mandag 31. januar 2022

Morgentanke: Abstrakt tilstede …

Alle tidligere erfaringer er med inn i øyeblikket, hvor de fleste feil ikke gjentas.

Nyanser av tidligere løsninger, kan fremstå som forstått og kjent metodikk.

Oppmerksomhet på gamle takter i nye situasjoner, er en form for tilstedeværelse av tidligere erfart.

… smiler med fortid i nåtid … smil ...

fredag 28. januar 2022

Morgentanke: Tidlig fremme …

Fremme før målsatt, en indikasjon på passiv forventning eller effektiv utførelse.

Akkurat i tide, er der alt optimalt skal være.

Innsikten i å ikke ha oversikt over absolutt alle faktorer, sannsynliggjør mulighet for en mengde ukjente faktorer og en kalkulert buffer etableres.

Buffer av passe størrelse, gir en imponerende opplevelse av å nå frem i tide.

For tidlig ankomst, er en usynkron opplevelse av å ha disponert del etappene med feil innsats og har mest læring i seg til neste gang.

… smiler med forbedringene … smil …

torsdag 27. januar 2022

Morgentanke: Ikke fullt så tidlig …

Sykluser pulserer inn og ut av rytmer som ikke nødvendigvis harmonerer eller er i samme fase.

Underveis blir mønstrene mer gjenkjennbare og forståelige, slik at andre impulser ikke overrasket mer enn håndtert.

På andre siden av midtpunktet, så er omfanget mer fattbart og forståelsen om målsatt iver er innenfor realistiske rammer eller ei.

Uansett så gyves det løs mot målstreken, da ekstra innsats ofte justerer inn det overivrige i tenkt omfang.

… smiler godt underveis … smil ...

onsdag 26. januar 2022

Morgentanke: Tidlig midtveis …

Halvveis er delvis fremme, hvor det blir kortere til enn fra.

Underveis er punktet alt alltid befinner seg på og hva som automatisk omgjøres til noe tidligere.

Sent eller tidlig er derfor ikke det vesentlige, da alt alltid befinner seg i en sann posisjon.

Forventning om tidlig eller sent, er usynkroniserte tankerekker som ikke er tilstrekkelig oppmerksom på realiteten.

… smiler snart fremme … smil ...

tirsdag 25. januar 2022

Morgentanke: Tidlig klar …

Veien ut av drømmeland, har ofte med seg et inntrykk fra det drømte.

Hvor virkelighet og fantasi utveksler deltakelse i hver sin arena.

Enkelte ganger er den glidende overgangen så innvevd i hverandre, at forlengelsen kjennes helt naturlig.

 Dagen er dermed tidlig klar, når drømmen slipper taket.

… smiler helt klar … smil …

mandag 24. januar 2022

Morgentanke: Tidligere enn tidligst …

En start kan være en påbegynnelse både tidlig og sent, hvor startskuddet er punktet hvor etappen begynner.

Hvor tidlig, avhenger av hva som skal rekkes umiddelbart og senere.

Distansen må tilføres tilstrekkelig innsats, hvor lengden og innhold må balanseres i passe porsjoner.

… smiler veldig tidlig … smil ...

fredag 21. januar 2022

Morgentanke: Starter om og om igjen …

Nesten fremme ved delmålet og forbereder den videre naturlige fortsettelse.

Stillstand er alltid avløst av videre fortsettelse og dermed er den kontinuerlige forbedringen alltid tilstede 

… smiler til start og stopp … smil ...

torsdag 20. januar 2022

Morgentanke: Snart nesten fremme ...

På veien underveis finnes det utallige muligheter til å erfare noe nytt, bare oppmerksomheten er tilstede.

På nye stier finnes det åpenbart masse nytt, mens på oppgåtte veier finnes masse bedre læring og nye perspektiver.

Det fantastiske er her allerede, bare tankemønsteret søker med et lærende fokus.

… smiler godt og i steget … smil ...

onsdag 19. januar 2022

Morgentanke: Punkt A til B …

Fra ett sted til et annet og deretter videre og videre, en følelse av driv i tilværelsen.

Dermed Vil alltid påbegynnelse punktet oppfattes som mitt fastsatte oppstarts punkt og målet en evig forflytning videre.

Spankulerer videre inn i forståelsen av noe mer helhetlig og finner roen i det å forstå mer enn hva gårsdagen gjorde.

… smiler i flyten … smil ...

tirsdag 18. januar 2022

Morgentanke: Standhaftig sikting i rett retning …

Bevegelse medfører omskiftende landskap og nye impulser, en oppdagelse av nytt i en selv via ytre forandring.

Hvor fastlåst det gamle tankesettet uansett er, så består den daglige kampen av å overvinne egen frykt.

Det å finne nytt i øyeblikket og allikevel ikke gå seg bort fra hovedmålet, gjør at delmål og overordnet målpassering sammen smeltes og blir naturlig det levde.

