mandag 30. desember 2019

Morgentanke: På kanten av starten …

Nyttår banker straks på døra og mulighetene som ikke er realisert fra året som har gått, kan fylle det kommende.


… smiler til kontinuiteten ... smil ...

fredag 27. desember 2019

Morgentanke: Tilstede eller borte …

Så nådeløst enkelt er tilstedeværelsen, enten er hver og en tilstede eller ikke.


Spørsmålet som alltid finnes er hvor du var, når opplevelsen av noe fantastisk var mitt.


Alltid en tanke å vurdere, for årsaken til deltakelse er grad av fravær.


… smiler bortenfor og tilstede … smil ...

mandag 23. desember 2019

Morgentanke: Jul eller hjul …

Tidvis kan ting snurre helt rundt i det fokuserte, noe plutselige endringer fort kan være kilden til svimle tanker.


Høytiden kommer igjen og igjen, om livet gir mulighet til det og sykluser oppleves som sirkulære gjentakelser.


Livets hjul fortsetter kontinuerlig å snurre, innholdet som fylles inn som tilstedeværelse og glede, har egentlig med overlevelse å gjøre.


… smiler høytidelig … smil ...

fredag 20. desember 2019

Morgentanke: Stopp ved enden ...

Alle starter må stoppe et sted og her er hverdagens stopp for denne uke.


Enden har alltid en start for det videre og slik går det.


… smiler på ny … smil ...

torsdag 19. desember 2019

Morgentanke: Snurrete svimmel …

Svingninger som øker tempo, noe som blir tydeligere ved overflaten som får treffpunktet.


De hurtige rundene i de små skalaer, er hva overflatens vesener er i stand til å gjennomføre og nedskalert omfang i forhold til klodens egen snurrende takt og svimlende fart.


… smiler positivt svimmelt … smil ...

onsdag 18. desember 2019

Morgentanke: Sving i svingen ...

Rettstrekker er oversiktlige og håndterbare helt til kurven tar over.


Det å forsiktig svinge seg gjennom landskapet, har en annen forsiktighet enn ferdsel på rettstrekker.


Med kursen for enden av kurven, snor veien seg i motsatt sving som fortsetter i ny rettstrekke.


… smiler i svingen … smil ...

tirsdag 17. desember 2019

Morgentanke: Stopp og hopp …

Nye muligheter er alltid tanken som fremstår mest åpenbar, når de søvnige føtter hopper inn i den våkne hverdag.


Ferden videre er mer fornuftig å sette stegene en etter en i taktfast form og ikke som hoppende bevegelse fremover.


Felles er fremdrift, men utholdenheten er knyttet nærmere evolusjonens utvikling og gangarter er mer der kroppen har forutsetninger.


… smiler stegvis … smil ...

mandag 16. desember 2019

Morgentanke: Overraskelse overrasker …

Hvor hverdagslig en hverdag blir, er like forutsigbart som kunnskapen som innehas ved enhver startstrek.


Grad av overraskelse er en blanding av våkenhet og evnet oppfattelse, elementer som graderer omfanget av påvirkningen.


Dagen hvor ingenting påvirker balansen i dagen, da er allviter nivået tilstede eller glemselens vugge omfavnet.


… smiler overrasket … smil ...

fredag 13. desember 2019

Morgentanke: På vei fram mot ...

Alltid på vei mot et landskap, gjøremål eller tilstand.


Selv der fremme, går veien alltid videre.


Stillstand er noe som ikke eksisterer.


Veien videre har mer av det erfarte, dermed styres kursen bedre i gjenkjente omgivelser.


… smiler fremoverlent … smil ...

torsdag 12. desember 2019

Morgentanke - Delta for å være med …

Stiller til start og passerer mål, det å fullføre og disponere for best mulig prestert.


Målsatt horisont på egne premisser, det å utføre egen kapasitet og verdsette eget resultat uavhengig omgivelsene.


Verdens beste, er en sammenlikning som gir overfladisk forståelse.


Sitt eget beste, er hvor fokus og stoltheten verdig bor.


… smiler til innsats og ikke overfladiskt prestert … smil ...

onsdag 11. desember 2019

Morgentanke: Hva med denne dag …

Alle dager har noe spesielt ved seg, det gjelder bare å finne det.


Virrvarret av innhold som er adoptert inn, forstyrrer det enkle levde og gir mange trodde viktigheter.


… smiler enkelt og godt … smil ...

tirsdag 10. desember 2019

Morgentanke: Flott og fint …

Dagen er allerede fin og forventningen om mer, er det som preger tankene.


Natten kan ha vært urolig, noe som gjør denne morgenen flott.


Annerledeshet er det som vekker tydelig forståelse av flotthet i det vanlige, noe som gir en fin driv i dagen.


… smiler så flott som mulig … smil ...

mandag 9. desember 2019

Morgentanke: Avventende startende ...

Tjuvstart er direkte diskvalifiserende og noe som tydelig holder den største iveren tilbake.


Tålmodig ventende på signal for start.


Hvor skjerpet og fokusert går det an å være, eller er avslappet klar beste fremtoning.


… smiler startklar … smil ...

fredag 6. desember 2019

Morgentanke: Dagen før dagen før dagen osv …

Enhver dag er en dag før en annen dag, selv når dag blir natt.


Begreper skiller ikke, de inkluderer og legger til rette all form for forskjell.


Grenser er noe konstruert i en evighet som forandres naturlig og beveges fremover i dybden.


Forandringen former landskapet som forandres fra kjent og til nytt.


… smiler på veien inn til alt kjent som er ukjente … smil ...

torsdag 5. desember 2019

Morgentanken: Tråkker inn i dagen …

Søvnsløret slipper gradvis taket og dagens oppvåknende, skjer mer og mer.


Når underlaget til den nye dagen er oppfattet, gir forståelsen av veien videre en kurs og ferden starter.


… smiler i steget … smil ...

onsdag 4. desember 2019

Morgentanke: Løftet fokus …

Utsyn over egne forhold til omgivelsene, er best observert fra distanse.


Overblikk fra et fugleperspektiv, er uttrykket som vil gi mulighet til mer forståelse.


Strutsens positur er valg som gir veldig introvert klarhet, med hodet i sanden.


… smiler med overblikk … smil ...

tirsdag 3. desember 2019

Morgentanke: Alle er vi barn …

Store som små, så er vi alle født av foreldre og vil alltid være barna til noen.


Selv så stor og voksen hver og en av oss opplever å være, så er det iboende barnet tilstede, bare perspektivet er rett.


Trekker frem det barnlige i morgenen og frydes over det elementære gode.


… smiler barnlig … smil ...

mandag 2. desember 2019

Morgentanke: Jul med sin glede …

Assosiasjonen til høytiders umiddelbare kobling, er like mange som individer.


Noen retter troen i andre retninger og kjenner på liknende følelser på andre tider.


En utstrakt hånd, er symbol for hvordan den umiddelbare tanke kobler til høytider som involverer felles forstått.


Spiller ingen rolle i hvilken himmelretning eller personifisert bilde tanken løftes opp imot, det er evnen til å se mer enn egen storhet, som er mekanismen som forener arten.


… smilet håpefull … smil ...

fredag 29. november 2019

Morgentanke: Tilpass forventet aktivitet …

Hva som skal gjøres, er en blanding av hva som var tenkt gjort og hva som gjøres.


Bare å synkronisere virkeligheten og egne målbilder, vips er dagens innhold fylt.


… smiler avventende … smil ...

torsdag 28. november 2019

Morgentanke: Plan for planen sin skyld …

Årsaken til hvorfor verden er som den er, har et komplekst og svulstig bildet.


Om staffasjen skrelles bort, så skaleres de virkelige behovene i mer uforstyrret fremstilling.


Observasjon av mer klare linjer og mindre forstyrrende elementer, gjør valgene klarere og ofte mindre pretensiøse.


Dermed er det alltid en plan, selv om ikke absolutt alle elementer er planlagt.


… smiler planlagt … smil ...

onsdag 27. november 2019

Morgentanke: Land i sikte …

På vei inn i drømmelandskap, hvor det etableres historier basert på inntrykkene fra dagen som har gått


Underveis skiftes omgivelser og scener, alt tømmes for å gi plass til det nye i den kommende dag.


Mot slutten av økten, skimtes det som kan oppfattes som den våknende strand, hvor land igjen er i sikte.


… smiler med steg inn på tørr grunn … smil ...

tirsdag 26. november 2019

Morgentanke: Sprette som en sprettball …

Boink, boink, boink, er følelsen som oppstår når satsen på hoppkanten fører til uventet nedslag.


Kontrollen i svevet er grei i starten, før det er påvirkende krefter, som fører ferden noe feil av sted.


Nedslaget er alltid tilstede, da jordens gravitasjon naturlig trekker alt til seg. Hvor mange ganger dette gjentas i samme hopp, er avhengig av hvor stor kontroll utøvelsen presterer.


Det å gå kast i kast nedover et unnarenn, kan føles forvirrende, men bevisstheten som oppsummerer i bunnen, er alltid takknemlig for rest utfordringen som da er gjeldende.


Det kunne endt med evig mørke.


… smiler modig håpefull … smil ...

mandag 25. november 2019

Morgentanke: Teknologisk ufør …

Prisgitt hvilke løsninger som nå finnes, selv om fremtiden har annerledes måter for hvordan dette vil bli.


Dermed er systemenes alternative metode for håndtering fraværende og ethvert forsøk vil oppleves som forsøk som ikke fører frem.


Frustrasjon og tvil, er hva som vekkes, da tvilen om egen tilnærming er der tankene blir værende, frem til forsøkene er mange nok og nye forsøk på tolkning av valgene på skjermen.


Skjerm er en gammel måte å presentere grensesnittet, så får fremtiden være fremtid.


… smiler nysgjerrig … smil ...

fredag 22. november 2019

Morgentanke: Morgen på kvelden …

Det er alltid morgen et eller annet sted på kloden, så start gleden er uendelig tilstede.


Dermed blir en start på kvelden å anses som morgenstart og fullføre økten som da fortsetter.


… smiler tidlig og sent … smil ...

torsdag 21. november 2019

Morgentanke: Starten på dagen …

De første skritt inn i den nye dag, avgjør forventning for de kommende timer.


Underveis kan retningen bli som tenkt, eller totalt annerledes.


Det er det flotte med fremtiden, den er nemlig i fremtiden.


… smilet alltid underveis … smil ...

onsdag 20. november 2019

Morgentanke: Våkent levende …

Det å våkne er det sikreste tegn på at det fortsatt er liv.


