onsdag 31. desember 2014

Morgentanke - Ytringsansvar ...

Ytringsfrihet er enkel å påberope seg, men det å ta ytringsansvaret er ikke fullt like attraktivt, da de største overskrifter ofte inneholder forledende fokus og selger best om frykt blandes inn.

Den glemte egenskap om læring i mestring, er noe dust nedtonet i alt budskap om krig, mobbing og undertrykkelse, mens det egentlige verdifulle er overlevelsen og veien dit.

En blir ikke svak av krenkelser, men sterkere og mer kraftfull om hindringene ikke er for voldsomt store. Her har fokusert kun ligget på "stakkars deg" nivået, noe som igjen har stimulert til mer stakkars og ikke sett verdiene som er ærvervet og funnet underveis. Det voldsomeste må håndteres som bistand inn der det går, men det er overlevelsens vei som skal fokuseres og ikke bistand eller offerrolle.

Håpet er å kaste uriktige og nedverdigende overskrifter på dør, kanskje pressen da ville oppdage at faget igjen får vind i seilene, når journalistikken inneholder substans, mening og vekst for artens overlevelse.

Vi trenger så inderlig dybde stoff, presentert på en forståelig riktig måte og som gir gjenklang i de krefter vi alle vet er drivende mot fremtiden og ikke øyeblikkets selvfølgelighet.

La kritikken blomstre før det som legges frem går i trykken, spørr om hensikt, virkemidlene og om budskapet gjenspeiles i tekst og overskrift, la oss alle ta ytringsansvaret og la oss utøve forbrukerkraft: Kjøp ikke aviser som formidler overskrifter som kun forlokker, se ikke på ingressen til nyhetssendingen, oppsøke heller informasjon som forvalter informasjonskunsten - Slik kan vi alle styre innholdet på nyheter bort fra tabloid assosiert sladder og til kvalitativt innhold med mening.

Dermed sendes det håpefulle smil ut i denne dag også, så gleder jeg meg allerede til det nye året kommer, som et lærerikt nytt år som stables oppå erfaringen fra alle de foregående år ... dette blir et flott nytt år ... smil ...

tirsdag 30. desember 2014

Morgentanke - Brikker for fremtiden:

Ettertenksomme steg på vei frem til kilden av nytrukket kaffe, tenker forsiktig bakover samtidig mens blikket ser fremover ut i den tomme luft.

Tidvis festes det konturer av bilde fremstilte tanker i det drømkledde slør, som rulles ned fremfor det egentlig sette.

Hvor mye fortid som finnes i fremtid, en tanke om hva som er, har vært og skal komme.

Tiden er alltid riktig for refleksjon, over hva året så langt har gitt nuet, som utgangspunkt for å gyve løs på en fremtid.

Alt der fremme er helt avhengig av hva som har vært, som Domino brikker stables på rekker i en tenkt formasjon, som vil føre til at kontinuiteten fra første brikkes fall mot neste brikke, er tenkt som en kontinuerlig gjentakelse som fører til en ubrutt rekke av fallene brikker som lager mønsteret fra startens fortid og inn i fremtiden - kanskje som en blomst, hvor stilken starter som en forsiktig antydning om at her følger mer når tiden er rett.

Uansett hvor fort bevegelsen er, så vil aldri fortiden kunne løpes i fra. Fremtiden vil alltid ha konsekvensen av hva som har vært og innhold av valgene som gjøres, for fremtiden styrer alltid i den retning som hver og en ønsker den dreiet i mot.

Med små dager igjen av det gamle året 2014, så starter konturen til fremtids tankene å meisle ut, hva som det ønskes smilt av og til i det nye flotte året, med fantastiske 365 nye dager å fylle med glede, så skal det jammen ikke stå på manglende muligheter.

Denne dag proppes med tanker, om alt hver og en av oss kan bidra med for å fylle de kommende dager med bidrag og kraft. La oss sammen stable brikke på brikke, slik at 2015 kan blomstre mer enn alle de år som så langt er gått.

På terskelen til noe nytt, stables bosted og nyetablerte gjøremål mer og mer på plass, smilet vekkes stort og flott i denne dag ... smil ...

mandag 29. desember 2014

Morgentanke - Ja, ja, ja, ja, ja ...

