mandag 31. oktober 2022

Morgentanke: Tidlig men sent …

Mønstrene henger igjen fra rytmen som har vært, hvor tidlig er en time senere enn hva våkenheten automatisk oppfatter.


Gjenkjent og likevel ikke, er en tilpasning som bare må finne sin nye takt og roen som kommer i det å vite at tidlig er tidlig på en annen tid.


… smiler tidløst … smil …

fredag 28. oktober 2022

Morgentanke: Svingning …

Basis kraften i all eksistens og tilstedeværelse er bevegelse og forflytninger i både store og små svingninger.


Dermed finnes det en ro i det å være fremme ved siste hverdag i uken, hvor rytmen fortsette som ny til neste uke.


… smiler i en frekvens … smil …

torsdag 27. oktober 2022

Morgentanke: Vann …

Livsgrunnlaget som nå kjennes, avhenger av vårt flytende som skaper oppfattelsen av en blå planet.


Både det største og det minste er med på definering av elementet som fukter omgivelsene, noe som dukker opp som hav, vann og bekker.


… smiler med en livgivende kraft … smil …

onsdag 26. oktober 2022

Morgentanke: Luft …

Opp i sky med løftet hodet, fokus mot tilstrekkelig horisont der fremme og utfører hva som nå er pågående.


Lett er alt det som flyter avsted i en god strøm og driv, dermed er det greit å være halveis fremme i uka.


… smiler luftig … smil …

tirsdag 25. oktober 2022

Morgentanke: Jord …

Rotfeste i dagen er en viktig egenskap, hvor neste steg alltid er avhengig av hvor utgangspunktet var.


En fast flate er alltid mer å foretrekke enn masser av annet som ikke er forutsigbart, for å lykkes med å nå frem til oppgavene som skal gjennomføres.


… smiler solid … smil …

mandag 24. oktober 2022

Morgentanke: Ild …

En brennende lyst oppstår når uka starter, hvor neste steg bare kjennes riktig på veien videre i dagene som følger.


Ilden i dagen kan kjennes hvor inspirasjonen ulmer, får bare la fyr og flamme være dagene sin drivstoff.


… smiler oppildnet … smil …

fredag 21. oktober 2022

Morgentanke: Ny læring …

Omsatt forståelse er det beste grunnlaget for å avdekke om forstått er forståelig, eller om det er mer forvaltning som trengs.


Det fysiske å lære nytt er en tredjedel av prosessen, hvor refleksjon og implementering i egen forståelse er det vesentlige.


Deretter å ydmykt fremføre egen forståelse som sitt og åpent motta andre sine tilbakemeldinger.


Dermed sitter andelen lært fast som del av det praktiserte, hvor også forståelsen har fått avsjekk mot omgivelsene.


… smiler lærerikt … smil …

torsdag 20. oktober 2022

Morgentanke: Innlem forståelse …

Hvordan fungerer jeg i mitt og hvordan fungerer ditt i mitt, bevissthet som hjelper med å integrere ny forståelse.


Innsats som må til for å kunne oppdage andre sine perspektiver i mitt allerede godt etablerte.


Andre innfallsvinkler vrir mitt forståtte i en annen posisjon enn hvor den kom fra, ikke nødvendigvis noen revolusjonerende forandring.


… smiler mer forståelig … smil …

onsdag 19. oktober 2022

Morgentanke: Etablert forståelse …

En pust i bakken, symboliserer øyeblikkene hvor kroppen henter seg inn og etablerer muligheten for å fortsette ferden.


Hodet har også behov for å stoppe opp, kjenne etter og smake på inntrykkene, før forståelsen oppdages.


Spandabel egenskap, det å gi seg selv rom for refleksjon og ettertenksomhet en nødvendighet i bruken av det lærte.


… smiler rolig og tenksom … smil …

tirsdag 18. oktober 2022

Morgentanke: Hvordan memorere bedre …

Flere samtidige oppgaver, har egenskapen å spre det fokuserte utover antall pågående gjøremål.

Hvor gevinsten er fragmenterte detaljbilder i ettertiden og en overordnet følelse av å mestre uten å forstå annet enn konturene.


Nytt må alltid finne sin egen forståelse og forvaltes med egne beskrivelser, hvor ettertenksomheten sorterer detaljene på plass.


… smiler fra start og til slutt … smil …

mandag 17. oktober 2022

Morgentanke: Takten i gjort og utført …

Mange ganger kan dagene inneholde mye, hvor følelsen av å ha vært med på masse er det som minnes.

Ved å haste frem og tilbake fra morgen til kveld, så kan det rettmessig føles fysiskt ut som dagen har inneholdt mye.


Hva som skulle eller var tenkt løst, er kun en ide om noe som ikke bestandig harmonerer med hva som faktisk skjer.