Dermed er gleden over det levde tilstede.


Blir nå å ferdes videre i den våkne tilværelsen.


… smiler levende våkent … smil ...

tirsdag 19. november 2019

Morgentanke: Tut tut sier toget …

Dampen står som en bøyd søyle ut fra pipa i front og lyden av tøff, tøff, tøff og tuut er hva som gjaller i mitt indre.


Rart hvordan assosiasjonen til formidlede bilder kan levende oppstå og nesten føles som reelle.


Tilværelsen tuter frem i en konstruert fremtoning, der atferd styres til å utøves innen rammer som er tillært.


… smiler undrende … smil ...

mandag 18. november 2019

Morgentanke: Påbegynt vinter …

Sesongenes sjarme, er så mangt og helt avhengig av hver og en sine preferanser.


Min fryd over hvit vinter, er andres glede over snøen som daler og omgjøres til slaps som blir borte.


Variasjonen i gleden, er like nyansert som omgivelsens egenskaper.


… smiler variert … smil ...

fredag 15. november 2019

Morgentanke: Ting blir som det ender …

Punktet for det målsatte, er hovedsakelig evaluerbart først ved målgang.


Etappene kan stykkes opp og ha kontrollpunkter, som fremstår som delmål.


Reisen som påbegynnes, er ikke ferdig før alle kontrollpunkter er unnagjort og målgangen er gjort.


For mye eller for lite fokus på kursendring, er ofte forstyrrende og bidragsytere for hvor godt det endelige målet oppleves håndtert.


… smiler fokusert … smil ...

torsdag 14. november 2019

Morgentanke: Før startskuddet går ...

Våken før klokka og klar for innsats, men velger mer dvale frem til resten av den daglige menneskeheten også fungerer.


Ikke bestandig lurt med tyvstarter, på enkelte arenaer er det direkte diskvalifisering og over.


I den daglige tralt, er det muligheter til å rekke mer av tenkt gjort, ved tidlig start.


… smiler tidlig og sent … smil ...

onsdag 13. november 2019

Morgentanke: Borte bra og best overalt …

Hvor er mitt hjem, en tanke som raskt assosieres med bolig.


Det å være hjemme i eget liv, er vesentlig og noe som det bør etterstrebes en bevissthet rundt.


Balanserer det levde i min tilstedeværelse, er det flyttbare punktet der jeg til enhver tid bor.


… smilet levende … smil ...

tirsdag 12. november 2019

Morgentanke: Følesen av start …

Sykluser påbegynnes og endres, noen ganger i takt og andre ganger i fri variasjon.


Ord stables og finner hvile med skilletegn som bryter opp ordenes kontinuitet, for så å avrundes med en ørliten prikk.


Det fantastiske er start på star, som ikke har noen garanti for at enden er som tenkt, før prikken settes og en ny syklus naturlig påbegynnes.


… smiler til alle stopper, som starter noe nytt … smil ...

mandag 11. november 2019

Morgentanke: Hvitt overtrekk …

Høsten følelse av mørke, erstattes av mer lyse toner, når snøen endelig kommer.


Overgangene er alltid utfordrende, selv om dette er erfart år etter år.


Får bare omstille hodet og smøre på med tålmodighet, for å komme gjennom denne overgangen også.


… smiler til forandringen … smil …

fredag 8. november 2019

Morgentanke: Tiden i rommet …

Fakta som kjennes, baseres på evnen til å forvalte inntrykkene fra generasjonene som har vært.


Tidsånden er med på å krydre forståelsen av det som vites, med fortolkende trender som farger tilværelsen med pynt.


Vendinger oppdager andre vinkler av allerede oppfattet og beriker forståelsen, med mer av allerede forstått eller nytt.


Posisjonenen observasjonen utføres i fra, avgjør hvor stor detaljrikdom som tilføres det opplevde, dermed er det bare å gjør en innsats i forflytning fra sted til sted.


… smiler til perspektivene … smil ...

torsdag 7. november 2019

Morgentanke: Flest på de førate dagers startstrek …

Varierende dekning, er noe som gjenspeiler atferd og vaner, mange på plass på mandag.


Noe likt bekledde setet på tirsdag, smålig endring på onsdag og tydelig færre på torsdag, bare å observere i morgen også.


Frafall eller effektivitet, er to undringer som oppstår og tankene spinner videre på dette.


Det blir tyngre å gjenta et mønster, helt frem til det blir en vane.


Innsats porsjoneres i forhold til behov, med innsats i starten, så blir det mindre behov for å anstrenges like mye de siste dager.


Tematikken om firedagers arbeidsuke, kan kanskje sees i sammenheng med disse iboende mekanismer.


Mer målrettet fokus, som får bedre flyt i den nære tidshorisont og en samling med konsentrasjon som ikke stykkes opp.


… smiler samlet og fokusert … smil ...

onsdag 6. november 2019

Morgentanke: Handlingers innhold …

Hvor god tanken bak gjøremål egentlig er, eller hvor mye egeninteresse finnes i drivkraften bak handlingen.


Målbilde for flokken og en selv, har alltid forskjellige hensyn liggende i bunnen.


Forståelse av egne tanker er mer åpenbar, mens tolkning av andres tenkte ikke garanterer å treff.


Perspektivet meg uten oss, er mer reell enn oss uten meg og i dette perspektiv er fellesskapet alltid viktigere enn enkelt innsatsen.


… smiler inkludert … smil ...

tirsdag 5. november 2019

Morgentanke: Underveis er underveis …

I steget går det videre, men ikke nødvendigvis framover.


Kursen i livet, er ikke nødvendigvis retningen i det levde i alle øyeblikker.


Sidespor og steg tilbake, er nødvendige deler av ferden frem.


Hva som er målet, vil alltid være underveis for noen og passert for andre.


… smiler til ferden … smiler ...

mandag 4. november 2019

Morgentanke: Kjeder av steg starter alltid et sted ...

Hva som har ført til at du er deg og jeg ikke er deg, selv om flere områder har slående likhet og overraskende reflekser som oppleves samkjørt.


Mitt smil oppstår fra indre glede ofte av ytre påvirkning, noe som er gjenkjennbart for mange, når eksponering av det samme oppstår og felles latter forsterker.


Med enkelte forsøk på å følge tråden i livets garnnøste, for forståelse av triggerne underveis, som har ført frem til valgene som baseres på ervervet forståelse.


Det forrige steg i kjeden, er forholdsvis enkelt å gjenkjenne, noe stegene føre det ikke er.


Jo lenger bakover i kjeden veivalgene er gjort, jo mindre detaljrikdom krydrer de nære tanker med hva som den gang var gjeldende.


Veivalg som har inneholdt viktige avgjørelser eller handlinger, har lettere å oppfattes som knagger i livet, hvor hukommelsen metodisk kan gjenkjenne øyeblikket.


… smiler til stegene som fryder ...smil ...

fredag 1. november 2019

Morgentanke: Parforhold en reise alene i sammen …

Individet er deg og meg, ditt er ditt i mitt og vårt en blanding av hverandres.


Vårt sammensatte, er mitt deltakende i ditt gjorte og vårt felles forståtte.


Du og meg, er jeg og du med forståelse av hverandre.


Mitt i ditt, må forstås for at ditt i mitt gir mening for begge.


Tankene reiser til alle avkroker av eget sinn og inntrykket som står klar igjen, må formidles forståelig ovenfor en selv og andre.


Modig åpenhet egenskaper som legger til rette for egen innsikt og andres mulighet for forståelse egen oppfattelse.


Alle reiser vi alene i livet og har ansvar for at grensesnittene forstås, ansvaret for oppklarende tanker hviler på alle og er mekanismen som knytter og frastøter.


… smiler alene i sammen … smil …

torsdag 31. oktober 2019

Morgentanke: Tid som flyr ...

Mellom tikk og takk, jages sekunder og minutter, i en time som allerede har beveget seg langt på dag, mot slutten av uka som skulle inneholde mye mer enn hva måneden har klart å strekke til, når året flyr videre inn i tiåret hvor hundreåret har passert tusen års skillet av evigheten.


… smiler forblåst … smil ...

onsdag 30. oktober 2019

Morgentanke: Gamle og positiv forståelse …

Livets erfaring gir ofte forståelse av verdi, verdien av endret forståelse som er forstått.


Etterhvert som utviklingen går, så forstår de fleste at endringene er naturlige, dermed havner de fleste i en gammel kropp som fremstår som naturlig preget av tidens tann.


Verdien av ungdommelige tvil om rett og riktig, forstås på en måte der og da og blir senere egentlig åpenbart rart.


Da alt som finnes, uansett vil være en annerledes fremtoning senere.


Spist er spist og levd er levd, noe som gjør at ungdommelig flotthet strutter av beundring utenfor det ungdommelige.


Alt det ungdommelige er flott - Det vet vi som har kommet noe videre - Husk at dere er nydelige utgaver av dere selv, før dere blir herlige deg selv som gammel.


Det er ikke ille å være erfaren, det er fantastisk å se hvordan de unge nå er - Bruk speilet og smil, er min oppfordring.


… smiler ungdommelig … smil ...

tirsdag 29. oktober 2019

Morgentanke: Min frustrasjon er min og bare min ...

Ansvaret for ditt er kun ditt og ikke noen andre sitt, slik gir forståelsen av innholdet i uttrykket å være sin egen lykkesmed.


Når andres dumskap bruser opp i eget verdisystem, må refleksen være å finne knaggene som ikke henger godt nok fast i eget landskap.


Andre sine vansker, er andre sitt og alle kan by på å bidra, om arenaen tillater.


Jeg ser andre sitt frustrerte og tenker, at andre da ser min frustrasjon, de ganger jeg selv glemmer å vatre opp verdiene.


… smiler balansert … smil ...

mandag 28. oktober 2019

Morgentanke: Slave av utdanning …

Forventningen om avkastningen på for mye tillærte, er noe i ubalanse.


Skolegangen skal tilrettelegge, slik at individene får innsikt i mekanismen for læring av nye ting.


Lange utdanninger, hvor den ene retningen erstattes av den andre, er tegn på frykten for det ukjente og kan bli et trygt evigvarende valg.


Spesial tilnærmet kunnskap, er ikke det som det primært her tenkes på, da spisskompetanse fortsatt vil være nødvendig og noe som naturlig kommer med utfordringene som vokser.


Opplært i metode for tilnærming av metodisk arbeide for opparbeidelse av det som ennå ikke vites, er primærfunksjonen til opplæringen.


… smiler opplært … smil …

fredag 25. oktober 2019

Morgentanke: Dager på skinner ..

