fredag 30. november 2018

Morgentanke: Har snev eller mer av Mr.Crowley …

Hvordan er sinnet, ikke bestandig besvart av en selv.

Hvem bor i mitt hodet, er det meg, meg eller meg.

Samlede tanker og inntrykk, er en rekke påvirkninger fra mange kilder, som endres under det levde.

Erfaringsoverføring er utviklingens vei, noe som skiller de arter som det nå finnes kunnskap om.

Dermed må egenskapen å skille på hva som har verdi eller ei, for rasen og en selv, utvikles i takt med det forståtte.

… smiler til meg selv … smil ...

torsdag 29. november 2018

Morgentanke: Her er jeg …

Hvor er vi, hvem er du, hva skal jeg og hvorfor.

En rekke med umulige spørsmål, som ikke nødvendigvis lar seg besvare, men som stilles for det.

Svarene før, trenger ikke være lik oppfattelsen nå og senere vil noen kunne vurdere det helt annerledes i enhver morgendag.

Dynamikken i det spurte, er driv fremover, en vei for forståelse og anerkjennelsen om å ikke skulle finne svarene, men søken etter mer forstått.

… smiler nysgjerrig … smil ...

onsdag 28. november 2018

Morgentanke: Balanserende næring …

Når utøvelse får mer preg av ytterpunkter og ekstremisme, så hylles utøverne og livets kamp frembringes som det levde alvor.

Medienes død er ofte livets vekst, perspektivene blir plutselig alvorlig nære og ikke illusjonistisk fjerne.

Hva som er gjeldende og ei, avhenger av hva som sees, formidles og som forståes.

Alt har topper og bunner, selv om det er i mellom det befinner seg mest.

… smiler helt vanlig … smil ...

tirsdag 27. november 2018

Morgentanke: Noe å leve for …

Gode stunder bevares og er med når perspektivet trengs som mest.

Skulle morgendagen ikke inneholde kontroll, så vil dagens bevegelse virke noe uforutsett

Bevissthet om morgendagen oppfattes, når morgendagen først kommer.

Alle forutinntatte tanker, har ikke avgjørende rolle, kun hva som befinner seg her og nå.

… smiler her som nå … smil ...

mandag 26. november 2018

Morgentanke: Kaffe som ikke smaker kaffe …

Den første koppen med kaffe smakte best, den andre koppen med kaffe smakte mer annerledes.

Mye trenger ikke smake mer, egentlig ikke mindre heller.

Hva som gjør at siste dråpe kaffe ikke smaker som første, mest sannsynlig ikke kaffen sin skyld.

Tilberedelse utført annerledes, eller smaksløkene har valgt å ikke være like skjerpet.

… smiler et smil som smiler … smil ...

fredag 23. november 2018

Morgentanke: Fokus på det presterte …

Resultater er mye sunnere å følge opp enn avvik, da positivitet avler positivitet, som igjen fører til mer evner til å føle og kjenne eget bidrag til resultater av det utførte.

Prestasjonskultur er nødvendigvis ikke bare slik eller sånn, men også positivt for egen forbedring.

… smiler med potensialet … smil ...

torsdag 22. november 2018

Morgentanke - Intuisjon, en samling underbevisste tolkninger …

Vandring i det ubevisste kan fort føre med seg overraskelser, noe som både kan oppfattes bra og mindre bra.

Autopilot på er modus hvor ferden mellom A og B ikke behøver å ha detaljert husk, noe som både skremmer og imponerer.

Hva som hodet gjør, er aktiviteter i flere lag.

Dermed behøver ikke detaljstyringen være like mye i fokus.

… smil automatisk … smil …

onsdag 21. november 2018

Morgentanke: Lykkesøker …

Hver dag kan bringe lykke, bare forholdene tilrettelegges.

Ved oppvåkningen, er posisjonen som gir alle og enhver mulighet
for å gripe dagen.

Vi kan alle speide optimistisk ut i den nye dag, for å finne hva
som ønskes.

Håpet er at alle da finner snev av sin lykke.

… smiler nysgjerrig … smil ...

tirsdag 20. november 2018

Morgentanke: Måtehold må ikke forveksles med middelmådighet …

Hva som er tilstrekkelig, er en skala med variasjon.

De fleste har et nøkternt forhold til hva som trengs, dermed også
forståelse av for mye og for lite.

Fordelt sier teorien at det er nok til alle, men slik er ikke
fordelingen globalt, da kultur og geografi lager avstand.

