torsdag 31. mars 2022

Morgentanke: Absurde motiver …

Hva som presenteres avhenger av den som observerer, da formidleren ikke eier budskapet.

Budskapet fødes og farer av sted i en forpakning, hvor mottaker har sine egne forutsetninger som verktøy.

Balansen i å bekle det tenkte med ord som har en mer nøytral forutsetning, er en vanskelig øvelse.

Dekode egne tanker, finne egen forståelse og deretter forstå mottakers forutsetninger for mitt språklige uttrykk.

Den viktigste kraften i det utvekslede, er tålmodighet og våken oppmerksomhet i tolkningen av respons.

… smiler forsiktig … smil …

onsdag 30. mars 2022

Morgentanke: Tanker om tanker …

Bevisste valg baseres på tenkte tanker, noe som fort preges av lærdom fra tidligere.

Hvilke rekker av kunnskap som benyttes for valg av steg videre, avgjør utviklingsgraden fremover.

Dagens tanker vil ligge til grunn for morgendagens fortsettelse, noe som enhver ettertiden dokumenterer.

… smiler for fremtiden … smil …

tirsdag 29. mars 2022

Morgentanke: Tenker noe absurd …

Grønt er ikke grønt, men blått og iblandet gul farge.

Kan gult kalles basis for grønt og blått tilsvarende.

Dermed er farger nyanser av noe annet og sin egen fremtoning.

Er det høna som er gul og egget som er blått.

… smiler farget … smil …

mandag 28. mars 2022

Morgentanke: Absurd tankerekke …

Hvor grønt er det grønneste og hvor mye sommer finnes det egentlig i et helt år.

Her er dagene på kanten av det sommerlige, hvor vårmåneden akkurat nå minner om starten på en sommer.

Minner fra tidligere dukker opp, om mer vinterlige tendenser på tilsvarende tidspunkter.

Vår, sommer, høst eller vinter er noe som oppfattes varierende i forhold til posisjonen på kloden, kanskje punktet nå er endret.

… smiler snurrete … smil …

fredag 25. mars 2022

Morgentanke: Frisk fredag …

Hvor syk eller frisk en dag oppleves, har alt med observatøren å gjøre.

Dagene er verken dårlig eller bra, det er kun tankene om slikt som bedriver den type kategorisering som heller i en slik retning.

Enhver dag er like ren og skitten, uten noen motiver utover det å kun være denne dag.

… smiler daglig … smil …

torsdag 24. mars 2022

Morgentanke: Friskus takter …

Jippi og jiha er tendensen som kan kjennes på som frisk kraft inn i innspurten, ikke siste sprint etappe, men på tydelig vei mot målet.

Alltid godt med mer tilbakelagt enn gjenstående, energigivende bare å være på andre siden av midtpunktet.

… smiler godt i steget … smil …

onsdag 23. mars 2022

Morgentanke: Frisk balanse …

Midt posisjonen har et unikt balanserende element, som går fra den ene siden og over på den andre.

Midtveis er alltid like langt fra som til, trenger absolutt ikke være distanse eller tid, men oppfattelsen av underveis.

… smiler i midten … smil …

tirsdag 22. mars 2022

Morgentanke: Frisk nok start …

Ikke alle starter har en ekspressavgang, noen ganger fungerer takten som en rolig diesel maskin.

Moderat mas i starten og en traust og seig kapasitet til å håndtere de tyngste dragene, hvor da det taktfaste gjelder mest.

Det gjelder å ha tilstrekkelig momentum og ikke mer, bare å skifte takten i dagen, slik at variasjon kan oppdages.

… smiler taktfast … smil …

mandag 21. mars 2022

Morgentanke: Friskere enn friskest …

Følelsen av å møte enhver dag med pågangsmot, gir satsen noen doser av overdimensjonerte gleder.

Det første steget sier alt om hvor hodet er, da graden av entusiasmen da kan faktisk kjennes.

De neste steg har en balansert forståelse av kraften i dagen og innsatsen som forventes prestert.

Så er uka påbegynt og syklusen sparket i gang, bare å fylle på med muligheter og tilhørende glede 

… smiler passe friskt ..  smil …

fredag 18. mars 2022

Morgentanke: Strålende forståelse …

Underveis i dagen så vokser innsikten i det utøvde, hvor bedre tilnærming automatisk bare blir naturlig del av utøvelsen.

Kombinasjonen av hva som vites, hva som håpes og hva som forventes, skaper en arena for noe mer enn først antatt.

Det å finne punktet i dagen, hvor læring er knekkpunktet for kunnskapen som plutselig oppdages som etablert.

… smiler med forståelse … smil …

torsdag 17. mars 2022

Morgentanke: Tanker som stråler …

Omgivelsene påvirkes av hverandre, hvor et strålende godt humøret smitter over.

Jo fler som kjenner på en ærlig glede i tilstedeværelsen, jo flere i nær omkrets kan oppleve påvirkning av denne kraft.

Gledes lekkasje er en god kraft å komme borti og noe som lager gode ringer i vannet.

… smiler naturlig glad … smil …

onsdag 16. mars 2022

Morgentanke: Strålende gode tanker …

Starten kan bestå av tungt tanke materiale, eller det stikk motsatte.

Denne midtre dag av uka, har mest av det positive, men også andeler av det motsatte.