Planer i dagen, endres like naturlig som forholdene som påvirker.


Totaloversikt over hele innholdet i dagen, krever fort en formidabel innsats og innsikt.


Egenskaper som håndterer endring, er den "muskelen" som må ha fleksible egenskaper, for å komme igjennom dagen med leende fokus.


… smiler av endringer som er forventet … smil ...

torsdag 24. oktober 2019

Morgentanke: Hva som er dag og hva som er natt …

Forskjellig atferd og forskjellig bruk av periodene som er lyse og mørke.


Noen sover på dagen, andre på natten.


Strålende bruk av den solfylte del på dagen, kan oppleves som kontrast i nattens veldig mørke.


… smiler lyst og mørkt … smil ...

onsdag 23. oktober 2019

Morgentanke: Hjem kjære hjem …

Der hvor hatten legges, er hjemme.


De som ikke har en hatt, er kanskje ikke hjemme.


De som ikke er hjemme, trenger kanskje ikke en hatt.


Eierne av hetter og hatter, har kanskje dette av en årsak.


Kanskje det føles som å bo i hodeplagget, noe jeg skal sjekke ut på veien inn mot vinter.


… smiler til hodeplagget … smil ...

tirsdag 22. oktober 2019

Morgentanke: Gjentar suksessen ...

Opp og ned, bort og frem er rytmiske takter som hver og en dag har flere innslag av.


Hvor nytt det å stå opp kan være, er periodisk det samme som før, men opp til noe helt nytt der og da.


Utførelse av noe kjent i det ukjente, gjør gårsdager sine gode løsninger integrert i enhver ny dag.


Natten har dermed lagt til rette for nok en ny fantastisk opplevd dag.


… smiler nytt i gammel utførelse … smil ...

mandag 21. oktober 2019

Morgentanke: Sats inn i dagen …

Hvilket ben som har mest kraft, kommer an på situasjon og øyeblikkets form.


Målsatt retning, er ikke bestandig hvor ferden ender.


Blikket festes på punkter som oppfattes til å være neste etappe for ferden og stedet hvor neste nytt delmål oppfattes.


… smiler mot målet … smil ...

fredag 18. oktober 2019

Morgentanke: Avsted, stopp og avsted …

Rytmen i dagen kan være fuglekvitter og sang fra vinden.


Det kan også være rytmiske takter som frembringer monotonisk gjentakende lyder, som dysser fokuset i dvale.


Det å transporteres fra A til B, innebærer også passering av alle punkter i mellom.


… smiler av og på og på … smil ...

torsdag 17. oktober 2019

Morgentanke: Smått er godt …

Nøysomhet var en nøkkel i tidligere tilværelse, noe som periodisk ikke gjenkjennes nå.


Trender og muligheter trer kursen i retninger, før realiteter korrigerer og navigerer kursen i en annen retning.


… smiler til forandringene … smil ...

onsdag 16. oktober 2019

Morgentanke: Froset fast …

Bevegelighet kan forandres, med fysiske begrensninger eller tillagte tankestyrte sperrer.


Forflytning skjer alltid i det tempoet som håndteres.


Like sakte som fort, er fasiten for det levde her og nå.


… smiler sakte så sakte … smil ...

tirsdag 15. oktober 2019

Morgentanke: En dag uten utfordring, er fort en glemt dag …

Den trivielle hverdagen, blir fort borte fra det fokuserte og forsvinner inn i mengden av slike dager.

En oppmerksomhet på de gode gårsdager er noe som naturlig oppstår, når dagen inneholder vansker og umuligheter.

Dermed er utfordringen å prissette alle de gode hverdager, med enkle utforminger og ikke overse de små gleder av bra.

… smiler helt vanlig godt … smil ...

mandag 14. oktober 2019

Morgentanke: Mennesker er mennesker og dyr er dyr …

Hva som er og ikke er, henger sammen med definisjoner og kategoriseringer.

Om ulike arter i skogen, har egne kategorier for mennesker, så overraskes jeg.

Ser for meg at arten menneske havner i kategorier med andre arter, som trussel eller mat.

Foreløpig er dette besvart av vår egen art, da kommunikasjonen på tvers av arter, oppleves som ikke forstått på den språkmessige arenaen.

… smiler til blomster og dyr … smil ...

fredag 11. oktober 2019

Morgentanke: Opplyste ansikter …

Digitale flater fungerer ved å lyse i mot ansiktene som ser innhold av en eller annen karakter.

Perrongen er full av individer som har lysende ansikter, noe som er et helt vanlig syn.

De hodene som har annet å oppdage, ser toget fra Bergen passere og belysningen i kupeen forteller tydelig at det er natt toget som forflyttes mot hovedstaden.

Ombord kan det skimtes mest tilbakelent innhold i stolene, et og annet opplyst ansikt er tydelig fremoverlent, hvor ansikt er som en lysende stjerne i toget sin mørke fremtoning.

I den mørke tiden av døgnet, så lyser alltid noe opp og mørket har da mindre mørke områder.

… smiler ettertenksomt … smil ...

torsdag 10. oktober 2019

Morgentanke: På startstreken midt i løpet …

Stedet fra hvor du har påbegynt og jeg har startet, er ikke nødvendigvis på samme tid eller punkt.

Retningen er alltid tenk mot samme horisont, men ikke nødvendigvis farget med samme målbildet.

Fremover er hva tiden nådeløst tikker og takker, slik at alt som har vært er tilbakelagt som erfart.

Blikket løftes og veien blir til, ferden er i gang og forflytning foregår, bevegelsen er felles uavhengig av tid og sted.

… smiler underveis … smil ...

onsdag 9. oktober 2019

Morgentanke: Venter på å vente …

Flyt i det som skjer, gjør at øyeblikker oppstår hvor pause er kjærkomment.

Andre situasjoner har en helt annen natur og stillstand er hva som oppleves på alle fronter.

I skjæringspunktene mellom mye og lite, har takten lett for å måtte omstilles.

Etter et ras av ting som er gjort og nivået på aktivitet har stilnet, men ikke hodet, da er det bare å vente på at roen kommer.

… smiler avventende … smil ...

tirsdag 8. oktober 2019

Morgentanke: Mørkt om natten og lyst om dagen ...

Høsten gir tydelige skiller, noe som gir lyse og mørke perioder.

Begge egenskaper er like mye tilstede i alle årstider, men tydeligst i perioden på vei mot vinter.

… smiler lyst til det mørke … smil ...

mandag 7. oktober 2019

Morgentanke: Forandring som forandres ...

Alle årstider har sitt preg, hvor vår og høst oppfattes mer unike med oppdagelse av sterkest endring.

Sommeren er full av frodighet, like kontrastfylt er vinteren som kaldere og mer død.

Våren spirer optimistisk med yrende følelser av bevegelse mot noe lysere.

Høsten er kapittelet hvor æraen avrundes og gjøres klar for dvale og en ny start.

Det ene kan ikke være uten det andre, tredje og fjerde.

Felles for årstidene som er oppfattet, er forandring og overgang fra sesongenes utformede.

… smiler til det endrede … smil ...

fredag 4. oktober 2019

Morgentanke: Håp og realisme …

Balanse mellom håp og forventning, er en skala som har nyanser fra tydelig mye til grumsete lite.

Skillene som gir forståelsen av masse mer og mye mindre, har soner som går i hverandre.

… smiler på veien i mellom … smil ...

torsdag 3. oktober 2019

Morgentanke: Tenk på en tanke …

Oppvåkning er en daglig hendelse, men også en tilstand.

Tenker derfor på hver dags utfordring og håper tankene stables riktig.

… smiler tankefull … smil ...

onsdag 2. oktober 2019

Morgentanke: Bare å gyve løs …

Dager av ulik form, fyller kalenderen på samme måte som gjøremålene stables i dagen.

Bare å gjøre en innsats, det er eneste veien igjennom det som skal gjøres.

… smiler utfordrende … smil …

tirsdag 1. oktober 2019

Morgentanke: Smil fra andre siden …

På tur, er hvor forflytning skjer.

Medreisende har målbildet i samme retning, men ikke nødvendigvis samme punkt.

På tur er et sted hvor tilfeldige møter oppstår, korte øyeblikk med blikk og smil.

Utveksling av ord forekommer, der hvor anledningen oppstår.

Veien blir både enklere og bedre med et ørlite smil, noe som holder og kan innlede til ordutveksling.

… smiler til de smilende … smil ...

mandag 30. september 2019

Morgentanke: Takker tiden ...

Ankomst punkt B, avhenger av avreise punkt A.
Alt i mellom er ferden.

Fremme ved punkt B er alltid prisgitt ferden.
Frustrasjon over presisjon i punkt A er alltid mulig.

Qalitet i alle ledd er en utopi, da alle faktorer ikke kan kontrolleres.

… smiler prisgitt … smil …

fredag 27. september 2019

Morgentanke: Gamle dør fordi de er gamle …

Tanker om stagnasjon, er tegn på ting som vil endres, noe som må være regelen.

Unge-gamle vil også slite når verden går videre.

Hvem som står igjen på bussholdeplassen, er de som ikke kom om bord.

… smiler lunt … smil …

torsdag 26. september 2019

Morgentanke: Veien videre er fremover ...

Hvor gamle de gamle er, ingen hinder for at unge fortsatt vil frem.

Gamle krefter vil holde stand, frem til kraften ebber ut.

Naturligheten i ungdom vil alltid finner veier frem.

Skulle grunnlaget bare være en vei frem, for moder jord, så er det slik det blir.

… smiler med ettertenksomhet … smil ...

onsdag 25. september 2019

Morgentanke: Biten som biter ...

Hvor store er individets prestert, sett i universets levde.

Opphøyd fokus, gir forsøkt plassert brikke i en helhet.

Kunnskap om eget bidrag i helheten, gir en ærbødig forståelse.

… smiler ydmykt … smil …

tirsdag 24. september 2019

Morgentanke: Travle tider ...

Hvorfor må forflyttelsen fra A til B være rask.

Hvor blir det av opplevelsen av alt i mellom.

Verdien av opplevd underveis, må prissettes.

Hvor befinner det levde seg, der hvor livet leves - underveis.

Hva skal til for å finne roen i stormen.

Ved kontinuerlig forstått forflytning av nuet.

Verden oppdages til slutt i ens eget indre.

… smiler travelt rolig … smil …

mandag 23. september 2019

Morgentanke: Vanskelige valg kan velges ...

Kompleksitet og omfang kan umiddelbart lamme.

Forventning om løsning, bor i oss alle.

Innsikt og ydmyk forståelse, gir en felles plattform.

