fredag 29. oktober 2021

Morgentanke: Midlertidig målgang …

Alle reiser har en start og et endepunkt, men ferden fortsetter og fortsetter uavbrutt og med vyer, delmål og drømmer.

Fra den ene læringsarena til den andre og slik går periodene fremover, hvor det tilbakelagte fremstår som en tidligere erfaring av det gjennomførte.

Vågale steg plantes på ukjent mark og ny forståelse oppstår i det erfarte, bare modig å fortsette inn i livets reise.

… smiler levende … smil ...

torsdag 28. oktober 2021

Morgentanke: Forutsigbar fremdrift …

Så langt og lenger skal det gå, dermed er det bra å kjenne på gleden over mer tilbakelagt en gjenstående.

Fordelt innsats gir en balansert sluttspurt, innholdet i dagene som har vært, er der hvor innsatsen sørget for balanse i det presterte.

Gripe tingene på rett tid og med riktig anstrengelse, gir en forventet gjennomføring.

… smiler som vanlig … smil ...

onsdag 27. oktober 2021

Morgentanke: Modigt midtpunkt …

Det å våge fremføring av kontroverser, kan ha mange interessante effekter.

Omgivelsen responderer høyst forskjellig på uventede reaksjoner, noe som gjør tilbakemeldingen uforutsigbar.

Forventning om noe uventet, er en god strategi som kan etablere forståelse av startpunkt og hvor ønsket mål befinner seg.

… smiler midtveis … smil ...

tirsdag 26. oktober 2021

Morgentanke: Vågalt tankesett …

Hver vending inneholder en tankerekke om ferdens retning og linjevalget mot mål.

Tøffe avgjørelser kan fort føre til andre utfordringer, hvor oppdagelsen først erfares underveis.

De mest imponerende valg, baseres på en overveielse som sannsynliggjør grad av utfordring og evne balanse.

Vanskelige avgjørelser forventes og modige veivalg velges, hvor gode intensjoner våger å utfordre med balanse.

… smiler vågalt og tøft  … smil ...

mandag 25. oktober 2021

Morgentanke: Ambisiøse tanker …

På startstreken med store vyer og innsatsvilje, noe som skaper forutsetninger for egen innsats og forståelsen av kapasitet.

Leker med tanken om mer enn tenkt og avventer hva som blir mulig, når innholdet fylles opp med utførte gjøremål.

… smiler stort … smil ...

fredag 22. oktober 2021

Morgentanke: Forbedring av forbedringen …

Alle endringer har en historikk, hvor tidligere ideer har kommet så langt og videre utvikling vil baseres på det som nå forandres.

Stafettpinnen bringes videre og videre, hvor tanker om slik det har vært, er det som benyttes som springbrett videre i utviklingen.

… smiler forventningsfullt … smil ...

torsdag 21. oktober 2021

Morgentanke: Tidligere erfaring påvirker …

For å forstå sesongenes vakkerhet, må grenseovergangene oppleves.

Ferden fra vår til sommer, sommer til høst, høst til vinter og vinter tilbake til vår.

Kontrasten i det foranderlige, skaper tydelige skiller som tilfører forståelse i variasjonen.

… smiler med det erfarte … smil ...

onsdag 20. oktober 2021

Morgentanke: Sykluss som svinger …

Konstant forandring er hva som oppdages og erfares, men som ikke bestandig gjenkjennes.

Forflytning som gjøres, kan ofte assosieres med årsak til endring.

Oppmerksomheten er eneste tilstand som kan skille på hva som er selvpåført og hva som er omgivelsens naturlige forvandling.

… smiler nysgjerrig … smil ...

tirsdag 19. oktober 2021

Morgentanke: Tråden i tankene …

Gjenkjent forståelse og fortsettelse på rekker fra noe tidligere, gir en følelse av å være med på noe som forandrer.

Dermed bygges brikke på brikke i fundamentet, hvor forståelse av reisverket ennå ikke oppfattes helhetlig.

Roen i uroen over å ikke forstå mer en min del, er det som danner driven i nysgjerrigheten.

Forståelsen av det som nå er, baseres på hva som har vært av undring og forundring.

… smiler ærbødig … smil ...

mandag 18. oktober 2021

Morgentanke: Kontiniuerlig forbedring …

Fortsettelse på noe som er startet lenge før de vi nå er, blir alltid fokuset på tanken som dukker opp av det nye i dagen.

Hvor ønsket om å lykkes mer og mer som en rase, er med på å fylle dagene med mer enn egen overlevelse.

Den kollektive bevisstheten som har vært med oss fra start, er det som gjelder som overlevering fra generasjon til generasjon.

Hvor mye mitt bidrag er gjeldende i den store helhet, er ikke det avgjørende, da neste generasjon alltid fortsetter videre og videre.

