torsdag 31. mars 2016

Morgentanke: Gruvekanarifuglen …

Å ha det som fuglen i bur, ikke bestandig positivt assosiert, ei heller å ha fugler på taket.

Hva er det så med disse fugler som flyr og andre forventer at de blir, er det trekken som tar tak i dem som forlater og kommer.

Fri som fuglen, et utsagn som har mye både óg i det uttrykte.

Hva har nå denne skjæra med sinna uttrykket som fort oppstår, når ting tverrer seg.

Må ikke glemme å fylle dagen med rett perspektiv, se det meste ovenfra og ned.

Dagen starter som fanget i et drømmebur, så flyr stegene bort til kaffe kilden, dernest svever tankene fritt rundt for så å deise ned i realiteten snublespor og blikket løftes for å se absolutt alt i den kommende dag … smil ...

onsdag 30. mars 2016

Morgentanke: Prestert i forhold til forutsetninger …

Hvor imponerende det presterte er, kommer helt an på utgangspunktet og potensialet.

Grunnlaget for sammenlikning mellom individer, har alltid en feilfaktor som vanskelig lar seg direkte sammenlikne.

Dermed bør alle være fornøyd med egen innsats, når det presteres - egen forbedring må være målestokk for utvikling eller tilbakegang.

Når menneskeheten innser at forskjellene gjør oss sterkest og det utfyllende prissettes som en nødvendighet, så er utviklingsplattformen på et nivå som kan bære arven videre til neste steg.

Møter dermed den nye dag med forsøker på mer enn gårsdagene, når mer både betyr innholdsrik og kunnskaps erverving omsatt som mitt beste … smil ...

tirsdag 29. mars 2016

Morgentanke: Lykke isteden for bare nytelse ...

En av antikkens viktigste filosofer Aristoteles sier at nytelsen alltid er kortvarig, mens lykken er noe som utfolder seg gjennom hele eller store deler av livet: Lykken er knyttet til å være i virksomhet og få utfoldet sine evner til det ytterste.

Ikke mer ikke mindre å smile til og av … smil …

onsdag 23. mars 2016

Morgentanke: Sammenheng ...

Meningsfulle sammentreff kan være et bedre navn på noe vi nå kaller tilfeldigheter, selv om det er vanskelig å se en sammenheng, selv der hvor følelsen av tilhørighet finnes som en murrende oppfattelse av den nedarvede kraft.

Ettertiden har lettere for å koble sammenhenger, noe som øyeblikket sjeldent har direkte oversikt over, men kun en fornemmelse av.

Med glade tankestråler, smiler både solen og sinnet i en sådan dag … smil ...

tirsdag 22. mars 2016

Morgentanke: Selvutnevt gråsablogger …

Motivene for blogging er like allsidig som antall blogger, selv om media har fokusert på “dyneløfting” og fått en ufattelig mengde amatører, som har fort meldt overgang til proffligaen.

Disse overgangsvinduene er konstant i gjennomtrekk og selvjustis er eneste virkemiddel, slik det nå ser ut.

Egentlig så er makten hos forbrukerne, da det er de som er eksponert og som skal kjøpe, gjøre, te seg som “forbildene”.

Forbilder er et glidende begrep, hvor forbrukermakten er det som egentlig styret, det vil si at du og jeg har ansvaret for å støtte de produkter som vi har troen på.

Dermed blir det mer og mer på tide å stå opp i støvlene, gripe verden slik hver enkelt ønsker å forme den. Dermed er det greit med mindreårige som annonserer for boblevann og andre voksentype produkter, om vi alle heller står i eget valg og lærer å velge selv.

Undergrunnsblogging er min hobby, et sted hvor jeg ikke direkte ønsker å fronte sånt eller slikt, ei heller produkter, men heller en tumleplass hvor morgenstundens surrealisme kan blomstre for meg.

Skulle det hjernetomme gripe tak i meg også, hvor den rosa skyen om å gi opp vanlig virke og veksle inn tradisjonell arbeidskraft med liker, hashtagg og deling. Så er den digitale alsheimeren lykkelig tilstede og noen må hjelpe meg mot meg selv, redd meg ut av eventyrverden og gi meg en spade, så kan jeg utøve konkret håndarbeid hvor jorden er i fokus.

