fredag 28. november 2014

Morgentanke - Stimulering av eget potensiale til bruk på en hensiktmessig måte for menneskehetens eksistens ...

Så liten og så stor er kraften som potensielt finnes i ethvert individ, noe som er som et kraftbatteri, ladet og potent til å utløse kreativ og nyttig kraft i omgivelsen.

Bidrag er eksistensielt for menneskeheten og stimulerende for individet til å bidra med kraft for en fremtid.

Det handler om å bli sett, noe som gjør at bidraget oppfattes og gleden av å dele naturlig velges, noe som gjør det agerende til ment for det beste ovenfor kommende kraft.

Hvor stort bidrag, er alltid et spørsmål om målestokk. En vanskelig horisont å se i øyeblikket, da hele livsferden først vil gi rett perspektiv.

Dermed er det uhensiktsmessig å sammenlikne pærer og bananer, da alle individene alltid vil være forskjellige enheter på livets fruktfat.

Det å løfte hodet, slik at blikket ser mer en det navlebeskuende landskapet med flat nese og et stutt søkende blikk, gir en forståelse av brikkene i helheten. Noe som putter mitt i en stor helhet, som er viktigst for veien frem - ikke nødvendigvis på bekostning av noe, men heller som omsorgsfulle og joviale handlinger som returneres som glede av bevisste mottakere.

Så stort og så lite kan dagen fylles med, noe som gir hver og en av oss potensiale til å bringe eksistensen videre ... smiiil ...

torsdag 27. november 2014

Morgentanke - Morgenstemning og Dovregubbens hall:

Hvor lurt er det å være lur? Hvor riktig er rett?

Spørsmålene er flere enn svarene, en indikasjon om søken etter mer kunnskap og forståelse. Godt å holde nysgjerrigheten vedlike og undres om mer enn det hverdagslige nære, holder hodemuskelen dermed i virksomhet, er tanken som likes tenkt.

Når dagen starter i takt med Edvard Grieg sine merkevarer, så er det lett å kjenne nærhet til det storslått flotte, det finnes ingen dager som ikke løftes opp og frem, når de lette toner fyller luften og en innbilt utsikt fra et høydedrag oppstår.

Så finnes det dype tyngre dager, som nesten skremmer og kan sammenliknes med en mørk dans i sammen med tusser og troll, dager med utfordringer og spenning, en økende utvikling som til slutt overlates til et heseblesende virvel race.

Kan hende at det ansett lure nå, er mindre innsiktsfullt oppfattet i fremtiden, ikke det at alt skal være en varsomhet i øyeblikket fordi det brått kan være mindre fornuftig der fremme. Derimot bør søken etter mer forståelse være drivkraft som er valgt ønsket fokusert og en kollektiv forståelse av takhøyde på øyeblikkets omsetning av ideer for fremtiden.

Tanken om smil i nuet, genererer håp om smil i fremtiden ... smil ...

onsdag 26. november 2014

Morgentanke - Innsikt i egen forståelse ...


Stordalen sin åpenhet om det vanskelige og utfordrende som er blitt en så stor del av hverdagen dems, gir en forståelse av at alle har utfordringer og ingen er skånet for ny erfaring.

Det oppstod en oppmerksomhet på forståelsen av å se på hverandre i forskjellige lys, noe som gir en oppfattelse av at "Janteloven" underbevisst jobber konstant, for min overfladiske betraktning av klovnen og cirkusartisten, kun er en merkevare drakt som påkles for å håndtere den profesjonelle delen av hotellkongen sin tilstedeværelse. Noe som helt klart kommer overbevisende til syne med valgene som nå gjøres.

Selv om jeg teller to øyne, så ser jeg kun det jeg ønsker og mediene har åpenbart båret frem et budskap som jeg tidligere har bitt på med agn og mothaker, for det bildet har hengt vedvarende med som åpenbare tanker som har båssatt og farget alt hva jeg har kommet over av omtalt informasjon.

Teksten under et bilde som formidlet utfordring med bekymring, vekket tankene våkne og jeg så for første gang mer hva de omtalte menneskene er, de er mennesker de også, skjøre individer som ikke bare er marionettefigurer som profilerer produktet business personene.

