fredag 29. april 2016

Morgentanke: Søken etter omgjøres og forandres, i en arena som konstant endres …

Det å lete etter noe som savnes, blir å søke etter det gamle en alltid letter etter - når søken erstattes av funnet, da først oppdages det utdaterte i det nye.

Gamle verdier, standhaftighet og utholdenhet, krefter som sakte er svunnet noe bort med den uendelige valgfriheten som de tidligere generasjoner ikke måtte forholde seg til.

Portalen til fremtidens springbrettet, er åpnet og valget må gripes for å våge å foreta de riktige og satsfulle steg i det levde.

Smiler både rett og skjevt, når satsbenet settes fremfor det andre … smil …

torsdag 28. april 2016

Morgentanke: Så mye som ikke lenger sees …

Først var det venstre fokuset som sviktet, så ble det uklart fra høyresiden også.

Hva som er rett fokus, ikke helt åpenbart, men en forståelse av at venstre blir høyre og motsatte, når bare tiden får gått tilstrekkelig.

Hvor rett det riktige er, ikke noe som er konstant, kun historisk betinget og avhengig av hva som er innsikt og forståelse.

Dermed vil all fremtid kunne se hva som kunne ha vært bedre, selv om tidslinjen da ville hatt en annen ettereffekt.

Hvor mye som forventes sett, en umulig forventning som kun har med hvilket øye som lukkes.

Smiler med begge øyne … smil …

onsdag 27. april 2016

Morgentanke: Menneskelig blomst …

Hestehoven blomstrer, løvetannen dukker opp og blåveisen prissettes, noe som tas i mot forskjellig og nyansert hos alle kulturer.

Som et sol-prissettende individ, når strålene treffer, så føles likhet med blomsten som strekker seg opp mot solens kraft som naturlig og reell.

Livets kraft kan kjennes og føles i de varme stråler.

Ingrediensen vann er uhyrlig viktig for at de livgivende stråler, skal bli levbare. For som strålende gir, kan de også gi for mye, eller noe snudd kan det sies at mottaksapparatet ikke har egenskaper som klarer å motta konstant.

Balansen av både sol og vann, er viktige ingredienser som åpenbart og tydelig gjør forståelsen av en kompleksitet med mye større omfang enn kun den blomster strekkende bevegelsen opp imot de livgivende stråler.

Ler og smiler av det enkle, når kompleksiteten plutselig dukker opp … smil …

tirsdag 26. april 2016

Morgentanke: Primitive seirende, tar til seg avansert kultur …

Gjennom tidene, så har ikke bestandig de seirende vært de overlegene, partisaner- og nomadekulturen har alltid vært sterke og fragmenterte. Som mobile enheter som plutselig dukker opp og slår til, slik kan store imperiet bli rystet i grunnvolden og overlate folket sitt i fryktens klo.

Store riker har gått til grunne og blitt erobret av andre riker som ikke nødvendigvis er større, men som lager allianser og som aksepteres som fremskritt eller endring til det bedre.

Teknologi og etterretning har sørget for at nye måter å føre krig på, gir andre forutsetninger enn hva de gamle middelaldrende kongekriger inkluderte i så stor grad.

Dermed har mangên kultur som har vært kulturelt og teknologiske underlegne, tapt sin egen kultur ved å beseire en underlegen krigs motstander som har hatt større utvikling på andre fronter.

Synkretisme oppstår ofte i historien når to kulturer møtes og blandes.

Den virkelige seirende er menneskeheten og endrings dyktigheten til både seirende og tapende, for overlevelse er felles driv og mål.

Oppdagelsen av likhet, er det som forener, når inntrykk forvaltes og smil gjenkjennes … smil …

mandag 25. april 2016

Morgentanke: Geometri …

Geometri (gresk γεωμετρία; geo = jord, metria = mål, måling) kunnskapsfeltet som tar for seg figurer og forhold i plan og rom.

Hvor mye forhold i plan og rom har å si for overordnet forståelse eller som mekanismer for menneskehetens mulighet til å skjønne.

Begrensning i vår innsikt, gjør at vi søker de enkle svar i de forståtte sammenhenger. Hvor forståelse er en bevegelse i mot mer informasjon og innsikt.