… smiler ønsket inkluderende … smil …

mandag 19. november 2018

Morgentanke: Penger er til låns, da de ikke kan bli med inn i evigheten …

Egenskapen til byttemiddelet, er sirkulasjon, da klingende mynt hverken kan kles på eller fortæres.

Omgjort arbeidsinnsats, er hva som utveksles og dette er verdier
som ikke betyr noe for de som fysiskt ikke har behov for dette
lenger.

… smiler med lånte blikk … smil ...

fredag 16. november 2018

Morgentanke: Spor av egen historie …

Hvilke høydedrag som sees, en kombinasjon av toppturenes følelse av å komme frem til utsiktspunkter.

Kan alltid hende at høydene har vært større, selv om utsikten har
uteblitt.

… smiler innsiktsfullt … smil ...

torsdag 15. november 2018

Morgentanke: Flokken …

Har aldri hørt til flokken, bare vært deltakende i den.

Begrepet er godt og mitt forståtte er gjenkjent, men
individualismen i meg er sterk.

Kan stå opp for enhver urett, men klarer ikke å fremføre egen
selviske riktighet, da trygghet ikke nødvendigvis trenger å
utfordres.

… smiler hjertelig til alle … smil ...

onsdag 14. november 2018

Morgentanke: Ensom og sterk tilhørighet …

Samme tanker og samme syn, en sterk kobling som skaper god tilhørighet.

Likhet og tilhørighet trenger ikke være kraften som knytter alle lag
og dimensjoner i sammen.

Det kan være uttrykt som: Fullt hus og ingen hjemme, eller
beksvart.

Følelsen av å være omgitt av mange, men å likevel ikke finne
igjen verdier, er en alene ferd i en menneskelig tett urskog.

… smiler avventende … smil ...

tirsdag 13. november 2018

Morgentanke: Peter og Pan …

Det å vokse opp, er ikke det samme som å forbli voksen.

Ved å jage etter livet, kan livet fort bli borte.

Beholdningen av barnet i sitt tankesett, en valuta som må
vernes og pleies.

Livet jager øyeblikker, selv om alle øyeblikket naturlig blir
borte.

… smiler til øyeblikket … smil ...

mandag 12. november 2018

Morgentanke: Gyldene øyeblikk …

Livet har mangfoldigende flotte situasjoner, hvorav noen fremstår tydeligere som spesielle og andre mer som banebrytende.

Hvilke situasjoner som står frem, fremfor andre, har med
sammenhengen som øyeblikket for betraktningen har.

… smiler av minner … smil …

fredag 9. november 2018

Morgentanke: Klokkeglede …

Sykluser kommer og perioder går, vår beskrivelse er visere som gladelig tikker og takker.

… smiler med glade ansiktsuttrykk … smil ...

torsdag 8. november 2018

Morgentanke: Klokkeglane …

Jeg ser, jeg ser - Hva er det som sees?


Øyeblikket som er her nå og nå

… smiler med et skrått blikk … smil ...

onsdag 7. november 2018

Morgentanke: Klokkeplage …

Ennå ikke mestret, er veien ut av det vanskelige.

… smiler modig … smil ...

tirsdag 6. november 2018

Morgentanke: Klokkeklage …

Utfordringer er mulighetenes marked, et sted hvor nytt oppdages.

… smiler forhåpningsfull … smil ...

mandag 5. november 2018

Morgentanke: Klokkeklang …

Klangen av hva som klinges, en oppdagelse av lydens kilde.

… smiler klingende … smil ...

fredag 2. november 2018

Morgentanke: Livet sett i et planet perspektiv ...

Livets planeter svever ustrukturert rundt i livets univers, i starten veldig lite påvirket av andre krefter enn egne påvirkninger.

Svirrende rundt, får ferden en mer påvirket kurs og egne erfaringer blir mer lignende på andre sitt erfarte.

Syklusen har usynlige tråder som påvirkede regler som ennå ikke forstås.

… smiler sammensatt … smil ...

torsdag 1. november 2018

Morgentanke: Tilstedeværelsemestring ...

Penger er et element i den moderne tilværelsen som gir mulighet for å finne sin egen lykke, men hemmeligheten er å ikke jakte lykke i gullkalver.

Verdien befinner seg ikke i de klingene mynter eller de fysiske verdier, men i handlingsrommet som befinner seg bortenfor og som muliggjøres ved håndtering av den praktiske arena som inneholder stabling av kronestykker og løpende pådratte kostnader.

… smiler og nesten ler … smiler ...