mandag 31. august 2020

Morgentanke: Sakte og fort ...

Titter hit og dit, finner sporadiske ting å hvile blikket på.


Fantastisk hvilken flora av detaljer, som omgir oss.


Med sakte bevegelser, så oppfattes mer detaljer.


Graden av inntrykket vokser, med rolige bevegelser.


… smiler fort til alt sakte … smil …

fredag 28. august 2020

Morgentanke: Ferdig lært …

Påfyll av forstått, gir mer forståelse og enda mer undring.


Følelsen av innsikt i små områder, gir glede og mer lyst til å oppdage enda mer.


Følelsen av oversikt over enkelte områder, blir fort til en ydmyk tanke om enda flere muligheter.


… smiler oppdragende … smil ...

torsdag 27. august 2020

Morgentanke: Oppdagelser får alle …

Livets levde fører med seg øvelse og forståelse, noe alle kjenner naturlig på fra det første utførte.


Omgitt av nytt, så vekkes spenning og iver i forskjellig grad.


Hva som fascinerer, er tildeling av mengde i møtet med oppdageren i en selv som utfoldes.


… smiler undersøkende … smil ...

onsdag 26. august 2020

Morgentanke: Oppdagelse av nytt …

Det meste av gammelt forståtte gjenkjennes og håndteres trygt.


Ny erfaring, har elementer av mer eller mindre ukjent og tilfører forståelse.


Nysgjerrigheten guider søken etter ennå ikke forstått og sørger for påfyll av mer lærdom.


… smiler ekstra til alt nytt … smil ...

tirsdag 25. august 2020

Morgentanke: Lærer vi eller jeg …

Enhver handling er en videreføring av overlevert, da mitt lærte baseres på andre sitt erfart.


Dermed er mitt oppdagede del av en kommende overlevering, hvor forvaltning og omsetting av forstått er essensiell.


Uttrykk og arena for utveksling underveis, er samtalene hvor diskusjonen inneholder mer enn forstått og en fryktløs deltakelse med alltid ydmyk tilnærming.


… smiler til potensialet … smil ...

mandag 24. august 2020

Morgentanke: Alltid ny lærdom tilgjengelig …

Gjøremål som kopierer tidligere dagers innhold, har alltid varianter å kunne fokusere på.


Anstrengelse i å oppdage nytt i det kjente, er verdt innsatsen.


Læring av de føre, de som påvirker omgivelsene nå og tanker om de som vil komme, har en naturlig driv.


Mitt forståtte i enhver gårsdag, vil alltid få påfyll av mer innhold i alle nye dager.


… smiler klar for lærdom … smil ...

fredag 21. august 2020

Morgentanke: Åpenbart våken …

Natten er tilbakelagt og inntrykket er med inn i dagen.


Undring og forundring er med inn i de våkne timer.


… smiler våkent … smil ...

torsdag 20. august 2020

Morgentanke: Dagdrøm …

Våkent sovende, er hva jeg oppfatter de rundt meg tilsynelatende ser ut til å være.


Så kjennes det på en surrealistisk fremstilling av omgivelsen, så skjer oppdagelsen av hvem som drømmer i det våkne.


… smiler til drømmen … smil ...

onsdag 19. august 2020

Morgentanke: Våkent tilstede …

Godt på vei inn i ny uke og oppgaver er stablet i balanserte rekker.


Føler på en orden, som bevisstheten vet fort kan takles ut over sidelinjen.


Årvåkent glad og nyter av å kjenne på håndteringen, blir forholdsvist enkelt å kombinere plikter og annet.


… smiler til stede … smil ...

tirsdag 18. august 2020

Morgentanke: I drømmens svøpe …

Våkent tilstede er tanken som inntreffer, når drømmen fortsetter inn i landskaper som likner på gårsdagens omgivelse.


Flytende i annerledes handlinger, blir innholdet surrealistisk realistisk og forståelse av gårsdagens ennå ikke oppdaget, fremstår mer tydelig.


Våkent tenkte tanker som innlemmes i søvnen, der er det drømte opplevd som virkelig og det tidligere våkne det som oppfattes som drømmende.


… smiler drømmende … smil ...

mandag 17. august 2020

Morgentanke: Tolkede budskaper …

Fortumlet våknende er en effekt som kan kjennes, hvor drømmer er med inn i den våknende morgen.


