fredag 29. januar 2021

Morgentanke: Åpenbart uforståelig …

Alle forandringer krever endring, eller annerledes tilnærming.


Hva som endres, avhenger av hva som utøves.


Forståelse av hva som faktisk gjelder, er første steg mot enhver forandring.


… smiler forundret … smil ...

torsdag 28. januar 2021

Morgentanke: Forsiktig fremtoning …

Ydmyk tilnærming er alltid en god metode for å finne riktig forståelse, en arenaer hvor alles egenskaper får spillerom.


Instinktet fra ur-opphavet, hvor frykten i hvitøyet trigget hodestups umiddelbar reaksjon og hvor liv og død var hovedtema i dagen.


Utvikling har fortsatt snev av agerende fra den gang da, men hvor hovedveien til innsikt oftere har en rolig og systematisk tålmodighet.


… smiler mildt og forsiktig … smil ...

onsdag 27. januar 2021

Morgentanke: Trussel fra innsiden …


Når monstre med store tenner og klør melder sin ankomst, så er det enkelt å forstå at her er det noe skummelt på gang.


Annerledes er det når atferden blir som å ha fått besøk av en Trojansk Hest, da er verken tenner eller klør synlige før skarpheten kjennes.


Tankene som omvandles til dårlig holdninger og handlinger, er vanskelige å oppdage for alle omkring og den snikende forvrengte forståelsen kan være lei å oppdage selv.


Sammen må armene strekkes ut og hjelp må gis og etterspørres, terskelen må senkes og normalitet må inkludere det unormale.


… smiler håpefull … smil ...

tirsdag 26. januar 2021

Morgentanke: Avhengig av egen forstand …

Forvaltning av andre sine tanker, kan oppleves som brå og voldsomme krusninger på egne overflater.

Ettertenksomheten kan resonere noe bedre, bare ideene pleier det opplevde på en håndterbar måte.

Kampen mot egne fordommer, påvirker tilnærmingen og kan dekke over potensialet i opplevelsen.

… smiler trygt … smil ...

mandag 25. januar 2021

Morgentanke: Perfekt og herlig …

Kulturer definerer hva som er bra og ikke, dermed kan mitt opplevde frastøte som en naturlig refleks i andre situasjoner.

Håpet er at mine praktiske forenklinger gjenkjennes som noe hensiktsmessig og dermed gir en felles resonans av nytte.

Mitt perfekte er dermed ikke ditt og vinkelen som oppfattelsen trenger å se verdien, må komme fra en naturlig innside og ikke en overfladisk utside.

… smiler søkende … smil ...

fredag 22. januar 2021

Morgentanke: Dualisme …

Opplevelsen av lille meg i en stor og modig form, gir forståelse av sameksistens og følelsen av det som kan kjennes på som noe mer.

Hvor godt møtet med egne demoner går, avhenger av nærhet til versjonen av meg selv som møter opp.

Hva som utløser fremtreden av meg eller meg, er fortsatt noe som assosieres med mitt eget guddommelige eller mitt fysiske strebende.

Balansen som gir forståelse, er nøkkelen til hvem vi alle er og hva vi egentlig er en del av.

… smiler til egen utforskning … smil ...

torsdag 21. januar 2021

Morgentanke: Digitalindustrirevolusjon …

Tidligere fremskritt, fremstår som stegene underveis.

Hva som nå vites, baseres på tidligere bragder.

Oppsummert så vil alltid nye oppdagelser, være grunnlaget for morgendagens forståelse.

… smiler kontinuerlig … smil ...

onsdag 20. januar 2021

Morgentanke: Respekt for det levde …

Fantastisk å se det spire og gro, minner som kommer frem i vinterlandskapet som omgir det omkring.

Den golde ørken, kan også frembringe de samme minner.

Fysiskt fravær av hva som prissettes, gir tydelige minner og smil.

… smiler til alt levende og levd … smil ...

tirsdag 19. januar 2021

Morgentanke: Tanker fra tidligere …

Utvikling etter gammelt tankesett, er også tendenser som ikke direkte imponerer.

Allikevel så må alvoret i forståelsen av andres frykt for noe de ikke kjenner, være med.

Hvilken fargeprakt som ikles den fremstilte, kan gi moderat skremsel.

Trygg formidling, gir forståelig oppfattelse og arena for felles ferd mot målet som ennå ikke er forstått.

… smiler glad og avventende … smil ...

mandag 18. januar 2021

Morgentanke: Forbedre og forbedre …

Jakten mot det perfekte, er en vei som aldri ender.

Definisjoner her og nå, vil ha andre verdier i enhver fremtid.

