fredag 28. april 2023

Morgentanke: Steg etter steg …

Snart fremme og klar for siste del av innsatsen, noe som er enklere når målbildet er innenfor synbar rekkevidde.

Disponert mengde styrke og utholdenhet er det som avgjør om det maktes mer enn først trodd, dermed blir målgangen slik som det maktes.

… smiler til alle tilbakelagte steg …

torsdag 27. april 2023

Morgentanke: Videre …

Vågale steg steges inn i de kommende omgivelser, hvor enda mer tilbakelagt ligger bakenfor og hvor det der fremme da er nærmere enn noen gang.

Standhaftig innsats er nøkkelen til å komme frem, da pauser og avvikende kurs gir kun omvei og mer forbrukt tid.

… smiler fornøyd i steget …

onsdag 26. april 2023

Morgentanke: På gang …

Hva som skjer er et resultat av innsats og retning, hvor rett fort egentlig kan være galt i ettertidens lys.

Anger over det som ikke forsøkes kan dermed oppstå, hvor forståelsen av de mislykkede forsøkene bare aksepteres i roen over å ha gjort et forsøk.

… smiler modig …

tirsdag 25. april 2023

Morgentanke: Underveis …

Av sted og videre er veien som nå velges, hvor tilbakelagt bare blir mer tilbakelagt.

Oversikt over hva som akkurat har vært og den nære utsikt for hva som umiddelbart vil komme er det som nå gjelder.

… smiler underveis …

mandag 24. april 2023

Morgentanke: Start …

På streken der det starter, hvor innholdet er noe innehold av usikkerhet i forhold til det som naturlig blir ferden videre.

Alltid bra å ha kommet frem til punktet som påbegynnes, da er det fokusert mer konkret og har enklere for å håndtere hva som faktisk blir det erfarte.

… smiler startende …

fredag 21. april 2023

Morgentanke: Hva er det å være …

Er her hvor det skjer og finner roen i alle tanker om hva som skulle vært eller det som kan komme.

Balanserer med ydmyk forståelse av å forstyrres av fortidens tenkte, hvor fremtidens håp blandes med andre tanker.

Roen finnes her og nå, hvor nå konstant forflyttes til det punktet som alltid vil være det som er.

… smiler værende …

torsdag 20. april 2023

Morgentanke: Hva fungerer med å være …

Tror jammen øyeblikket fungerer, selv om fokuset drifter periodisk både frem og tilbake.

Det å kjenne på nuet er å være her og nå.

… smiler værende …

onsdag 19. april 2023

Morgentanke: Hva skal det være …

Ny dag og ny følelse av å forstå noe mer enn gårsdagens forståtte.

Finner dagen i dagen og lar gårsdag være hva det har vært.

… smiler i øyeblikket …

tirsdag 18. april 2023

Morgentanke: Hva vil det si å være …

Her er jeg, der er du i den oppfattelse jeg skaper i forståelsen av hva som fremstår slik for meg.

Hvor mye tilstede jeg faktisk er, avhenger av omgivelsenes respons.

… smiler mer forstått …

mandag 17. april 2023

Morgentanke: Hva betyr det å være …

Alt som finnes, er på en måte noe som hver og en kan oppfatte.

Vil det si at jeg er meg fordi du forstår det slik, eller er du deg uten at jeg har forstått noe.

Er du og jeg oss selv fordi vi gjenkjenner hverandre sin eksistens, eller finnes alt som er uavhengig av hverandre sin oppfattelse.

… smiler i det startende undrende …

fredag 14. april 2023

Morgentanke: Flyt …

Alle flyter har understrømmer og retningsskifter, hvor staket kurs avgjør om det blir små eller større korreksjoner underveis.

Samling av inntrykk og resultater, oppsummerer om det er mer å tilføye eller om utøvelsen er fremme der den forventes å være.

… smiler underveis og helt frem …

torsdag 13. april 2023

Morgentanke: Driv …

Når innsatsen har kommet inn i rett moment, så går mye av driven naturlig fremover.

Naturlige tilføyelser og små korreksjoner er med på å sikre en best mulig utøvelse.

Bare å holde trykket på rett nivå, så blir det tilstrekkelig innhold og utførelse.

… smiler drivende godt …

onsdag 12. april 2023

Morgentanke: Steg for steg …

Frem er veien, innsats som kreves kan opptre som et steg fremfor et annet, eller tilføyelser av mer forstått.

Stein på stein er bildet som fremstiller hvordan innsats blir oppfattet som noe endret.

Nitidig innsats og en tilstrekkelig horisont, er faktorer som avgjør om følelsen av å lykkes kommer.

… smiler håpefull …

tirsdag 11. april 2023

Morgentanke: Taktomslag …

Fra høytidens ro og inn i hverdagens gjøremål, hvor stille dager tilfører mer kraft og futt i kommende utførelse.

Alltid utfordrende å finne rett innslag og frekvens fra tidligere ro og nå mer futt med fart.

Kontrasten gir en annen forståelse og annerledes impuls til utøvelsens skinnende glans.

… smiler i omstillingen …

onsdag 5. april 2023

Morgentanke: Mesternes mester …

Øvelse gjør mester og mestere er vi alle, om vi får lov til å mestre det som hver og en mestrer.

Tålmodig bidrar jeg med mitt og gir rom for deg og ditt, så flyter gjøremålene mer sømløst og effektivt.

Dermed må unødvendig innblanding byttes ut med tålmodighet og konstruktiv tilbakemelding på hvordan oppfattelsen fremstår.

Impulsive rykninger må få strammere tøyler og fremføres som ettertenksom tilbakemelding til rett tid.

Den edle kunst er å mestre samhandling til rett tid, med respekt og forståelse av hverandres bidrag.

… smiler helhetlig …

tirsdag 4. april 2023

Morgentanke: Skapet står på plass …

Våken oppmerksomhet på at unødvendige avbrytelser ikke skaper fremdrift, påser at det derfor er naturlig plass og rom for hverandre.

Ditt bidrag og mitt utførte, blir perfekt håndtert om forståelsen av hva som er det utfordrende og innsikt i egenskapene som hver og en besitter og vips er skapet på plass.

… smiler tilfreds …

mandag 3. april 2023

Morgentanke: Forstått ansvar …

Interaksjon og samhandling er å gjøre hverandre gode, hvor minst mulig gjentakelse er det som alltid gjelder.

Du gjør ditt beste og jeg gjør mitt beste i en takt og rytme som gir naturlig samklang.

Alle får skinne og bidratt med sitt, til sin tid.

… smiler sammen …