HashTagg DenFølelsen … smil ...

mandag 21. mars 2016

Morgentanke: Fantastisk allerede ...

De skulle te Paris, det va den 18. april
ho va som vanlig litt for sein
Ho va som vanlig ikkje heilt fornøyd med flysetet
og laksen hadde litt for mange bein
Han va som vanlig litt for rolig
han va som vanlig litt for blid
Han va i tankan på en fortausrestaurant
og det va vår og de va to og hadde fri
Ho sa: Hvis vi ska rekke alt vi snakka om å se
så må vi gå igang og forberede
Han sa, han sa: Æ har det heilt fantastisk allerede!

De skulle i et selskap, det va 30.august
ho va som vanlig litt for sein
Ho va som vanlig ikkje heilt fornøyd med håret
og ho spurte om den skjorta hans va rein
Han va som vanlig litt for rolig
han va som vanlig litt for blid
Han va i tankan med champagne inni dusjen,
de va begge der med deilig dårlig tid
Ho sa: Hvis denne kvelden ska bli sånn
som vi har gledd oss te
så må du faktisk være meir testede
Han sa, han sa: Æ har det heilt fantastisk allerede!

Han skulle fløtte ut, det va den 5.februar
ho va som vanlig litt for sein
Ho snakka heftig om å jobbe hardt med forholdet
og om å vær urokkelig som stein
Han va som vanlig litt for rolig
han va som vanlig litt for blid
Han va i tankan i ei leilighet på Tøyen,
den va god å være heilt aleina i
Ho sa: Æ kan bevise at vi får det fint igjen,
men går du, får æ ingen sjanse te det
Han sa, han sa: Æ har det heilt fantastisk allerede!

Kari Bremnes har her satt fingeren på forskjeller og hvor flott øyeblikket egentlig er, bare oppdagelsen av det flotte i nuet skjer.

Smiler både av og til det utfordrende i vårt alles skapte … smil …

fredag 18. mars 2016

Morgentanke: Black star …

Kan en sort stjerne egentlig være et sort hull, eller anses biljardball 8 som rettmessig eier av det sorte.

Hva er et sort hull og hva er en sort stjerne, tja fenomener i landskapet utenfor atmosfæren eller begreper på noe vi ennå ikke har tilstrekkelig kunnskap om.

Hvor blikket festes, forteller noe om hvor undringen bor og fasiten for rett er like nyansert som det finnes individer.

Når bordet nærmer seg endt spill, så er det avgjørende støt knyttet til om ball 8 ender der den skal for at seireren kan utropes.

Hva som er rett, er riktig for det kunnskapsnivå som nå finnes og det beste vårt tenkte klarer å forvalte.

Smiler stort av universets uendelighet og gledes over tilsvarende mulighet for å lære … smil ...

torsdag 17. mars 2016

Morgentanke: Barna kommer med storken …

For 100 år siden kom storken med barna, det vil si, barnefødsler samlet seg i de ukene storkene kom tilbake fra sørligere strøk i mars og april.

Storkene ankomst falt sammen med de fødsels ukene som unfangelsesrytmene favoriserte.

Det at barna kom med storken er et tids økologisk parade eksempel som knytter det innvendige og utvendige tidsforløpet sammen til en fortelling.

Hvorfor kommer barna med storken?

Hvorfor sa voksne til barna sine at de ble levert av en stork?
Myten ble utbredt i VestEuropa i løpet av 1800-
tallet, fordi storken var symbol på lykke og velstand.

Fuglen hadde tilsynelatende størrelsen som skulle til for å bære et spedbarn i nebbet.

Tidsånden var ikke moden for at foreldre snakket til barna om forplantning. Derfor ble det en utbredt forklaring å fortelle spørrelystne barn at nyfødte babyer kom flygende­ med storken.

Smiler av historiene som er blitt til og ler godt i det stille … smil ...

onsdag 16. mars 2016

Morgentanke: Overrasket over hvor unge de gamle er ...

