mandag 31. oktober 2016

Morgentanke: Immunterapi …

Den skånsomme behandlingen tar utgangspunkt i kroppens eget immunforsvar for å bekjempe kreft.

34 prosent av pasientene lever fortsatt, fem år etter behandlingen. For pasienter som mottok andre behandlinger var overlevelsesraten på 16,6 prosent.

Immunterapi fungerer på kreft som har utspring i virus, mer enn 20 prosent av alle typer kreft er forårsaket virus.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1603702?query=featured_home&

Pris er baksiden av miraklenes mulighet og alltid noe som skaper diskusjon, når det prates om diagnose og type behandling, for når menneskene som direkte er berørt omtales og vurderes verdt disse kostnader eller ei, så blir økonomi underordnet.

Det hjelper å se mennesket og ikke bare prate om det rundt … smiler ...

fredag 28. oktober 2016

Morgentanke: Multitaske uten at det trengs å utføres riktige handlinger …

Multitasking er et begrep som brukes når det tilsynelatende er mer enn én handling som utføres på en gang.

Egenskaper som etterstrebes og forsøkes løst på mange måter og på samme tid, en arena som fort viser individets egenskaper, styrker og mindre egnethet.

Øver på flere handling ved å smile, tenke tanker om utfordringer og bevegelse fra A til B … smil ...

torsdag 27. oktober 2016

Morgentanke: Kooperativ multitasking ...

Med kooperativ multitasking samarbeider programmene om å dele CPU-tid mellom seg.

Alle skal ha av kilden, orden og dannelse gjør at utvikling kan sees, når fordeling tildeles rettferdig … smiler ...

onsdag 26. oktober 2016

Morgentanke: Preemtiv multitasking ...

Med preemtiv multitasking sørger operativsystemet for at de ulike prosessene bare får lov til å kjøre en liten stund før de blir byttet ut. Preemtiv multitasking bygger på det at prosessorer avbryter den vanlige utførelsen av instruksjoner og overlater kontrollen til operativsystemets kjerne.

Gjøremål på rekker og råder og ikke for lenge av gangen, minner om den utførende delen av hverdagens takt og gjøremål … smil …

tirsdag 25. oktober 2016

Morgentanke: Om jeg kunne stoppe tiden, hva ville da bli gjort …

Det er alltid inntrykk fra noe tidligere, som skaper undring og perspektiver i morgenstunden.

Tid er et begrep som stadig vekk dukker opp for å utfordre, skalaen som systematisk deler inn her og nå, setter det tidligere i en kronologisk rekke og forskutterer hva som forventes.

Alle minner har historiske aner og fremstår som trygge, selv om tilknyttede tanker ikke trenger å være gode. Usikkerheten over hva som skal komme, byttes fort ut med tanker om hva som har vært, da dette kjennes trygt kjent.

Hvor ferden har vært, noe som er avslepent tilgjort trygt, som en kontrast til usikkerheten i ennå ikke skjedd.

Hvordan balansere det tidligere med alt som blir tidsaktuelt, finne mekanismer og glede i det som har vært og omsette erfart til det som faktisk er her og nå.

Foto prosjekter er ofte der fortid møter en fremtid, ved å belyse situasjoner som ennå ikke har skjedd andre i forskjellige regioner eller sosiale lag, slik kan det historiske ha en formidling om omgivelse, forandring og tydelig budskap om mennesket som fortsatt kraften i øyeblikket.

Livskraften forener det historiske med det fremtidige, denne kraft kan gjenkjennes i øyeblikket som uttrykk for hva som egentlig kjennes og føles her og nå, som en tydelighet på det som ennå ikke klarer å uttrykkes klart ovenfor en selv og mellom hverandre.

Disse tankesnorer ble nøstet i, når jeg leste om fotografen som ikke ville bli eldre som liten og kampen for tilværelsen og den ukuelige livskraften som brenner i alles hjerter, bare hver og en finner fokuset og ser egen storhet i det lille flotte.