Til ettertanke, når disse vellykkede fremstår som svake og redde, så bør vi alle legge ned maskeraden og følge opp og dripe varsomt rundt de varme verdier og se oss selv i ærlige såre lys. For det er når vi eksponerer oss med menneskelige egenskaper at vi lever og er ærlige ovenfor alle andre og en selv.

Når sårhet og vårt vanskelige vises frem, så svarer samtlige som er tilstede med å gjenkjenne og forsøkt uttrykt forståelse, noe som er uvant og et område hvor vi er forholdsvis utrente.

Da er "katta ute av sekken" og vi kan alle velge å være ærlig sårbare ovenfor en selv og hverandre, noe som stimulerer til mer omsorg og omtanke ... smil ...

tirsdag 25. november 2014

Morgentanke - Sirkulære snurretanker:

Tanker som snurrer rundt og som er lest om dynamikken i det området som oppstår i mellom mennesker.

Kommunikasjonsteoretikerne tenker sirkulært, årsakene forklares ut fra den helheten interaksjonen foregår. Mennesker har ulike oppfattelser av virkeligheten.

Helheten henger sammen med de enkelte delene. Det ene påvirker det andre som igjen påvirker det første, det finnes ingen begynnelse eller slutt i en sirkel. Hva som er årsak til hva, og hva som påvirker hva, foregår i en sirkulær prosess.

På relasjonsplanet skjer formidlingen på tre nivåer:

1. Hvordan jeg oppfatter meg selv

2. Hvordan jeg oppfatter deg

3. Hvordan jeg oppfatter at du oppfatter meg.

I vår kommunikasjon formidler vi ikke bare et innhold, men vi formidler også vårt forhold til og oppfatning av hverandre.

Masse tanker som er gjort om hvordan vi samhandler og agerer, noe som gir tankerekker som påvirker det som tenkes om hva som nå er kraften i det som kommuniseres.

Smiler for å gi kraft til gleden over relasjoner i mellom oss mennesker ... smil ...

mandag 24. november 2014

Morgentanke - Steg som tråkker spor ...

Spor som settes er ikke bestandig fra tråkkende steg, men fra ting som faller, ruller eller skyves.

Bevegelse er felles for alle ting som setter spor, ikke noe i nuet er historie, ingen ting av nuet er fremtid, for alt er her i øyeblikket som alltid er underveis.

Denne konstante bevegelsen er endringen som påvirkes av alt som har vært og legger premissene for alt som skal komme, øyeblikket som er her nå, nå og nå, er det å oppleve livet underveis og hva sammenblandingen av valgene og følelsen av hell så langt har ført til.

Forventning er ofte et ord som forstyrrer oppmerksomheten på livet underveis, for urealistiske tanker er noe som kan føre til disharmoni, da omgivelsene ikke bestandig har samme oppfattelse eller forventning.

Et innhold som er noe av tematikken i sangen "Styggen på ryggen" av OnkelP & De fjerne Slektningene, som ærlig utleverer det vanskelige i å tildele høyere krav enn det som er realistiskt og ha perioder hvor en tror at feil ting er riktig.

Med en bevissthet om realisme og nuet, så smiler vi alle til livet som alltid er underveis eller midtveis på sirkelen som hverken har en start eller stopp ... smil ...

fredag 21. november 2014

Morgentanke - Plassbillett ...

Reisen er en variert erfaring langs den levde tidslinjen til en selv og enda mer varierende når andre sitt erfarte oppdages som forskjellig fra eget erfart.

Livets kupè er ikke statisk, ei heller forutsigbar, da hverdagen brått kan inneholde sammenstøt som medfører brå endringer, som begrenser eller avslutter.

Billetten som befinner seg i hånden, er et symbol for øyeblikket og en bekreftelse om at livet turer frem, uavhengig av de små forflytningene som hver enkelt gjennomfører for å endre på det opplevde.

Livets reise er alles tilstedeværelse på planeten Jorden, som uavbrutt snurrer rundt sin egen akse, som livets togreise og kupeen som vi per nå er plassert på, har tildelte plasser som gripes. Hvilke roller som fylles, er strengt tatt bare opp til hver enkelt å finne, for plassbilletten er kun veiledende, da endringer er nøkkelordet som leder.

