tirsdag 31. august 2021

Morgentanke: Tyr sin dag …

Den andre dagen i arbeidsuka og krigsgudens dag.

Tyr er i den norrøne mytologien krigsguden, han som rår over hvem som skal vinne i strid.

… smiler og undres … smil ...

mandag 30. august 2021

Morgentanke: Månens dag ...

En dag som er både starten på uka og andre dag i uka.

Forvirrende herlig og noe som ble en forskjell fra og med januar 1973.

… smiler til en enkel forvirrende start … smil ...

fredag 27. august 2021

Morgentanke: Fremme ved ukas oppsummerte kunnskap …

Hva har jeg lært så langt i livet og hva er lærdommen fra den tilbakelagte uka.

Livet skjer og uka går fort.

Innholdet blir hva en gjør det til, enkelte perioder har masse innhold, mens andre har andre elementer.

Hva som blir, er hva det blir.

Sløyfene i livet repeteres ofte med forkledd forståelse, da innsikten ennå ikke oppdager mønsteret i egen tilværelse.

… smiler snurrete … smil …

torsdag 26. august 2021

Morgentanke: Oppfattet forståelse …

Det at jeg er meg og hvordan det harmonerer med egen forståelse av hva jeg oppfatter er meg i sammenheng med omgivelsene.

Tillært kunnskap har etablert grunnlaget for hvordan min forvaltning av det lærte håndteres.

Opplevd verdi veies opp mot tillært, på andre siden av det erfarte finnes min oppfattelse av opplevelsen.

… smiler mer ettertenksom … smil ...

onsdag 25. august 2021

Morgentanke: Forstå det forståtte …

Enkelte plutselige reaksjoner, har overraskende og uventede effekter.

Raske reaksjoner som fanger objekter som faller, eller rask respons på et uventet utsagn som bare presser seg på.

Ettertenksomhet oppstår som en følge av refleksjonen som følger og hvor grad svimmelhet er avhengig av overraskelses mengde.

… smiler forsøkt forstått … smil ...

tirsdag 24. august 2021

Morgenytanke: Kunnskap med bevissthet …

Jeg tror jeg er meg og undres mye over hva jeg oppdager at jeg sitter og tenker på.

Plutselig finner det tenkte ting som overrasker, hvor tankespinneriet forsvinner i overraskende retninger.

Hvor mye som er og hvor stor andel som blir ny forståelse, er en sammenblanding av hva som oppdages underveis.

… smiler rent nysgjerrig … smil ...

mandag 23. august 2021

Morgentanke: Visdom og forstand …

Hånd i hanske er ord som assosieres med et biledlig uttrykk, om at enkelte situasjoner passer elementene godt i sammen.

Tillært og omsatt forståelse av ønsket atferd, hvor adoptert væremåte gjenspeiler hva som er oppfattet som rett.

Ervervet kunnskap baseres på alt hva en eksponeres for, hvor forståelsen av felles beste blir grunnlaget for egen oppførsel.

… smiler og tenker … smil ...

fredag 20. august 2021

Morgentanke: Hvorfor er vi …

Tanker om årsaker er lett å la seg fenges av, der sammenheng kan forstås og blir en måte hvor start spørsmålet besvares.

Iveren etter å lage slike koblinger i alle situasjoner, blir frustrerende de ganger kunnskapen ikke strekker til.

Alle ubesvarte spørsmål, må hver og en finne sin egen ro rundt og forsones med det som ennå ikke vites.

… smiler nysgjerrig … smil ...

torsdag 19. august 2021

Morgentanke: Naturlig forundra …

Tilstede og fraværende er tankene som dukker opp, når de eksistensielle filosoferinger påbegynnes.

Følelsen av å være like forvirra nå som da, er fellesnevneren, når vurderingen av forståelsen skjer.

Starter alltid med mindre innsikt og tenker mye på alt det tillærte, finner da ofte enda mer undring.

… smiler lurt … smil ...

onsdag 18. august 2021

Morgentanke: Hvor er vi …

Det er ikke bare spørsmål om hvem eller hva vi er, men også hvor vi er i utvikling av forståelse.

På mange måter en total forvirring, som etableres av forsøkene på å lage fasit på noe som ennå ikke fattes.

Hvor vi er sånn fysiskt, kan enkelt beskrives uten å lage tvil i hva som defineres.

Det er bare alt det som ennå ikke forstås, som bekles med utilstrekkelige begreper.

… smiler forvirret … smil ...

tirsdag 17. august 2021

Morgentanke: Hva er vi …

Definisjoner og lagde oppfattelser, er en tillært måte å se omgivelsene og en selv på.

Det omkring får beskrivelser av hva som settes sammen av forstått funksjon og relasjon.

Mitt ståsted i sammenhengen, har med innsikten i hva som alt omkring egentlig er og hvordan samspillet fungerer.

Hva som da er alt det andre, er hva som gir forståelsen av hva jeg selv er og dette utvikles med kunnskapen som erverves.