Valgene som gjøres i sammen, er viktigere enn hva som velges.

… smiler håpefull … smil ...

fredag 20. september 2019

Morgentanke: På vei og underveis …

Forflytning i hodet eller det fysiske liv, er hvor menneskeheten ferdes.

Utfordringer kan forventes i alle plan av forflytning, noe som merkes mer eller mindre.

Bevissthet og oppmerksomhet, er mekanismer for oppdagelse av de kilde påvirkede elementer til det utfordrende.

Forventet forandring, gir forventet utfordring.

… smiler klar for neste steg … smil ...

torsdag 19. september 2019

Morgentanke: Venter på å vente …

Tålmodighet sies å være en dyd, noe som kan kjennes på som varierende.

Noen situasjoner er mer forståelige å vente på enn andre, noe som umiddelbart assosieres med innsikt i årsak til venting.

Kritiske hendelser som medfører venting, kan kjennes på som håpløst og skummelt.

Grad av kritikalitet og forståelse, er faktorer som bidrar til takling av ventingen.

… smiler i det ventende … smil ...

onsdag 18. september 2019

Morgentanke: Passe pumpet …

Alle gårsdager med aktivt innhold, påvirker dagene som kommer.

Både det synlig utførte og følelsen av rest effekten som henger med i kropp og sjel, er tegn på innsats.

… smiler slitent fornøyd … smil ...

tirsdag 17. september 2019

Morgentanke: Tilstede og ikke i veien …

Plassering er alfa og omega, spesielt med tanke på å være på rett plass til rett tid.

Det å fylle en plass og ikke fungere, er ingen god følelse, dermed gjelder det å få riktige ressurser deltakende rett.

… smiler fraværende tilstede … smil ...

mandag 16. september 2019

Morgentanke: Ansvar for egen riktig optimisme ...

Avstand mellom det ene og andre, har mindre distanse enn tenkt.

Begreper og kategorier flyter på tvers og fremstår tilslørt i unaturlige sammenhenger, men er hva det er.

"Fake News" fremstår som nyheter, med ledende innhold som ikke trenger å fremstille det omtalte i objektiv språkdrakt.

Nyheter formidlet lokalt i forskjellige land, fremstår også ofte som mer eller mindre nyansert. Målgruppen kan være forskjellig og interesse vinkelen i andre retninger.

Svindel er fremstilling av noe som tolkes annerledes enn formidlet og med resultater om umiddelbare økonomiske resultater. Resultater som ønsket for mottaker og forsåvidt noe annerledes for svindlet.

Alle valg er personlige og baseres på omsatt informasjon opp mot forventet, dermed må kompasset peke i ønsket retning både før og etter valgt.

Forventning om hva som er resultatet, en kunst som må læres, enten kontrollert eller overraskende.

… smiler våknende … smil ...

fredag 13. september 2019

Morgentanke: Først som sist …

Siste dag i en vanlig arbeidsuke, hvor syklus har grensesnitt mot andre sykluser.

Ukedag som grenser mot helg.
Ukedag i pågående uke.
Ukedag i inneværende måned.
Ukedag på veien i dette år.

Er det høna eller egget som er det første ledd, eller oppfattes spørsmålet begrensende.

Tilværelsen har tråder frem- og bakover, noe som gir øyeblikkets innhold av både og.

Dermed blir alt det siste, del av det første, som en kontinuerlig beskrives av nuet.

… smiler først som sist … smil ...

torsdag 12. september 2019

Morgentanke: Dagene starter alltid som en ny dag …

Neste dag kommer uansett om hver og en gjør eller ikke gjør forskjellige ting.

For en pasient i koma, vil ny dag være her for alle de rundt og som noe som er tilbakelagt ved oppvåkning.

Hvilken dag som er hver og en sin start, avhenger av mottak ved oppvåkning.

… smiler våkent … smil ...

onsdag 11. september 2019

Morgentanke: Veien fram er stegene i sammen ...

Uavhengig av balanse i det avgjørende, så er evnen til fornuftig løsning det varige.

Enighet eller ikke er storhet i oppdagelse av hverandres styrke og innsats, investering som påvirker.

Kjennskap til andres og egne ønsker om endring, gir muligheter til anerkjennende av ennå ikke oppdaget.

Stegene fremover avhenger av retning og ervervede evner, med større horisont enn hver enkelt naturlig ser.

… smiler i flyten frem … smil ...

tirsdag 10. september 2019

Morgentank: Valgt det valgte …

God følelse at egen handling er omsatt og kan gjenkjennes i ny felles bevissthet.

… smiler med det valgte … smil ...

mandag 9. september 2019

Morgentanke: Valg handler om å velge ...

Høyre = Fokus på forskjellen mellom rik og rikere.
FRP = Trivsel med mistrivsel.
KrF = Levesett basert på gammel eventyrbok.
Venstre = Mellom alle stoler.
SP = Gøy på landet også i byen.
MDG = For kommende generasjoner.
AP = Gammel høyreside politikk.
SV = Holder tappert på fellesskapet.
Rødt = Lokkende omsorg.
Protestpartier = Enda mer egoistisk.
Alle andre = Dråper av fokusert omfang.

… smiler av å kunne velge … smil ...

fredag 6. september 2019

Morgentanke: Ovenfor det underliggende …

Synet av toppen, gir perspektiv.
Synet på toppen, gir perspektiv.

Perspektiv oppfattes og forvaltes av forstått.

Følelsen av toppen, gir nærhet.
Følelsen på toppen, gir nærhet.

Ettertenksomhet er resonans av oppfattet.

… smiler over og under … smil …

torsdag 5. september 2019

Morgentanke: Motsatt eller omvendt …

Alle andre sider, har mer enn hva som allerede finnes.

Det samme har verdi for det motsatte.

Denne side, trenger mer av ennå ikke oppdaget.

… smiler trillende rundt … smil ...

onsdag 4. september 2019

Morgentanke: Utfyllende egenskaper …

Mitt bidrag til ditt, bidrar med mitt i ditt.

Ditt bidrag i mitt, bidrar med ditt i mitt.

Vårt er mer enn ditt eller mitt.

Bidrag fra deg, bidrar med noe for meg.

Bidrag fra meg, er ment godt for deg.

Oss er deg og meg, her og nå.

Din fremtid, er min fremtid.

Vår fremtid, er din fremtid.

Vårt bidrag, er helhet.

… smiler helhetlig … smil …

tirsdag 3. september 2019

Morgentanke: Ulikt like …

Likt i det like.

Ulikt i det ulike.

Like i det ulike.

Ulikt i det likte.

… smiler likt ulikt … smil ...

mandag 2. september 2019

Morgentanke: Hva som skiller ...

Meg og verden, verden og meg.
Meg i verden, verden i meg.

Verden og meg, meg i verden.
Verden og meg, verden i meg.

Skillet mellom deg og meg i eksistens.
Ikke tilstede.

Meg og solsystemet, solsystemet og meg.
Solsystemet i meg, solsystemet i meg.

Solsystemet og meg, meg i solsystemet
Solsystemet og meg, solsystemet i meg.

Skille mellom oss i det nære system.
Ikke tilstede.

Meg og universet, universet og meg.
Universet i meg, universet i meg.

Universet og meg, meg i universet.
Universet og meg, universet i meg.

Skille mellom oss i det større perspektiv.
Ikke tilstede.

Meg og kunnskap, kunnskap og meg.
Kunnskapen i meg, kunnskapen i meg.

Kunnskap og meg, meg i kunnskapen.
Kunnskap og meg, kunnskap i meg.

Skille mellom oss i det forståtte.
Tilstede.

… smiler i mellom … smil ...

fredag 30. august 2019

Morgentanke: Plikten er gjort …

Samfunnets spill, har involvering på flere nivåer og naturlige demokratiske sjekkpunkter hvor hver enkel kan velge mellom hvordan egen oppfattelse tolker og ønsker ting styrt.

Tvilen i eget valg, er sammenblanding av kapasitet og kunnskap, samt tid til å dekode dialog mellom styrende meningsytrende.

… smiler tidvis forvirret … smil ...

torsdag 29. august 2019

Morgentanke: Velger meg sommer …

Kalenderens tale er klar, med kun dager igjen av årets sommer, så er det bare å nyte sommerdagene.

Tidligere erfart har vist sommerlige tendenser i både september og oktober, så håpet om smak av sommer er ikke borte.

Med en regntung start på denne dag, var det naturlig å kjenne på kontrasten i årstidene og gledes over hva som er.

… Smiler i sommer som høst … smil ...

onsdag 28. august 2019

Morgentanke: Tommelomsk tanke …

Balansen som hentes frem om morgenen, baseres på restitusjons kraft og tanken som er sammensmeltet i landskapet av drømmer og gjøremål fra gårsdager.

Hvilke målbilder som konkretiseres, er tanken som skimtes tydeligere og tydeligere, etterhvert som drømmelandskapet fremtrer ut av tåkedottene fra nattens hvile.

Vakuumet mellom søvn og våkenhet, har ombyttet forståelse av hva som egentlig er.

… smiler omsnudd … smil ...

tirsdag 27. august 2019

Morgentanke: Før og etter er nå …

Alt som skal komme, samt det som har vært er samlinger av øyeblikker.

Det som skjer her og der, er kjeder i en rekke av mange "Nå".

Alt har startet og sluttet langt utenfor punktet her og nå.

Det som ligger bakenfor, er mange tidligere øyeblikker av "Nå".

Fremfor er det mange kommende punkter av nye "Nå".

… smiler nå … smil ...

mandag 26. august 2019

Morgentanke: Først av de siste ...

Sist av følge, er de som i returen er først når kursen settes tilbake.

Dermed er posisjonen ikke det som avgjør rekkefølgen ved målgang.

De som evner å lede an, har fordelen underveis, de som finner disposisjonen annerledes, har sin styrke.

Utfyllende egenskaper, gjør oss i stand til å forbedre det presterte, noe vi må ha nære i bevisstheten.

… smiler inkluderende til egen innsats … smil …

fredag 23. august 2019

Morgentanke: Bakfrem …

Hadde fokuset vært å komme frem fra det bak, så hadde friskheten vært mer åpenbar.

Løsninger hvor alt det gamle legger premisser for de unge, er noe bakstreversk og proteksjonistisk.

Endringsevnen synker omvendt proporsjonalt med den levde horisont, hvor sedate tendenser tar mer og mer over og bekvemmelighets tilrettelegging er hva som får fokus.

Gamle legemer får skavanker og merker det levde, hodet kan tidvis være friskt og det er innholdet fra det erfart levde som skal overleveres og ikke styre.