Hvor snurrete tankene blir, er hvor oppmerksom hver og en av oss er på rotasjonen som uavbbrutt er tilstede.

Flytende og bevegelig smil som brer seg på denne dag ... smil ...

torsdag 20. november 2014

Morgentanke - Flykropp ...

Stedet som rommer et samfunn, isolert bort fra det hverdagslige. Et mini speilbilde av verden der nede, med representanter for enhver interesse, så fungerer innsiden av flymaskinen som et kongerike i sky.

Som livets reise, en innholdsrik og detaljrik tur i det blå ...

Som symbolskt er som ferden fra fødsel til død, hvor passasjerer og betjening samhandler fra innsjekk og helt frem til reiesn er fremme.

Skallet som er tynt, gir fremdrift og beskyttelse fra luften rundt som er kald, er rammeverket for det lille samfunn i blant skyene.

Uavhengig av hvor, så er styrken til menneskeheten det å snakke i sammen og ønske innsikt og forståelse, selv om følelsen av rettferdighet ikke alltid er tilstede, så  overleveres kunnskap i samtalene som pågår.

Sthepen Hawkin sine ord, ut av maskinen som han snakker igjennom, har Pink Floyd brukt i en av de få sangene med vokal på den nyeste utgivelsen og ordene føles så sanne og riktige på fremføringen av Talkin' Hawkin':

"Speech has allowed the communication of ideas
Enabling human beings to work together to build the impossible
Mankind's greatest achievements have come about by talking
Our greatest hopes could become reality in the future
With the technology at our disposal, the possibilities are unbounded

All we need to do is make sure we keep talking"

Dermed smiles det forsiktig med nikkende tendenser, når ordene lese og innsikten kjennes forsiktig og riktig ... smil ...

onsdag 19. november 2014

Morgentanke - Kannibalisme:

Nam, nam, er første forskrudde tanke som tildeles det tegneseriekarikerte bildet av Hottentotter som danser rundt gryta på bålet, hvor misjonærene sitter og assosierer det hele med spa-behandling.

Hvor reelt spiren til slike skildringer egentlig er, noe usikker og egentlig ikke viktig, fortellinger om behov for å spise hverandre, har blitt et resultat av katastrofer som isolerer i lang tid og hvor overlevelse overgår mentale barrierer, som preger de overlevende.

På en måte, kan moderne levesett oppfattes som historisk kannibalisme, hvor det som har vært fortæres og konsumeres i øyeblikket som grunnlag for fremtidens kunnskapsmåltid.

Nam, nam og knask, knask blir da lyden av kunnskap som overleveres fra tidligere kunnskapsrike og som bæres frem på de kommende generasjoner sin kunnskaps varierte gourmet tallerken.

Menneskeheten vokser seg sterk med den bærekraftig riktige historiske viten, når den forvaltes og ikke kopieres, for all fremtid inneholder mer kunnskap om historiske veier som er valgt og innsikt på hva som tidsriktig har vært reaksjonen, noe som ikke bestandig er det samme som riktig agert eller handlet.

Forståelse av hva som har ført frem til dette punkt, har all mulighet til mer innsikt og viten om hva som har ført positivt frem og hva som har i ettertiden fremstått som mindre heldige valg.

I kunnskapens ånd, vekkes et smil med håp om innsikt og forståelse ... smil ...

tirsdag 18. november 2014

Morgentanke - Tanketåke ...

Der hvor hverdagen har sitt våkent drømmende, er i skjæring mellom drøm og virkelighet.

Et sted hvor mulighetene er realistisk urealistiske og virkelig er uvirkelig, mellom det våkent sovende hvor tid og sted er sammenblandet og drøm er påvirkende kraft når fokusert mister den direkte kontakt med tilstedeværelsen.

Hvor tåkete våkent hver og en av oss mennesker er, kommer an på drømmene sin evne til å løfte tankene høyt inn i mer enn det hverdagslige.

For flukten frem og tilbake i mellom det illusjonistiske og drømmende, gir en mental distanse til det fysiske, som gir en kamp mellom egen realisme og håpet for morgendagen.

I håpet finnes smilet og smilet kan ikke overses eller skjules ... smil ...

mandag 17. november 2014

Morgentanke - Høyhus:


Hus med høy, eller et hus som er høyt.