Forfining av hva som allerede vites, er driven i dagen.

… smiler fornøyd til endringene … smil ...

fredag 15. januar 2021

Morgentanke: Avrunde delaktiviteter …

Årets første fulle arbeidsuke er tilbakelagt og innsatsen som har fylt dagene avgjør om det blir sluttspurt eller lunting forbi målepunktet.

Det som nå ikke er innen rekkevidde, blir integrert i neste ukes planlagte.

… smiler til en god innsats … smil ...

torsdag 14. januar 2021

Morgentanke: Start og start …

Alle begynnelser er en fortsettelse av noe som har startet.

Overlevering av stafettpinnen foregår fysiskt, men også mentalt.

Først tenkes handlingen, så utføres utøvelsen i henhold til plan og evne til omsetting.

Hvor forstått overleveringen mottas, er varierende og en brikke i kjeden.

Innsikt og tid til overlevert forståelse, avgjør hvor mye kunnskap som farer med videre.

… smiler fra start … smil ...

onsdag 13. januar 2021

Morgentanke: Overraskes av hva som er …

Dager kan både være og bli, noe som også kan bryte med forventet.

Ved å snu på det forventede, så kan dagene overraske ved å bli som forventet.

… smiler forventningsfull … smil ...

tirsdag 12. januar 2021

Morgentanke: Sittende fast med utfordringer …

Hver dag må ha noe som ikke er tenkt på eller overraskelser i fanget.

Håndteringen av det ennå ikke kjente, er det som hver dag da øver på.

Muskelen i toppetasjen må også hver dag trenes, for å ha en viss utholdenhet og evne for ny forståelse.

… smiler i utfordringen … smil ...

mandag 11. januar 2021

Morgentanke: Stupe inn i oppgaven …

Hodeløse aktiviteter, kan også være nødvendige.

Automatiserte fremstillinger som ettergås, kan være arena for følelse av galskap.

Store mengder og komplekse sammenhenger, blir fort uoversiktlig for de gamle metoder.

Verifikasjon er uansett det som må finnes, selv etter at kvalitetssikringen er utført.

Forbedringer er en evig prosess som også kan automatiseres.

… smiler med oppbrettede ermer … smil ...

fredag 8. januar 2021

Morgentanke: Siste i rekken av den første …

Mållinjen og startlinjen er nokså identiske, det som skiller er plasseringen.

De som ønsker gjennomføring den motsatte vei, så fungerer de samme punkter.

Hva som er start og fortsettelse etter den første begynnelse, er nokså glidende overganger.

Skillet er knyttet til hva som befinner seg bak den siste målpassering og nysgjerrighet på hva som da er.

… smiler like gjerne først som sist … smil ...

torsdag 7. januar 2021

Morgentanke: Starter annerledes enn tenkt …

Dagene som har gått, ble som den ble.

Dagene som kommer, blir som de blir.

Uavhengig av hvordan oppsummeringene faktisk blir, så farges forventningene av ukuelig optimisme.

Tar time for time og summerer opp minutt for minutt.

Hva som håpes, avløses av hva som blir.

… smiler realistisk … smil ...

onsdag 6. januar 2021

Morgentanke: Raust tenkende …

Gode intensjoner, er tanker som umiddelbart smaker godt.

Omtanken som befinner seg i det fokuserte, har farger.

Retningen på det tenkte, spenner utover og innover.

For at vårt skal bli forstått, må ditt bli mitt.

… smiler omtenksomt i pastellfarger … smil ...

tirsdag 5. januar 2021

Morgentanke: En større arv enn oppfattet …

Menneskeheten er en brikke i det store puslespillet, hvor sammenhengen er mer åpenbar enn noen gang.

Som i et sjakkspill, er trekk etter trekk utført med tanke på forbedret stilling.

Oppfattelsen av å styrke posisjonen uten å svekke stillingen, er innsikten om å forutse neste mottrekk.

Kunnskapen om hva som forventes, kan overvurderes og avhenger av at motspillet er forventet.

… smiler i trekket … smil ...

mandag 4. januar 2021

Morgentanke: Forsvunnede steder …

Mytiske historier som forteller om utopiske omgivelser, har forlokkende tendenser med et tilslørt trekk av tankerekkene som følger.

Plassene som gjengis fremstår mer annerledes, på en mer interessant måte og fører det drømmende inn i det våkne.

Hodet fylles av fargestifter og malepensler, hvor fantasien gir drømmende preg på omgjort virkelighet.

Tar med tanketråder fra det mytiske i gjengitte historier og krydrer de kommende dager med drømmende fragmenter i en oppløftet forventet virkelighet.

… smiler realistisk drømmende … smil ...