… smiler kontinuerlig … smil ...

fredag 15. oktober 2021

Morgentanke: Brunt og gult er kult …

Høstens jordfarger er flotte, de representerer en syklus som har vært og forbereder tankene på syklusen som skal komme.

Spennet i fargespekteret som nå kan oppdages, gir en forståelse av hele sykluser.

Fra grønt bakteppe og gulnede blader, som også har vært innom et farge flott rødt preg, gir ren fryd i forståelsen.

Vi kommer og går, for å komme tilbake.

… smiler i høsten … smil ...

torsdag 14. oktober 2021

Morgentanke: Gull som glimmer …

Finhets skalaen er varierende med årstidene og har forskjellig sjarm og glede.

Sesongen kan fremvise flotte situasjoner, hvor euforisk glede fremtrer tydelig.

Øyeblikkene som oppdages og gjenkjennes som nydelige, er fantastiske og som å finne gull i hverdagen.

… smiler gyllent … smil ...

onsdag 13. oktober 2021

Morgentanke: Gult og knasende …

Sprøtt som dødt løv, er tankene som våkner i dagen.

Fra en form for dvale, dukker virkeligheten opp som sammenblandet drømmelignende tilstedeværelse.

Ideene bare omformes fra nattens drømmer.

… smiler knasende godt … smil …

tirsdag 12. oktober 2021

Morgentanke: Gul sol …

Høsten slipper mer plutselig dagen til, hvor nattemørket lysner og solen preger skarpere og skarpere.

Horisonten har en lavere sol, som pynter flott opp og gir en sterkere kontrast til det grønne, havblå og høstbrune.

Den sterkt lysende kula, har en skinnende flott tydelighet i dagen og tilfører livgivende stråler fra et gult opphav.

… smiler skinnende … smil ...

mandag 11. oktober 2021

Morgentanke: Gult løv …

På bakken ligger det mer og mer blader, som er mer gulbrune enn grønne.

Et sikkert tegn på at trærne nå kler av seg og trekker næringen inn i kjernen.

Dermed viser naturen seg i fra et vidt fargespekter, som er høstens flotthet.

… smiler høstaktig … smil ...

fredag 8. oktober 2021

Morgentanke: Forhenget er trukket fra …

Klare skiller og sprakende flotte høstfarger viser seg frem i en flott høstdag, ikke rart følelse av fryd sniker seg innpå.

I et klart øyeblikk, kan den tilslørte tankerekken dempe tydeligheten med et introvert bildet av det omkringliggende.

Kontrastene finnes alltid tilstede og skaper spennende drag i en klar og tydelig hverdag.

… smiler fratrukket … smil ...

torsdag 7. oktober 2021

Morgentanke: Tilslørt virkelighet …

Er det grått underlag som øynene ser der fremme, noe som viser seg å være hvitt når føttene kommer frem.


Vendinger med speiding ut til forskjellige kanter, gir en oppfattelse av andre gråsjatteringer.


Fargeprakten fremstår tydeligere og tydeligere, jo nærmere bena kommer.


… smiler i en grå hverdag … smil ...

onsdag 6. oktober 2021

Morgentanke: Sort og hvitt …

Blandingsforholdene avgjør hvor tydelig konturen av det ene eller andre fremstår.

Skarpe kanter er opprinnelsen, mens alle andre forhold tilslører og lager diffuse overganger.

… smiler med tilnærmet hvite tenner … smil ...

tirsdag 5. oktober 2021

Morgentanke: Kontrast …

Helt herlig å være med på dagens oppvåkning, med visshet om at natt blir til dag.

Bare å konstatere hvor mørkt det er, før det sakte lysner med en parallelt gryende fryd og glede.

Hvor stor forskjell, kommer alltid an på hvilken mengde tunge skyer som dukker opp på himmelen.

Griper natten som blir den nye dag og gledes over forskjellen i høstens døgn, hvor natt og dag fremstår med tydelig forskjellig.

… smuler med et kontrastfylt trekk … smil ...

mandag 4. oktober 2021

Morgentanke: Variasjon …

Fra natt til dag er en form for skille som skaper en tydelig forståelse av forskjeller som inneholder mer av det åpenbare mørke og lyse.

Savnet er en anerkjennelse på hva som tidligere er erfart, hvor verdier fremstår åpenbart.

Variasjonenes oppmerksomhet, er det som tydelig inspirerer gleden over hva som faktisk er, før det som var er sortert blant minnene om tider som har vært.

… smiler med både latter og glede … smil ...

fredag 1. oktober 2021

Morgentanke: Mørkere lyst …

Det lyse i det mørke, er like kontrastfylt som det mørke i det lyse.

Like mørkt som det er lyst, en sammenblandet skumring med nyanser.

… smiler i det mørkt og lyse … smil ...