I disse sjakkdager, så er det eneste bygg som tenkes på tårnet. Som hjørnesteinene på brettet, så rager disse tårnene som bastioner som symboliserer robusthet og overblikk.

Når brikkene er med i spillet, så er bevegelse styrken stor og representerer slagkraft og solid forsvar.

Som enda høyere hus er det "Barcode" som dukker opp, som de nære store og det enda nærere blir Skistadbygget det som stikker over den øvrige nære bebyggelse.

Sammenliknet med de arabiske, amerikanske, japanske og øvrige østens bygde høyhus, så føles det brått at "The sky is the limmit" og tankene svirrer inn i en tenkt fremtid om skyskrapere som borer seg tvers igjennom skyene og strekker seg opp til atmosfæren, der satelitene sirkulerer.

Det å da kunne ta heisen opp i øvre skilte og skue ut og ned over en klode som bues og hvor roten er så langt ned at øyet ikke klarer å se fotfestet der heisene starter.

Med forsiktig løftet blikk, så ser øynene etter dagens mulighet og forvalter alle sekunder så fornuftig som det er hensiktsmessig, for det har allerede gått 6 timer av denne dag som allerede har foredlet 21.600 sekunder og 3/4 av døgnet er fremfor oss alle.

Smiler til og av sekundene som tikker ... smil ...

fredag 14. november 2014

Morgentanke - Kulørte begreper i det mørke segment ...

Ordene som erstattes av mer negativisme, for min betydning av neger som absolutt ikke er ladd med noen snev av onde tanker i mitt verdilandskap, selv om jeg skjønner at mottaker av ordet kan assosiere mye vondt.

Når jeg nå bruker biledlige beskrivelser av mørkhudede fra Afrika og Amerika, som " bomullspellere", så er min følelse av å fremstille en gruppe mennesker noe slemt.

Kjenner at det er reguleringen av ordet som skaper leting etter fullgod erstatning, som gjør at jeg ikke finner det som naturlig ikke har snev av undertrykkende smak for meg. Alle eventuelle erstatingsord finner jeg ikke tilstrekkelige og betydningen mister den rette forståelse, noe som gjør at jeg forstår at noen ord er blitt offisielt borte fra vokabularet og et direkte brukstap for mitt gode.

Men når ny kutyme og praksis voldtar historiske verker, så mister jeg totalt respekten for det fornuftige. Når Astrid Lindgren og fantasifigurene hun har skapt, puttes i kategoriene som nazi stimulerende rollemodeller, så er jeg veldig usikker på hva som er brunt i tankelandskapet til individene som jeg oppfatter missbruker ny praksis ovenfor en tid som ikke innehold dilema som den moderne tankegangen utøver.

Tror jeg nå må ta en pustepause og nippe til det mørke i koppen som dufter av kjent aroma, lar tankene feste seg til ord som alltid vil kunne retningsstyre tankene mot ettertanke og godt vinkled fokus:

"When you talk, you are only repeating what you already know; But when you listen you may learn something new." (Dalai Lama).

Med et forvridd fokus, løses dette med et smilende ansikt som er ment godt og kjennes godt, samt forhåpentligvis oppleves som godt av omgivelsens individer ... smil ...

torsdag 13. november 2014

Morgentanke - Overlegent likegyldig:

Blasert er et ord med opprinnelig avstamning fra fransk, betydningen her "på berget":

Blasert -
Som å stiller seg overlegent likegyldig overfor livets alminnelige nytelser og fornøyelser, enten fordi det er nytt for mye eller ønske om å gi inntrykk av å ha gjort det.

Ord farger samtalen, men avsender og mottaker har ofte forskjellig erfaring og oppfattelse av det som sies og mottas.

Dermed kan oppfattet situasjon bli feil og beslutning baseres på tolkninger som er nyansert feil, noe som danner grunnlag for en skråstilt kurs som må korrigeres om kompasset peker i en annen retningen enn målbildet.

Mål og mening, er et barne innprentet uttrykk for meg, som alltid har vært med som navigasjonsverktøy, noe som har gjort livet til en klatre oppgave, hvor utsiktsbøtta i masten har vært stedet som fortløpende og sporadisk har fått besøk, da det alltid er nødvendig med overblikk over omgivelse og horisont.

