onsdag 30. november 2016

Morgentanke: Uro ovenfor andre sine synspunkter …

Respektere andre sitt syn, er noen ganger vanskelig, ikke fordi synspunktene er sånn eller slik.

Enkelte ganger er bare min egen forståelse så altoppslukende, at fokuset blindes og hvor jeg i øyeblikket ikke klarer å forstå at andre sine synspunkter baseres på andre mekanismer enn hva som gir resonans hos meg.

Det å ta et skritt tilbake, forsøke å få overblikk før refleksen om respons utløses, er essensielt.

Styrken i forskjellen, er der menneske som art har funnet en større fordel enn tidligere utdødde vesener, en felles kraft som prosesserer komplekse og ennå ikke oppdagede utfordringer og gyver løs på oppgaven som ennå ikke er løst.

Uroen og usikkerheten er krefter som hvert enkelt individ sloss med, noe som gir en ydmyk tilnærming til tankesettet som ennå ikke kjennes, noe som fører til overflaten en modighet som trengs i arbeidet med å forbedre egen atferd og bidra med de elementer som kan være brikke i det store menneskelige puslespill.

Smiler respektfullt til alle omkring og føler glimt av forståelse tilbake … smil ...

tirsdag 29. november 2016

Morgentanke: Gleden over her og nå …

Det å slutte å jage etter lykken, men finne den i det hverdagslige er en befrielse og balanserende.

Det hverdagslige blir da med som det opplevde, når annet enn det hverdagslige er tematikken, det å være hvor som helst og likevel kjenne den vanlige hverdagslige glede, gir ro og øyeblikkets fokus og en prissetting som sann gleder.

Lener meg bakover om det er pauserommet på jobb eller ferieglede i en kontinental by, finner spor av euforisk nytelse av å leve og koser meg med at folk er som folk flest, selv om det er jobb eller fritid som deles - Bare en prater i sammen om det som gjelder, nemlig livets glede.

Min glede starter alltid med et smil og smilet kan være til meg selv eller andre, dermed er gleden satt og livet er invitert inn i dagen.

Smiler raust … smil …

mandag 28. november 2016

Morgentanke: Egne og andre sine tanker og meninger …

Balansen mellom hva som er mine tanker, kontra andre sine, er en flytende overgang som tilhører menneskeheten og ikke enkeltindividet.

Hvorfor er vi her, hva befinner seg bortenfor det som vites og hva er formålet med tilstedeværelsen. Disse spørsmålene er naturlige og under endring, noe som genetisk har fulgt rasens utvikling og hvor svarene ennå ikke er blitt besvart godt eller forstått.

Det å ikke finne riktige svar, har flere mulige faktorer som vi kjenner og ennå ikke kjenner. Det eneste som er mer klart enn uklart, er det faktum at overlevering av kunnskaper er eneste måten å finne bedre måter å håndtere omfanget av det som blir.

Alternativet er å finne en bok som beskriver hva som er og skal være, forvalte profetiene godt og møte nirvana med en nummen følelse av å ha trodd og ment det beste for en opphøyet faktor, som baseres på diktning og fortellinger satt i sammen for en årsak som den gang var åpenbar og klokkeklare.

Nedskalerte til den hverdagslige dialog, er åpenheten i det som utveksles noe som stimulerer og utvikler. Kjørereglene er like uklare som de store spørsmålene, noe som kan sees i sammenheng med målbildet som ikke fremstår likt eller felles forstått.

Dermed blir det å finne en form som ivaretar egen integritet, hvor felles respektert vil si rasens evne til videre utvikling.

Våge å snakke om det hver og en har herredømme over og finne en ydmyk forståelse av andre sitt syn og finne berikelse i å oppdage annet enn eget forstått.

Respekter andre sine tanker, start med et smil før angreps refleksen vekkes og overmanner fornuften … smil modig ...

fredag 25. november 2016

Morgentanke: Flyt er medisin mot stillstand …

Bevegelse og forandring gir næring til forståelse og innsikt, noe som kjennes som riktig for tilstedeværelsens glede.

Allerede kjente områder av kunnskapen, kan beveges ved å endre fokus eller få forståelse av andre sin tilnærming, når andre deler sitt syn åpent og vågalt og mottaket tørr like mye, da oppstår mer av hva flere ennå ikke vet, selv om det er kjente omgivelser, tanker eller erfaringer.

Stillstand er en unaturlig tilstand, da jorden konstant snurrer rundt og årstidene flytter på seg i en utstrakt variasjon, sammen med tankene fra i går, som har fått mer tid på å stable gamle minner og omsette dette i verdi for den kommende dag.

Må bare smile av punktet der bak, som likner på stillstanden som har vært og smiler til bevegelsen som naturlig følger flyten … smil ...

torsdag 24. november 2016

Morgentanke: Håp er glede …

Kraften bak håpet er vesentlig større enn hva hodet er klar over, noe som gir en fornemmelse av ikke helt forståelsen av mekanismene som ofte er noe frakoblet detaljlogikken.