Ble sjarmert av hele fremstillingen av det uttrykte, som tydelig forteller om hverdager som ikke alle kan gjenkjenne seg i.

Her ble et utvalg av ordene sitert fra noe som gjenkjennes, men ikke helt forstås:

I have felt truly happy, like a little child.
And I still do, strolling the same narrow alleys.
I find peace here… Lene Marie Fossen (livs fotograf)

Resten kan leses og forstås her:

http://www.lenemarie.com

eller i artikkelen:

https://www.nrk.no/vestfold/xl/_-a-ta-bilder-holder-meg-i-live-1.13177075

Smiler forsiktig og innser at det er så mangt som ennå ikke kjennes eller forstås, uvitenheten min respekteres og gledes over å skjønne ørlite gran mer … smil …

mandag 24. oktober 2016

Morgentanke: Gledes over bare en mild form for vondt ...

Som mindre enn hva jeg nå er, ble omstendighetene slik at legen kom på hjembesøk og konstaterte hjernehinnebetennelse av snill art.

Hvor snill den var, hadde jeg ikke evner til å putte på rett sted på målestokken der og da, for erfart vondt var mer en nok og forestillingen om mulighet av enda mer vondt, var ikke der min styrke lå den gang da.

Perspektivet om enda mer av det som føles som mer enn nok, er noe jeg har innsett er fakta, selv om ikke skalaen nedenfor erfart er ønsket, så gir det muligheter og forståelse av at ting er i konstant endring. Om endringene er av bedre eller verre art, er ikke så viktig, bare forventning og håp om endring alltid er nøkternt med.

Når NrK skriver om forskning som viser at folk med god kondis har mindre vondt i hodet enn andre. De henleder oss alle til fem punkter som kan kompensere for forskningen sin konstatering og min egen manglende evne til å etterstrebe denne gode kondis.

Punkt 1 - Tren bort hodepinen.

Dersom hodepinen skyldes stiv nakke og skuldre, kan fysisk aktivitet bidra til å myke opp muskler og ledd, i tillegg til å øke blodsirkulasjonen. Under trening frigjøres endorfiner i kroppen som gjør at man blir i bedre humør. Fysisk aktivitet vil også føre til økt aktivitet i nervesystemet, noe som kan redusere smerte, ifølge ekspert.

Punkt 2 - Hvil hjernen.

Både mangel på søvn og for mye søvn har vist seg å være en av triggerfaktorene som kan utløse hodepine. Derfor er det lurt å ha et stabilt søvnmønster:

Punkt 3 - Lær å koble av.

Både spenningshodepine og migrene kan ofte være utløst av stress. Derfor er det lurt å lære seg noen avspenningsteknikker som gjør at du slapper av, råder ekspertene.

Punkt 4 - Skriv hodepinedagbok.

Migrenepasienter rådes til å skrive ned hvor ofte de har vondt i hodet, hvor lenge det varer og om de tar legemidler mot smertene. Det gjør det lettere å finne årsaken til hodepinen, som igjen gjør det lettere å finne riktig behandling.

Punkt 5 - Reduser koffeininntket.

Mat og drikke kan som kjent føre til at du får vondt i hodet, men du tenker kanskje ikke over at kaffen muligens er synderen.

(Punktene er direkte klippet fra: https://www.nrk.no/livsstil/triksene-som-kan-fa-bort-hodepinen-1.13177313).

Tar med meg de punkter som behager mest og innser at mer vondt alltid vil finnes som trøst, når vondtene ikke slipper umiddelbart.

Smiler til de milde former for vondt, da det alltid finnes verre punkter på skalaen enn opplevd … smil …

fredag 21. oktober 2016

Morgentanke: Silhuett og kontur …

Det å sitte i et dunkelt lunt belyst lokale og se ut mot det sterkt lyse, gir en oppfattelse av mennesker i et kinesisk skyggeteater.

