torsdag 31. august 2023

Morgentanke: Sammenvevd …

Mitt åndedrag på denne siden får alltid påvirkende effekter på den andre siden, uten at min direkte oppfatning er tilstede.

Så enkelt og så vanskelig å forstå hvor koblede livene som nå eksisterer faktisk er, da må en euforisk gleden kunne kjennes.

Omgivelsene forvalter sammenhengene umiddelbart, selv om vi lager vår egen lokale fortelling.

… smiler realistisk igjen …

onsdag 30. august 2023

Morgentanke: Globale små endringer …

Morgentanke: Globale små endringer …

Små forandringer merkes ikke før de aggregeres og danner perfekte små stormer, hvor effektene bare spinner proporsjonalt.

Mange små bekker blir til slutt til større føringer som naturlig belaster omgivelsene med ekstra trykk av noe annet enn tidligere.

… smiler i det aller minste …

tirsdag 29. august 2023

Morgentanke: Samspill …

Alle grunnmurer avhenger av et stabilt og tilpasset underlag, for å gi et godt utgangspunkt for reisverket og bygge brikkene som naturlig følger.

Posisjon og retning spiller inn på varigheten som det bygde får.

Er plasseringen tilpasset de utenkelige forhold, så reduseres bekymringene som vil kunne komme.

Retningen på vær og vind avgjør alltid plassering av adkomst, hvor mer eller mindre slåssing med opphopet snø da er en realitet.

… smiler til naturens råskap …

mandag 28. august 2023

Morgentanke: Villhagen …

Artsobservasjoner er en viktig indikator på hvordan det står til med artsmangfoldet og en mulighet som alle og enhver kan bidra med.

Vi kan alle spesielt bidra til å hjelpe de pollinerende insekter, sjekk ut og se om det kan inspirere: https://artsobservasjoner.no/

… smiler konkret …

fredag 25. august 2023

Morgentanke: Global utdanning …

Malala Yousafzai er en pakistansk aktivist og forfatter. Hun ble internasjonalt kjent som en talsperson for jenters rett til utdanning i Pakistan og andre deler av verden, spesielt etter at hun overlevde et attentatforsøk av Taliban i 2012. Angrepet fant sted fordi hun hadde motsatt seg Taliban og kjempet for jenters rettigheter til utdanning.

Etter angrepet ble Malala Yousafzai fløyet til Storbritannia for medisinsk behandling, og hun har siden blitt en global stemme for utdanning, likestilling og menneskerettigheter. Hun har mottatt en rekke priser og utmerkelser, inkludert Nobels fredspris i 2014, som gjorde henne til den yngste mottakeren noensinne. Malala har også skrevet en selvbiografisk bok kalt "I Am Malala", hvor hun deler sin historie og sine tanker om utdanning og likestilling.

Gjennom sitt arbeid med Malala Fund, en organisasjon hun grunnla sammen med sin far, har Malala fortsatt å arbeide for å fremme jenters utdanning rundt om i verden og for å bekjempe sosiale urettferdigheter. Hun har hatt en betydelig innflytelse på den globale samtalen om utdanning og likestilling, og hennes mot og engasjement har inspirert mennesker over hele verden.

… smiler mer opplyst …

torsdag 24. august 2023

Morgentanke: Målrettet hardt …

Margaret Thatcher var en britisk politiker og den første kvinnelige statsministeren i Storbritannias historie. Hun var leder for det konservative partiet og styrte som statsminister. Thatcher er kjent for å ha implementert en rekke økonomiske reformer som blir kalt "Thatcherism". Disse reformene inkluderte redusert statlig inngripen i økonomien, privatisering av statlige selskaper og deregulering.

Thatcher var en kontroversiell figur, kjent for sin harde håndtering av fagforeninger og konflikter som førte til streiker og protester. Hennes regjering gjennomførte også betydelige kutt i velferdsprogrammer og offentlige tjenester, noe som førte til både ros for økonomisk vekst og kritikk for økte sosiale forskjeller.

Internasjonalt er Thatcher kjent for sitt nære forhold til den amerikanske presidenten Ronald Reagan og sitt engasjement i den kalde krigen. Hun spilte en viktig rolle i å styrke Storbritannias internasjonale posisjon og var kjent for sin bestemte og målrettede lederstil, som både beundres og kontroversielt vurderes av forskjellige grupper.

… smiler med en grimase …

onsdag 23. august 2023

Morgentanke: Ledende kraft …

Indira Gandhi var den første kvinnelige statsministeren i India. Gandhi var en sentral skikkelse i indisk politikk gjennom flere tiår.