Helhjertet valg som fører til mer glede, ved å velge positivt, slik kjennes det ut å velge "ja" som mest riktig.

Mitt valg er instinktivt naturlig nærmere ja enn nei, noe som igjen fører til at ett ja, blir flere ja'er.

Skulle ja'er også smitte, så er dagen komplett og rustet for enda større og mer glede.

Rent praktisk, så er ja'et kortere, men ofte et lenger svar som stimulerer til mer deltagelse og bygger bro mellom menneskene som deler ord og tematikk.

For et ja kan være et nei, med stimulering til deltakelse og forslag om tankesparring og resonnering om hva som er ment og som en arena for påfyll av mer innsikt i hverandre sin forståelse.

Veldig stimulerende å møte argumentasjon ved å føle inkludert deltagelse som er ønsket som bidrag, i stedene for et kort avvisende "nei", som ofte står alene som uinspirert og med stort punktum bakenfor.

Dermed møtes denne dag med balansert bruk av "nei" og stimulert tankerekke for smilet bak "ja" ... smil ...

onsdag 24. desember 2014

Morgentanker - God Jul God Jul:

Hvordan har vi det i dag, forhåpentligvis bra og så godt som anledningen gjør det mulig, for hektiske timer, lang ventetid og andre voksen og barnlige tendenser fyller dagene føre utålmodig knapphet, kø av andre med samme ærend og tidsgalopp.

Med det gode i fokus, så fylles dagen med barns glede og dette gir håp og tanker om fryd, selv om tiden periodisk inneholder en smule selvpåført overdose av Juleklang, når både radio og Spotify lista velges med bjellekling og klang.

Kaffen som helles opp i koppen, kalles i dag for Julekaffe og dermed tilhørende tematikk.

Finner roen nå, kan allerede fornemme gleden over å kunne rolig lene meg bakover med hendene bak nakken og bare slappe av med et økende smilende glad uttrykk - kjenner ønske om å bidra med glede, slik at små forventningsfulle ansikter som møtes på min vei opplever smilende fjes som titter tilbake og fyller mer glede inn i barnas dag.

Julen skal være god, god Jul ... smil et Julesmil ...

tirsdag 23. desember 2014

Morgentanke - Hver og en, sin egen lykkesmed ...

Glede av å gi, er Juleåndens natur ... egentlig.

For å kunne gi, så må det være noen som tar gladelig imot, noe som er lett forstått om det er en utstrakt hånd eller en kopp fremfor.

Når verdighetskalkulatoren skal beregne og hodet tolke resultatet, så er ikke bestandig det gitte rett eller riktig, da tidspunkt og ord er ment riktig, men kan oppleves feil.

Alle trenger vi å ta imot, men selvfølgelig ikke til eller for enhver pris som føles feil. Da er integritet forståelig viktig, men om det er feilslått stolthet eller fornektelse av situasjonen, så blir det dobbelt så vondt for både den som ønsker å bidra og den som har behov.

Hvor enkelt er livets glade, holder det med å gi et smil uten å involvere et større ønske om godt for absolutt alle, vanskelig å akseptere, men eneste vei videre for å ikke plante feilslått håp og missforstått forventning.

Her gripes hver dag med glade tanker og en forståelse av at det ikke er like fint i alle sine dager, men det å finne gleden fremfor elende er hver og en selv ansvarlig for, dermed er det enkelt å starte dagen med et smilende ansikt som kanskje kan smitte ... smil ...

mandag 22. desember 2014

Morgentanke - Motivert til å møte dagen ...

Disponering av kraft og energi er nøkkelen til å føle at dagen strekker til, noe som involverer å se på hver dag som daglige prosjekter.

Start med å lage mål for dagen og jobb målrettet med tankene og hold fokus, ikke la andre unødvendige distraksjoner blandes inn føre målet er oppnådd, først da kan alt det andre få oppmerksomhet.

Slik kan gjøremålene få en naturlig hektisk glede over seg, noe som blir tydeligere når målbildet utvides med delmål og følelsen av å komme til mange små mål er ubeskrivelig godt, når en klapper seg selv på skulderen og kjenner på fornøydhet over de gjennomførte ting.

