fredag 30. oktober 2020

Morgentanke: Søvn preget våken …

Våken og våken, er det samme som sovende våken.

Sovende og sovende, er det motsatte av våken.

Med øyne lukket eller vid åpent, så kan begge tilstander være enten eller.

… smiler søvndyssende våkent … smil ...

torsdag 29. oktober 2020

Morgentanke: Ståpåkraft …

Dag inn og dag ut er livets takt, hvor gode og onde dager defineres av øyeblikkets forståtte.

Hva som er rett eller galt, er også avhengig av omkringliggende oppfattelse.

Uavhengig av takt og tone, så avgjøres innsats av kraften som kanaliseres.

… smiler til all ork som naturlig finnes … smil ...

onsdag 28. oktober 2020

Morgentanke: Oppvåkning med svung …

Drømmer kan bære frem inntrykk som blir vedvarende og som blir med inn i den våkne tilstand.

Som inspirasjon eller skrekkblandet fryd, siktes det mot utfordringene i dagen og gjøremålene påbegynnes.

Overmodige tanker kan være arven fra det drømte, hvor realismen får brynet seg mot det ideelle bildet som er skapt der og da.

Når avrundingen av det utførte gjøres, så oppsummeres hva som er utrettet og fordeling av de neste oppgaver kan påbegynnes.

Kvelden forvalter mange av inntrykkene fra dagens utførte og tar med underbevisste bilder inn i landskapet hvor drømmene maler nye kulisser.

… smiler drømmende våken … smil ...

tirsdag 27. oktober 2020

Morgentanke: En gud i eget rike …

Tidspunktet fra drømmene slipper virkeligheten inn, så styrer jeg ferden så bevisst som mulig videre.

Hvor stødig resultatet blir i forhold til tenkt, avhenger av min evne til å forstå det omkringliggende.

De ganger hvor det resulterer i utrettet som tenkt, så kan en eufori være nære.

Andre forsøk treffer nesten eller ikke i det hele tatt og får perioder med tendenser til frustrasjon.

Uansett så forsøker jeg å være den beste utgaven av meg selv, i både gode og onde dager.

… smiler allmektig i eget utførende … smil ...

mandag 26. oktober 2020

Morgentanke: Våkent tilstede …

Søvngjengeri er en øvelse utført i både våken og sovende tilstand.

Den ene tilknytningen er mer forståelig enn den andre.

Søvn og søvngjengeri er naturlig koblet.

Våkent søvngjengeri er noe mer fraværende.

… smiler forundret og undrende … smil ...

fredag 23. oktober 2020

Morgentanke: Forandring fryktes …

Menneskeheten sin natur er tuftet på trygghet og komfort, noe som omgivelsen ikke bestandig tar hensyn til.

Dermed representerer enhver forandring, grader av skepsis og former for motvilje.

På andre siden av det annerledes, så kan tilbakeblikket evaluere realiteten i reaksjon og verdi.

… smiler skeptisk … smil ...

torsdag 22. oktober 2020

Morgentanke: Sakte bevegelse …

Relative forhold er noe som er høyst aktuelt, når assosiasjonen til raske biler dukker opp.

Forflytningen på overflaten av den roterende kula vi bor på, har punktvise forflytninger som er relativt trege.

Jordkloden roterer og fyker gjennom sin omgivelse i betraktelig raskere bevegelser.

… smiler i sammenhengen … smil ...

onsdag 21. oktober 2020

Morgentanke: Forandring skjer …

Fra øyeblikket hvor tanken om fødsel oppstod til prosessen medførte resultat, så starter forandringen umiddelbart.

Sammensmelting, utvikling, forandring og åpenbaring av en verden der ute.

Fra stegene i livet setter avtrykk, så er forandring og nysgjerrighet det som råder.

Det som gjenkjennes er forandrede forutsetninger av tidligere kjent forståelse, som om litt igjen transformeres til noe nyere av det samme.

… smiler med utviklingen … smil ...

tirsdag 20. oktober 2020

Morgentanke: Våken etter stykvis søvn …

Inn og ut av drømmen, gjør at virkeligheten innlemmes kraftigere i drømmen.

Hvor våkent sovende, er følelsen som tankene periodisk samles rundt.

Punktet for oppvåkning består av døsig tåke, som minner om kulissene fra det drømte.

… smiler fysiske og i drømmen … smil ...

mandag 19. oktober 2020

Morgentanke: Fra natt til dag …

Overganger er hva hvert sekund byr på, fra den ene posisjonen til den andre.

Tikk og takk, er taktfaste mønstre som vi har lært oss å forholde oss til.

Selv så ofte hver og en blir eksponert for kontinuerlige overganger, så har ikke oppmerksomheten den kapasitet til å sanse alle slike forandringer.