Skillelinjene mellom hvilke inntrykk som egentlig er hva, er som duse tåkete streker.


Forvaltning av tidligere inntrykk og håndtering av oppfattet, kan være en sammenblandet forståelse.


Klarhet i det uklare, oppstår på uventede arenaer.


… smiler i tåken … smil ...

fredag 14. august 2020

Morgentanke: Fremme ved fredag …

Hverdag har start og ende, noe som alltid erstattes av noe.


Syklusen kan oppleves taktfast og lage mønster som ligner på tidligere og fremtidig gjenkjent.


Brytningen mellom før, nå og det som kommer er en uoversiktlig forståelse - foreløpig.


… smiler ettertenksomt … smil ...

torsdag 13. august 2020

Morgentanke: På vei mot oversikt …

Når ferden har bikket midtpunktet, så evalueres prestert innhold mer oversiktlig enn ved startpunktet.


Hvor masse som er utført og hvor mye som gjenstår, har en mer reell oppfattelse.


Realismen i starten sitt tenkte gjennomført, har bedre indikasjon på muligheten for å lykkes, når utført og ennå ikke gjort er kategorisert og sortert.


… smiler systematisk … smil ...

onsdag 12. august 2020

Morgentanke: Supertempo i midtre ukedag …

 Driven i dagen skrus opp og ned, alt ettersom takten finner arbeidsro eller forstyrrelse.


For å disponere innholdet best mulig, så forsøkes det her å gjøre noe mer i løpet av de første dager.


Hva som blir resultatet av hverdagens plan, avhenger av mengde overraskelser.


… smiler i gjøremålene … smil ...

tirsdag 11. august 2020

Morgentanke: Frem, frem og litt tilbake …

 Ferden har naturlig retning frem.


Fokus er også rettet fremover.


Nødvendige perioder hvor tankene evaluerer hva som har vært.


… smiler tilbakelent og fremover … smil ...

mandag 10. august 2020

Morgentanke: Her er takten tilsynelatende tilbake ...

Perioder med tempo og retningsskifter, er helt vanlige og skjer ubemerket.


Overganger fra rolige perioder, kan ha tydeligere forandring.


Kontinuerlig årvåkenhet og søken etter løsning, akkurat hva som er viktig fremover.


Får takte inn rytmen i noe motfase, slik at mitt bidrag blir forflytning på tidspunkter som passer best for alle.


… smiler i steget … smil ...

fredag 7. august 2020

Morgentanke: Sommer er sommer …

Hvor flott og fint vær det skulle vise seg å være, er helt uavhengig av egen lagd forventning.


Min fine sommerdag, er helt avhengig av min evne til å håndtere realiteten.


Begrensningene som finnes, har kun sperrer i mitt hodet.


Oppfinnsomhet og evne til tilpasning, er hva som gjelder uansett.


… smiler til mulighetene … smil ...

torsdag 6. august 2020

Morgentanke: Sommerklar i dagen …

Tidlig og sent er ikke noe som demper gleden over en sommerdag.


Like flott om følelsen kommer sent som tidlig.


Glede er glede og dag er dag, variasjon er det som gir tydelig oppfattelse av forskjeller.


… smiler til forskjellen … smil ...

onsdag 5. august 2020

Morgentanke: Sommerdag med regn …

Dager med skyer og tilhørende nedbør, har sommerlig preg med vindretning sørfra.


Sommer heter perioden og inneholder hva forholdene serverer.


Regn og sol, ingredienser som hører til og hva hver og en må forholde seg til.


Forventet ditt og datt, har kun med egen evne til takling av forhold som ikke en selv styrer.


… smiler til været … smil …

tirsdag 4. august 2020

Morgentanke: Dag i sommeren …

Friske morgener er nøkkelen til håndtering av varme dager.


Lufte inn svalende luft og kjenne varmen på utsiden øke.


Inn luft hentes fra skyggesiden og lukkede flater hindrer oppvarmingen fra solsiden.


… smiler til solen … smil ...

mandag 3. august 2020

Morgentanke: Sommer i dagen …

Utsikten for sol er med på å etablere en forventning.


Om det fysisk blir en varm sommerdag, så håndteres det med glede.


Skulle det bare bli minnene som skinner, så samles tankene rundt gleden dette gir.


Følelsen av sommer forsterkes av fysisk sol og glede, eller tanken om strålende livgivende glede.


… smiler til dagen … smil ...