For en god stund siden, eller som vi mer ønsker å tenke på, for lenge, lenge, lenge siden.

Levealderen har endret seg og vi blir “voksne” noe senere enn den gang da, noe som gir romsligere omgang med det barnlige sinn og omsorgsforventning lenger enn før.

Det er ikke bare de unge som er unge, men også de gamle er blitt unge, selv om de unge fortsatt er yngst.

Tankesettene er nærmere hos både ung og gammel, selv om generasjonskløften fortsatt har en form for avgrunn i mellom på enkelte områder.

Foreldre har anseelsen av å være en ressurs, selv for obsternasige tenåringstanker, noe som gir god dialog og erfaringsoverføring på en bedre og hensiktsmessig måte.

Arenaen for dialog og forklarende tanker, fra både ung og yngre, gir verden muligheten til å oppleve mer av bra og mindre av dårlig, noe som gir håp og glede ovenfor menneskeheten.

Hensikten med livets reise, er ikke å bli eldst mulig, men å eldes med realistisk forventning om det naturlige fysiske forfall og la tankekraften omsette alt lært og observert, på en tidsriktig måte.

Dermed har de unge muligheten til å bli naturlig inspirert av hvordan fysisk alder naturlig forventes i endring og hvor prisverdig sammensatt erfaring er, når den formidles på en tidsriktig og forståelig måte.

Smiler til håpet om naturlige blikk på tidens håndtering av alderenes trappetrinn … smil ...

tirsdag 15. mars 2016

Morgentanke: Det er mye i et blikk …

Den stille dialog, sier mer enn hva ordene kan bære frem av betydning. Når bilder forteller mer enn tusener av ord, så er blikket formidleren av den levende uendeligheten.

Når stegene ankommer på innsiden av dørterskelen, etter en lang dag, så møtes blikkene og oppgavefordelingen har blitt forenet, oppgaven om å passe innsiden og utsiden, blir ett og forståelsen av felles interesse er igjen på dagsorden.

Felles vandring ut i den vårende kveld, er bare så givende flott og ælva som det steges langs, har sin egen kjærkomne lyd som vitner om flyt.

Ord blir overflødige, men poengterer det flotte som innskutte bisetninger. Når tematikken strekkes ut, så ser jeg det overbærende blikk med dyp forståelse for behovet av ordflyten.

Det stille svar gir mening og forståelse, på en måte som inkluderer det omkringliggende uten å forstyrre.

Fantastisk å vandre både tidlig og sent, fins så mangt som oppdages og som det er lett å frydes over. Ikke bestandig nødvendig å inkludere overflødige klisjeer, når det stile svar sier mer en alt det som kan sies.

Livet glede oppdages i ens eget indre, når det naturlig presenterer seg med full prakt og ordene som tenkes blir mindre en hva som oppleves.

Det e mye i blikket som ser og det er masse i blikket som titter

tilbake, fantastisk å bare kunne smile når blikket smiler tilbake … smil ...

mandag 14. mars 2016

Morgentanke: Buzzord …

Fjoråret hadde teknologiske Buzzord som: Catalytic Innovation, Internet of Things, 3D printing, The Digital Transformation of the Media Market og Programmatic marketing.

Fantastisk og wow, men hva vil dette innebære og hvordan påvirker dette deg og meg i 2016.

Catalytic Innovation fokuserer på å skape en helt ny industri og sosiale endringer, slik som elektrisitet, telefonen, radioen og internett gjorde i sin tid.

Internet of Things, er begrepet når ting og dingser blir koblet til internett.

3D printing er muligheten for å “lage” klær, sko, proteser og til og med fire etasjers bygg på en ny måte.

The Digital Transformation of the Media Market er en medieforvandling fra analogt til digitalt, fra statisk til dynamisk og personlig.

Programmatic marketing omfatter en rekke teknologier som automatiserer og erstatter menneskebaserte metoder.
Det er et raskt voksende fenomen i den globale media og reklamebransjen og det er sterkt knyttet til et annet kjent buzzord: “Big data”.