Mestringsfølelse blir som ringer i vannet, noe som påvirker alle andre oppgaver som dukker opp og smitter jammen over på omgivelsen som en positiv kraft.

Med dagens muligheter liggende der fremme, så konsentreres det om det målsatte og utrettelig så gyves kraften og fokuset på med balansert kraft som sørger for at dagen formes som ønsket ... smil ...

fredag 19. desember 2014

Morgentanke: Innsikt, den nye utsikt …

Giraffspråket vil få mer å si i all den formbare fremtid, hvor de unge med sine nye målbare verdiskalaer styrer mot mer innhold og i et omsorgsfullt perspektiv.

Med to store ører og det største hjerte, så prates det et språk for livet, en ikkevoldskommunikasjon.

Det vil si kommunikasjon som ikke oppfattes som angripende eller sårende. Et språk for livet, giraffspråket.

De fremtidige generasjoner, vil utvikle større og større EQ, noe som vil distansere de kjente verdiskalaer, hvor fremtiden meisles ut av det som tidligere generasjoner har lagt frem som handlinger med forbedringspotensiale.

Innsikt og forståelse er arven som videreføres og det som skaper små smil som blir stolt stort ... smil ...

torsdag 18. desember 2014

Morgentanke - Eple faller, men egentlig ikke om vinteren ...

"Det snør, det snør, tide-li bom" er også en tilnærming, andre tanker kan være: Huff eller Æsj, uten at dette endrer været som er tildelt.

Konklusjon: Vi får det været som serveres, våre eneste tiltak er enten å kle på legemet med nødvendig bekledning, eller å rømme bort fra et vær og til et annet.

Flukten fra eget legeme og sinn, er noe "vi gamle" bedriver.

Heldigvis så har "de unge" oppdaget hverandre og byttet gamle sannheter ut med fakta og mykt prat om følelser og verdier. Det å forene ung kraft på tvers av skapte grenser, så sees mennesket og ikke stengslene som grensekontroll og sosial rang kan utøve.

Når innholdet blir viktig for omsorgen, så kan dette ansees som noe mye større enn "arabisk vår", "industrirevolusjon" eller "demokrati". Det er en universell kraft av å ønske å se mennesket, anerkjenne bidraget som hver enkel kan bidra med for å forme en inkluderende fremtid for alle bidrag.

En bevisst revolusjon, som allerede har mange fallende ofre, alle som ikke evner å se i retning av frem, men gyngestol vippende prat om gamle tider og gamle løsninger.

De som velger å bli igjen i det gamle tankesettet, har kun sin egen holdbarhet å tenke på, noe som gjør at disse individer ikke evner å bidra med mer enn tilstedeværelse og blir som levende bautaer og symbol på tiden som har vært.

Kjenner på et reelt smilende håp for fremtiden, lar EQ skalaen komme nærmere og øver på emosjonell kraft, tror fortsatt på konvertering av IQ til EQ, smiler og smiler i håpet og trua ...  smil ...

onsdag 17. desember 2014

Morgentanke - Vår egen lykkesbøddel:

Generasjonen som så dagens lys i det sene 60-tallet eller tidlige 70-tallet, er tildelt måleskalaen IQ, noe som skolevesen og andre uvesner brukte som kategoriserende båser for dum og dummere.

Slik skaptes målbar anerkjennelse av vinnere, en stor tragedie, da det i et vinnersystem stort sett bare finnes en eller få vinnere og en hurv med tapere.
Vi alle er dermed tapere på en eller annen måte, for det finnes ikke individer som er komplett på høyde i alle grener og former, slik er desverre mennesket, ikke ufeilbar.

I vinnerens korte epoke, så venter gribbene bare på når taperen kommer frem i en tidligere vinner, tragiskt og sant så blir alle tapere i en elite fremstilt sammenheng som er trodd rett og riktige av "vinner menigheten".
Hvem er så denne menighet, jo stort sett menneskene bak de som presterer, der de står med pisk for å drive frem det presterte ved motivasjon og lovnader, som egentlig er beviset på tapt prestert for de som overbevisende fremfører budskap om glorier.