… smiler godt underveis … smil ...

mandag 17. januar 2022

Morgentanke: Punkter av betydning …

Vendinger i det levde, kommer ofte der hvor noe nytt er oppdaget.

Erfaringer som gir ny giv og inspirasjon, har ofte en boost for evnen til å se mer utsikt i horisonten.

Det å få lyst opp i mørke kroker, kan fort gi forståelse av noe åpenbart og en innsikt av å hele tiden ha vært i nærheten.

Alltid spennende å holde liv i det nysgjerrige søkene.

… smiler og ser … smil ...

fredag 14. januar 2022

Morgentanke: Varmeste vinterdag så langt …

Av og på er følelsen av bryteren som styrer varmeelementet og dagen i dag har definitivt en bryter i påslått posisjon.

Oppgaven i den varmere forflytning, er å finne sikre grep fra A til B.

Glattpolert underlag med innsunkne grus biter, har partier som skaper utfordringer og hele tiden strategiske valg.

… smiler til utfordringen … smil ...

torsdag 13. januar 2022

Morgentanke: Varmere om dagen …

Natten senker temperatur og det mørke sløret over omgivelsene, hvor da innetid er det beste.

Så kommer lyset og dagen, hvor temperaturen kryper oppover og oppover.

Periodiske vintervarme omgivelser, noe som gjør at kontrastene er mer tydelig og gleden oppdages uansett.

… smiler varmende … smil ...

onsdag 12. januar 2022

Morgentanke: Varmere og varmere …

Hvitt på bakken og morgen kald følelse, men likevel varmere enn de foregående dager.

Bare å nyte dagen og solens livgivende stråler, så vet hodet at det igjen kommer kalde dager.

… smiler varmt … smil ...

tirsdag 11. januar 2022

Morgentanke: Varmere enn kaldt ...

Grade som vises på gradestokken er posisjonert over nullpunktet, noe som tilsier at snøen omgjøres sakte.

Vinteren er i starten av den midtre vintermåned, noe som vanligvis ikke betyr at våren ankommer ennå.

Hodet finner alltid roen, når den mørke høst dekkes av et flott lag med hvit korrekturlakk.

Dermed er tiden inne for at bjørnene fortsatt skal sove noe til, slik at de ikke forvilles ut midtvinters.

… smiler og finner roen i glimt av en tenkt vår … smil ...

mandag 10. januar 2022

Morgentanke: Varmt og kaldt om hverandre …

Sesongen vinter inneholder variasjoner av tydelig vinter og innblandede tendenser av høst og vår.

Hvor gradene som oftes har en blålig tendens og hvite omgivelser, så dukker det opp perioder hvor rødlige tall vises.

Pendling mellom kaldt og noe varmere, har ofte en lumsk effekt som gir utfordringer for grepet mot underlaget.

… smiler årvåkent … smil ...

fredag 7. januar 2022

Morgentanke: På enden av det nye ...

Vel fremme og klar for enda mer nytt, så er det en taktfasthet som minner om tidligere takter.

Med mye av det samme, fylles oppmerksomheten med mer av det nye i punktet hvor gammelt blir helt nytt.

Godt å fullføre etappen som er starten på den videre ferd inn i enda mer nytt.

… smiler i fortsettelsen … smil ...

torsdag 6. januar 2022

Morgentanke: Godt på vei inn i det nye ...

Av sted og videre er driven som kjennes og en forståelse av å være lenger av sted inn i det nye.

Selv om omgivelsene og den generelle utsikten er nokså lik med det tidligere erfarte.

Hvor da små nyanser dukker opp, av mer forstått enn før.

… smiler mer i det nye … smil ...

onsdag 5. januar 2022

Morgentanke: Midt i det nye ...

Underveis vil distansen fra og til brekke over til å bli lenger i fra enn til.

Knekkpunktet gjør at det er enklere å se målpassering, da tilbake ferd er fjernere unna.

Fantastisk å stå på kanten av enten eller og velge det som bare føles naturlig der og da.

… smiler halvveis … smil ...

tirsdag 4. januar 2022

Morgentanke: Flere nye dager ...

Enhver dag kan bringe glede og harmoni, eller det motsatte, noe som avhenger av hvordan tankene former seg fra start og videre gjennom dagens utfordring.

De enkleste opplevelser i dagene, inneholder også utfordrende momenter.

Det levde er en reise i forandring og ny læring, den dagen det ikke finnes mer nytt å forstå, så har de dynamiske tanker blitt skrudd av og forberedelsen til dvalen er påbegynt.

… smiler i steget videre … smil ...

mandag 3. januar 2022

Morgentanke: Nytt i det nye ...

Ny time i den nye dagen av det nye året, ikke første dag eller time, men første hverdag.

Det å finne glede i det tilsynelatende gjentakende, er alltid gøy, da det finnes noe nytt i det tilsynelatende vanlige.

Flott å starte disse dager også med undring og forundring.

… smiler i det nye året … smil ...