Hva om livet kun er konturer og skygger, det levde kan da kun ha det overfladiskt sorte eller hvite å betrakte omgivelsen med.

Kanskje nærmere det hverdagslige enn hva først tenkt, hvor det tragiske opplyste fort kan virke som blendende konturer av det egentlige, hvor linjer og detalj er etterlikning av skygger i livets teater.

Smiler til både det sorte og hvite … smil ...

torsdag 20. oktober 2016

Morgentanke: Nøkkelen er funnet …

Ut i fra nåværende forståelse av livet før døden, så er essensen av tilværelsen noe uproposjonalt tilgjort, slik hverdagene løses.

Med en menneskehet som har eksistert i brøkdeler av et lineært punkt på eksistensens horisont, så har ærbødigheten fått en noe underdimensjonert posisjon, sett i forhold til den virkelige helhet.

Hvor vulkanske utbrudd, uvær og naturlige endringer bare er som det alltid har vært, det eksistensielle opplever følger av en naturlig endring på grunn av en rytme utenfor en forståelse eller bistått effekt, ved å plassere det tapte på steder der det naturlige forandrer forutsetninger helt naturlig.

Ved enhver lukket dør, letes det etter mekanismen for åpning og forståelse, noe som skjer når tiden er rett og riktig, ved at innsikten oppdages og forstås.

Tålmodighet og forståelse utenfor eget forstått, er nøkkelen til å åpne nye forståelser … smil ...

onsdag 19. oktober 2016

Morgentanke: Følelsen av rett som kjennes galt, bor i oss alle …

Så herlig å se og føle alles iver og dens omslukende flotte driv, som finnes i det fremoverlente.

Det å oppdage konsepter og se at svømmebassenger faktisk kan være allemannseie, om det er hva som ønskes.

Motstridende følelser river og sliter og taper alltid, derfor vinner aldri profitt og blir hva som fremstår som det eneste ønsket.

Håpet er stort og smilet større … smil ...

tirsdag 18. oktober 2016

Morgentanke: Vinduer uten gardiner …

Hvor kommer tradisjonen for å stenge lyset ute, en praktisk tilnærming til det faktum at tanken om designet ikke alltid er like gjennomtenkt.

I omgivelser hvor det lyse prissettes, så skal det være lyst.

For skal konsentrert arbeid utføres, så er det naturlig med tilrettelagte forhold. Skulle et arbeidsværelse prioriteres så er beliggenhet avgjørende og det som fokuseres på ved etablering, som så ofte blir andre hensyn også vurdert og veiet viktigere.

En plassering som ikke egner seg, kompenseres med skjerming eller ekstra kilder med lys.

Det interessante er hvordan bygg bygges uten å hensynta det omkringliggende i tilstrekkelig grad, noe som gjelder brorparten av arbeidsforholdene til det utførte.

Videreførsel av posisjon og beliggenhet er naturlig og prioriteres i sammen med estetisk flotthet, noe som beveger fokuset bort fra funksjon og over på “Glam og Glitter”.

Utrolig hvordan kultur påvirker flokkens individer, jeg lar meg derfor gledes av vinduene rundt om som intet stykke gardin har … smil ...

mandag 17. oktober 2016

Morgentanke: Lykken ved å bidra …

Om det er arbeid eller hobby som føles å være veien til lykke, så er det opplevde helt reelt.

Hva som trigger denne følelsen, er noe mer tilslørt. Det å kjenne på gleden over å arbeide, eller å lykkes med forsøkene i tilknytning til fritidsaktiviteter, er enkle mekanismer som gjenkjennes som gode.

Prestasjoner som formidles via fjernsynsskjermen, er tatt noe ut av det hverdagslige og blitt følelser i en overdreven sammenheng.

Det handler ikke bestandig om mestring, men prestering. Noe som er det usunne i det utøvde, på samme måte som alkohol og andre rusmidler bidrar negativt til livskvalitet, når omfanget blir overdrevet og ikke mestret.