Tiden skifter, ekstremisme er mer og mer oppfattet som galskap, når barn ofres, så alt for tydelig når en skoles innhold raseres og etterlater kun aske for fremtiden.

I en voksende forståelse av muligheter og historisk neadertalisme, så blomstrer forståelsen av verdier som bærer mer en fortapt innsikt hos de ledende krefter.
Våre kommende bevisste generasjon, har funnet verdier som likner mer på nøkkelen til fremtiden, med fokus på menneskenaturens åpenbare myke verdier og viktigheten av å etablere en bred forståelse av at alle er vinnere i sitt eget presterte - Konkurransen er ikke i mellom individer, den bor i hvert enkelt forsøk på egen forbedring og en bevissthet om å lykkes hver gang vi våger å forbedre omsorgen for egen og andre sine forsøk på å være ansvarlige i eget sinn.

Med et voksende håp og en eim av forståelse, så smiles det mer naturlig enn noen gang ... smil ...

tirsdag 16. desember 2014

Morgentanke - Vår indre kraft ...

Det å følge gjenklang av kraften i oss selv, en indre vei som fører til egen innsikt og møte med egen spiritualitet.

Biskop Gunnar Stålseth og Dalai Lama møttes, det åpent flotte spørsmålet - Hva finner du aller vakrest ved min tro? var spørsmålet som viser hvilken innsikt Dalai Lama har, en klar måte å forene det positive på tvers av tro og tanker og virkelig fokusere på det flotte og ikke ulikhetene ... Noe vi alle kan ta til ettertanke.

Når blikket løftes igjen og tankene sveiper forbi modig innsikt, så dukker Desmond Tutu sine uttalelser opp - Geografi er en faktor som avgjør mest i valg av tro. Uttalelser fra en kirkens mann, som griper tak i innholdet bak tekst og skrift, sammenstiller dette med fysiske forhold og innser kraften til lokal påvirkning.

Dermed sitter vi alle igjen med muligheten for å tolerere veien videre, fjerne bygdedyret i oss, for det er toleransen som gjør at vi får mulighet til å gjøre feil uten å fordømme, akseptere det menneskelige i hver og en av oss.

Kraften til å tolerere egne og andre sine feil, er et liv fylt med kjærlighet og smilende kraft ... smil ...

mandag 15. desember 2014

Morgentanke - Sårbar, men ikke et offer:

Journalisten Kristin Flod: I tre år har hun vært på pilegrimsferd i Umbria i Italia, Frans av Assisis fotspor.

"Fant du ham?" spurte Kathrine Aspaas.

"Jeg fant ham i sårbarheten. Han viser oss at nøkkelen til et rikt liv er å holde seg nær sårbarheten - uten å søke ly i offerrollen."

Det å finne de rette verdier og omsette disse i sammen med eksisterende mekanismer, gir håp og tro for fremtiden, som alltid vil inneholde driven etter forbedring - en kraft som ligger åpenbar i vår natur.

Ved å anerkjenne svakhetene så kan riktige tiltak gjennomføres og støtte kan gis og fås i de områder det er nødvendig å bidra.

Fantastisk å se dagen med balanserende blikk og alltid invitere smilet inn i enhver situasjon … smil ...

fredag 12. desember 2014

Morgentanke - Fjern forståelse ...

Det å sitte i nabolandet og ikke forstå ordene som svever over, rundt og igjennom hodet, er noe uvant underlig.

Språkbarrierer er et hinder som kan forbigås med kroppslig uttrykk, med armer, ben og ansiktet kan det snakkes et universelt språk, ved påfyll av engelske gloser, så etableres en omforent forståelse av hva som forsøkes uttrykt.

Forsiktig deltagelse, når en gruppe mennesker ved siden av starter å synge noe som assosieres som hyllest til et av de deltakende individer i gruppa, applausen er der vårt bidrag skjer. Uten trygghet om rett eller galt, så følges det instinktive som mageregionen murrer frem som rett.

Rart å forstå, men ikke skjønne. Atferd og handlinger tolkes med bakgrunn av erfart og vågal nysgjerrighet, samt grad av å tørre og feiltolke, for handlingen er ment godt.