Hun tjenestegjorde som statsminister i India i to perioder, under hennes ledelse fokuserte hun på økonomisk utvikling og modernisering av landet. Samtidig var hun også kontroversiell, og kritikere anklaget henne for autoritær styring og maktmisbruk.

Gandhis andre periode som statsminister ble avsluttet brått da hun ble myrdet i 1984 i en politisk motivert hendelse. Hennes arv som en betydningsfull politisk leder og hennes rolle i Indias historie som en av de mest innflytelsesrike kvinnelige politikerne i verden, er en viktig del av det moderne Indias historie.

… smiler med innsikt …

tirsdag 22. august 2023

Morgentanke: Rett skal bli rett …

Rosa Parks var en viktig afroamerikansk borgerrettighetsaktivist som i 1955 nektet å gi opp sitt sete til en hvit person på en buss i Montgomery, Alabama.

Dette førte til Montgomery-bussboikotten, en betydningsfull protest mot raseskillet.

Hennes handling og engasjement bidro til å styrke borgerrettighetsbevegelsen i USA. Hun er anerkjent som en symbolfigur for kampen mot diskriminering og for like rettigheter.

… smiler standhaftig …

mandag 21. august 2023

Morgentanke: Omsorg for andre …

Moder Teresa, var en albanskfødt nonne og misjonær som grunnla Misjonærene for de Barmhjertige, en katolsk ordre dedikert til å hjelpe de fattige og syke. Hun er kjent for sitt arbeid blant de mest forsømte samfunnene i Calcutta, India, der hun viet sitt liv til å hjelpe de lidende og døende.

Moder Teresa var kjent for sitt enkle og hengivne liv, og hun vant internasjonal anerkjennelse for sitt humanitære arbeid. Hun mottok Nobelprisen i fred i 1979 for sitt arbeid med å lindre lidelsen til de fattige og syke. Hennes hengivenhet og dedikasjon til de svakeste i samfunnet har inspirert mennesker over hele verden til å engasjere seg i veldedighet og omsorg for andre.

… smiler inspirert …

fredag 18. august 2023

Morgentanke: Stort naturlig steg ut av skyggen …

Eleanor Roosevelt var en betydningsfull amerikansk figur kjent for sin rolle som diplomat, samfunnsreformator og forkjemper for menneskerettigheter. Eleanor Roosevelt spilte en avgjørende rolle i å forme moderne oppfatninger av førstedamens rolle, ved å gå utover tradisjonelle seremonielle oppgaver og aktivt støtte viktige sosiale og politiske saker.

Hun var en drivkraft bak opprettelsen av Verdenserklæringen om menneskerettigheter, som ble vedtatt av De forente nasjoner i 1948.

Gjennom hele livet var hun en tydelig talsperson for borgerrettigheter, kvinners rettigheter og arbeidstakeres rettigheter.

Eleanor Roosevelt var en betrodd rådgiver for ektemannen og ga ham verdifulle innsikter. Hun opprettholdt også en aktiv politisk tilstedeværelse selv etter hans død, og samarbeidet med påfølgende presidenter om ulike initiativer.

Hun var en produktiv forfatter og spaltist som bidro til ulike publikasjoner. Hennes spalte "My Day" lot henne dele tankene sine om et bredt spekter av temaer og knytte kontakt med det amerikanske folk direkte.

Diplomati: Hun spilte en viktig rolle i å fremme internasjonal diplomati, spesielt under og etter andre verdenskrig ved å bygge relasjoner med andre nasjoner og fremme godvilje gjennom reiser og interaksjoner.

Eleanor Roosevelt var den første amerikanske representanten i FNs kommisjon for menneskerettigheter, der hun fortsatte sitt arbeid med menneskerettigheter og diplomati.

Eleanor Roosevelts arv hviler på hennes dedikasjon til å kjempe for likhet, rettferdighet og menneskerettigheter både nasjonalt og internasjonalt.

… Smiler stort …

torsdag 17. august 2023

Morgentanke: Polonium og radium …

Marie Curie var en polsk-født fysiker og kjemiker som er mest kjent for sine revolusjonerende bidrag til forståelsen av radioaktivitet og for sin pionerforskning på området. Første kvinnen som vant en Nobelpris og er den eneste personen som har vunnet Nobelprisen i to forskjellige naturvitenskapelige felt – både fysikk og kjemi.

