onsdag 31. januar 2018

Morgentanke: Fort og trodd raskt, men ikke kjapt ...

Kjapp reaksjonen med treg tankegang, kan fort medføre uhensiktsmessig effekt og startstreken er igjen stedet å være.

Smiler rolig og ettertenksomt … smil …

tirsdag 30. januar 2018

Morgentanke: Sakte, sakte …

Snegletempo er også fremdrift, når målet nås er haren og skilpadden på samme sted.

Alt det som jages, er utløp for egen uro og arenaen der hvor eget anerkjennende måles opp mot andre sitt presterte.

Finner følelsen underveis og nyter desto mer av øyeblikket, når det går sakte nok.

Smiler rolig og harmonisk til … smil ...

mandag 29. januar 2018

Morgentanke: Hurtig, hurtig …

Takten i dagen assosieres nå med hurtige vendinger, raske føtter og effektive hender.

Hvor fort er fort nok, ikke avgjort, da det forventes en kontinuerlig ekspansjon og utvikling, som øker.

Smiler hurtig og likevel ettertenksomt … smil ...

fredag 26. januar 2018

Moregentanke: Hvor leves livet …

Blikket rettes ofte fremover eller bakover, selv om livet for alltid er her og nå.

Smiler nå, nå og nå … smil ...

torsdag 25. januar 2018

Moregentanke: Skakk start, rett slutt ...

Fokuser fremover for å få strak retning bakover, ha hodet her i nuet og kjenn det levde på streken som er livet.

Smiler levende rett … smil ...

onsdag 24. januar 2018

Moregentanke: Opplevd det levde …

Holder tak i hverdagens glede og styrer mot livets lyse side, når det stormer i løpet av dagen.

Står i mot stormens kraft og holder blikket rettet mot der det lysner.

Smiler levende tilstede … smil ...

tirsdag 23. januar 2018

Moregentanke: Tenkt mer riktig …

Tanken og håpet, har alltid en gryende glede som spirende grunnlag.

Hvilken vei fokuset styres, er opp til eget forgodtbefinnende og fører tanker i ønsket retning.

Smiler avventende godt … smil …

mandag 22. januar 2018

Morgentanke: Heller semmert …

Hvor bra det kan gå, helt til topps og over skyene.

Hvor realistisk tanken begrenser, langt under hva som virkelig kan presteres.

Hva som blir håpet, er langt mer enn trodd.

Hva som er forventet, er mer semmert.

Hvordan resultatet egentlig blir, er helt opp til en selv å hente frem kraften på riktig tidspunkt.

Smiler storslått og realistisk … smil ...

fredag 19. januar 2018

Morgentanke: Nøkkel til forståelse ...

Kunnskap og viten, er nødvendig i enhver situasjon og omhandler håndtering av å formidle forstått.

Kunnskap kan kort sies å være forståelse eller ferdighet knyttet til noe eller noen.

Viten oppfattes som det erfarte som bygger videre på formidlet erfaring.

Forståelse blir hvordan kunnskap og viten henger sammen for hver og en.

Smiler med håp om forståelse … smil …

torsdag 18. januar 2018

Morgentanke: Virre varre …

Tankene som spenner fra ytterpunktene, kan ofte se ut til å ikke høre i sammen, den faktor som knytter yterpunktene til samme kilde er det faktum at det er meg selv som tenker alt det spredte.

Smiler i stort spenn … smil ...

onsdag 17. januar 2018

Morgentanke: Ordflyt som forstås ...

Stabler ord som i sjakkspill, flytte uttrykk frem til forståelige partier og innser at tap eller seier bare er midler til dialog.

Husk alltid, det er veien som er livet og ikke hvor vi har vært eller skal.

Smiler her og nå … smil …

tirsdag 16. januar 2018

Morgentanke: Morgentanker om kvelden ...

Kvelden kan inneholde tanker om en gryende dag, uten påberopt rett til å tilegne begreper mer enn avtalt.

Smiler til morgenen ...smil ...

mandag 15. januar 2018

Morgentanke: Har vi truffet hverandre før …

«Du vil ha passert din sjelevenn minst én gang før dere faktisk møtes».

Et utsagn til ettertanke og påminnelse om anstendighet til enhver tid.

Smiler for hverandre … smil …

fredag 12. januar 2018

Morgentanke: Hvor posisjoneres målestreker ...

Halvfulle glass er vanskelig å se i velstandens tid, de fleste ser da halvtomme enheter, en utfordring som gir reell oppdagelse på et noe sent tidspunkt.

Smiler til veien videre … smil …

torsdag 11. januar 2018

Morgentanke: Min forståelse …

God dag, er nødvendigvis ikke indikasjon på en dag med godt.

Møter med andre, er godt og spesielt sammen med en dag med innhold.

Smiler ettertenksomt … smil …

onsdag 10. januar 2018

Morgentanke: Din respekt er viktig …

Hvor starter jeg for å forstå, jo der andre sin anerkjennelse fremstår som kritisk og berikende.

Smiler naturlig skeptisk … smil …

tirsdag 9. januar 2018

Morgentanke: Felles glede …

Felles forstått gir felles glede, selv om resultatet hverken er ditt eller mitt, men derimot vårt.

Smiler glad over felles glede … smil ...

mandag 8. januar 2018

Morgentanke: Steg inn for tilgang til rikdom …

Deltakelse er nøkkelen til hvordan veien frem formes, husk at ikke all samtakt fører fremover og kan da bli hemmende for virkelig kunnskap.

Smiler rikelig … smil …

torsdag 4. januar 2018

Morgentanke: Lengsel som realiseres …

Hva som oppnås, er primært noe som er sett av enkeltpersoner og formidlet forståelig i omgivelser som oppfatter hva som er tenkt.

Smiler til alle … smil …

onsdag 3. januar 2018

Morgentanke: Hvem har det …

Alle skal ha forutsetninger for å lykkes, det presterte er som oftest størst hos de som ikke er fornøyd med å etterape andre bragder.

Smiler selvstendig … smil …

tirsdag 2. januar 2018

Morgentanke: Store ord fra tidligere …

Hva som gjenkjennes i historiske strofer og setninger, er verdier som forstås.

Smiler gjenkjennende … smil …