fredag 30. juni 2017

Morgentanke: Mørkt og lyst om hverandre ...

Tussmørke kan være både demring og skumring.

Overganger er veldig like, noe som A og B menneskene kan enes om, selv om forandringen skjer i hver sin ende av døgnet.

Smiler i lysglimt av forundring og nysgjerrighet … smil …

torsdag 29. juni 2017

Morgentanke: Alltid lyst i en av endene...

Skumring innehar de samme tendenser som når solen har en oppvåknende ferd, tiden rett etter solnedgang tetter mørke mer i sammen før det blir helt mørkt.

Med blikket rettet mot det mørke, vil lyset alltid være i ryggen når det er tid for overgang.

Smiler skimrende godt … smil ...

onsdag 28. juni 2017

Morgentanke: Dermed er ikke det samme som demring...

Daggry, også kalt demring, er tiden rett før soloppgang, når det hverken er helt mørkt eller helt lyst.

Der hvor mørket viskes bort for mer lys, er hvor drømmene slipper tak og realiteten får mer fotfeste.

Smiler i en realitetsorientert form … Smil ...

tirsdag 27. juni 2017

Morgentanke: En relativ følelse av sommer …

På steder hvor det aldri blir plussgrader, vil sommeren assosieres med dager av mindre kaldt.

Hvor mye sol eller ikke, blir mest relevant for tanken om sommeren, dermed blir nytelsen god, selv om den voldsomste sommer assosiasjon ikke er hva som gjelder.

Endring og forandring er nøkkelen til variasjonens glede, noe som bør løftes inn i det fokuserte.

Smiler relativt godt … smil ...

mandag 26. juni 2017

Morgentanke: Punktet som skiller katastrofe fra utfordring …

En dumphuske i likevekt har lik ballast på begge sider, om likevekten skal endres må enten mer tyngde tilføres på en side, eller så må fysisk bevegelse skje.

Hva som gjør en stor utfordring til noe mer, er tilførsel av omfang, sammensetning eller uventede effekter.

Når innholdet i glasset går over breddene, så er ikke bestandig dette forventet og kan oppleves som voldsomt overraskende og krise preget.

Når omfanget plutselig endres i uante retninger eller omfang, så er det kapasiteten til håndtering av nytt, som er avgjørende for om punktet for katastrofe passeres.

Overveldet av det ikke forståtte, er kraften som kan føles som en feber og usikkerheten føles som en sykdom som blusser opp.

Veien tilbake for å igjen finne likevekt, kan være mange og fasiten er aldri tilstede når utfordringen skjer, men ettertiden kan bedømme hvor langt unna riktigere valg som ble tatt.

Smiler trygt til punktet som vipper .., smil …

fredag 23. juni 2017

Morgentanke: Tåkefyrstens landskap …

Utsikt er ikke det samme som innsikt, selv om utgangspunktet er geografisk helt eksakt det samme punktet.

Blikket som skuer utover, trenger ikke å fokusere på det som observeres, men på en oppdagelse av introverte tankesløyfer som overskygger det som trer frem i det fysiske landskap.

Matte blikker er ofte et symptom på tilstedeværende fravær, en indre reise som oppsluke og forundrer.

Med stoisk ro smiles det til inn- og utside … smil ...

torsdag 22. juni 2017

Morgentanke: Født på ny …

Varme sommerdager og aktive arbeidsdager, gir en klart fint slappere følelse enn om andre forhold skulle råde.

Ved endt huslige gjøremål på toppen av en flott dag med vær- og arbeidsglede, så blir det å tre kroppen inn bak trange glassdører og bare la stråler fra brenn heite stråler skylle bort lagene av dagens støvete svette.

Dørene åpnes som en våknende blomst, som bretter kronbladene til side og gir plass for å blotte blomstens støvbærere og der steger jeg nyvasket ut, som en ren og nyfødt, som er klar for den nye dag etter den kommende rensende søvn.


Fantastisk godt smil … smil ...

onsdag 21. juni 2017

Morgentanke: Bekymringer det ikke blir noe av, samt den reelle bekymring …

Hva som kommer til å bli, er like uvisst som tankene om hva som det ikke blir noe av.

Enkelte ting kan påvirkes, som banale og enkle ting, f.eks. jeg vil ikke spise Cornflakes i dag, noe som kan overholdes i dag, men kanskje ikke i morgen om dette er det eneste som finnes av spiselig.