Påvirkningen som vil merkes, styres av graden for egen eksponering og hvor mye hype som hver enkelt er mottakelig for.

Når Buzzord er omgjort til alminnelige hverdagslig integrasjon, så har disse fått navngiving som er mer slik som hvermansen vil kunne forvalte.

Dermed er buzz et øyeblikk med lokalt stammespråk for de innvidde i kretsen, uten betydning for den videre eksistens, kun som et stimuli for faggrupper og identitet bærende begreper i den perioden utviklingen til allemans tilgjengelighet er på plass.

Buzzsmiler og Buzzler … smil …

fredag 11. mars 2016

Morgentanke: I never done good things, I never done bad things, I never did anything out of the blue …

Aske til aske og Major Tom, noen dager er mer Bowie enn andre og vi tuller ikke med Major Tom.

Fredag er fredag og uke er uke, fantastisk hvor optimistisk uke oppgjøret er når fredagen kommer. Enten er målbildet på det nivå som forventes, eller så er gjøremålene håndtert etter beste evne og neste uke vil skyve på sitt for å ta hensyn til det foregående.

Sitter alle igjen med sine egne piskeslag, for alt prestert kunne vært prestert mer eller bedre, alle er sin egen værste kritiker.

For å spa frem det flotte, så fokuseres det på det lille, gleden stiger opp i sky, der hvor den blå himmel alltid er solfylt flott.

Smiler av smått og godt, for alt som er gjort bra og ikke … smil ...

torsdag 10. mars 2016

Morgentanke: Musikk tel ærbe ...

Noen gjøremål har en befriende mulighet til å la hodet fylles av toner og lyd.

Der hvor det er millioner av millioner av både rader og kolonner og det rutinemessige preget på det gjorte som gir bi-fokus muligheten til å fylle hoderegionen med noe som gir inspirasjon og utholdenhet.

Type musikkeksponering varierer i forhold til hva som skal løses, noen ganger kler direkte pumpende rytmer det drivende i gjøremålet, likedan som den duvende svale øremassasjen fyller ørerommet med instrumenter og stemmer som fremfører noe naturrent og lett.

Når det fokuserte analyserer og studerer for å finne det som ikke er åpenbart, så må det stille prege hodet og pausene blir periodisk eksponert for tankemassasje og adspredelse toner.

Harmonien i å veksle og kombinere hva som stimulerer eller ikke, kan skape god dynamikk og bidra med en hyggeligere måte å bringe til torgs resultatet.

Smiler for innsatsen og gleden … smil ...

onsdag 9. mars 2016

Morgentanke: Fargeblindt blikk …

Farger og toner som nyanserer og gir overflater forskjellige preg, er åpenbar tilførsel av mye mer verdi enn sterile monotone omgivelser.

Blikkene våre søker etter det som oppleves som attråverdig og gir bølger av opplevelsen innad i kropp og sjel.

Hva som da gjør det utfordrende, når fargen blandes og er plutselig forskjellige, nyanser som er flotte i slike og sådanne situasjoner og som plutselig gjør en stor forskjell, bare fordi lerretet er annerledes.

Forunderlig hvor lite sofistikert tankemønstrene egentlig er, da farge ikke bestandig er flotthet, eller satt pris på samme måte som i bildet som for noe tid siden ble beundret av fargens flotthet.

Det fargeblinde blikk som oppdager menneskenes likhet og som nyter av forskjellene som kompletterer og viser anene som er helt like, om slektstreet følges helt tilbake.

Kjenner på masser av lokale tillærte atferdsmønsteret, som ikke er forankret i opphavets fornuft.

Flott å omfavne fargens flotthet og kjenne hvor godt det er med åpenbar menneskelig likhet, må bare smile godt og flott … smil ...

tirsdag 8. mars 2016

Morgentanke: Merkedager ...

Hvor mye kvinne er vi alle i dag, sånn passe, eller overdrevent mer.

Hvor mye mer mor og far er vi alle på mor- og farsdagen, er redd for at det er bakenforliggende krefter som har påvirket for å erobre synlighet i kalenderen.