… smiler ydmykt … smil ...

mandag 16. august 2021

Morgentanke: Hvem er vi …

De store spørsmålene trer ofte frem i starten av det påbegynte, når det er masse visjoner og vidløftighet som gjelder.

Både "Hvem" og "vi" er ord som inneholder mer enn hva som først fremstår som åpenbart.

Ordet "er" har en altomfattende forståelse, som sammenblander og overvelder de enkelte tanketråder.

… smiler mystisk undrende … smil ...

fredag 13. august 2021

Morgentanke: Straks fremme for ny påbegynnelse …

Tilbakelagt det meste av innsatsen og styrer mot kontrollert innsats, slik at delmål håndteres og hvor ferden mot det store målet fortsetter.

Alltid fremme ved en ny start, hvor innsats er nøkkelen til å bidra med at vi alle får det noe enklere og bedre.

Livets sirkel består av en kontinuerlig strek, hvor start og stopp er fortsettelse av ferden langs sirkelen.

… smiler snurrete … smil ...

torsdag 12. august 2021

Morgentanke: Frem frem frem …

Rotasjonen som umerkbart foregår kontinuerlig i universet, er hele tiden på vei i en retning.

Tilfellet at alt tilstedeværende spinner rundt i full fart, er ikke så åpenbart forståelig i det lokalt fokuserte.

Fra et stort perspektiv, så fortsetter ferden bare fremover, selv om det kan virke som om vi går i ring.

… smiler naturlig snurrete … smil ...

onsdag 11. august 2021

Morgentanke: Tippepunkt …

I løpet av den midterste dag, så vil punktet hvor tilbakelagt inneholder like mye som det som gjenstår.

Dermed er følelsen av å være lenger ut i det gjennomførte, den følelsen som nå gjelder.

Hvor i rekken på forventet en kjenner mestring, er med på å balansere eller fremskynde innsats.

… smiler på vippen … smil ...

tirsdag 10. august 2021

Morgentanke: Store petspektiver og små skritt …

Innsatsen er kommet i gang og ferden mot målet er mer merkbar, selv med punktvise og små innsatser.

Oppstykkede biter, er eneste metode for balansert motivasjon.

Med bit for bit skal veien bli til og delmålene får deretter nødvendig justering.

… smiler på veien … smil ...

mandag 9. august 2021

Morgentanke: Store og små tanker ved starten …

Visjon og målsatt omfang har ofte mer distansert oppfattelse til gjennomføringen, en tendens som gradvis endres til mer forstått.


Konkretisering er det naturlige som skjer underveis, hvor mål og visjon får sin plass i forhold til det gjennomførte.


Justering og revidering er mekanismer som kan benyttes som korrigerende veivisning, når graden av utført økes.


… smiler sammensatt … smil ...

fredag 6. august 2021

Morgentanke: Starter på nytt …

Nesten helt fremme ved neste påbegynte syklus av taktomslag og fokus på å få gjort det som skal gjøres underveis.

Alltid godt med konsentrert dedikasjon, for å mestre øyeblikkenes utfordringer.

Kontinuerlig forståelse av å kunne mer og klare å håndtere og utføre mer og mer.

… smiler oppildnet bra … smil ...

torsdag 5. august 2021

Morgentanke: Bare nesten fremme …

Nest siste dag i denne rekken og med utsikt for videre ferd inn i evigheten, så fyker tilstedeværelsen i samme takt som absolutt alt annet.

Uavhengig av hastighet, så befinner tilstedeværelsen seg i øyeblikket hvor alt foregår.

Fra punktet som oppfattes som nuet skjer alt, til og med beskuelser tilbake og sjekk av retningen fremover.

… smiler godt underveis … smil ...

onsdag 4. august 2021

Morgentanke: Tre …

På dag tre i rekken og midtveis i kjeden, hvor toppunktet nås og øyeblikket er like tilstede som ved start og stopp.

Her føles det som nå og gleden over hva som eksisterer i dette punkt, kan oppleves euforisk flott.

Alle gode ting sies å være tre og det kan jeg fint leve godt med nå.

… smiler naturlig … smil ...

tirsdag 3. august 2021

Morgentanke: Andre, tredje, fjerde og femte …

Rekken følger og radene passeres, når veien lages av øyeblikkene som nå består.

Starten av kjeden har en egen driv, hvor nuet sprudler av nysgjerrighet og forundring.

Det å eksistere og samtidig vite at dette gir grund fornemmelse av å ha vært, er grunnen til gleden som oppleves her og nå.

Hvor flott det som skjer kjennes, avhenger av tilstedeværelse og trygghet i egen opplevelse.

… smiler til meg selv nå … smil ...

mandag 2. august 2021

Morgentanke: Først i rekken og andre i kjeden …

Hva som kom først av høna og egget, er like relevant for forståelsen av hva som oppfattes som kunnskap her og nå.

Kjeden av tall kan også starte midt i rekken, selv om det er første dag i uka.

Samme tanker kan også overføres til andre arenaer og da er det ikke form som avgjør hva som kommer før og etter.

Kjent forståelse har mange former og veier, derfor er kjeden mer kompleks enn forstått rekkefølge.

… smiler i framferden … smil ...