Dermed blir det som gjøres, faktisk det som er gjort, egentlig helt uavhengig av planen om hva som var tenkt.


… smiler i steget … smil …

fredag 14. oktober 2022

Morgentanke: Skapende kraft …

Virkeliggjøring ved realisering av medfødt eller ervervede evner, kan oppleves som høydepunkter eller åpenbaringer.

Det er godt å oppdage den skapende kraft, hvor det naturlig søkes utfordringer og hvor trangen for å utvikle og bruke sine evner bare kan kjennes.

… smiler godt … smil …

torsdag 13. oktober 2022

Morgentanke: Grad av deltakelse …

Aktelse, selvrespekt, selvtillit, anerkjennelse, status og verdighet er behovene som naturlig oppstår, når basisbehovene er dekket, trygghet følt og forståelse av inkludering er tilstede.

Mekanismer som stimulerer til aktiv deltakelse, noe som bidrar til forståelse og anseelse.

… smiler bidragende … smil …

onsdag 12. oktober 2022

Morgentanke: Omgivelses behov …

Sosiale behov dekkes i et fellesskap, med grader av kjærlighet og vennskap.

Respons som får oss alle til å høre til eller å ha et forhold til enkeltpersoner eller grupper.

Det essensielle er å føle seg akseptert av de nære omgivelser, men også kjenne seg akseptert som borger i samfunnet.

… smiler inkludert … smil …

tirsdag 11. oktober 2022

Morgentanke: Naturlig trygghet …

Følelsesmessige nødvendighet å kunne kjenne på sikkerhet, trygghet, beskyttelse, stabilitet og orden.

Åpenbare selvfølgeligheter når øyeblikket naturlig inneholder opplevelse av trygghet.

… smiler trygt … smil …

mandag 10. oktober 2022

Morgentanke: Basis reaksjon …

Ubehag oppstår fort i forbindelse med uro rundt behovene for vann, mat og husly.

Kroppen trenger søvn, fysisk bevegelse og fordøyelses sirkulasjon, selvfølgeligheter som oppdages tydelig ved bortfall.

Basis behovet består av å opprettholde og forsvare det fysiske legemet.

… smiler i en reaksjon … smil …

fredag 7. oktober 2022

Morgentanke: Kollektiv individualisme …

Hvem er jeg, jo det skal jeg fortelle:


Et usikkert, redd og søkende individ som plutselig må tenke på noe naturlig dødt, en absurd levende innsikt.


Virkeligheten fra ur-opphavet og frem til evigheten, er langt utenfor evnene i øyeblikket og noe som tidvis kun kan fornemmes.


Øyeblikkets forvaltede, er en sammensmeltet atferd fra all fortid som bare blir veien videre inn mot noe uendelig.


… smiler sammen og alene … smil …

torsdag 6. oktober 2022

Morgentanke: Endring vekker forståelse …

Tanke om at absolutt alt siger inn i takten til krisene som oppstår, hvor det som var fremstår som har vært.


Forandring rokker alltid ved det bestående, hvor det nye også vil bli forandret.


Numment forflyttes forståelse bort fra det bestående, motvillig utføres stegene i nytt landskap, hvor gjenkjennelse vokser.


… smiler foranderlig … smil …

onsdag 5. oktober 2022

Morgentanke: Tid som utfordrer …

Hvem som er hva er også ofte kamuflert, noe som fort har rammer utenfor ethvert tema.


Hva som oppfattes som mest riktig nå, er ikke sikkert at blir rett senere.


Kunnskap blir tilslutt det forståtte, uavhengig av rett eller feil i øyeblikket.


… smiler tidløst … smil …

tirsdag 4. oktober 2022

Morgentanke: Naturlig forandring …

Tider med endring, har vanskelige overganger som ikke bestandig forstås her og nå.


I all forflytning fra punkt A og mot punkt B, så inneholder stegene fremover grader av det ukjente.


Hva som er annerledes oppdages først etter å ha tilbakelagt etappen, hvor grad av tilstedeværelse avgjør mengde fryd.


Veien tilbake er kun tenkte tanker, en illusorisk forførerisk avledning, fra endringenes naturlige flotthet.


… smiler naturlig … smil …

mandag 3. oktober 2022

Morgentanke: Malermesteren …

Hvert påbegynte minutt er de første penselstrøk i dagene som naturlig følger, hvor små detaljer fort blir borte i helheten der og da.


Ukebildet kan fort utvikles til noe mer, som ikke gjenkjennes underveis, når strøkene gjennom måneden fremstiller et større motiv.


Fargene som inspirerer der og da, vil alltid fremstå som påvirkning og danner underlag og detaljerte momenter i helheten.


… smiler malerisk … smil …