Driven i ønske om mer forståelse, har ideelt sett en forankring i rasens ønske om overlevelse og dermed en robusthet i forbindelse med perioder av sideforskjøvede og periodiske steg bakover i den overordnede retning.

Klassisk geometri tok blant annet for seg konstruksjoner som kunne utføres med passer og linjal. Moderne geometri består av undergrener som algebraisk geometri, algebraisk topologi og differensialgeometri.

Smiler og ler, når verktøyene som finnes brukes … smil ...

fredag 22. april 2016

Morgentanke: Hvor fokus befinner seg ...

Her og nå, et uttrykk som slites og trekkes i som en åpenbar selvfølgelighet, men som sjeldent er tilstede.

Treffpunktet for nå, er ytterst kort og her er ikke alltid akkurat der. Dermed består kommunikasjonen alltid bare av å snakke om det som har vært eller skal komme, mens nuet bare forflyttes.

Østens filosofi peker på et introvert punkt, hvor nuet kan oppdages, når den indre stillhet befinner seg i eget senter.

Smiler i det stille og finner roen i å kjenne nuet fare avsted … smil ...

torsdag 21. april 2016

Morgentanke: En sval nedkjølende væske …

Sol og veranda, en fantastisk kombinasjon som tyder godt på at sommeren er på vei.

Når det steker som mest, så er redningen å kjøle legemet ned enten utenfor og inn eller innefra og ut.

Livet er ikke verst når blomster og vi vannes under den solfylte himmel, ei heller å tørke opp etter skvett på skvett.

Det er bare å lene seg bakover å kjenne livets opphav være nære, så vokser smilet seg stort og blomstrete flott … smil ...

onsdag 20. april 2016

Morgentanke: Sammenblandet lyd ...

Kaos i lydbildet eller utfyllende stemning, hvilket som er hva er helt opp til mottaker å kategorisere.

Når musikk blandes med det omkringliggende, så er festival og konsert der dette aksepteres mest.

For andre arenaer, så er volumekspansjon eller reduksjon det som styrer grad av sammenblanding.

Hvor isolert inntrykket trengs for mottak og riktig nytelse, helt udiskutabelt selvstyrt.

Lener meg bakover og lytter til selvvalgt lyd og omgivelsene lyddans … smil ...

tirsdag 19. april 2016

Morgentanke: Tidlig er ofte sent …

Uansett når klokka starter å vekke, så er det andre som allerede er våkne.

De fleste steder, som har en god samling mennesker, vil alltid ha rytmiske ujevnheter i sove og våken mønsteret.

Når noen legger seg, så står andre opp og motsatt.

Gjøremålene strekker seg utover alle minuttene av de 24 timene som døgnet er inndelt i, det er dette som får steder til å pulsere og yre, både når det er lyst og mørkt.

Periodene som er mer stille, kan oppdages som svært annerledes enn de mest yrende tidspunkter, dermed blir ødefølelsen noe som savnes og som oppsøkes når rekreasjon skal oppleves.

Blir en dag med pulserende stillhet og smilende munnviker som velger interaksjonsgraden med omgivelsen … smil …

mandag 18. april 2016

Morgentanke: Veranda rettigheter …

Hvorfor uteområdet som er knyttet til bomområdet så ofte kobles til røykernes endrede bruksvaner, som en glidende overgang har dampforeningen sakte og sikkert trukket utenomhus, for å verne om innemiljøets naturlige delte arena.

Dermed er mitt skue, sporadiske individer som søker ut på veranda, terrasse, altan og balkong, de som bøyer seg ned mot enheten på bordet og fyrer opp det naturlige, som fyller innsiden med nytelse eller vane.

Der hvor jeg alene sitter å nyter av rommet mellom inne og ute, koser jeg meg glugg i hjel og hører menneskelig interaksjon, som pulserende og levende.

Håpet er at både de observerte og min sort har like stor glede av det omkringliggende, når det naturlig eksponerte oppdages.

Smiler både av og til mitt rare … smil ...

fredag 15. april 2016

Blomster i Atacama-ørkenen …

Den tørreste ørken i Chile, har rykte og ord på seg for det meste utenom å være blomster fylt, så hva skjer egentlig når det blomstrer akkurat der.

