fredag 26. februar 2021

Morgentanke: Straks ny start …

Den evige syklus inneholder en påbegynnelse, noe pågående og så en avrunding.

For så å begynne på nytt, nytt og nytt.

Selv under det pågående, så påbegynnes det del økter som ferdigstilles.

… smiler i runddansen … smil ...

torsdag 25. februar 2021

Morgentanke: Tilbakelagt start …

Underveis kan oppfattelsen av hvor bra utgangspunktet var reflekteres over, dermed følger erkjennelsen av hvor godt disponeringen så langt håndteres.

Fokusert på det neste lille utførende, gir kontinuerlig små målbilder på ferden mot enden av det pågående.

Mange gode mindre innsatser er oppskriften på å få til det beste som da kan gjøres og mer kan ingen kreve av seg selv.

… smiler alltid underveis … smil ...

onsdag 24. februar 2021

Morgentanke: Start på midten …

Midtveis startes fokuset på ny, for å kunne stå løpet ut.

Delmål er det nære fokuserte, hvor spadetaket håndteres optimalt og hvor den store haugen til slutt er flyttet.

Punktet midtveis motiverer og lager håndterbar horisont, som etablerer realismen i hva som er tenkt løst.

Underveis finner jeg alltid porsjonert overveldelse.

… smiler energisk … smil ...

tirsdag 23. februar 2021

Morgentanke: Starter på ny …

Hver dag har en oppstart og en videre ferd, for så å ende i en avrunding før syklusen igjen starter på ny.

Hvert skritt som settes, er en etterfølgelse av det forrige og ender tilslutt i en stillstand ved ankomst.

Tanken fra gårsdagen, har koblet større sammenhenger, hvor all oppvåkning har mer fornemmelse.

… smiler underveis … smil ...

mandag 22. februar 2021

Morgentanke: Varm start …

All bevegelse har en start og den mekaniske oppstarten som vi gjenkjenner, har behov for å påbegynne sakte, for så å øke takt og frekvens.

Overgangen fra stillstand til bevegelse, har umiddelbar merkbare forandringer, både visuelt og hørbart.

Etter oppstart, så endres fremtoningen fort og videre ferd har da en raskt varmende tendens.

… smiler i oppstarten … smil ...

fredag 19. februar 2021

Morgentanke: Varmt nok …

Forventning om fryd og glede, er alltid en ting å håpe på i enhver dag.


Realisme er alltid gjeldende og krydrer dagene slik de blir.


Balansen mellom håp og virkelighet, er alltid tilstede sammen med ønsket om alt godt for alle.


… smiler håpefull realistisk … smil ...

torsdag 18. februar 2021

Morgentanke: Varmt på innsiden …

Uavhengig av utsidens variasjon, så er kjernen varm til den permanent blir kald.

Eksistens defineres som forhold som forstås.

Alle kjente himmellegemer, har en varmere kjerne enn overflate.

En gjennomgående egenskap som også gjenkjennes hos oss mennesker.

… smiler innvendig … smil ...

onsdag 17. februar 2021

Morgentanke: Balansert varmende …

Hvor varmt kan det bli, en relativt tanke som relaterer til omgivelse eller eksponert situasjon.

Årsaken til tankerekken, kan fort forårsakes av selvpåført eksponering eller naturlige forandring.

Uavhengig av situasjon, så fungerer det ytre fantastiske organet huden godt, hvor både variasjoner i varmt og kaldt håndteres.

… smiler fascinert … smil ...

tirsdag 16. februar 2021

Morgentanke: Issolerende lag …

Lag på lag, er en måte å opprettholde skillet mellom det varme og kalde.

Et godt hjerte har umiddelbare varme assosiasjoner, hvor forretningsførsel fort kan fremstå som kalde verdier.

Hvordan motvirke kulde fra innsiden, ved å invitere varme verdier inn.

… smiler med varme stråler … smil ...

mandag 15. februar 2021

Morgentanke: Mot varmere tider …

Menneskeheten oppdager stadig mer og bevisstheten løftes til nye høyder hvor verdiene forvaltes til det enda bedre.

Det å se hverandre, gjør at likhet ikke kan benektes, selv om gamle holdninger holder et nedarvet tankemønster som må slites bort.

Evolusjonen har gang på gang vist at det friske som kommer har større levedyktighet, uavhengig hvor dårlige kår som er overlevert.

Gubbete verdier og trendye sårheter, er feilslåtte forvirrede holdninger som naturlig blir borte og hvor robustheten og nysgjerrigheten fortsetter ferden frem.

… smiler mer håpefull … smil ...

fredag 12. februar 2021

Morgentanke: Tankens kraft …

Det å flekse muskler, er en så åpenbar fysisk ting som gir preferanser til innsatsen som ligger bak resultatet.

Det å briljere med kunnskap, har en mer nisje formet imponeringsfaktor og har andre arenaer enn de fysiske trenings gymmene.

Omsetning av stor mental og fysisk styrke, representerer ofte en sammenblandet gjeng med kvaliteter i begge nevnte leire og brobyggende egenskapene som limet.

Det som er likheten mellom de geniale ideer og det å utøve sterk kroppslig praktisering, er at initiativet starter fra samme utgangspunkt - Tanken og troen om få til det som ønskes.