Hun studerte radioaktivitet sammen med sin ektemann. Sammen oppdaget de de radioaktive elementene polonium og radium. Deres arbeid bidro til å revolusjonere forståelsen av atomstruktur og kjernereaksjoner.

Marie Curie sto overfor mange utfordringer som kvinne i en tid da vitenskapelige felt var sterkt mannsdominerte. Hun fortsatte å utmerke seg og ga betydelige bidrag til vitenskapen. Hennes arbeid la grunnlaget for moderne røntgenstråler og kreftbehandling ved bruk av radioaktivitet.

Marie Curie blir husket som en pioner innen vitenskapen og som en inspirerende skikkelse som brøt barrierer for kvinner i forskning. Hennes bidrag har hatt en varig innvirkning på vitenskapen og medisin.

… smiler radioaktivt …

onsdag 16. august 2023

Morgentanke: Den unge kraften Jeanne d'Arc …

Morgentanke: Den unge kraften Jeanne d'Arc …
Joan of Arc, også kjent som Jeanne d'Arc på fransk, ble født i Domrémy, en liten landsby i det nordøstlige Frankrike, rundt 1412 i tiden med Hundreårskrigen mot England.

I en alder av 13 begynte Joan å oppleve visjoner og hørte stemmer som hun sa var fra helgener og Gud. Disse visjonene oppfordret henne til å hjelpe den franske kongen, Charles VII, til å gjenerobre deler av landet som var under engelsk kontroll. I 1429 fikk hun tillatelse til å møte kongen og overbeviste ham om å tillate henne å delta i militære kampanjer.

Joan kledde seg som en mann og deltok i slaget ved Orléans, hvor hun spilte en avgjørende rolle i å inspirere den franske hæren til seier. Hennes tapperhet og lederegenskaper ble beundret, og hun bidro til å heve beleiringen av Orléans. Dette ble et vendepunkt i krigen.

Joan fortsatte å delta i kampanjer og seire for den franske hæren, men i 1430 ble hun tatt til fange og senere solgt til engelskmennene. I 1431 ble hun stilt for retten i Rouen, anklaget for kjetteri og for å ha påstått å ha hatt guddommelige visjoner. Hun ble funnet skyldig og dømt til døden ved brenning på bålet.

På 1900-tallet ble hun rehabilitert av Den katolske kirken, og hun ble erklært som helgen i 1920. Hun har også blitt et symbol på fransk nasjonalisme, kvinnekamp og heltemot.

… smiler modig …

tirsdag 15. august 2023

Morgentanke: Dronning av England …

Dronning Elizabeth I sin regjeringstid er i ettertiden fremstilt som en gullalder, hvor dyktige engelske eventyrere gjorde seg gjeldende på verdenshavene.

Elizabeth videreførte industrialiseringen av England og håndterte handelskrigen med Spania, noe som sikret den sterke økonomiske veksten og kjennetegnet for perioden.

Ved hennes tiltredelse for det kongelige råd og adelige fremla henne, "Jeg akter å utføre alle mine handlinger i henhold til gode råd og anbefalinger".

Fremstillingen, "Tiggerkvinne og enslig, mye heller enn dronning og gift", sies å være Elizabeth sitt svar til all prat om ekteskap, hun holdt spørsmålet om ekteskap åpent, men kun som en diplomatisk øvelse.

Elizabeth ble portrettert som gift med sitt kongedømme, noe Elizabeth likte å uttrykke som: "alle mine ektemenn, mitt gode folk".

… smiler storslagent …

mandag 14. august 2023

Morgentanke: Betydningsfulle skikkelser …

Gjennom historien så har det ikke alltid stått en sterk kvinne bak en suksessrik mann, for de mest fremtredende kvinner i historien har stått støtt i egne fotspor.

Det er vanskelig å rangere individene fra god og til bedre, dermed kommer navnene i en rekkefølge som gjenspeiler min egen forståelse av storhet og betydning.

Den første kvinnekraften som fremstår åpenbar og tydelig fra historiebøkene, er Κλεοπάτρα Φιλοπάτωρ som var den siste dronning og farao av det ptolemeiske kongedømmet i Egypt.

Hennes fulle navn "Kleopatra Thea Filopator" som betyr "Gudinnen Kleopatra, elsket av sin far", forteller om utsikt for noe stort allerede etter fødsel og tilhørende navngivning.

Hennes valg om å lære og snakke egyptisk, var en av kvalitetene som befestet den ptolemeiske identiteten i en tid hvor gresk fremsto som det offisielle.