Håpet er at de unge friske hoder, får plass på arenaen hvor tanteriet og gubberiet nå overgår hverandre, med ubetydelige diskusjoner og ikke ser på hva som virkelig er de kommende generasjoners utfordringer, som allerede er påbegynt.

… smiler med fortvilet drag … smil ...

torsdag 22. august 2019

Morgentanke: Storm i et vannglass …

Så mye å føre, så mye å gjøre.

Alt er relativt og sett ut fra et sammenlignbart punkt, dermed er utgangspunktet det som kan ha feil posisjon.

Stormen i gjøremålene, kan ha andre årsaker enn selve oppgaven og de tilstøtende gjøremål.

… smiler tilbakelent stresset … smil ...

onsdag 21. august 2019

Morgentanke: Tjuvstart …

Forsprang er tegn på framoverlent fokus, ettersprang er ikke noe ord som jeg tidligere har brukt, mer et fantasi uttrykk på kontrasten til tidlig startende.

Hvor tidlig starten kan utføres, før den er ansett som ikke akseptert, er en balanse som tøyer forstått og tildelte regler.

Finnes det begrensende skavanker, så akseptere mer assisterte fordeler og tematikken er mer koblet til god og tidlig start.

Er forutsetningene mer overlegne, så godtas prestert når marginene er tydelig innafor.

… smiler tidlig … smil …

tirsdag 20. august 2019

Morgentanke: Enkelt sett …

Livets ferd kan være en reise på første klasse, eller annen måte, for eksempel i samme kveget i tettpakkede vogner.

Periodisk er det omkringliggende forhold som ikke gir muligheten med valg, dermed opplever alle sammenblandingen, noe som er kjent for noen og veldig ukjent for andre.

Poenget er fortsatt forflytningen fra A til B og videre, oppdagelsen av hverandre er bare et stort bonus.

Livets reise har nyanser av utfordringer, uavhengig av hvordan dette løses.

… smiler avventende godt … smil ...

mandag 19. august 2019

Morgentanke: Morgendis …

Like tilslørt som de konkrete tanker er om morgenen, så var omgivelsene likedan.

Mystikken i et tåkelagt landskap, skaper mer av det ukjente, som blir borte når sol n har varmet bort disen.

Godt med rykende kaffe og utsikt inn i tåkehavet, hvor fornemmelsen av en fin dag kjennes.

… smiler tilsløret … smil ...

fredag 16. august 2019

Morgentanke: Politisk grøt …

Synspunkter er nokså like når omgivelsene er like.

Valget står ikke mellom pest og kolera, men mellom bløtkake og gulrotkake.

Trygge rammer gir valg som er vanskelig, det å velge blant det som er veldig likt, fremstår som kun små variasjoner.

Nyanser av det samme er det valget står nå mellom, dermed må det velges på verdiene som fører framtiden videre.

Det universelle på kloden er, at moder jord vil eksistere i en form, selv etter at menneskeheten har forlatt nåværende form.

Valget blir dermed enklere, med fokus på det globale som også håndterer det lokale.

… smiler overbevist … smil …

torsdag 15. august 2019

Morgentanke: Naturlig revolusjon ...

Revolusjonen i bilparken vil skaper en bærekraftig fremtid og en omstilling for de som er tilhengere av det gamle.

Tendenser til det samme vil komme i boligmarkedet, hvor bærekraft er i fokus og hva som vil være det som foretrekkes.

Smitteeffekten vil ikke ha grenser, det neste som kommer er arbeidsplassens måte å løse oppgaver på.

… smiler til forandringene … smil ...

onsdag 14. august 2019

Morgentanke: Synspunkter og forankring ...

Alt jeg sier baseres på kunnskap fra andre som blir min tolkning.

Bastante synspunkter er diskusjonsgrunnlag og ikke fasit.

Mangfold beriker og stimulere til mer tankevirksomhet.

Mitt er ditt, basert på vårt, som historisk forankring i felles forståelse og kunnskap.

… smiler ettertenksomt godt … smil ...

tirsdag 13. august 2019

Morgentanke: Sesonger som snur …

Forandring av skillet mellom det lyse og det mørke, blir tydeligere jo nærmere vinter årstiden kommer.

Noen perioder minner de tidlig våknende på denne faktaene, da forandringen synes godt der skillet forflyttes mest i overgangene.

… smiler i forandringens lys … smil ...

mandag 12. august 2019

Morgentanke: For mye er ikke nok, det er for mye ...

Trenden om overforbruk og masser av over opplevelser, setter stadig nye rekorder.

Uten at det nødvendigvis er mening i akkurat det, eller er det noen grunn som tilfører menneskeheten noe som ikke fremstår åpenbart.

1000 turer opp til Svolværgeita, fremstår for meg som noe underlig.

Enten er oppfattelsen så sein, at det trengs mange nok turer opp for å forstå hva som oppleves, eller så grenser tur nummer XX mot for mye, gjøremål uten evnen til å nyte det omkringliggende.

En del temaer er på samme måte, hvor mye blir til enda mer og nytteverdien skyves bevisst og ubevisst bort.

For overlevelsen, så er det fortsatt basisbehov som gjelder og ikke overdrivelse av det ene eller andre.

… smiler forfjamset svimmel … smil ...

fredag 9. august 2019

Morgentanke: Såre tær …

Rollen som plaget eller plager, er noe som alltid er tilstede.

Bevissthet om å ikle seg selv en utagerende rolle, handler om evnen til å prosessere erfart.

Hastverk er nåtidens årsak til defekter i det helhetlig tenkte og hva som kan provosere.

Det er alltid mulig å tenke mer, selv om tanken har gjort mye og enda mer.

Derfor må alle ha en romslighet i hvor uferdig, det uttrykte alltid vil være, overfor all fremtidig forståelse.

… smiler med et robust trekk … smil ...

torsdag 8. august 2019

Morgentanke: Hastig ansvarsfraskrivelse ...

De som kun gjør som bjellesauen, har muligens parkert egen kapasitet eller holdt tilbake initiativ av selviske grunner.

Deltakelse uten deltakelse, er å kaste byrden over på andre og sjørøver takter av ennå ikke utviklede metoder for egne bidrag.

… smiler flokk flaut … smil ...

onsdag 7. august 2019

Morgentanke: Åpenbart modig …

Påførsel av vansker, er åpenbart uferdig tankegods.

Alle som rammes av andres forbedrede fokuserte, har ikke forutsetninger for forståelse av kilden til det utøvde.

Dermed må alle bevisst følge forankringen til tankene som tenkes og modig se det åpenbare.

… smiler tøff i pysjamas … smil ...

tirsdag 6. august 2019

Morgentanke: Speilets fortvilelse ...

Uansett hvor mye hat som oppstår, så løses ikke utfordringen.

Spiralen som fanger, kan trekke våkenheten ned i mørket eller opp i lyset.

Ved ærlig å se eget i hva som oppfattes, vekk forbedringens kraft i handling og løsning, som alltid er nært alt som evner å lete.

… smiler modig … smil ...

mandag 5. august 2019

Morgentanke: Rasist jævel …

Verden er, verden har vært og verden blir.

Mennesket er, mennesket har vært og mennesket er.

Det er rart at forståelsen av egen verdi ikke oppfattes, men kan omgjøres til periodisk overført utfordring i andre sitt levde og gjerne under fanen '"De andre".

Enhver hånd som peker, retter alltid flere egne bøyde fingre pekende tilbake.

Anatomisk er mennesket i utgangspunktet skapt med to ører og øyne, kun en munn, noe som åpenbart gir forståelsen av verdien av å sanke informasjon og inntrykk, slik at "computeren" får prosessert inntrykk før hullet i midten av fjeset får oppgaven å avsløre hvilken versjon av operativsystem som nå er installert (barne, ungdom, voksen eller ettertenksom versjon).

Ved å urettmessig behandle egne instrumenter, på en bevisst ikke utviklende måte, er å gjøre urett overfor en selv og arten.

Alle forsøk på å støte bort egne utfordringer, med å peke på egne feil i andres bilder, er å gjøre urett overfor en selv og alle andre.

Utøvelse av grunn atferd, hvor eget potensiale ikke benyttes, er å harselere og bedrive urett med egen utvikling og veldig undertrykking av eget potensiale.

… smiler med et håp om oppvåkning … smil …

fredag 2. august 2019

Morgentanke: Strutsemennesker …

Hvor mye tåler hvert enkelt individ å se, forstå og innse.

Kapasitet er i utgangspunktet tilstede, men prioritering må utøves.

Hvor gode hver og en er til å sortere viktig fra mindre viktig og fokusere på kun interessante elementer, er en kontinuerlig oppgave som må bevisst forvaltes.

Vågalt må vi alltid utfordre hvordan vi har levd og ta til oss kunnskap, som alltid vil ha et nyere innhold i enhver fremtid.

Hva som nå vites, må benyttes og våkenhet for forbedringer skal alltid være med.

Menneskeheten må påse å ha hodet over sanden og ikke stikke hodet ned i noe som begrenser vidsynet.

… smiler speidende fremover … smil ...

torsdag 1. august 2019

Morgentanke: Vanlig sommertemperatur …

Variasjon og sesongendringer, er noe som forventes.

Svingninger i sesongene er også noe som skjer.

Årsaker til forandring, er noe jeg undrer rundt.

… smiler nysgjerrig … smil ...

onsdag 31. juli 2019

Morgentanke: Traktere didjeridoo …

Drønnet fra dypet, kan være en musikalsk opplevelse.

Håndtering, er nøkkelen for om det låter bra eller ei.

… smiler med forventning … smil …

tirsdag 30. juli 2019

Morgentanke: Xylofon …

Tankenes klang, kan klinge som instrumenter.

Hvorfor ikke som en Xylofon.

… smiler i takt med klangen … smil …

mandag 29. juli 2019

Morgentanke: Vær flau, fordi det er fortjent …

Ingenting er bedre enn oppriktige tankers forankring av det felles forståtte.

Dermed er innsikt av egen utilstrekkelighet, en velsignelse som har potensiale for mye læring.

Reaksjoner som tendenserer mot flauskap, en god indikasjon på egen forventning om mer enn prestert.

Andre sitt anerkjennende og eget oppfattede, er like verdifull, når både suksess og korrigering skjer.

… smiler lærenemt … smil ...

fredag 26. juli 2019

Morgentanke: Hjemmehavn er hjemme ...

Uansett retning og kurs, så ender ferden der den ender.

Posisjonen som er målbildet, er like nære som fjernt.

Hvor hver og en kommer i fra, er egentlig der vi alle reiser til.