Nødvendig motivasjon over å se mer enn øyeblikkets mestring, har det hodeløftende bidrat med, når øynene speider ut i mulighetenes farvann. Realismen innhenter det drømmende når føttene igjen står plantet i pågående utfordring.

Balansen mellom det håpfulle og det pågående vanskelige, gir en tautrekking mellom det som er og det som er ønsket at skal komme.

Toleransen for øyeblikkenes utfordring blir håndterbare, når veien frem er staket, selv om stien frem er krokete og har omveier, så er målet alltid i sikte som retningsindikator.

Smilende utsikt, gir smilende tanker, selv om utfordringen skulle være her nå ... smil ...

onsdag 12. november 2014

Morgentanke - Skyggefritt i tåkeland ...

Når nyeste utgivelsen til progrock gigantene blir overskyggende for alt elende, så skjønner jeg at grenen ræva sitter på er grønn.

Om tresmaken er det mest prekære vonde, så håper jeg at verden smiler overbærende tilbake, for det er vondt å ha det så godt som TV titter inn i de vondes verden.

Med klappjakt på tiggere, så har de rikeste lykkes med å involvere middelklassen og ned i overskuddssikring. For med full fokusering nedover, så er det ingen som numment får med seg at de overdådiges bord bugner over av overflod som ikke ønskes delt, men heller kastes i lukkede søppelrom, utilgjengelig for hordene av ikke bemidlede mennesker som har behover.

Darwin, er mantraene ... De sterkestes rett og dens overlevende for en rik fremtid, fattig på allsidighet og kun dresskode som inngangsbillett.

Takk og pris for at jeg ikke ønsker å stå i den forlokkende kø, hvor omsorg er omgjort til skinnende mynter som veksles inn i knitrende rette sedler.

Der hvor de svake læres opp til å undertrykke de enda svakere, da dette ikke ansees som en oppgave verdig det øvre sjiktet.

Fantastisk hvor tollerang velstanden numment har gjort oss, ingen reagerer på de undertrykte forhold, før de oppdager at de plutselig er blant dem - da kjempes det med nebb og klør om å ikke være blant "subben" nederst på stigen.

Den verden som da oppdages, kan ikke gjenkjennes som det som beskrives eller blir proklamert som forhold å leve under, ei heller finnes det veier å gå for å peke på det uriktige. For kategorien av individer som tigger med koppen utstrakt, er folkeforstått som en samvittighetsplage, som minner de ustyrtelige rike på at det finnes skum av mindre verdige som har evne til å karre seg fast og som så vidt tolereres av de gigantisk rike, da disse ikke ønsker å gjøre noe annet enn å administrere egne verdier inn i fremtiden.

Når utedoen tømmes, så er dette en tjeneste utført av praktikere og ikke de som har konstruert tjenesteveien og penge mekanismene. For som menneskelige guder, sitter de trygt på avstand og betrakter, med kommentarer som heller mot uanstendig beundring av hvor langt ned det går an å stille seg unna plassen med sølvskje i munnen.

Hvor mye skygge som befinner seg i vår nærhet, kan ikke sees, da tåken har lagt et dempende teppe over fokusert som fanger inntrykkene.

Dagens smilende er en barrière brytende kraft, som er universell for menneskeheten ... smil ... smil ... smil ...

Ord som fanget fokus demme morgen:

"Det er en fantastisk glede å jobbe sammen om noe som betyr noe, som skaper mening, retning og som i tillegg  løser ut Skapende Kraft.

Den første gangen jeg fikk være en del av noe slikt var da jeg i 1999 ble jeg en del av “Fristaten Lucky Nærsoet” da jeg ble Assisterende fantasiminister i tidligere regjering i Lucky Næroset. Det siste året (2010) var jeg Oppmuntringsminister". (Tom Åge Myhren).

http://www.livsgnistrer.no

tirsdag 11. november 2014

Morgentanke - Realiteten som bor i mitt hode:

Mellom det drømmende og håpet, så eksisterer virkeligheten i en tidvis kontrastfylt sameksisterende versjon.