Det å håpe å sprenge grenser, er ikke bestandig direkte i takt med prestert, selv om det håpte alltid er tilstede.

Gleden over å mestre er overraskende hyggelig hver gang, det å ha klart å forbedre egen prestasjon, er en fin følelse.

Referansepunktet for prestert, tar utgangspunktet i egne referanser og sammenliknes på flere nivåer enn hvor langt og høyt. Det å sammenlikne med andre sitt presterte, er skivebom og hører hjemme i oldtidens Colosseum og en tid med mindre innsikt og kunnskap.

Må smile både av og til fjærbrusing som fortsatt er med rasens og hører hylekorene i bakgrunnen som utfordrer det etablerte hodeløse … smiler ...

onsdag 23. november 2016

Morgentanke: Ubalansert …

Hvor fint eller flott er omgivelsen, fin og flott nok, bare oppmerksomheten fokuserer på det fine og flotte.

Sansene får ofte masser av inntrykk som forvaltes, noe som forårsaker periodisk nedskalering av det hverdagslige flotte og vanlige, når andre forholder må hanskes med.

Når tiden er rett, så spirer gleden igjen over det vanlig fine og flotte.

Øyeblikkets ubalanse oppveies av gleden som igjen oppdages ved neste oppmerksomhet på det som var noe vagt for litt siden.

Smiler stort og balansert … smil ...

tirsdag 22. november 2016

Morgentanke: Dager med utfordrende innhold …

Dagen som kommer, kan være utfordrende eller gjentakelse av dager som allerede har vært.

Hvordan ferden frem blir, alltid avventende spent og håpfull glad, selv om det utvikler seg annerledes enn trodd.

Forventet eller trodd trenger ikke å være slik det bør være, da ny lærdom plutselig viser seg som nødvendig innsikt der kjennskap ennå ikke finnes.

Smiler avventende spent … smil ...

mandag 21. november 2016

Morgentanke: Praktfull ...

IkkeGlemAtDuErPraktfull er et ikke eksisterende ord, men et budskap om å minne en selv på hvor flotte og flinke hvert eneste individ er.

Bevissthet om det praktfulle må løftes frem, da det ofte er lettere å se alt som skulle vært og ikke hva som er.

Starter uka med tanker om alt flott og lar dagene forme seg praktfullt og herlig … smil ...

fredag 18. november 2016

Morgentanke: Ukjent er ukjent …

Alt som ennå ikke vites, er både spennende og skummelt.

En rar ambivalent følelse av frykt og nysgjerrighet er koblet til tanker om det ukjente.

Smiler tappert og ler modig … smil ...

torsdag 17. november 2016

Morgentanke: Det er i dag …

En følelse som automatisk gir positive ringer i vannet, er uttrykket “Det er i dag”, da oppfattelsen av en ivrig glede kan eimes i uttrykket.

Får gripe dagen og kjenne på at det er i dag det passer å smile … smil ...

onsdag 16. november 2016

Morgentanke: Henger etter …

Det å være sent ute, har mange årsaksmuligheter og kan forklares, uten at det endrer på det faktum om å henge etter.
Enkelte ganger har det større betydning, å henge etter. Forsinkes andre, mister starten, nås ikke avgang eller bommes det på målepunktene, så påvirkes omgivelsen rundt en selv av for liten tildelt buffer.
Ettertenksomt beskjedent smil … smil ...

tirsdag 15. november 2016

Morgentanke: Glatt …

Slippery When Wet er hva underlaget nå periodisk fremstår som, noe som gir utfordring og glede.

Utfordring når det glatte kommer overraskende på og vinene glede når det glides med barndommelig fryd.

Må bare skjerpe årvåkenheten og sette føttene med omhu på underlag som fryder eller utfordrer … smil ...

mandag 14. november 2016

Morgentanke: Køkultur …

Hvordan kan felles forstått bli gjeldende som min forståelse, hvor alles beste blir fremhevet fremfor egen situasjon.

Glidelås prinsippet er et eksempel på hvordan alles forståelse har blitt til fornuftig oppfattet av de fleste, selv om det i starten satt langt inne for oss med forblåste fokuser og overlevelse i det furet værbitte.

Min forsakelse av sekunder, kan medføre at andre også kun kommer sekunder etter forventet, vurderingen av sekundene som skiller egoisme og forståelse, kan gi andre og en selv en følelse av tilfredshet og ro.

Dermed finnes roen mer åpenbart tilstede, når kø oppstår og nøktern forståelse omsettes som ro og omsorg for andre i køen og ovenfor en selv sitt indre … smil ...

fredag 11. november 2016

Morgentanke: Fredan ...

Siste dag i hverdagsuka og sol, intet gleder mer enn når det er sammenfallende gode elementer.

Godt med hverdagslig syklus som avrundes, hvor ny rytme tar over, føre det hverdagslige igjen er på gang.

Godt med sol, god med fredan og godt med livets rytme … smil ...

torsdag 10. november 2016

Morgentanke: Under enhver blomst finnes livsgrunnlaget …

Hvilket jordsmonn som er kilden til fargeprakt som vises, når tiden er rett for å blomstre, har også avhengigheter mot arven fra frøets kilde.