… smiler rundt jordkloden … smil ...

torsdag 25. juli 2019

Morgentanke: Seil avsted …

Livets sjø, har mange kurser å ta.

Vi kan seile med, eller i fra.

Hvor kursen settes, er øyeblikkets navigasjon.

… smiler i en retning … smil ...

onsdag 24. juli 2019

Morgentanke: Hvor er hva …

Hvem sitt forståtte er hva jeg forstår.

Hvilken sannhet er hvor kilden kommer i fra.

… smiler søkende … smil …

tirsdag 23. juli 2019

Morgentanke: Forstå det forståtte …

Hvor går veien, ikke til høyre eller til venstre, men rett opp.

Konvensjonen former hva som forstås, bare å ta høyde.

… smiler mer forståelig … smil …

mandag 22. juli 2019

Morgentank: Forståelse av forstått …

Klarhet i mitt hodet, er så tydelig, mens ordene som sies ikke klarer å formidle.

Våkenhet i responsen av hva som besvares, er hvor skjerpingen min må være 

… smiler mer bevisst … smil …

fredag 19. juli 2019

Morgentanke: Må lære meg å være oppriktig …

Ærlighet overfor en selv, er den vanskeligste øvelse å faktisk begi seg ut på.

Hvem er du, hvem er jeg og hva er forventet, en smørje av utydelighet.

… smiler forvirret … smil ...

torsdag 18. juli 2019

Morgentanke: Undervurdert lyst …

Fantastisk hvordan tankene svirrer og havner på usannsynlige områder.

Hva som er og hva som tenkes, forskjellige verdier som forvaltes der og da.

Dager hvor blått er best og rødt ikke i det hele tatt smaker av forstått.

Med andre dager hvor rødt er byttet ut med blått og verden igjen er snudd på hodet.

Utrolig utfordrende å se for seg ting som ikke bor i den virkelige hverdag.

… smiler snurrete … smil …

onsdag 17. juli 2019

Morgentanke: Tidvis trist …

Fantastisk å føle at menneskeheten har stagnert, i min forståelse er det mange som ikke vil videre, men stå stille og velg å tro at jordens rotasjon også gjør det.

Vekkes håpet - selvfølgelig, evolusjonen har vist at bærekraft går videre, mens annet ikke gjør helt det i langt perspektiv.

Men så igjen er hva som oppfattes som kort og lang horisont.

… smiler håpefull … smil …

tirsdag 16. juli 2019

Morgentanke: Forskjell på biologi og følt …

Hva som gjenkjennes og kjennes igjen, kan sees som forskjell på både A og B.

Kjent igjen assosieres med tillatt.

Gjenkjent, er lik atferd.

Forskjell og likhet, er like ulikt som likt.

… smiler ombyttet … smil ...

mandag 15. juli 2019

Morgentanke: Flott fantastisk …

Når veien er enkel og følelsen god, da er lykken nære.

Flott er bra og fantastisk bedre, så til sammen er det strålende.

Kombinasjoner og forskjeller som utfyller et bare så nødvendig.

… smiler og forstår … smil ...

fredag 12. juli 2019

Morgentanke: Liv som bærer …

Overlevelse er drivkraften i dagen, selv om det til hverdag ikke åpenbart virker slik.

Den dagen håpet om noe bedre svinner, er kursen avgrunnen.

Årsaksbildet for hvorfor ikke eksistensiell åpenbarhet sees, er prioritering.

… smiler periodisk oppgitt … smil …

torsdag 11. juli 2019

Morgentanke: Livene som har gått bort …

Det erfarte er lenker som er nøstet av hva som er forsøkt gjort.

Uansett hva som gjøres, er dette en forlengelse av hva andre har startet på.

Slik det utførte i fremtiden baseres på, når overleveringen er gjort.

… smiler i en evig sirkel … smil ...

onsdag 10. juli 2019

Morgentanke: Livet til fots …

Vandringen gjennom livet, er en innhøsting uavhengig av årstid.

Det som oppdages, blir til lærdom.

Det lærte blir til forståelse.

Forståtte blir til kunnskap.

Kunnskap deles for å forstå mer enn oppdaget.

… smiler nysgjerrig … smil ...

tirsdag 9. juli 2019

Morgentanke: Livet på skinner …

Forutsigbar trase, er hva som søkes, når øynene skuer utover den endeløse horisont.

De fleste ganger finnes stier og fotspor fra andre som har erfart, noe som gir mulighet for ferdig tråkket vei.

Delt kunnskap i et tidløst perspektiv, gir følelse av alle andres søken og det nye oppdages først der sporene slutter.

… smiler til eventyret … smil ...

mandag 8. juli 2019

Morgentanke: Livets seilas …

Lett anker og ship'o'hoi, her ferdes livet av sted mot den evige forandring.

Hva som ligger der fremme, noe annerledes enn hva som ligger der bak.

Livet handler om å se hverandre her og nå, finne ut av de utfyllende egenskaper og støtte hverandre.

… smiler inkluderende … smil ...

fredag 5. juli 2019

Morgentanke: Temakafe ...

Møteplasser for åpen dialog, er mangelvare i den hektiske hverdag.

Effektiviteten er så stor at ferdigtygde tanker, er det som rekkes.

Det å finne tiden til egen ettertenksomhet og rom for andres, er noe som det finnes for lite av.

… smiler for å bli flinkere … smil ...

torsdag 4. juli 2019

Morgentanke: Luftbombe ...

Harmoniske samtaler kan torpederes med sårende innhold, ikke det at ordene er årsaken, men mottaket og plasseringen av det uttrykte i såre deler av egen bevissthet.

Ved å føre samtaler inn i usikkert farvann og plutselig havne tett opptil setninger med eksplosiver, så må sårheten våges frem og ærlig konfrontere egne tolkninger av det uttrykte.

… smiler vågalt … smil …

onsdag 3. juli 2019

Morgentanke: Kollektiv bevissthet ...

Dine og mine tanker, danner grunnlaget for felles forstått.

En plattform som ligger i bunnen av kommunikasjonen som oppstår.

Kulturelle plattformer, kan skape disharmoni og misforståelser, som blomstrer opp og visner før fruktigheten i forskjellen kan utfylle.

Arten har behov for en bred og innholdsrik forståelse, hvor alle uredde bidrar med åpenhet.

… smiler samlet … smil ...

tirsdag 2. juli 2019

Morgentanke: Gjenfødt viten …

Jeg vet og jeg vet, men får det ikke frem i riktige sammenhenger.

Når det som vites igjen dukker opp, som gjenfødt kunnskap, som alltid har vært der, kjennes lettelse og forfjamselsen over fraværet.

… smiler kjent … smil ...

mandag 1. juli 2019

Morgentanke: Barbent og barfotet …

På bare ben, er et uttrykk som for meg lager bildet av en situasjon som symboliserer tidligere erfart og kontakt med det jordnære.

Tilbake til røttene, kan mitt assosierte føre tankerekkene til og barfotet barneglede kjennes.

Såre og myke flater som møtes, er en tanke som må holdes tak i, for det er ikke bare føttene som trenger omtanken, men også flaten som de treffer.

… smiler mykt … smil ...

fredag 28. juni 2019

Morgentanke: På andre siden …

Ferden inn i det ukjente, har som oftest en nedskalert erfart ferd i forhold til laget forventning.

Både på godt og ondt.

Forutsetningene for å kjenne detaljene i det ennå ikke kjente, er overmodig og noe som begrenser dynamikken i å oppleve og mestre hva som virkelig er.

… smiler uten forventning … smil ...

torsdag 27. juni 2019

Morgentanke: Frykt ikke det ukjente …

Absolutt alt nytt har vært noe ukjent på et eller annet tidspunkt, dermed er den naturlige refleksen å være nysgjerrig glad i nytt.

Etterhvert som erfarings lageret fylles opp, så prosesseres nye erfaring og gammel og kjent blir alltid valgt som tryggere, om kapasitet ikke er tilstede.

Nysgjerrigheten bor fortsatt i oss alle og vi får bare fortsette å mate gleden over ny innsikt.

Forandring er hva som alltid vil skje og vår styrke er tilpasning og endring.

… smiler med forandring … smil ...

onsdag 26. juni 2019

Morgentanke: Trolldom …

Magien i hverdagen befinner seg skjult, men er alltid tilstede.

Sporene som settes i løpet av dagen, er tidvis magisk og flott, bare oppmerksomheten er der.

… smiler trollet … smil ...

tirsdag 25. juni 2019

Morgentanke: Baklengs Land …

Noen dager er bare helt snudd på hodet og rekkefølgen blir totalt feil, i forhold til tenkt og forventet.

Strukturen på det tenkte har ofte en form for likhet, selv om ting gjøres på en følt annerledes måte.

Når kvelden kommer og dagens innhold oppsummeres, så er innholdet veldig kjent og med noen små spirer av annerledes.

Dermed er dagene som starter på hodet, en mulighet for å finne annerledes måte å løse det samme på.

… smiler opp og ned … smil ...

mandag 24. juni 2019

Morgentanke: Stått opp …

Dager starter og slutter, selv om det er midnattssol.

Godt å kunne følge en syklus, ved å våkne opp, fungere og avrunde med nødvendig mengde søvn.

Fortsatt er det tiden rett etter å ha stått opp, som inneholder de mest kreative tanker.

… smiler våkent … smil ...

fredag 21. juni 2019

Morgentanke: Mat, mat og mat …

Uten mat og drikke, duger helten ikke.

Forbrenning av det fortærte, er det som gjelder om tur føttene skal kunne prestere.

Passe med doser og turen blir nydelig, ikke for mye og ikke for lite, men det er jo også mantraen for alt annet her i vår tilværelse.

… smiler tilstrekkelig … smil ...

torsdag 20. juni 2019

Morgentanke: Smaken av fugl som ikke flyr …

Kan alle fugler fly, nei noen kan flakse og ikke fly.

Slikt kan nå sies om oss mennesker, vi kan flakse til vi håper å kunne fly, men det er eventuelt fallskjermen som redder situasjonen for oss.

Alle retter som havner på tallerken, har heller ingen tendens til mer flyvning.

… smiler flaksende … smil ...

onsdag 19. juni 2019

Morgentanke: Avsted og avsted …

Borte bra og hjemme nesten alltid best, alt avhenger av hva som prissettes hvordan.

Nytt er bra, selv om nytt er samme som gammelt opplevd.

Forandringer i omgivelsene, påvirker det indre landskap på samme måte, uavhengig av sted og tid.