Mestring overgår enhver prestering, men har balanserende nabolag som kan utøves positivt, for å strekke seg lenger enn hva som var trodd mulig.

Men når individer sitt mestrede settes opp mot hverandre, så har forutsetningene for å lykkes med all mestring blitt tatt bort og underholdningsverdien er det som fattig står igjen.

Som en avhengighets leksir, sitter folket fremfor skjermen som formidler store prestasjoner og føler sin deltakelse ved å utelate egen innsats og overlate innsatsen til andre og tillate seg selv å vurdere utøvernes kraft, kløkt og innsats opp mot egne måleparametere, som kommenteres av ekspertpannelenes meninger om mangt.

Mestringen blir veldig fort borte og det presterte er hvor ære og berømmelsen har plassert det verdsatte, selv om individet plassert på 99 plass har bidratt med aller mest og oppdaget større mestring enn millimeter og hundredels knivingen som skiller de øverste.

På hobby og arbeidsprestert arena, så kjenner alle en frustrasjon og glede over å kjenne på fjernhet og nærhet til ønsket oppnådd. Det samme kan også omsettes som følelser på livet generelt, da er fokuset i ferd med å rette blikket mot hva som egentlig er å leve.

Som levende individer, har alle et behov for å se sammenheng og hvordan det levde samspiller, noe som er enkelt om det enkle er det som videreformidles som verdi.

Er målet å gjøre sånn eller slik, like aktuelt for følelsen av prestert, men om det er riktig mestring for rasens eksistens, er noe fremtiden alltid vil ha et bedre forhold til.

Dyrke følelsen av mestring og ikke prestert, er en kraft som vil etablere en unison vilje til å bidra, som igjen vil forsterke følelsen av mestring, til enda mer bidrag og stimulere til lykke og følelsen av glade individer.

Hvordan hver enkelt finner roen i egen målestokk, en vanskelig øvelse i det moderne vestlige levesettet, da underholdning er det som er guleroten etter endt hektisk dag og fremstår som den døyvende medisin for samvittighet og jaget ovenfor hva som kan eimes av skulle vært.

Klovner i kamp er ofte der vi utfordres, selv om klovnene har på sportsdrakter og kondomdresser, smiler til og av klovnene, når speilbildet dukker opp.

Finner igjen roen og vurderer med glede mestringen og smiler naturlig godt … smil …

fredag 14. oktober 2016

Morgentanke: Født inn i dette vinterland …

Det å kjenne igjen vårens glede og sommerens yrende start, gir en naturlig og annerledes fryd over årstidene som nå skal komme.

Som oppvokst i den nordlige halvdelen av planeten vår, er vinteren med som en naturlig kontrast til det sommerlige.

Finner glede i variasjonens flotthet og trykker det gode åpenbart inntil gledens spire, når årstiden er som den er … smil …

torsdag 13. oktober 2016

Morgentanke: Det å vandre …

Motsetningen i det å bevege seg målrettet eller av fryd og glede mellom punkt A og B, kan være det opplevde i omgivelsen.

Med noe løsere rammer enn bare A og B, så kommer inntrykk fra det rundt mye lettere inn i oppmerksomheten.

Bevegelse uten noe bestemt mål, en kontrast fra det å skulle raskt fra start til stopp.

Det ene trenger ikke å utelukke det andre, men kombinasjonen er enklest når målløs retning styres inn mot en rute, enn når det hastig effektive skal forsøke å oppleve på den raske vei fra A til B.

Glad vandring og effektiv omgivelse, gir fort oppmerksom glede … smil ...

onsdag 12. oktober 2016

Morgentanke: Charlie Brown ...

Knøttene en undervurdert “stripe”, med karakterer som gjenkjennes.

Smilende … smil ...

tirsdag 11. oktober 2016

Morgentanke: Omgitt av lys …

Storbyens kontrast til det mer øde, er påfallende når mørket faller på.