… smiler i forflytningen … smil ...

fredag 16. oktober 2020

Morgentanke: Funnet frem finstasen …

Det er en tid for alt, noe som oppdages når oppmerksomheten er riktig innstilt.

Ved enden av arbeidsuke, så unnagjøres det som kan gjøres av det utestående.

Omstillingen fra hverdag til andre dager, har alltid overganger.

… smiler i pentøyet … smil ...

torsdag 15. oktober 2020

Morgentanke: Syng en sang …

En trall i dagen, er alltid en måte å løfte inn glede og fremheve fryd.

Selv i utfordrende tider, kan noen små trillende toner stimulere til kreative tanker.

… smiler med en tone i tankene … smil ...

onsdag 14. oktober 2020

Morgentanke: Hvem smiler til hvem …

Ansikt som møtes, har varierende uttrykk og kommuniserer forskjellig status fra innsiden.

Et smil er ikke nødvendigvis et smilende sett tanker, men en maske som ikke ønsker å påføre andre unødvendig belastning.

På samme måte som et trist blikk kan være et påtatt uttrykk.

Hver dag gjelder det å gjøre felles forsøk på å være tilstede i øyeblikket, med tanker og uttrykk som gjelder det og da.

… smiler oppriktig … smil ...

tirsdag 13. oktober 2020

Morgentanke: Hvilken drakt er påkledd …

Rollene i livet har flere tilnærminger, hvor jeg er meg.

Meg slik jeg tror jeg fremstår.

Meg slik du ser meg.


Meg slik jeg ønsker å være.

Meg slik du trodde jeg var.

Meg slik jeg oppfatter meg i øyeblikket.

Meg slik du forstår meg.

Meg som meg og deg som deg.


… smiler av meg selv … smil ...

mandag 12. oktober 2020

Morgentanke: Lag på lag …

For å holde varmen i den kommende vinter, da kan behovet ha tendenser til å trenge flere lag isolasjon.

Like nødvendig nå som da, er å ha en kroppstemperatur som er innenfor ønsket skala.

Følelsen av kaldt, fremstår som et tydelig signal til kroppens komputer og håndtering er essensielt.

… smiler tilpasset … smil ...

fredag 9. oktober 2020

Morgentanke: Variasjon i dagene …

Alle dager har sitt særpreg, selv om dagene på distanse ser utrolig like ut.

Spesielt stort spenn i tydelige forskjeller, er noe av høsten flotthet.

Fra sommerlig tendens og til nesten opplevd vinter kaldt, kan dagene svinge og forandres fort.

… smiler av forandringer … smil ...

torsdag 8. oktober 2020

Morgentanke: Gresset er fortsatt grønt …

Høsten sine fargesprakende tendens, omgir oss alle mer og mer.

Ettertankengir en flott oppfattelse av årssyklusens opplevde død, hvor grønt blir rødt, for deretter å gulne.

Kontrastengjennom fargeforandringer er de fortsatt grønne urbane plenene, hvor det fortsatt ser sommerlig friskt ut.

... smiler til overgangen … smil ...

onsdag 7. oktober 2020

Morgentanke: Av asken stiger nytt landskap …

Vandring i kjente strøk, gir tilgrensende utsikt til nye områder.

Oppdagelsen av andre forutsetninger, gir snudde perspektiver og forståelse av mer.

Avdekking av mer, lokker frem nysgjerrighet og fornyelse av tidligere utførelse finner sted.

… smiler på nytt … smil ...

tirsdag 6. oktober 2020

Morgentanke: Ser gammelt i nytt …

Nye steg og nye oppdagelser har ofte sterkt preg av gammel form.

Grensesprengende perspektiver oppdages ikke fra punktet hvor rammer innlemmer.

Forbedring er forbedring, men ikke like forandret som potensielt det kan bli.

… smiler fremoverlent … smil ...

mandag 5. oktober 2020

Morgentanke: Steg i gamle spor …

Friske fraspark, har store ambisjoner om å nå langt.

Stegene fyker avsted i tenkt retning.

Tråkkede steg i nytt landskap, har oppdagelse av spor som følges.


… smiler gjentakende … smil ...

fredag 2. oktober 2020

Morgentanke: Fremme og på plass …

Fremme ved streken som skiller start fra mål.


Så fort målstreken passeres, er det bare å vende blikket bakover.


Blikket oppfatter mål skriften opp og ned, hvor start er det som nå står riktig posisjonert.


… smiler i en uendelighet … smil ...

torsdag 1. oktober 2020

Morgentanke: Frem, frem og tilbake …

Fremskritt er et resultat av tilbakeblikk, på hvor stegene kommer i fra.


Gjentakende suksess, er basert på å gjøre det samme som tidligere.


Ofte kan fremtidig mestring, være nokså lik tidligere utførelser.


… smiler gjentagende … smil ...