… smiler gjenkjennende … smil ...

tirsdag 18. juni 2019

Morgentanke: Feber på reise …

Forflytning er både moro og noe avventende, da ankomst ofte er mer knyttet til spenning og forventning.

Underveis er uansett der de fleste av oss befinner oss det meste av livet, dermed er egenskapene på veien det som avgjør.

Gleden over å oppdage underveis, gir fort en konstant reisefeber.

… smiler i forflytningen … smil ...

mandag 17. juni 2019

Morgentanke: Dager som hverken kommer eller går …

Underlige tankestreif som treffer billedlige uttrykk, som ikke bestandig henger i sammen.

Veldig rart å mikse noe som beskriver aktiviteter som baseres på bruken av ben, på området som ikke har de samme forutsetninger.

… smiler forvirret … smil ...

fredag 14. juni 2019

Morgentanke: Musikken i mitt hode …

Behovet for å nynne med, er ofte åpenbart når omgivelsene er fylt med hørbar lyd.

De ganger hvor melodien henger fast i det indre rytmiske landskap, da kan de omkring oppleve innlevelse uten å ha forutsetninger for å forstå hvor det rytmiske har vokst ut i fra.

Uimotståelig utagerende, bare å la seg rive med og akseptere de rare blikk som andre tildeler.

… smil bare med … smil ...

torsdag 13. juni 2019

Morgentanke: Tiden som aldri er rett …

Det handler aldri om visning av riktig tid, men jakten på rett tid.

Urskiven er rund, viserne som peker er som oftest rette og tallene varierer med buer og streker.

Dermed blir tidens gang assosiert med retningen som visningen av timer, minutter og sekunder på urskiven går.

Som å søke etter svunnen tid, eller skygge for solen og speide etter tid som skal komme.

I jakten på de lineære tidstråd, så tenkes det horisontalt frem og tilbake i tid.

… smiler skjevt til skalaen som oppfattes rett … smil ...

onsdag 12. juni 2019

Morgentanke: Teller dager …

Orden på hvor mange dager som har vært, er tiltenkt og egentlig skal komme, er en måte å finne ro i en tenkt helhetlig sammenheng.

Verdien av det å putte dager på vektskålen, som har motvekt av noe annet, trenger ikke å gi noen mening.

Men gjort er gjort og hva som blir er ennå ikke bestemt, selv om det teller.

… smiler på en, to og tre … smil …

tirsdag 11. juni 2019

Morgentanke: Dager med sol og dager med regn …

Det å like og ikke like, avhenger av to poler.

Uansett om det er en middel grad av likt og ikke, så er fortsatt posisjonen på skalaen.

Sommer og sol er forventet, men uten regn blir ikke fryden over de oppdagede soldager helt det samme.

… smiler til været … smil ...

fredag 7. juni 2019

Morgentanke: Hvordan penger korrumperer …

Fokus her og der, bare å innse at de enkle tanker er ofte valgt.

Innsikt og forståelse er verdier som gjelder, egentlig.

… smiler oppgitt … smil …

torsdag 6. juni 2019

Morgentanke: EQ som den nye valuta …

Valuta for eksistensielle forhold, kan ikke måles i klingende mynt.

Relasjoner og forståelsen av hverandre, er skalaen som inneholder sannere verdier.

… smiler omtenksom … smil …

onsdag 5. juni 2019

Morgentanke: Mor Europa …

For lang tid siden, var landmassene samlet og forutsetningen for å forstå det helhetlige mer forståelig.

Når massenes oldemor har endret natur, så er det mor Europa og eurasiske kontinent som knytter.

… smiler i sammen … smil ...

tirsdag 4. juni 2019

Morgentanke: Glemte vinduer …

Varme dager har også kaldere kvelder, dermed blir vinduer som er åpne kilder til friskhet.

… smiler åpent … smil …

mandag 3. juni 2019

Morgentanke: Tid som begrepet tid ...

Sykluser fortolket som økter med mindre bestanddeler, for at vår kommunikasjon skal kunne være mer finmasket en skalaen natt og dag.

… smiler tikkende … smil …

fredag 31. mai 2019

Morgentanke: Små rom som fylles av store mennesker …

En passe tanke på en fredag, hvor begrepet arbeidsdag ofte assosieres med dagene mellom helgene, selv om mange arbeider i løpet av alle typer dager.

Gjøremål kan både være tildelt av en selv eller forretnings tildelt, noe som passer like bra å fylle dagene med ting som gjøres.

De aller største rom fylles også av små mennesker.

… smiler til perspektivene … smil ...

onsdag 29. mai 2019

Morgentanke: Tilslørte motiver …

Tåken i tilværelsen, er det fokuserte som svinner bort og blir mindre til deling.

Motiv hvor konturen likner på noe trodd kjent, kan identifiseres som noe gjenkjennbart i fra det minnet som dukker opp.

Den egentlige grunnen, er ikke bestandig så synlig, for en selv eller andre.

… smiler tilsløret ...smil …

tirsdag 28. mai 2019

Morgentanke: Hvor gal kan ansees som normalt ...

Alle har vi snodige tanker og fokuser, en eller annen gang i løpet av dagene som går.

Omfanget behøver ikke være gigantisk, ei heller hele tiden, men oppmerksomheten kan fange fragmenter og store biter av omgivelsene forståtte galskap.

Denne motfase har gjennom all tid, skapt fremskritt og endringer som har vært nødvendige.

… smiler med annerledes uttrykk … smil ...

mandag 27. mai 2019

Morgentanke: Kateterskolen …

Alle har vi vært sånn passe umulig skoleelev, noe som følger med å bli veiledet.

Tegn på å starte egen prosessering av formidlet tematikk, noe som er sunt for videre utvikling av en selv og omgivelsene.

Autoriteten som formidler budskapet, har et vidt spekter av individer å nå frem til og utfordringen er å ha den inspirerende kraften og orken til å formidle utrettelig og variert.

Godt at læringssløyfen nå er mer som en samling rundt leirbålet og ikke en ovenfra og ned etteraping av formidleren av lærdommen.

… smiler tillært … smil ...

fredag 24. mai 2019

Morgentanke: Sette pris på læring og følelsen av mestring …

Det å få til, er grunnleggende ønske om noe skapende.

For å finne gleden i det utøvende, så trengs ikke alt det gjorte å være perfekt for verken en selv eller andre.

Roen i dagen, finnes i flyten og bevegelsen på vei mot mestring.

… smiler til det som gjøres … smil ...

torsdag 23. mai 2019

Morgentanke: Naturlig råskap ...

I naturen finnes bare frokost, middag og kvelds, så enkelt er balansen i hver eneste dag ute i den opprinnelige dag og natt.

… smiler til det levde brutale univers … smil ...

onsdag 22. mai 2019

Morgentanke: Utvendig trussel som kommer innene i fra ...

Hver gang tanker om sykdom våkner i mitt hodet, så undres jeg på hva som vekket tankerekken.

Var det en vondt følelse som ga seg til kjenne, en tanke fra det drømte eller en bekymring som ikke har blitt forvaltet ferdig.

Frykt assosieres først med det oppfattede og dernest alt det som kan være.

Frisk som en fisk er tanken som det holdes fast ved, noe som er det første som tanken liker å assosieres med, men som periodisk er en påtatt tankerekke avløst av realitetene tilstand.

Så frisk som alle gårsdagen har lagt til rette for, det er så enkelt øyeblikkets effekt kan oppsummeres og er hva her og nå forholder seg til.

… smiler til hva som er … smil ...

tirsdag 21. mai 2019

Morgentanke: Det perfekte liv …

Bilder av hva som skal komme, er basert på feil forutsetninger uansett når slike tanker kommer.

Misunnelse fra noe kan forme tanker om hvordan ønske for fremtiden kan tenkes.

Hva som er det beste, absolutt alt som kan formes ut fra øyeblikkets forutsetninger.

Alle tanker om kanskje eller skulle vært, er fåfengt bruk av kraft og noe som ikke endrer det faktiske.

Når alle gjenkjenner noe i begrepet “leve her og nå”, så har dermed en større forståelse som bor i driven av overlevelse og det som assosieres med genetisk atferd.

… smiler til det levde … smil ...

mandag 20. mai 2019

Morgentanke: Strøm av tanker ...

Tanker som kommer strømmende, inneholder ideer som er verdt å grunne ved.

En blanding av oppfattet, ettertenksomhet og nyskapning, er hvor hodets kapasitet konkretisert og bevisstheten får anledning til å vurdere impulser og veloverveide tanker, som gir perspektiv og landskap.

Hva skal være hvor og når skal det faktisk bli noe konkret av det tenkte.

Hvor kommer reaksjonen egentlig i fra, mon tro.

Hvor går tankene, først som en introvert reise i landskapet som består av det erfarte, så returneres tankestrømmen med et beriket verdilandskap, som er grunnlaget for øyeblikkets håndtering.

… smiler ettertenksom … smil ...

torsdag 16. mai 2019

Morgentanke: Små korn endrer brått kursen stort ..

Hvor lenge det er holdbart å gå med stein i skoen, er avhengig av flere parametere.

Hvor plagsom er utformingen, hvilke muligheter gir omgivelsen, har hastverk noen påvirkning og hvor sedat er hodet.

Valget av påvirket kraft, er selv et ørlite bøss noe som hensyntas, spesielt om kantene er skarpe og det gnages et svært merkbart sted.

Blir bare å ta hva som er, som det er og gjøre hva som gjøres skal.

… smiler ute av kurs … smil ...

onsdag 15. mai 2019

Morgentanke: Konstruer nytt meg fra gårsdager ...

Faust: Den jeg er i dag, er ikke den samme som jeg er i morgen.

Tar med meg blikk for morgendager, med forvirrelse fra gårsdager og forvalter øyeblikket i marinaden fra alt det omkringliggende.

… smiler til stede … smil ...

tirsdag 14. mai 2019

Morgentanke: Huset er fylt av bare meg hjemme …

Tankeverden og meg gir muligheter for ditt hos meg, en sfære som bare er utrolig tosidig, på en ensidig måte.

Alt hva jeg tror andre mener og forstår, har jeg forståelsen for og danner et klart bilde av hva som gjelder for forstått av meg.

Dermed er det levde, levende og mer introvert enn først oppfattet.

…. smiler til meg selv … smil ...

mandag 13. mai 2019

Morgentanke: Kontaktledd …

Informasjon og kontakt, er viktige elementer i menneskehetens tilstedeværelse.


Hvor godt det kommuniseres, er også avhengig av godt mottak, noe som ikke nødvendigvis er en selvfølge, da ulikt erfart kan danne grunnlag for forskjeller på grunnelementer som er basis forstått.