De manglende gateopplyste stolper, gjør omgivelsen dekorert med et mer naturlig skjær.

Hvor mørkt det er, før lyset skimtes, kontrast som gleder.

Som et lysende smil, gledes hodet ved gjenkjennelse av glede ...smil ...

mandag 10. oktober 2016

Morgentanke: Lyslangt unna ...

Galaksen Andromeda er to og en halv million lysår unna, en kommunikasjon med en hypper sofistikert sivilisasjon vil kunne ha en stjernekikkert som ser helt i detalj det som skjer på Jorden vår. Det de vil se, er hva som skjedde for 2 ½ millioner år siden.

Utrolig deilig det å forholde seg til nuet og fortid på samme tid, selv om det tidligere er et sirkelrundt periskop inn i noe annet enn her og nå.

Nært og unna, forskjell og likt … smil ...

fredag 7. oktober 2016

Morgentanke: Punkt for hverken eller …

Punktet som skiller, der rødt og blått hår tydelig forskjellige veier å peke.

Dager av høst har mye flott variasjon, noe som tidvis fremstår som klare skille mellom sommer og vinter.

Posisjonen for punktet som sammenliknes, er avgjørende om skillelinjene brytes tydelig eller bare er mer eller mindre av det samme.

Der punktet ikke har verdi, er hvor skillelinjene tydeligst befinner seg.

Null som verdi, er en motstridene påstand som defineres, tolkes og menes noe om.

Livet bare er, noe som gir uendelige muligheter hvor livet rett og slett blir.

Punktvis glede, gir naturlig fryd … smil ...

torsdag 6. oktober 2016

Morgentanke: Ovalt kurves livets rettesnor …

Følg stien dit hvor stegene går, en tankerekke som etteraper atferd fra fotsporene sine eiere.

Levd vil si å leve, da slutten er der sirkelen starter på ny. Dernest følger blikket retningen som kan være frem eller tilbake på rettesnoren hvor ferden frem alltid er vurdert som veien tilbake.

Retning mot alles horisont, hvor føttene følge langs den naturlige kurvatur som ikke kan oppdages der hvor stegene tas.

I alle sammenhenger, prates det om ferden frem og oppfattelsen avløses til slutt av de ovale rette streker.

Smiler både skjevt og rettere … smil ...

onsdag 5. oktober 2016

Morgentanke: På tur inn i dagen …

Våknende i øyeblikket hvor klokka forener virkelighet med drømmer, noe uklart og tåkete er det oppfattede og sløret av tankene i ettertid bare vagere og vagere.

Med foten på vei ut av det sovende, kommer hodet sakte på plass, stabler inntrykk og gjøremål i hver sin bås og rydder bort rester av det drømte.

Satsen for å stige opp av sengekanten, der startpunktet og den nye dag er begynt.

Smilende på tur inn i dagen … smil ...

tirsdag 4. oktober 2016

Morgentanke: Penger vs. realverdi ...

Vi ser mennesker fryser og mangler mat, mens brenselen ligge uutnyttet, og matkilden ligger tilgrodd av gress. - Vi ser klassekrigen og nasjonalkrigen som settes i gang for lønn og profitt. Hvorfor? Jo, det hele er et pengespørsmål.vi arbeider for penger mer enn realverdier. Arbeidet "lønner seg ikke". Fra : "Eksakt vurdering og verdilære" ( B. Dybwad Brochmann, 1959 )

Må smile med en eim av nummenhet … smil …

mandag 3. oktober 2016

Morgentanke: Busfrø …

Svenske begreper og uttrykk brukes nokså naturlig i sammen med det norske språk, da oppveksten til de fleste norske har inkludert grader av eksponering for det svenske folk sitt språk.

Dermed inkluderes det noe annerledes i det forståtte og uttrykte.

Smiler på både svensk og norsk måte … smil …