Kleopatra regjerte i begynnelsen sammen med sin far og deretter med sine brødre, før hun ble enehersker og faraoen som navigerte med kløkt for å forhindre romersk annektering.

Kleopatra har i ettertiden forblitt en populærkulturell figur, beskrevet og fremstilt av tidenes store forfattere og komponister, samt filmatisert av andre kvinnelige storheter på lerretet.

… smiler til det imponerende ettermæle …

fredag 11. august 2023

Morgentanke: Naturlig ende …

Der hvor alt starter, er punktet hvor det som sluttet ble omgjort.

Like fantastisk som alle påbegynte ferder, med forståelsen av så masse å oppdage underveis, så er målgangen med visshet om hva som fantes underveis og forståelsen av hvordan dette påvirket det som faktisk skjedde, det som gir riktigere mulighet for ny kunnskap.

Praten om det faktisk avrundede og tilstedeværelse, er mye mer meningsgivende enn prestert og mening.

… smiler til slutten …

torsdag 10. august 2023

Morgentanke: Det levde …

Hva som finnes er faktisk det som kan håndteres, hvor tanker om alt som skulle eller tidligere har vært er illusjoner.

Det levde er som det levde faktisk er , bare å stålsette seg og kose seg med hva som faktisk finnes.

… smiler i livet …

onsdag 9. august 2023

Morgentanke: Livet …

Alt levd liv er i sterk kontrast ovenfor det motsatte, hvor fravær av liv er noe helt annet.

Fargerike tanker springer ut fra det levende livet, hvor mye fort blir enda flottere når oppdagelsen bare er og blir naturlig.

… smiler levende …

tirsdag 8. august 2023

Morgentanke: Fødsel …

Alt som oppstår fra noe som ennå ikke eksisterer, er mirakler og noe som prissettes som noe naturlig fint.

Mirakelets ærbødighet bør være til stede gjennom hele ferden, som en flott påminnelse om hvor fint alt underveis kan være, sett i rett perspektiv.

… smiler og priser starter …

mandag 7. august 2023

Morgentanke: Driftene …

Naturens elementer inneholder en videreført trang til å skape, hvor veien videre kjennes som noe grunnleggende naturlig.

Hva som da oppstår som fri vilje, fremfor nedarvet reflekser fra automatisk atferd, er ikke så åpenbart å sortere.

Kopiert og etterapet utførelse, kan kjennes ut som noe bra og velges gladelig som egen målsetting.

... smiler til driftene ...

fredag 4. august 2023

Morgentanke: Superstjerne …

Ettertiden vil alltid være effekten av det som skjer, hvor alt blir til alt og hvor alle små detaljer faktisk aggregeres opp som det fremtidige.

Dermed blir det fremtidige påvirket av de naturlige konsekvenser fra valgene som enhver foretar i øyeblikk for øyeblikk.

Absolutt alle bidrar til ettertidens effekt, om en vil eller ikke så blir alt av bidrag ettertidens arv, som skinner og glitrer om en ser nøye etter og forstår sammenhenger.

Alle er vi superstjernen av vår tid, hvor ettertiden alltid vil ha mulighet til å skinne i en fremtid som har større kunnskap og innsikt enn hva som nå evnes.

… smiler supert …

torsdag 3. august 2023

Morgentanke: Superduper …

Hvor bra kan enhver egentlig være og har det egentlig noe å si for veien videre, om det kun er "brød og sirkus" som gjelder.

Verden fortsetter ubønnhørlig å snurre, for snurringen er uavhengig av hva som skjer i de små perspektiver.

Fortsatt er det åpenbart at gammelt er gammelt og ungt er den kraften som bare skal videre.

… smiler både supert og dupert …

onsdag 2. august 2023

Morgentanke: Sjøstjerne …

Kongen i havet skulle en naturlig tro eide et navn som bare var så åpenbart bra, ikke som andre mindre flatterende navn tildeling som f.eks. Breiflabb.

Dermed tiltrekker blikket seg de fargerike og flotte bunndyrene som skinner på en annen måte enn hva navn søsknene på nattehimmelen gjør.

… smiler til sjøens stjerner …

tirsdag 1. august 2023

Morgentanke: Stjerne …

Det å være en stjerne, assosieres ofte med en upåklagelig egenskap i et eller annet, hvor måten det løses på har mer innhold enn forventet.

Begrepet stjerne er ikke direkte en god assosiasjon, jo nærmere mot stjernene en kommer, jo mindre gjestmild eksponering kjennes.

… smiler til stjernen …