Sammenblandet blir den våkene tiden med deler av drømmene, håpet deltar aktivt i det virkeligheten og realiteten er alltid summen av ingrediensene livet faktisk består av.

Som å spørre morgenstunden om hvor mye smil og sorg som skal fordeles innenfor aktuell dag, et svar som er umulig å ha kontroll på, da innholdet er avhengig av mer en meg og mitt.

Dermed blir det med åpent sinn at minuttene gripes og sekundene forvaltes etter beste evne, dernest flyr timene fremover og dager blir fort til uker som teller månedene før året plutselig er nytt.

Hvilke elementer som er dagens tekst og innhold, har jeg en kontur-formening om, men detaljene er noe uklare og da blir det å møte dagen med en ydmyk og praktisk tilnærming, noe artikkelen i Drammens Tidene skrev, om sekundmestringen til den store barnefamilien:

"Du må senke  kravene litt og forholde deg til det du har, og være fornøyd med det". (Helena Smedsrud, mor til åtte barn).

Hvor mye fornuft, håp og praktisk håndtering av plan og impuls, balanseres i dagene. Varierende, da noen dager tillater mer av impuls enn fornuft, mens andre dager igjen bare inneholder praktisk håndrering.

Variasjonen gir dagene farge og ofte en oppvåkning av mitt tenkte realitetsbilde, da verden og jeg ikke helt er i detalj synkronisering. Noe som gir uforutsigbarhet og variasjon, som er faktorene jeg hele tiden løfter inn i tankelandskapet for lærdom og innsikt.

Med potensiale for mer lært, så gyves det løs på den nye dagen og smilet kommer naturlig og nysgjerrig frem ... smil ...

mandag 10. november 2014

Morgentanke - Unikt og særegent flott ...

Ny dag som ikke skal bli en gjentakelse av gårsdagen, ei heller mal for morgendagen. Særegenheten tilhører øyeblikket, det fantastiske i variasjonen som utvikler og oppdager.

Hvor likt ditt skal være mitt, en illusjon skapt for å ha kontroll og ikke som stimuli for en fremtidsrettet fokus og kraft om bæring med grensesprengende utvikling.

Hva som vites, er forvaltning av det historiske. Hva som menes, er forhåpning til det fremtidige. Begge deler er tolket og ingen sannhet om annet enn eget forstått og tenkt, dermed overlates øyeblikket til deg selv.

"Lett for å smile, lett for å le og har ikke lett for å gi meg. Veit hvor jeg kom fra og veit hvor jeg skal." (Marius Müller).

Unikt oppfattes som sjeldent historisk fint.
Særegent er en fremstilling om egenart i øyeblikket.
Flott overøses med håpfult superlative tanker om det som kan komme.

Dermed gis denne dag alle muligheter om et smil fra det som har vært og det som skal komme, samt øyeblikker av smilende fjes nå, nå og nå ... smil ...

fredag 7. november 2014

Morgentanke - Steg uten retning, men alltid med mening ...

Noen ganger er tre glass vin to for mye, andre ganger er det som startglede til en fantastisk matrett som nytes i sammen med en stemning som tilslutt løftes himmelhøyt i gledens sky.

Plutselige oppvåknende blikk som fanger rester av snø tendenser i omgivelsen, gir tvil om gårsdagen inneholdt en enhet for mye, men hvit kledde biltak bekrefter at høsten kler seg til vinter nå.

Med et tankestreif mot galaksen og universets uforutsigbare innsikt, så lånes ord som både gir mening og danner forundring.

I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be. Douglas Adams.

Om ord med mening bare skal komme fra de vedtatt innsiktsfulle, så øker fattigdommen i horisonten for fremtiden.

De store endringer og nødvendige forandringer, har ofte kommet ut fra tankeeiere som er ansett som rare og ikke helt som de andre barna i sandkassa.

Dermed tas denne dag med på smilets vei og tankene svirrer positivt rundt, med smil fra hjerterota ... smil ...

torsdag 6. november 2014

Morgentanke - Togtitter ...

Alle er vi tittere, dette er spesielt synlig som nyankommen settefyll i firer eller femmer seteseksjonen i togkupeen. Da kan både direkte iakttagelser kjennes og forsiktig skotting via øyekrokene oppdages.