El Niño har ført til tørke og oversvømmelser i flere deler av verden, men i verdens tørreste ørken har værfenomenet også forårsaket en eksplosjon av tusener av blomsterarter.

Gule, røde, lilla og hvite blomster har dekket de normalt nakne landskapene i Atacama, hvor temperaturene på tider av året ligger på rundt 40 varmegrader.

Smiler av det anerledese … smil ...

torsdag 14. april 2016

Morgentanke: Viktigheten av prestert i sosiale medier …

Arenaen for det digitalt liv, fremstår nåværende forsøker på gjengivelse av livet som prematurt.

Med mer børstefokus enn innhold, så vurderes sveisens fremtoning som viktig og ikke formidling av det usminkede og rått levde.

Livet er ikke perfekt, ei heller det formidlede, dermed vil all annen måte å fortelle andre om annet, være selvnarsistiskt og tilgrensende til selvløgn.

I villfarelsen navn, så er det meste ment godt, selv om tanketomheten fremstår mer åpenbar enn mang en utbasunert replikk eller ment setning forsøkt formidlet.

De fleste selvtenkende, har en overbærende natur som gir uteblivende korrigering eller bare observert annerledeshet.

Dermed blir denne morgentanke å håpe på naturlig gjengivelse og ikke et tilgriset stilistisk tilgjort posert presentasjon … smiler naturlig tilgjort …

onsdag 13. april 2016

Morgentanke: Oppdagelse av hverandre …

Årsak til ny kjennskap varierer og endres, interesselikhet og -ulikhet er elementer av å oppdage og sette pris på andre sine egenskaper.

Hvilken tid som er riktig for ditt og datt, helt avhengig av tidspunktet hvor det erfarte krysser. Noen møtes for tidlig, for sent eller aldri, andre i rett tid og det erfarte sammenblandes og blir noe nytt og mer innholdsrikt.

Hverandres erfaring, former og figurerer inn og ut av egen personlighet, finner nye innsikter og blir mer og mer komplett.

Hvor riktig det rette er, eller den rette skal bli, ubeskrivlig mange ukjente faktorer som skal forvaltes og mye som ikke kan oppdages før tiden er riktig.

Smiler riktig godt … smil ...

tirsdag 12. april 2016

Morgentanke: Eiendomsretten på mennesker …

Bomullspeller eller ei, alle har vi det i oss, det som det moderne synet på menneskehåndtering har definert som uakseptabelt.

Parforhold som håndhever frykt og sårbarhet som verktøyer for å nå frem, er avhengig av en forstått dynamikk, som balanserer mellom hva som er alvor og fleip i utsagnformen.

Hva som er mitt er ditt, men det kan forutsette at ditt er mitt. Så enkelt kan det virke i det gjensidig balanserende, når mye usagt besvares uten å være pratet om og enkelheten i det levende formuleres som sameksistens.

Hvor mye hvit eller sort er våre rollemønstre, når dynetrekk og putevare trekkes over hodet og heksejakten starter, om det er mørkt kledde eller lyst kledde irettesettere, samme ulla åkkesåm.

Sorte pantere eller hvite kuer, krefter som bruker dem og oss, den kraft som forener selv de som ikke er tanketomme.

Den fri tanke, er like fri som omgivelsen og den nedarvede rekke har overført av grad av fritt, noe som ofte er innenfor et rammeverk.

Selv slavetiden hadde kun motorisk kontroll, da tankekraften fløt fritt og hadde forenende rytmer og dans.

Nå strammes grepet rundt oss alle, i fryktens forkledning, hvor felles forstått formidles av ønsket adferd i retninger som har riktige økonomiske motiver og mer og mer tankekontroll.

Smiler håpfult og optimistisk fritt … smil ...

mandag 11. april 2016

Morgentanke: «The impact of emotions on body-Focused repetitive behaviors: Evidence from a non-treatment-seeking sample» ...

Tilstanden er ikke bare er «nervøse» vaner, hevder forsker Sarah Roberts (http://www.tv2.no/nyheter/8111386/).

Det hevdes at personer med disse vanene stiller større krav til seg selv og sine omgivelser, noe som igjen gir ettertenksomme tankestrømmer rundt hva som vites og hva som er tillagt ment.

