mandag 28. februar 2022

Morgentanke: Uro …

Bortenfor balansen er det alltid ukjente elementer, hvor det ennå ikke oppdagede blir mer forståelig senere.

Gjentakelse av noe dårlig kan utføres, selv om det ikke gir noen mening eller bidrar til noe annet enn gjentakelse.

Uro er en av fremtoningene for usikkerheten som oppstår, når forstått ikke strekker til.

En fin indikasjon på områder med mer læring, det å kjenne på det å være oppmerksom på følelsen av uro.

… smiler tidvis oppgitt … smil …

fredag 25. februar 2022

Morgentanke: Steg på steg …

Veien er og blir til, når ferden frem velges.

Stillstand er det motsatte av bevegelse, noe som kan være en nødvendighet for rett fremdrift.

Dersom retningen er feil, må det stoppes opp og vurdere veien videre.

… smiler stegvis … smil …

torsdag 24. februar 2022

Morgentanke: Nytt på nytt …

En tanke som fører til en annen tanke, gir forvirring eller forståelse i nye baner og tankerekker.

Gleden over å forstå noe nytt eller oppfatte øyeblikkets begrensning, er helt åpenbart godt.

Deretter kan enda mer fordypning, gi enda større innsikt og kunnskap om det omkringliggende og naturlig undring.

… smiler på nytt … smil …

onsdag 23. februar 2022

Morgentanke: Nok et steg …

Et steg hit og et steg dit, det er bare å flytte på tyngden og fordele slik at bevegelse oppstår.

Hvor ferden går, avhenger av hvilke hindringer som finnes.

Fremskritt kan inneholde steg tilbake, hvor mer forståelse fremstår som veien tilbake for å komme videre.

… smiler ettertenksomt … smil …

tirsdag 22. februar 2022

Morgentanke: En til …

Det godt smakende, har alltid en forlokkende tendens til at jeg bare vil smaker på en til.

På tur i fortryllende omgivelser, hvor vendereis er bare så vanskelig og der ett og ett skritt til er det som det blir.

… smiler alltid i steget … smil ...

mandag 21. februar 2022

Morgentanke: En mengde mer …

Et minutt mer, etter at sekundet bikket forbi det sekstiende sekund, hvor da en ny time straks er i sikte.

Forståelsen av mer tilbakelagt tid, er helt usynlig og ikke som en etterlatt haug eller opptråkket sti.

… smiler til konseptet tid … smil ...

fredag 18. februar 2022

Morgentanke: Kunnskap om kunnskap …

Hva vet du og hva vet jeg, tilsammen vet vi mer enn hva vi vet hver for oss, den naturlig refleksen er da å bistå hverandre.

Andre perspektiver er ofte det som gir bedre oppgaveforståelse, noe som naturlig gir bedre forutsetning for en smidigere løsning.

Litt av ditt blir dermed tilført som mer forstått i mitt, noe som selvfølgelig også gjelder den andre vei.

… smiler inkluderende … smil ...

torsdag 17. februar 2022

Morgentanke: Hvor er kunnskapen …

Letter i etterlatte bokser og lukkede skap i håp om å finne noe forståelig, som kan tilføre oppfattelsen tydelighet.

På tilsvarende måte jaktes det som allerede vites og som for øyeblikket er glemt.

Tankebokser og tankeskap granskes for svaret på det som allerede er det.

Til slutt, når letingen er gitt opp, så dukker det forståtte klart opp.

… smiler i letingen … smil ...

onsdag 16. februar 2022

Morgentanke: Kunnskap om hva …

Det å forstå er en god opplevelse, det å ikke skjønne er en mer forvirrende situasjon.

Derimot er det bedre å oppfatte forvirring, enn å ha en klokkeklar forventning om å vite noe som ikke forstås.

Perspektivet har alt å si for forståelse, faktisk innsikt eller full forvirring.

… smiler med ydmyke trekk … smil ...

tirsdag 15. februar 2022

Morgentanke: Hva er kunnskap …

Det å vite hva, er en nyansert øvelse, hvor både "vite" og "hva" kan opptre som ukjente faktorer.

Praktisk kunnskap assosieres til et begrenset omfang, hvor det å følge oppskrift, er forståelse av tidligere utførelse.

Teoretisk viten baseres på de gjeldende forståelser og forflyttes naturlig i sammen med utvidet læring.

Felles er en dynamisk iboende kraft, hvor forenkling er kilden til å utforske og finne bedre måter å løse helheten på.

Dermed berøres det som allerede kjennes og det som ennå ikke forstås, av forandringene som alltid påvirker.