Jammen har vi alle blitt nisser i tide og utide, noen nisser rundt med hetter, masker og andre med skjegg.

Grip dagen, finn gleden og nyt livet som er øyeblikkene som farer raskt forbi, kall dagen hva som passer, finn fokuset i sekundene og livet fylles av innhold med glede … smil ...

mandag 7. mars 2016

Morgentanke: Jordskjelv eller drøm ...

Det å våkne midt inne i et jordskjelvområde, er noe kavende og veldig beroligende å oppdage at det er en levende drøm som det våknende sinn har våknet opp fra.

Vips er dagen i gang og alle utfordringer i denne uke er håndterbar, når det finnes mange dager å løse oppgavene på.

Smiler godt og godt og godt … smil ...

fredag 4. mars 2016

Morgentanke: En kurv med blandet drops ...

Ben og armer i alle retninger, en følelse når oppgave sjongleringen er på kanten av kapasiteten.

Plutselig angrepet av noe som nesten var glemt, en ingrediens som bare brer om seg og gir grad av innvendig varming i forhold til muligheten for å huske for sent eller i tilstrekkelig nok tid.

Muligheten for håndtering av uforutsette “greier”, er omvendt proporsjonalt med innholdet som gjør tids tetthet fullspekket eller romslig.

Når dagen plutselig heter endt ukedag, så er kurven full, halvfull eller tom og graden på følelsen av innvendig varme avhenger av forventet nivå på gjøre og gjort punktene som er tenkt rukket.

Uka har inneholdt både forventet og masser av plutselig, noe som farger og krydrer. Hvor statiskt håpet om det samme som forrige uke er, jo mer påvirket blir da nuet av det plutselige.

Det fine med begeistret variasjon, er å kunne fylle kurven med alt av farger og fasonger … smil ...

torsdag 3. mars 2016

Morgentanke: Eventyrlandskap …

Hvitt, hvitt og hvitt - Rent, flott, hvitt og nydelig, bare godt å titte ut.

Noe annet å være der ute og bryte krefter med naturen, når fremkommelighet er et tema. Vår naturlige letthet med det enkle, gir mindre robusthet ovenfor det naturlig røffere, som fra tid til annen er nødt til å variert være.

Absolutt alt som skjer sjeldent, er ei unaturlig, bare noe som skjer sjeldnere og strutsens hode må opp av sanden for å oppdage og innse at stunder kan være av helt forskjellig natur, i forhold til det enkle flate liv.

Om det er heksen eller trollet i eventyret som oppleves, når det laver eventyr landskaper fra oven, kommer helt an på tankerekken som strømmer på, når inntrykket av annerledes enn det lette vanlige skjer.

Her blir det å spankulere med nysgjerrige skritt og la seg fascinere av gårsdagenes vårlige preg, som nå er omgjort til full vinter igjen … smil ...

onsdag 2. mars 2016

Morgentanke: Her kommet vinter'n ...

Måkebiler kjører forbi vinduet og det hvite lyse skjæret som bryter det naturlige mørke, indikerer at andre vårdag nå likner mer på en uteblitt vinter.

Hel greit, selv om hodet har mer skrudd blikket mot sommer.

Hovedstaden er vertskap for de skiglade med gevær på ryggen, dermed ser det pent og flott ut med hvite omgivelser.

Får aldri “sekken full av poser”, eller var det “i pose og sekk” som egentlig var uttrykket.

Kler på både vinterklær og naturlig smilende glede, for været er været og klærne er min måte å forholde seg til det omkringliggende ute.

Glede av alltid det nye, smiler snøgodt inn i dagen … smil ...

tirsdag 1. mars 2016

Morgentanke: Her kommer våren …

Februar karret seg fast med 29 dager, som den gjør hvert fjerde år, uten at februar liknet på vinteren nå på slutten.

Om uteblivelsen av vinter i vintermånedene, resulterer i tidligere sommer eller rest snø som kompensasjon for dårlig vinter februar slutt.

Smiler til det uvisse og det faktum at det skrives mars i kalenderen … smil ...