Både omgivelse og medfølgende egenskaper, er hva som gir grunnlag for vekst og tid for å vise blomstens fargede flotte topp.

Med en hverdag fremfor føttene, så gripes dagen med smil og blomstrende glede … smil ...

onsdag 9. november 2016

Morgentanke: Hvor masse er mye …

For mye og for lite er avhengig av hva som er referansepunkt, hvor settes spissen på passeren når en liten eller stor sirkel skal tegnes.

Hvem som sitter igjen med mer enn nok og intet i det hele tatt, er en tillært målestokk som er fokus og tema der hvor det finnes masse og mye.

Tilstrekkelig er et bedre begrep som balanserer og fordeler mer naturlig, om det større perspektiv ser utover egen lokal sfære.

Hverken mye eller masse er ting, kun betegnelsen på mengde.

Dermed er det masse av mye og mye av masse, samt tilstrekkelig med nok.

Smiler mer enn nok og masse mer … smil ...

tirsdag 8. november 2016

Morgentanke: Snart enda mer blid …

Hvor blid går det an å være, alltid mer blid.

Det smitter å være blid, da endres atmosfæren fort til å virke glad og gladere.

Dagen er ankommet og det blide er også i startgropa, noe som gir store muligheter for glede.

Smiler godt og startende … smil ...

mandag 7. november 2016

Morgentanke: Snille sover bedre, ler mer og er mer kreative ...

Avisen melder om atferd som bringer positive effekter til menneskeheten og da må alle bare tro på det, eller hva mener nå hver og en om dette mon tro.

«Fucking flink» som oversettes til «forbasket snill», fordi et provoserende ord gjør det mer kult å være «Mr. Nice guy».

En undersøkelse med 981 dansker i en uke ga følgende resultat: De som gjorde noe snilt mot andre minst en gang om dagen var 38 prosent mindre sint, hadde 29 prosent lettere for å stå opp, ble 22 prosent mer kreativ og lo 16 prosent mer.

Kan jo være noe i dette, smiler for å kjenne på latteren som vil komme … smil ...

fredag 4. november 2016

Morgentanke: Tanken, en fysisk og abstrakt kraft som fremstår som hverken eller og både og …

På måleinstrumenter kan områder identifiseres som aktive eller mer i hvilemodus, ved å trigge aktivitet, så kan definisjonen av å måle tankens kraft være innenfor det forståtte.

Fysisk målbart er kraft identifikasjonen, mens innhold ennå ikke kan avleses forståelig. Dermed oppleves det tenkte som identifisert og fortsatt lukket privat, selv om sammenhenger kan avleses som å være utløst av hva tidligere observasjoner knytter til likt agerende.

La oss tenke på det smilende og faktisk smile … smil …

torsdag 3. november 2016

Morgentanke: Alperose …

Vitenskapelig navn: Rhododendron ferrugineum, gresk: rhodos, «rose»; dendron, «tre».

Som et knippe blomster er vi mennesker variert og forskjellige, med harmonisk forskjell pryder alle på sin måte.

Hvem som er tulipanen, sukkertoppen, margaritten eller alperosa, ikke så avgjørende.

Alle strekker vi oss opp mot solen og lar de livgivende stråler treffe det blomstrete på toppen.

Blir å starte dagen med et blomstrende smil … smil ...

onsdag 2. november 2016

Morgentanke: HverdagsCirkus …

Dagen starter med en introduksjon til hva som allerede finnes og går over i et lett galopperende hestenummer, hvor det vante unnagjøres med innlevelse og gryende glede.

Et raskt innslag av klovneri, er hva etappen fra A til B kan inneholde.

Hvilke innsatser som skal til for å våge å bli kastes fra den ene gyngende huske til et sted hvor grepet skal finnes, er veien igjennom gjøremålene som arbeidet varter opp med av utfordringer.

Igjen er det klovneri som bringer innholdet i B til A og startpunktet er der hvor andre gleder og utfordringer skal påbegynnes.

For variasjonens spenning så veksles det på med lamaer, elefanter og kameler som oppfattes som dromedarer. Interessestyrt er gleden som fører med seg gjøremåler for andre eller en selv.

Så utfolder klovnene seg i full blomst og fyller den delen av dagen, hvor inntrykket fra tidligere trenger en rungende utagerende trillende latter.

Direktøren for dagens show, runder av med høflig og verdig oppsummering, som avløses av en forsiktig døende applaus som svøper fokuset inn i landskapet for der drømmer bor.

Smiler oppkvikker og glad … smil ...

tirsdag 1. november 2016

Morgentanke: Alltid gledens dag …

Ingen ting er hverken eller, bare både og.

Glede uten sorg, er som sorg uten glede en ufullstendighet som mangler balanse og integritet.

Et smil uten sure miner, er ikke et reelt uttrykk. Forankring må ha grobunn i noe balansert, hvor valgt smil er et uttrykk for motstykket og en bevisst handling for ønsket uttrykt verdi … smil ...