilstrekkelig mulighet til å forvalte inntrykkene og ikke bedøves av enda mer av det samme.


… smiler noe frem og tilbake …