Så nære, men dog så fjernt er følelsen av likhet mellom det finske og norske folk, som responderer smilende godt på våre glade ansikter ... smil ...

torsdag 11. desember 2014

Morgentanke - Positiv pussighet ...

Rart og underlig er opplevelse og reaksjon på annerledeshet, noe som indikerer at nysgjerrigheten fortsatt lever og er tilstede.

Språk utfordringer kan ofte løses ved peking og ansiktsuttrykk, det å uttrykke språkvansker på finsk, noe utfordrende: Kielivaikeudet.

Får samme håpløshet når det samme skal sies på tysk, må ta sats og gyve løs: Sprachschwierigkeiten.

Språk som uttryktskanal kan gi utfordringer, ikke bare skal tankene samles, de skal stables i riktig rekkefølge, noe som skal sikre egen forståelse av hva og hvorfor det uttrykkes, så skal mottaker oppfatte det sagte og sette det i sammen i sitt forståtte, så kommer tolkning av innhold og til slutt så inkluderes den innsikt som mottaker har om avsender.

Puslespill er en konstant aktivitet som hver og en av oss bedriver i det bevisste og ubevisste, noe som er en pågående prosess med stor involvering av læring.

Rart er noe som oppstår i det ennå ikke forståtte, pussig er følelse som responderer på det rare, utsagnene som kommer frem, viser hvor overrasket den eksponerte blir og hvor godt egenskapen for endring og nye inntrykk forvaltes.

Sårt og skuffede tanker blandes inn og lader det misforståtte og blir som bensin på bålet eller rungende taushet, noe som gir utfordrende veier tilbake til kommunikasjonen om det egentlige innhold og kontroll på trigger følelsene på det utydelige.

Som en oppklarende respons, så samles det om felles latter over det som førte til uklarhet og bånd styrkes i forståelsen av å akseptere det som ikke nødvendigvis er perfekt fremført, men veien frem bringer klarere forståelse av hverandre sine snublesteg. Det uklare forankres for denne gang og bevisstheten om at språket fører oss hit igjen er klart tilstede, men troen på oppklaring styrkes i dialogens omsorgsfulle ånd.

For innsikt er læring og læring er kunnskap, kunnskap er utvikling og utvikling er bærekraft for fremtiden - Denne dag lyser opp av innsikt som fører mye flott med seg, smilet vekkes stort og flott ... smil ...

onsdag 10. desember 2014

Morgentank - Kongerike i skyene ...

En himmel fylt opp med spennende figurer og formasjoner, gir store muligheter for å la blikket føre tankene inn i et eventyraktig slør.

Når månen også tegner lysende stråler på bakken, så starter fantasifigurene å vandre i mellom busker og trær.

Både Peter Pan og kloki Alice i eventyrland, dukker opp som skyggetydelige skikkelser, som piler avsted og flyr over hodet mitt, ut og inn av månelysbroen mellom fantasien og virkeligheten.

Når blikket forsøker å festes på den mørke himmel, så oppdages skyformasjoner som ser ut som slott og borggård, som plutselig endes til Luftslott som sprenges.

Hvor flott og luftig det ville vært å sitte på kanten av en sky og dingle med bena, mens terrenget under endres i god driv, en fantasitanke som barnaktig tiltaler, men som realistisk maveplasker av innsikt om eget legemes vekt og skyenes bæreevne.

Med en blandet fantasirealistisk fokusering, så vekkes smilet naturlig ... smil ...

tirsdag 9. desember 2014

Morgentanke - Jernføtter ...

Det å trekke blomster i hus, er å supplere med myke levende verdier og pynter opp, når krukker og potter har interiør verdi så øker stemningen.

Farger kan være valget som skiller, mer eller mindre grønt, fargesprakende flott eller mer dus forsiktig dekor.

Avskårne blomster, har ofte bolig i høye eller vide glassfine vaser, når de holdes i live. Når de ekstraordinært flotte eksemplarene skal tas vare på, etter vasetilværelsen, så henges disse opp og sprayes eller behandles med bevarende tiltak.