Bekymringen rundt fordelingen av bra og mindre bra er minimal, kun en realitet som styrker kompleksiteten av det bra.

De gode tanker og vibber bare tar over, innlemmer nattens forundring på en overraskende god måte.

Alle gode streif sender lys inn i de mørkere områder.

… smiler med overskyggende gode tanker … smil …

tirsdag 15. mars 2022

Morgentanke: Solstråle …

Det mest livgivende, er også det som er totalt ødeleggende, om ikke forholdene er riktige.

Enhver kraft har destruktive effekter, om kreftene virker på feil måte.

Dermed er det bare å strekke seg som en blomst, mot det livgivende i de riktige omgivelser.

… smiler om kapp … smil …

mandag 14. mars 2022

Morgentanke: Strålende sol …

Alle dager starter et sted og det beste stedet å begynne en ny dag på, er med strålende gode tanker.

Deretter går tankene i dagen i samme takt, hvor starten alltid avgjør hvor enkelt det kan føles å ta det neste steg.

En skakk start kan alltid rettes opp og balanseres mot et bedre utgangspunkt.

… smiler strålende … smil …

fredag 11. mars 2022

Morgentanke: Fred er krigens mål …

Det absurde ved at situasjoner starter med fred og slutter med fred, hvor kaoset i mellom fremstår i ettertiden som meningsløs.

Feilenes gjentakelse er dessverre naturlige, hvor personlige motiver overskygger menneskehetens fremskritt.

… smiler litt oppgitt … smil …

torsdag 10. mars 2022

Morgentanke: Fred i krigen …

Oppsummerende pauser er alltid nødvendige, for å forstå hvor en selv befinner seg i totalbildet.

Ståkete omgivelser med utfordrende tilstedeværelse, har en normal modus og andre stunder som er mer eller mindre hektiske.

Øyeblikket av zen vil alltid oppstå, hvor innsikten av å være en del av noe enda større, er en beroligende tilstand å være innom.

… smiler i balansert ubalanse … smil …

onsdag 9. mars 2022

Morgentanke: Krigens fred …

Uansett hvor intenst det måtte være å overvære andre sine provokasjoner, så vil det alltid finnes rolige perioder.

Når en ny normal har funnet formen, så virker noe helt umulig som det naturlige og en balanse kan oppdages.

Søken etter noe annet, kan både foregå fysiske og som flukt inn i egen stillhet.

Bekymringen over hva som faktisk kommer til å skje, nedskaleres og håpet overtar som lyser i det mørke.

… smiler periodisk oppgitt … smil …

tirsdag 8. mars 2022

Morgentanke: Frykt for noe annet enn fred …

Balanse er ofte forbundet med ingen risiko, noe som er totalt feil.

Farene er alltid tilstede, men håndtert på en tenkt måte.

Undertrykt risiko, utgjør en nummen følelse av det reelle.

… smiler fryktløst … smil …

mandag 7. mars 2022

Morgentanke: Krig og fred …

Balanse mellom det ene eller andre, er definisjoner hvor grensene er tidsriktig satt.

Skalaen inneholder dermed alltid grader av begge uttrykk, hvor mengde av hvert ord er det som oppfattes.

Hvor streken nå befinner seg, er forskjellig oppfattet hos aktørene som oppfatter seg som fredelige eller krigere 

… smiler med fred i tanke … smil …

fredag 4. mars 2022

Morgentanke: Ujevnt glatt …

Blankpolert flater oppfattes fort som glatte områder, hvor forsiktighet er et naturlig valg.

Skrånende eller ujevne glatte områder, har mer utfordrende bevegelsesmønster.

Bevisstheten om vanskene som kan oppstå, er avgjørende faktor for om det er mulig å komme forbi.

Uansett så løses det med mer tid, enten i en omvei eller å vente ut til sesongen endrer forutsetningene naturlig.

… smiler på glatta … smil …

torsdag 3. mars 2022

Morgentanke: Ruglete underlag …

Fotfeste eller ei, avgjør om balansen er god eller utfordrende.

Småkupert landskap, skaper sitt til at retning velges med omhu.

Kombinasjonen av å vite og tro, har alltid med veien frem å gjøre.

Friksjon mellom flatene, er avgjørende for hvor stor roen er.

… smiler med varierende feste … smil …

onsdag 2. mars 2022

Morgentanke: Usikret sti …

Asfalterte veier og fortauer, har enklere fremkommelighet enn dårlig opptråkkede stier.

Overraskelsesmomentet er som oftest størst utenfor de enkle etablerte veier, hvor omveier ofte gir inspirasjon.

Funksjonen til lett tilgjengelig fremkommelighet, er mest for inkludering og universell utforming.

Alt det nye og ennå ikke oppdaget, befinner seg mest der få har tråkket og gått.

… smiler til skumle stier … smil …

tirsdag 1. mars 2022

Morgentanke: Konstant forundring …

Det å se tilbake på roen som har vært, gir en forståelse av perioder som opptrer i flere former for balanse.

Endrede forutsetninger er egentlig innholdet i alle kommende dager, en innsikt som utfordrer.

De rolige perioder inneholder dermed en valgt passivitet, hvor verden aldri stopper å snurre rundt.

… smiler forundret … smil …