Nysgjerrig eller interessert er ord med samme betydning, men forskjellig ordladning.

Nysgjerrig har ofte en negativitet knyttet til ønske om å rive til seg observasjonene, med undertone av gjenbruk for å fremheve egen normalitet via fremstilling av andre som mindre normalt agerende.

Interessert er omsorgsladd og positivt assosiert som å bry seg om, uten forventning om gjenbruk for selvhevdelse, men jovial tilstedeværelse og genuint interessert i andre sitt ve og vell.

Begge begreper fyller naturlige reaksjoner, som indikerer omsorg for rasen, et instinktiv gjøremål som er rotfestet langt inn i sjela og som en normal refleks.

Motivasjon er ofte det som lader uttrykket som kjennes som et bilde av observasjonen, noe som også reflekterer eget tankemønster i øyeblikket.

Som togtitter, så ser jeg mine medpassasjerer og jeg trives på en måte med å bli sett, det bryter liksom med den konforme anonymitet som kles på som et søvnig lag, når kokongen isolerer.

Serverer dermed et smil, som svar til det tittende og ser at komforen i å bli oppdaget ofte er overraskende og flakkende ... Smiler dermed hjertegodt til alle på dagens vei... Smil ...

onsdag 5. november 2014

Morgentanke - Luke av gnistrende stillhet:

Det å vandre rundt i beste rushtid og finne luker av fred og stillhet, er åpenbart sjeldent, som øyeblikker av edelstener hvor tid og sted uvirkelig plutselig bare oppstår og gnistrer i økende svak stillhet.

Mellom den pulserende rushtrafikken på de sentrumstrafikkerte veier, så oppstår det periodiske blokkeringer på sammenfallende tidspunkt som gir fuglekvitter og vindens brus spillerom, som vanligvis ikke hører tid og sted hjemme og stegene kan trø ut i veien ubekymret for rullende trafikk. Hvilken planet er jeg havnet på, er tankestreif som kommer og går like fort når trafikken igjen er tilbake på plass, hvor den milde larmen signaliserer rushtid som vanlig.

Tilbake på overflaten av den kjente planeten Jorden, er det igjen bare å blande stegene inn mellom andre sitt tråkkende og dekk sin rullende og stillhet er byttet med larm.

Som en brytende kraft, titter smilet voldsomt frem, når kontrasten blir åpenbar ... smil ...

tirsdag 4. november 2014

Morgentanke - Strømløst og plutselig lyst ...

Når lyset går, blir det mørkt og jammen blir det lyst når det kommer tilbake. Godt er det å få tilbake kraft i stikkontaktene, for mulighetene blir så mange flere, noe den moderne livsstilen nå tar som en selvfølgelighet.

Klokken 04:27 oppdages det at lyset var på når strømmen ble koblet fra, for omkobling i trafoen, det noe blafrende sjarmerende lysskjæret fra stearinlysene som ble tent klokken 23:00, var slukket og det eneste som fortsatt lyste av sjarme, var de elektriske stearinlysene, når vekkeklokka fortsatt sov og de glemte påslåtte lampene fungerte som en stille alarm som badet omgivelsen i lys på innsiden, da det vanligvis er morgenmørkt.

Med spe forsøk på dynetrekking over hodet, så var det bare å vente ut tiden til de lyse 33 minuttene var tikket ferdig og klokka ga startskudd for den nye tirsdagen.

Kaffe i hånden, lys våken i hodet og snurrete morgenfokus i sikte, så ønskes denne tirsdag velkommen med lysvåkent smil ... smil ...

mandag 3. november 2014

Morgentanke - Høstmørkets glade glede

Årstiden sin mørke kveld, skaper en intim sfære med skumring og blafrende stearinlyser, nærhet og inneglede når regnet farger landskapet på yttersiden.

Høsten kan gjøre fantastisk flotte ting med nærheten i mellom, da det er mer naturlig å oppdage enda mer detaljer og føle en samstemthet som bare forsterker det som allerede egentlig finnes der.

Dermed tas høstmørket imot med glede, ja takk veldig gjerne mye mer av dette ... Smiler bare godt og enda bedre, for en flott starte på en ny uke ... smil ...