Når årstiden styrer utvalget, så preges dekoren av dette og sesongvarene blir mer tilgjengelig. Nå som vi er inne i den mer grønne del av året, noe som er tydeligere når gatehjørner fylles med treselgere og hus og hytte forberedes på en invasjon på jernføtter.

Taktfast går det mot den tyske tradisjonenen, det å trekke busker i hus er en adoptert tradisjon for oss her på berget, det tyske folk hadde det først som et ute dekorert tre helt tilbake til 1500-tallet, for så å trekke den inn i huset, dokumentert tilbake til 1605.

Uten å gi buskvekst mulighet til å vokse inn i himmelen, så skrotes tilslutt den edle gran som en vann manglende brun transformert utgave av det skoglige.

Ærverdig og flott, står den igjen og representerer en fin tid som er tilbakelagt og som igjen skal komme, for alt går i sirkler og gjør at det som skal komme, baseres på det som har vært, slik oppdages evigheten i det lille.

Smilet er dagens naturlige kraft, blir å returnere det smilende i speilet, så er vi i gang med positive ringer i dagens vann ... smil ...

mandag 8. desember 2014

Morgentanke - På høy tid ...

Hvor mye Jul føles nå, nå og nå. Veldig individuelt og avhengig av hva Julen assosieres med, barnlig glede, voksen stress eller traume, et faktum som faktisk er reelt, selv om glamoren lyser i det skinnende og flotte.

Små nisser på låver og i stall, stor nisse på Nordpolen. Avstand og nærhet gir fortsatt en like stor fjernhet til den konkrete nissen, det er kun nissebildet som alle kan se for seg i det stille sinn. Om nissen dukker opp som en skøyer, kopi, ramp, godmodig eller en imaginær, så har vi alle en nisse boende i vårt indre.

Tiden vi nå er på vei inn i, er ment som noe snilt og godt, men ikke bestandig og alltid like lett å finne det gode eller flotte, noe som kan oppleves som tidvist urettferdig og skjevt.

Helt forståelig at tiden er lettest å fikse for forventningsfulle barnaktige øyne, når det finnes små føtter som skal gledes. Når føttene vokser til og høytiden blir noe mer voksent, så må den barnlige glede huskes å trekkes frem. Det er godt å se at andre har det bra, det er fint å kjenne på gode minner i sitt eget sinn, noe som gir en raust og selv helbredende god følelse av nærhet til omtanken.

Dermed inviteres høytiden inn, uavhengig av trosretning eller andre hindringer, for det gode finnes der i bunnen, når en ser bort fra utfordringer som skygger i øyeblikket og kun tar inn over seg det ment gode.

Det er en tid for det meste, dermed er det nå åpenbart tid for en kollektiv glede, med snev av barnlige smil på våre alles ansikter ... smil ...

fredag 5. desember 2014

Morgentanke - Hvor kommer ordene her ifra:

Som en Ord- og Setningsskredder som til slutt oppdaget selv å være Ordmaler, holdes det tak i drømmen om oppfattelse av å være en Ordkunstner, som fremstiller det abstrakte i det hverdagslige, eller om hver og en finner sitt hverdagslige i det abstrakte.

Veien til skriveglede

Korrektheten i skrivekunstens gramatiske formasjon, hemmet uttrykksformen med regelbundet forventning og nedtonede følelser i ordrytmens taktfaste riktighet.

Innholdet ble mer kortfattet og konkret, med mangel av farge fra følelsene som lå bak der inne i mitt dype, der befant det seg et undertrykket savn. Den skreddermessige frustrasjonen slet med både doble og enkle konsonanter, orddeling og utallige innskutte bisetninger. Samt et evig skråblikk av mistanker om at det alltid fantes forblinede feilstavelser og ombyttede ordrekkefølger som har galoppert forbi på feil side av tegnsetting.

Når fokuset på rettskrivningen gradvis slapp, så blomstret det opp en gladhet i uttrykket og smilet lå stadig på lur, bak ord som uventet dukket opp etterfulgt av andre sjeldenheter og glemte ordskatter.

Så ble oppdagelsen at tilbakemeldingene var rettet mot innhold av det leste, med en selvfølgelig opphetet diskusjon rundt omtalt innhold og tilhørende latter over vinkler, sammenhenger og perspektiver.