Ansvarsrollen er forholdsvis klar, mottaker bekrefter om budskap er fremlagt forstått og budskapsbærer må være årvåken på forståelse om formidlet treffer eller ikke.


Etablering av gjensidig innsikt og felles forståelse, er nært opp til lykke.

… smiler som dialog … smil ...

fredag 10. mai 2019

Morgentanke: Gjenoppstandelse etter trodd avtale med ferjemannen …

Etter perioder med den berømte “Manflue”, så vekkes tilslutt motet og trua på en morgendag.

For i øyeblikkets krig, står ikke verden til påske eller neste dag for den saks skyld.

Den ubrukte billetten til avgangen med ferjemannen, er på en måte beviset på at det skal mye mer til før ferden er over.

Hodet lager et skjørt bilde av tilværelsen, mens kroppen har røffere egenskaper å varte opp med.

… smiler forsiktig … smil ...

torsdag 9. mai 2019

Morgentanke: Hvilken type menneske ønskes ...

Hvordan skal jeg bli et bedre menneske, kanskje ved å tenke på mer omtanke og faktisk omsette tenkt over som handling.

Det enkle er ofte best og minst kraftkrevende, for det å skulle forberede og forberede, motivere og finne rett tidspunkt, er krevende og gir ikke ønsket effekt.

Når tanken om hvem jeg selv ønsker å omgås med, må tankerekken fullføres og min egen fremtoning må kontinuerlig evalueres.

For hvem er jeg, om jeg ikke er den som har de kvaliteter som jeg selv krever av andre.

… smiler ærbødig … smil ...

onsdag 8. mai 2019

Morgentanke: Hverdagsmagi ...

Hvorfor er ikke alle klar over hvor lykkelige for det meste de egentlig er, hva er årsaken til dragning av oppmerksomhet på hvor ulykkelig vi blir, når begrensning oppstår og ikke hvordan hver vanlig dag settes skikkelig pris på.

Alt det normale fine, fremstår som selvfølgelig og ikke ansett som magi, disse hverdagslige ubekymrede øyeblikk er egentlig alt det fine som bør prissettes.

Det å fange alle de gode stunder og trykke disse opplevelser tett inntil brystet, gir næring til stunder med fremtidig motgang.

Balanserende fokus er det som bør prioriteres, hvor fakta sees og skyggen av utfordringen som plutselig dukker opp, er hva den er og ikke større enn det.

… smiler forståelsesfull … smil ...

tirsdag 7. mai 2019

Morgentanke: Sviskekompott …

Alle dager har innhold, men lærdommen fra dagene før og gårsdagen blir en grøt av forståelse, hvor detaljene ikke er like stål klare.

Kunnskap om hva som er lært, er egentlig viktigst, ikke når det forstått oppstod.

Det eneste kunststykke som må være med, er å vite hva som er utgått av det lærte, slik at ikke gamle synder gjøres om.

… smiler tankefull … smil ...

mandag 6. mai 2019

Morgentanke: Bortenfor kalkylen …

Tall og sammenstilling er noe menneskeheten har lært seg til å benytte til å lage forståelse, der hvor det ennå ikke befinner seg kunnskap.

Hva som er bestanddelene av det lærte, finnes det fornemmelse av de oppdagede elementer.

… smiler utenfor rammene … smil ...

fredag 3. mai 2019

Morgentanke: Vinkelen på skyggen forteller om det er tidlig eller sent ...

dagen vises den mørke siden av en selv på bakken, når sola tegner en strukket eller mer kompakt kontur på underlaget.

Hvor lik skyggen er den faktiske fremtoning, forteller om når på døgnet og på hvilken årstid som bildet tegnes.

… smiler alltid til solen … smil ...

torsdag 2. mai 2019

Morgentanke: Han som da var meg …

Hvem er jeg, hvem er du, hva er vi, hvor er vi?

De enkleste spørsmål, kan ikke besvares med enkle svar, da svarene faktisk ikke finnes i en enkel form.

… smiler lurende … smil ...

tirsdag 30. april 2019

Morgentanke: Urfolket i mitt indre …

Oppe og ute tidlig for å møte dagen, når den gryr og solen farger himmelen i sjatteringer fra mørkt til lysere.

Med moder jord og fader luft naturlig nære, så innlemmes følelsene av å være i sameksistens med omgivelsen.

Kontakt med nået og følelser av spor fra noe som er overlevert av forstått, kan jeg kjenne på arven fra ur-opphavet eksistere.

… smiler fra mitt indre … smil ...

mandag 29. april 2019

Morgentanke: Mitt bidrag til å fremheve hva jeg ser som bra hos deg ...

Framsnakking er det for lite av, da det er blitt mer naturlig å prate om andre i en selv fremhevende omtale.

Starter uka som blir den første uka i

Mai, med solskinn ovenfor alle andre og så meg selv.

Rekkefølgen for betydningen av hvordan vi ser på hverandre, bidrar til et mer inkluderende tilværelse som også gir fokusering på hvor vekst for vår art finnes.

… smiler inkluderende raust … smil ...

fredag 26. april 2019

Morgentanke: Leve i bobler …

Med en silkemyk og skjør gjennomsiktig vegg, skilles utenfor og det her inne.

I slike svevende små fokusområder, er det enkelt å gå seg vill i egne små fortreffeligheter.

Det andre på utsiden er noe som sees og forstås, men som ikke tillates påvirket på innsiden.

Skulle virkeligheten fra utsiden få påvirke og plutselig trykker på med en en spisshet som gjør at veggen brister, så blir overgangen svimmelt voldsomt.

Menneskene i bobler som kryper rundt alle andre, finner nesten alltid en beskyttende hinne til gjenoppretting av innside isolatet.

… smiler isolert åpent … smil ...

torsdag 25. april 2019

Morgentanke: Forutinntatt tanke i ny drakt …

Nullstilling og ny start er sted å begynne, gang på gang.

Hva som har vært er noe som må håndteres, for å ankomme i ny skreddersøm og oppfatte ny spekket retning.

Distansen fra det som utøves nå, er nøkkelen til å se nytt i det gamle.

Trygghet i at hjulene holdes i gang, må etableres og forankres som gjeldende, så finne veien fremover og starte konkretisering.

Hva som finnes omgjort i hva som ønskes løst og veien fra og til.

… smiler tanketomlende … smil ...

onsdag 24. april 2019

Morgentanke: Vårens blomster ...

Blomster til Johan Halvorsen, nå som mai måned nærmer seg.

Komponist som er blant våre største, men ikke like synlig som Edvard Grieg.

Statuen som passeres, har fått pyntet bakke med blomster og står der med en vårglede.

… smiler vårlig … smil ...

tirsdag 23. april 2019

Morgentanke: Livet på den andre siden …

Høytid og fri har sin takt, så kommer hverdagens rytme og livet ser igjen ut som det som var før påsken ble påbegynt.

Selv om landskap og likhet kan oppfattes likt før og etter, så er det alltid mer innhold og mer erfart på det som nå skjer, kontra har skjedd.

Utviklingen er kontinuerlig i bevegelse, om hver og en ønsker å henge med, må livet våges levd.

… smiler nokså likt nå som før … smil ...

onsdag 17. april 2019

Morgentanke: Mening for deg og støy for meg …

Hvor introverte vi alle kan være, er en øvelse i å forstå egne begrensninger.

Stagging av behovet for å påvirke andre, er hva som skal til for å jobbe videre med hva egne reaksjoner håndterer eller ei.

Tråkke takten, tappe beaten eller finne roen er fordeling av elementer hvor vi alle kan ferdes i sammen og alene, tilpasset anledningen er ofte en jovial forståelse av at hver og en ikke bestandig har forstått ennå.

Bruddstykker av høy taktfast introvert musikk nytelse, kan på utsiden oppleves som gjentatte rytmiske dytt i øregangen av noe som ikke forstås eller oppfattes på samme måte.

De gangene det forårsakes av dårlige løsninger, så er det disse elementer som fyller hodet med det utfordrende og ikke eget mottak.

… smiler inkluderende … smil ...

tirsdag 16. april 2019

Morgentanke: Her er jeg … kanskje ....

Hvilke situasjoner viser jeg meg som meg, hvilke arenaer gjør meg mest naken.

Hvor er atferd som ligner mest på hva jeg gjenkjenner som meg selv, noe som endres underveis med det erfarte.

Tankene i det stille sinn, sett opp mot hva som andre kjenner igjen og som er uttalt.

Verdier som først gripes, refleksstyrt av eget iboende driv og omgivelsens tillærte, verdier som er sammenblandet fint med andres og eget.

Øvelse gjør mester, noe som styrer hvor flinke vi selv blir til å forstå eget, men det krever sin stille tid å møte seg selv som en er.

… smiler og smiler … smil ...

mandag 15. april 2019

Morgentanke: Kontakt med kraften ...

Solen i trynet gir en åpenbar forståelse av kildens kraft og hvilken påvirkning dette har for omgivelse og interiøret inne i hodet.

De mørke sjatteringene som bebodde krokene i tankelandskapet, har fått pastell lyse trekk og minner mer om små trivielle glansbilder som gjenspeiler utfordringer i forståelig dimensjon.

Kjenner at bidraget tenderer med å strekke til, selv om det er mange oppgaver, er det trekk av at de fremstår lystbetont.

Kraften gir og gir, noe som påvirker på en annen måte nå hvor det igjen er mer av den åpenbare forståelse.

… smiler kraftfull … smil ...

fredag 12. april 2019

Morgentanke: Ting er ting og bare ting …

Hva som er gjeldende eller viktig til enhver tid, er ikke det samme som hva som er trendy.

Mennesket som rase, har alltid plukket og samlet på vandringen langs livets stisystem.

Underveis blir bevegelsesfrihet og evnen til dynamisk og naturlig raske skiftninger, hindret av samler godset.

Den trend som nå blandes inn, kan være element av tanker om virkelige behov og bærekraft. Det å ikke trenge noe mer enn nok og raust inkludere hverandre i bruken av det som “eies”.

Det er tendenser til å slipper behovet for fysisk å måtte holde tak i og eier alle ting.

… smiler lettere … smil ...

torsdag 11. april 2019

Morgentanke: Redd for ikke å være uredd ...

Leve livet, mens det er et liv å leve.
Gledes over det glade, mens det glade oppdages.
Finn mening i det mente, mens det mente er tilsted.

Leve uredd for det levde.
Mene mitt om mitt.
Respektere ditt som ditt.

Søke konstant etter en bedre utgave av en selv.

… smiler uredd … smil ...