… smiler i tanken om det tenkte … smil ...

mandag 14. februar 2022

Morgentanke: Opphavet til kunnskapen …

Punktet hvor det hele startet, er kilden til hva som forstås og oppfattes.

Uttrykkene har endret seg og språket inneholder omgjort forståelse, hvor fortolkning nå forsøkes.

Det å ha innsikt fra det første steg, har alltid en romantisert tanke om å forstå det neste.

Dermed blir det flersidig vanskelig å skjønne mer enn her og nå, hvor verken når eller hvorfor kan oppfattes fra startpunktet.

… smiler dypt undrende … smil ...

fredag 11. februar 2022

Morgentanke: Lært læring …

Fremme og allikevel langt unna en allmektig innsikt, oppfattelse av en realitet som er større enn forstått.

Hva som er de enkle nære mål og hva som er kraften i den indre store nysgjerrige, er alltid en ubalansert følelse.

Ferdig utlært er et begrep som kun finnes i omgivelser som ikke forstår mer enn det som allerede er mestret.

… smiler fortsatt lærende … smil ...

torsdag 10. februar 2022

Morgentanke: Nesten ferdig læring …

Nesten helt fremme og med mer forståelse i det pågående løp, som selvfølgelig er en del av en helhet.

Det påbegynte og avsluttede, vil alltid oppleves som noe i midten av en kjede, da kontinuiteten i egen opplevelse ikke varer lenger.

Biten underveis, har forutsetningene fra det gjenfortalte og videre evne til å formidle det erfarte.

Evnen til å finne form og innhold som gir forståelse utenfor de forståtte omgivelser, er avgjørende i all overlevering.

… smiler forsøkene … smil ...

onsdag 9. februar 2022

Morgentanke: Midveis læring …

Ikke helt fremme, men et godt stykke avsted og med mer forståelse av det resterende som skal tilbakelegges.

Vissheten om å alltid være fremme i nuet, gir perspektiver til det som har vært og en utsikt mot alt som skal bli.

Dermed oppfattes evigheten, hvor alt som er også inneholder historiskt og det fremtidige.

Grensene som tillates, er forståelige biter underveis og disse sprenges naturlig, når kunnskap oppnås.

… smiler tilmålt og avventende … smil ...

tirsdag 8. februar 2022

Morgentanke: Enda mer læring …

Hver dag har et potensiale, hvor evnen til å oppdage avhenger av moduset som sinnet er innstilt på.

Skulle noen av sansene være uoppmerksomme, så er det andre aspekter som tar tak i de spennende som skjer.

Det er bare å melde seg på i oppmerksomhetens glødende nysgjerrighet og reflektere over de små detaljer.

… smiler bredt … smil ...

mandag 7. februar 2022

Morgentanke: Ny læring …

Stillstand og total ro, assosieres fort med oppfattelse om at lyset er slukket.

Dermed er alt annet en arena for flyt, bevegelse og læring, samt fryd over nye ting.

Den kontinuerlige forbedringen, er en naturlig del av det levde og resonnerer forståelig når den oppfattes.

Sosial tillært flauhet er en begrensende kraft, som er nærmere total stillstand enn fornuften i det levde.

… smiler naturlig modig … smil ...

fredag 4. februar 2022

Morgentanke: Starter om igjen …

Passering av målstreken, er samsvarende med å påbegynne neste etappe.

Kontinuerlig snurrer kloden rundt og rundt, uten noen pauser eller stopp.

Det er opp til hver og en å påse at det ikke blir en tilværelse i hamsterhjulet, men en kontinuitet og oppmerksomhet.

… smiler og ler … smil ...

torsdag 3. februar 2022

Morgentanke: Dynamisk omfang …

Fordelt mengde gir variable enheter, der innsats er faktor for balansen i det gjennomførte.

Mye utført i løpet av en dag og mindre en annen dag, er også en måte å løse det som er beregnet som jevnt fordelt.

Veien videre er det som inkluderes i alle gjennomførte gjøremål, da brikkene i helheten alltid er tilstede.

… smiler med myke avrundede trekk … smil ...

onsdag 2. februar 2022

Morgentanke: Foreløpig i balanse …

Hvordan ta neste steg, når midtpunktet er funnet.

Bare å velge å gå fremover eller tilbake.

… smiler i valget … smil ...

tirsdag 1. februar 2022

Morgentanke: Videre steg inn i dagen …

Det påbegynte fortsetter og fortsetter, fra det som en gang var en muntlig overlevering.

Beskrivelsen sin hensikt er å ikke videreføre feilene fra i går, men overlevere rikdom fra det opplevde.

Mottak av det beskrevne, må alltid forvaltes med omhu og videreformidles med beriket innsikt.

… smiler stolt … smil ...