Hvor farlig er feil

Som en lettelse og med innsikt, så ser jeg nå bort fra bekymringen om å ikke lykkes med alle de rette ordstablingene, for jeg vet at utviklingen har gitt de fleste som ikke har fått tildelt en diagnose, egenskapen å se sammenheng og helhet, der tegnsett og orddetaljene feiler.

Lesing baseres vanligvis på gjenkjennbarhet av ordenes forventede formasjon og setningsinnholdet guider det forståtte frem og forbi komma som skulle vært punktum.

Hvor rett er riktig og hvor riktig er rett, bare forståelsen tilslutt oppfattes, for det er fortsatt lov å prate med hverandre om uklarheter oppstår, eller når skryt og gode egenskaper skal poengteres.

Ne Ga Tiv positivitet

For negativ konfrontasjon, er som spiralen som trekker kommunikasjonen ned i slukets mørke. Ikke det at kritikk skal fjernes, men heller benytte konstruktive måter å uttrykke annerledeshet.

For et hvert utsagn er riktig, basert enten på lite fakta eller feil tolkning, noe som kan defineres som riktig oppfattet av den ene og feil oppfattet av den andre, noe som er en flott mulighet for innsikt og forståelse av hvordan rett og feil oppstår og muligheten til å sette seg inn i hverandre sitt resonnerende.

Hvor er målet, husk fokus når føttene snubler underveis

Med kommunikasjon i fokus, så er veien frem kun middelet og ikke svaret, dermed er det viktigst å løfte blikket for å speide etter ønske om størst mulig innsikt for alle involverte med gjensidig respekt for uttrykksform og fasong, så er skrivegleden invitert frem hos alle - Velkommen, velkommen ... smil ...

torsdag 4. desember 2014

Morgentanke - Flyt i dagen, flyt i natten ...

Det å finne rytmen i livet, handler om ro og tålmodighet til å være oppmerksom på hvordan timene pulserer. Variasjonen i dagen er skiftende og annerledes en nattens duvende rolige gjøremåls fylde.

Hvor mye og hvor lite, er alltid det spennende å finne, når tidslinjen fylles og aktiviteten strekkes inn i skalaen for tildelt fokus og tilgjengelig tid.

Igjen og igjen, kommer den evige drakamp om hvor mye eller lite som er nødvendig og rett mengde.

Ordet som naturlig blir dagens utforskning, er riktig som i rett.

Rett har flere betydninger, men dagens tanker skrur det fokuserte på det motsatte av galt:

Korrekthet, rett eller riktig, det motsatte av galt, for eksempel i moralsk eller matematisk forstand.

Fantastisk med ett ord som har mange betydninger, valgfriheten oser av både ditt og datt:

Politisk korrekthet
Rettstilling, givakt
Rettsregel (lov og rett)
Domstol, for eksempel tingrett eller byrett
Rettighet
Menneskerettighetene
Servitutt
Rettssystem
Folkerett
Offentlig rett
Privatrett
Strafferett
Matrett, mat som blir lagd og servert for seg eller som et del av et måltid.

Jakten på riktig bruk, kan sees i sammenheng med egen assosiasjon til hva som ønskes kommunisert, noe som gir et utgangspunkt om noe, som kan endres underveis. På en måte det livet handler om, konstant forandring og forutsetninger som blir omformulert og forankret som en dregg som trekkes etter i livet, for å bremse noe av den fremoverlente farten.

I denne driv, så starter og fortsetter dagen i en flott fremtoning, noe som vekker glade trekk og smil ... smil ...

onsdag 3. desember 2014

Morgentanke - Svever som murstein ikke kan ...

Hvor høyt hopper frosken, høyt nok svarer padda. Hvem som er frosk, padde eller høyt, varierer konstant og kontinuerlig.

Relasjoner og nullpunktet har til felles, en basis plattform som tar utgangspunkt i noe som er grunnlaget for skalaen som beskriver trinnene sine intervaller både opp og ned.

Bevegelse på skalaen er forståelig og forventet, noe som gir en forutsigbarhet om at bevegelsen duver oppenfor og nedenfor felles punkt, noe som gir en trygghet om at forandring og periodiske endringer har utgangspunkt fra samme felles solide ståsted.