Smilet er både av og på … smil ...

fredag 8. april 2016

Morgentanke: Guerilliaspråket Älvdalsk …

Odysseen om det sjette nordiske språket: Älvdalsk. En norsk student har søkt den internasjonale standardorganisasjonen (ISO) om å definere den svenske dialekten som et såkalt “minoritetsspråk”. I januar avslo ISO søknaden, men älvdalsken lystrer ikke makta.

Tirsdag før påske, stemte kommunestyret i Älvdalsk for å opprette en egen barnehage med Älvdalsk som morsmål. Planen er at språket skal følge barna gjennom skoleløpet.

Smiler av det umulige, som sjarmerer og viser at individets likhet ikke bestandig er like attraktivt … smil ...

torsdag 7. april 2016

Morgentanke: Plettfritt sinn …


Tanke politiet lurer alltid i buskene og er klar til å arrestere de usømmelige ideer, det spesielle er at det finnes en selvjustis som er enda hardere og som er implementert fra barneårene av.
Hvem sinn plettfrie vandel omtales, hvem sitt sinn måles og hva er det som egentlig bedømmes.

Referansepunktene har alltid utfordrende tidshorisonter, da det som sammenliknes med, er historisk betinget og alltid en målestokk på det som har vært.

I motsetning til livet som eksisterer her og nå og som skal fortsette inn i fremtiden, så begrenses utviklingen ved å ha måleparametere fra historisk adferd, noe som klart gir utfordringer i å omsette nytt i nytt perspektiv.

Hvor syndig eller ei tankesettet her og nå er i det fremtidige, noe usikkert å spå. Dermed blir bedømmelser fra enda tidligere desto mindre skikket til å være sannheten for det fremtidige.

Med det historiske erfarte, som en fremtidsomsatt kraft vil veiledning være innflytelsen alt før kan ha på det som kommer. Vi skal jo ikke være historieløse, men heller ikke slave av det som var.

Med blikket løftet og fokus på fremtiden, så er mulighetenes landskap det som øynene skuer utover og gleden over alt som kommer yrer godt under overflaten, som en kommende fontene av ny kraft med balansert historisk erfart.

Smiler godt og stort … smil ...

onsdag 6. april 2016

Morgentanke: Igjen og igjen …

Som en LP på omspill, er livet veldig likt fra første erfart til nå.

Det som skiller er årene i mellom og hvordan disse forvaltes, men fortsatt gjøres feilene fra i går og enkelte situasjoner oppdages ikke de like feile måter å håndtere det som ikke tidligere virket.

Håpfull eller manglende fokus er alternativer som kan være årsaksbærer, trygghet er nok en sannsynlig kraft, da kjent gjort er trygt, selv om det repeterte ikke bestandig er hensiktsmessig.

Dermed blir dagen i dag fylt med mulighet til å smile igjen … smil ...

tirsdag 5. april 2016

Morgentanke: Jeg er redd …

Jokke tar igjen tidsånden på kornet, selv mange år etter at han fysisk takket for seg.

Hvor er jeg nå ... en like legal setning nå som da,

Overøst av positivisme, så er realiteten for mange å ikke se annet en mørket i tunnelen, noe som er like tilstede nå som da.

Dualismen i det realistiske og variasjonen i det håpløse, så enkelt vanskelig.

Forskjellen i det redde nå, er hastigheten på absolutt alt - Husk fart dreper!

Husk at det ene kan ikke eksistere uten det andre … smil ...

mandag 4. april 2016

Morgentanke: Don’t Forget to Be Awesom …

På håndkleet som jeg dusjer og tørker meg med hver dag, står det “dontforgettobeawesom”, noe jeg trekker med som et naturlig smilende … smil ...

fredag 1. april 2016

Morgentanke: En Indianer sitter i min sofa …

Med en fantastisk staselig fjærpryd som fremstår mektig og ærverdig flott, så deles kaffekopp på kaffekopp.

Den stille dialog består av et blikk som ser bestemt ut, forsterket av et markert ansikt som tydelig gir forståelsen av ærgjerrig stolthet på en imponerende flott måte.

Masser av historie om både godt og vondt, rommer blikket som ser alt og som uttrykker mer enn øyeblikket.

Når dagens siste morgenkaffekopp er tilbakelagt, så hilses dagens gjøremål med et rungende HOW … smil ...