Faktorene som påvirker, er mange utydelige krefter som ikke direkte kan sees, som det kjente sommerfuglens vingeslaget på andre siden av kloden, som til slutt er med som påvirkning av vindkastene som plutselig kan kjennes stryke forbi kinnet i ujevne kast.

Bekymring som balanserende kraft, kan fremstå som konstruktiv og det som fremmer oppmerksomhet, presisjon og glede. Balansen mellom lammelse og godt skjerpet, er en individuell utfordring som konstant pågår.

Smiler ubekymret bekymret … smil ...

tirsdag 20. juni 2017

Morgentanke: Musikk treffer overalt …

Hva er det som rytmisk svinger med eller i motfase, hva er det som berører og treffer ved det som høres.

Når Ramstein pumper ut lyd, så finner jeg en driv utenfor det vanlige.

Ved roten av Pearl Jam, så er røttene så nære at jeg overveldes.

Den som åpenbarer er råskapen til Jokke, så ærlig og ubesudlet.

Forvandlingen overrasker og gleder, når Ulver beveger seg fra svart til fargerik industriell lyd.

Nostalgisk blir jeg alltid, når 50 tallet leverer ren musikk kraft, fra en tid som leverte basisen i musikk bildet som ny musikk har utspring i fra.


Smiler rått med nostalgiske preg … smil ...

mandag 19. juni 2017

Morgentanke: Una Tapa …

Det meste utvikler seg og blir annerledes enn først opprinnelig funksjon, et tegn på at omfanget endres eller omgivelsene utvikles i forhold til opprinnelig behov.

Ordet Tapas kommer av ordet Tapar, som er det spanske ordet for å dekke over/dekke til. Una Tapa – et lokk – var opprinnelig en brødskive eller en liten smårett som spanjolene plasserte over vinglassene for å holde fluene unna de edle dråper.

Den moderne utgaven fremstår noe mer gourme messig og har ikke samme fluestengsel som primær funksjon.


Smiler smått og godt … smil ...

fredag 16. juni 2017

Morgentanke: Varmt komfortabelt …

Sommerdagene i Norge er fantastiske, med varme og friskhet som gir utrolig rom for nytelse av livet generelt.

Bilder av vær-flyktninger, gir tanker om å ikke klarer å gi slipp på den norske vær variasjonen.

Det evige temaet været, gir alltid følelsen av å prate om noe som er viktig og et emne hver enkelt bare må forholde seg til.

Komfortabelt med varme og godt når dagen er frisk, kombinasjonen gir nærhet til oppmerksomhet og følelsen av glede for både og.

Smiler av både sol og regn … smil ...

torsdag 15. juni 2017

Morgentanke: Klamrer meg fast i sommerdagen …

Det er utrolig godt å vite at sommeren er ankommet og at det finnes flere dager igjen før solens vandring igjen velger retning vinter.

Juni kan vise seg fra den sommerlige side og slik er det i år, da er oppgaven å finne naturlige gjøremål, som kombinerer hverdagens takt og mulighet for sommerlig glede.

Retningen mot og fra sommer er det punktet i denne måned, hvor det vender, men hvor det allikevel gjenstår mer opplevd sommer.

Smiler sommerlig … smil …

onsdag 14. juni 2017

Morgentanke: Hva er det kulturen treffer i mennesker ,,.


Hvorfor rykker det  plutselig i foten når jeg hører gjenkjennbare rytmer, spesielt når det er noe som ikke forventes.

Hva med den stillstanden som oppstår rett fremfor et bilde som uttrykker mer enn forstått.

Hvor blikket festes når nakken får vridninger opp og sideveis, ved beskuelse av menneskelige byggverk, fokuset følger linjer og fremføringer som fascinerer og oppdages.

Hvem er vi som individer, en kompleks sammensetning av tanker, handlinger og fysisk tilstedeværelse, noe som gjør det enkle enkelt og det komplekse mindre direkte tydelig.

For å kjenne en helhet, må alle aspekter være med, noen sider er underbevisst og andre mer direkte.

Smiler under skallet og kjenner en forståelse av å smile … smil ...

tirsdag 13. juni 2017

Morgentanke: Utslitt toleranse …

Gjentakende argumentasjon som ikke tilfører mer eller nytt, sliter på dialogen. Det å stampe rundt i det helt like, gir kun dialogens glede, uten tilførsel av mer innhold eller kunnskap.