Dagens valg av ord er plukket ut fra en noe varierende retning og et tegn på at onsdagen balanserer:

Oppdage - detect, discover, spot ('ɔpdɑːgə) - verb transitiv
1. finne noe for første gang oppdage en ny måne oppfinne
2. bli klar over, bemerke oppdage at man har glemt pengene hjemme (the free dictionary).

Egenskapene som tildeles, definerer og begrenser - om det tidligere erfarte etterstrebes, så vokser ikke forståelse og verden "i går" blir til verden 'i dag".

Hvem ønsker å kun kopiere det som allerede har vært, de statisk styrende som har behover for å kontrollere "flokken", for egen forhærligelse og vinning.

Driven i menneskeheten er å finne ut mer, vite enda mer enn alle gårsdager og omsette dette for best mulige morgendager.

Stillstand er et tegn på sykdom og de gjenværende blir offer for miljøet som står i ro, en tidskapsel av frykt for det ukjente som ennå ikke er oppdaget.

Dagen døpes herved i nysgjerrighet og sunn glede som bekler smilet naturlig ... smil ...

tirsdag 2. desember 2014

Morgentanke - Delirium og forvirring ...

Hvor mye betyr ord og hvor masse påvirker ordene i kommunikasjonen, både mye og lite, for ordene må ha sammenheng og mening for å vekke interesse.

Ordreisen denne dag stopper et øyeblikk opp ved det Store norske leksikon:

Forvirring, sterk forstyrrelse av bevissthetslivet. Forvirring kan finnes ved de fleste alvorlige psykiske lidelser, og kan også sees ved organiske hjernesykdommer, forgiftninger, ved alvorlige febersykdommer og ekstrem utmattelse. Det forekommer også forvirringstilstander oppstått på rent psykisk grunnlag. Sykdomsbildet er preget av rådvill uklarhet med mangel på evne til å samle tankene og føre en sammenhengende tale. Da bevisstheten er omtåket, som i en langvarig febervillelse, og oppfatningen er mangelfull og hemmet av mistydninger, har den syke etterpå liten eller ingen erindring fra den tid han var dårligst. Ved forvirringstilstander oppstått på psykisk grunnlag er utsikten til helbredelse meget god.

Noe i overkant av hva min bruk av ordet egentlig forsøker å uttrykke, når jeg oppdager forvirring, så er det nedskalert omfang som er tanken. Egentlig så føltes definisjonen mer som tilhørende over på delirium, så denne tirsdagen får inneha stor toleranse og ikke fullt så alvorspreg som den rene definisjonen her, må tolerere en mykere egen tolkning.

Når alvoret er noe borte og livets glede tyter frem, så yrer det av små smil som naturlig preger det alvorstunge og farger det gode i dagen lysere ... smil ...

mandag 1. desember 2014

Morgentanke - Følelse av nærhet til kilden for følelsehavet:

Navigering i egne begreper og hva som virkelig er hva, hva som forveksles med annet hva og livets forankrede og det stadig forvirrede.

Starter uka med å navigere frem og tilbake i definisjonen på flere begreper, første ord ut er hentet i kortform fra Wikipedia:

Skuffelse er følelsen av misnøye som følge av en ikke innfridd positiv forventning. Skuffelse ligner delvis på anger, men skilles ved at følelsen anger primært fokuserer på at personlige valg har gitt et dårlig resultat, mens følelsen skuffelse primært fokuserer på selve resultatet. Det er en kilde til psykologisk stress.

Alltid lettest å starte i den mørkegrå delen av skalaen for, da er det bare lysere nyanser som ventes.

Godt å skille begrepsnyansene på ikke innfridd forventning og eget valg som fører til resultater, ser hvor nære disse følelsene er, hvor skillelinjen er uhyrlig tett og hvor selvfølgelig sammenhengen ubevisst er.

I min enkle kompleksitet, så fremstår basis behover som banalt vanskeligst å få kommunisert riktig.

Det vanskelige er genialt enkelt, med dette i tankene så startes dagen, uka, og måneden med et enkelt og godt smil ... smil ...