… smiler tenksomt fornøyd … smil ....

torsdag 11. februar 2021

Morgentanke: Tanker om tanker …

Hva er nå det tenkte og hva er en tanke, begge deler er selvfølgeligheter som bare oppleves som så veldig vanlig, at det er vanskelig å forklare med enkle begreper.

Det er ikke sikkert absolutt alt skal kunne forklares, da forståelsen ennå ikke er komplett og forventningen om full forståelse er en absurd tanke.

Det er godt å la tankene følge hverandre inn i en blanding av drømmende muligheter i virkelighetsnære landskaper.

… smiler ettertenksom … smil ...

onsdag 10. februar 2021

Morgentanke: Tidlige tanker …

Enhver dag starter et sted og de første spor av tanker i dagen, er like forskjellige som like.

Det like er at det er mine tanker, mens innholdet spenner seg både vidt som dypt.

Ofte har de første impulser en påvirkning på hvordan nysgjerrigheten fortsetter inn i det videre tenkte.

En nysgjerrighet på noe nytt, er like spennende som å oppdage nytt i noe gammelt forstått.

… smiler tenkende … smil ...

tirsdag 9. februar 2021

Morgentanke: Starten på andre tanker …

Gårsdagens tenkte har fått krydret drømmestøv over håndteringen av det opplevde og forvaltning inn i den nye dag har fått en plattform å bevege fokuset i videre uante retninger.

Mulighetene som det underbevisste tilfører det tenkte, er en dimensjon av magi, hvor enda mer av noe underliggende følelse av mer forstått konkretiseres.

Oppdagelsen av nye grener og blader på det fremvoksende, inspirerer og forundrer, der hvor det naturlig er blitt forventning om noe hverdagslig kjent.

Det å finne nye fotspor på de opptråkkede stier, forundrer og gir kraft til mer av det ennå ikke oppdagede, en fantastisk start å trå inn i en slik arena på starten av dagen.

… smiler forundret over nye måter å oppdage på … smil ...


Lyden av dagens smil: Starten på andre tanker

mandag 8. februar 2021

Morgentanke: Strålende bra tanker …

Våknende opp, observeres dagen som den er og drømmene fra tidligere er blandet inn i det fokuserte.

Sortering av virkelige inntrykk, blir klarere og klarere, når hodet får balansert hva som er tenkt utført.

Etablering av en bra plattform for innholdet og dagen, er alltid hva som gir kraft og glede inn i de kommende utfordringer.

… smiler godt … smil ...

fredag 5. februar 2021

Morgentanke: Kalde grader …

Vinter er vinter med variasjon, selv om det så langt i denne måned har vært like kaldt hver eneste dag.


Solen har skint like flott alle disse kalde dager og dette gjør at opplevelsen er mye finere, enn om det bare skulle være mørkt og kaldt.


Gradestokken har en skala som har kapasitet til mye mere kulde og varme, på den måten så er det opplevde mer i nærheten av normaliteten en det ekstreme.


… smiler til alle grader … smil ...

torsdag 4. februar 2021

Morgentanke: Kullegrader og flott solskinn …

Blå himmel og fantastisk flott solskinn er ingen garanti for at sommeren er her, samme glede kan føles bare klærne varmer tilstrekkelig.

Klar luft og friske innåndinger gir åpenbar forståelse av friskhet, akkompagnert med en fantastisk flott farget gul sirkel er dagen flott.

… smiler skinnende i kulden … smil ...

onsdag 3. februar 2021

Morgentanke: Ikke så kaldt …

Alle dager oppleves ikke like kalde og slikt kan forklares med variasjoner i nivået på faktisk utetemperatur.

Landskapet kan fortsatt se like snøfylt kaldt ut, men allikevel ha temperaturer ned mot tosifret og ikke under, noe som fort oppleves som en forskjell.

Avgjørende er også vindens drag, noe som kan forsterke kraftig den kalde følelsen.

Dukker solen opp i dagen så skapes en indre varme, som kompenserer for flere av kuldegrader og følelsen av kald vind.

… smiler og håper at det ikke er så kaldt … smil ...

tirsdag 2. februar 2021

Morgentanke: Kortest og kaldes …

Noen ting bare er og andre ting bare blir, sånn tenker jeg om de manglende dager i februar.

Godt frarøvelsene av dager er gjort i den kaldeste og tristeste delen av året, slik at illusjonen om at det går raskere mot vår kan føles.

Dermed er spurten påbegynt og veien mot sommer kan føles nærmere enn den egentlig er.

… smiler et illusjonistisk smil … smil ...

mandag 1. februar 2021

Morgentanke: Kald start …

Oppstart med kaldt maskineri, er alltid utfordrende og må hensyntas for det presterte.

Tålmodighet og bevissthet, er mekanismene som må være tydelig fremme.

Så kan ytelsen skrus noe opp, etterhvert som bevegelsene har kommet i gang og smidigheten merkes noe bedre.

Fullt prestert vil alltid kunne skje etter passe mengde forberedelser, slik er det også med hjernen, den må forsiktig startes opp før ytelsen er på topp.

… smiler forsiktig i starten … smil ...