Vekst trenger ikke å være nytt, men oppmerksomhet på det som allerede vites, fra vinkler som ikke har hatt de samme koblinger som før.

Det egne arbeidet, med å finne svingningen i sirkel dansen og få rotasjonen til å ha en passe oval bane, er der hvor nytt gradvis inkluderes i det kjente.

Smiler tolerant … smil ...

mandag 12. juni 2017

Morgentanke: Likt og ulikt er det samme …

Hva som er eller ikke er, en oppfattelse som har samme ståsted, men forskjellig oppfattelse av sitt riktige.

Når like verdier gjenkjennes, så er det lettere å kommunisere likheten, enn det er å snakke om ulikheter.

Behovet for å gjenkjenne overskygger toleransen for nytt, noe som kan føre argumentasjonen opp mot egne gjenkjennende momenter og ikke belyste tankerekker fra en annen vinkel.

Det som oppdages, når det ulike diskuteres er hvor likt kommunikasjonen er fra begge sider og hvor plattformen som argumentasjonen utføres på, er arenaen for hvor respekt og forståelse formes.

Smiler like ulikt som likt … smil ...

fredag 9. juni 2017

Morgentanke: Om høyre plutselig var til venstre …

Bak frem og snurret rundt, i en svimmel tilstand, så kan alle og enhver forveksle retning, dybde og høyde.

Hvor balansert og stødig utgangspunktet er, så må det etterstrebes å finne tilstrekkelig ballast og fokus til den videre ferd.

Om likevekt oppnås, så må fortsatt navigeringen opprettholdes og et årvåken blikk må holdes vedlike.

Smiler øst og vest … smil ...

torsdag 8. juni 2017

Morgentanke: Frem kan også være tilbake …

Utvikling er ikke bestandig en rettlinjet ferd fremover, noen ganger kan det lønne seg å skotte tilbake på hva som har fungert og reflektere over hvorfor.

Endringer er ikke bestandig i takt med forståelsen og da kan utakten utvikle seg mer og mer, helt frem til det åpenbare fremstår tydelig.

Tilbake kan derfor vise seg å være første skritt mot fremtiden, dermed blir vurderingen av hvor neste fotavtrykk som settes noe opp til inntrykksforvaltningen der og da.

Smiler både frem og tilbake … smil ...

onsdag 7. juni 2017

Morgentanke: Hvor tidlig er tidlig ...

Hoi, hoi verden, er det bare meg som er oppe nå - Når omgivelsen virker øde og forlatt, så er posisjonen enten langt fra folk og fe eller grusomt tidlig.

Skjæringspunktet mellom veldig sent og utrolig tidlig, er tidvis overlappende og avhengig av både tid og sted.

Noen steder oppleves det som stille tidlig hele døgnet og andre omgivelser pulserer uavbrutt.

I dag var tidlig, når bare pippipen og jeg var de eneste som rørte og ga lyd fra oss, når klokken viste 04.

Smiler som en morgenfugl … smil ...

tirsdag 6. juni 2017

Morgentanke: Opp er kanskje ned …

Når kineserne ser mot himmelen, så er tiden annerledes der enn her.

Dag der, er natt her og motsatt.

Egentlig så er det motsatte punkt på kloden mer New Zealand og ikke Kina, men hva gjør vel det om det er det ene eller andre, bare symbolikken er at det finnes noe på den andre siden.

Smiler skrått og på andre siden ... smil ...

fredag 2. juni 2017

Morgentanke: Oppe og nedetid påvirker …

Digitalisering er en utvikling som gir fokus på tilgjengelighet, da ressursbehovet er noe mer abstrakt og ofte tjenester som ikke bestandig kan sees eller kjennes på.

Nedetid merkes som uteblivelse av muligheter for å gjøre det som vanligvis gjøres, oppetid er noe som det ikke reflekteres til, annet en selvfølgelighet ved fravær.

Alle har vi blitt berørte av dette faktum, at noe kan være oppe eller nede, samtidig som frustrasjon og glede følger i takt.

smiler både opp og ned … smil ...

torsdag 1. juni 2017

Morgentanke: Arbeid om natten …

Alltid interessant å oppdage nye fokuser, eller greit å bli minnet på om det annerledes med natten som følgesvenn?

Smiler forsiktig med påminnet mine… snill ...