tirsdag 30. november 2021

Morgentanke: Punktet der høst er blitt vinter …

Varierende temperatur på både over og undersiden av nullpunktet, er indikasjon på at høstens dager er nært fra å bli en ny vinter.

Det å se nakne grener uten fargerikt løv, gir en forståelse av den åpenbare endring som nå kommer.

Første snøfall, er det som fjerner enhver tvil om at høst nå er blitt vinter.

… smiler i det hvite … smil ...

mandag 29. november 2021

Morgentanke: Årstidens kalde del …

Høst og overgangen til vinter, inneholder farger og gradvis forståelsen av kaldere dager.

Først likner der periodisk mest på sommer, så gulner det grønne og nattens senkede temperatur preger også dagene mer og mer.

Så kommer morgenstundene hvor rimet punktvis preger bakken og luften oppleves skarpere enn tidligere.

Bare å gjøre det som nå er fornuftig, finne frem bekledning som sørger for flere lag varme.

… smiler i en iskald klar dag … smil ...

fredag 26. november 2021

Morgentanke: Lyset er på …

Ved oppvåkning midt på natten, så lyser tankene opp sinnets avkroker, hvor både tidligere tenkt og ny inspirasjon oppstår.

Prosessert inntrykk, har flere former og arenaer hvor løsning plutselig dukker opp.

Periodene med hvile, har god underliggende driv, hvor øyeblikker av mer forstått lyser opp nye ideer og mer nysgjerrighet.

… smiler opplyst og forundret … smil ...

torsdag 25. november 2021

Morgentanke: Lag på lag …

Morgenstunden har perioder med mye mørke, hvor nattens sorte fortsatt er med, der skyene på himmelen også naturlig dekker til og demper solens flotte skinn.

Roen i tilværelsen kan kjennes med visshet om at solen faktisk er bakenfor og kan titte frem når som helst, bare skydekket sprekker noe opp.

… smiler tilslørt … smil ...

onsdag 24. november 2021

Morgentanke: Strøk på strøk med lys …

De første stråler av sol, annonseres med en mindre mørk horisont og en tydelig opplyst strek, der himmel og overflate møtes.

Den livgivende gule kula, løftes gradvis høyere opp på himmelhvelvingen, hvor da det mørke kun sees som skygger.

Alle morgener males lysere og lysere, helt til alt er lyst opp og hvor den unisone forståelsen av dag er hva som nå gjelder.

… smiler i lyset … smil ...

tirsdag 23. november 2021

Morgentanke: Kontrast til det mørke ...

Ettertenksomme tanker serverer oppfattelsen av sprakende farger fra en gårsdag, hvor solen gikk både opp og ned i fantastiske farger.

Inntrykket henger med og farger opp i det våknende mørke, hvor gleden over hva som er erfart blir med inn i tanker om hva som kommer.

Midt mellom har vært og skal komme, oppstår roen over å finnes her og nå.

… smiler bredt … smil ...

mandag 22. november 2021

Morgentanke: Fargerik tilnærming …

Høst morgenen er nokså beksvart farget ved tidlige treffpunkter, før solen naturlig lysner og lyser opp det sorte.

Den rolige tilnærmingen, skaper en balanse i det sorte og gir en glede over hva som vil komme.

Roen etter søvnens kreative tilnærming, gir en balansert forvaltning, en gradvis farget påvirket forståelse og glede.

… smiler med fargene som kommer … smil ...

fredag 19. november 2021

Morgentanke: Minnes det fine …

De første streif fra tidligere, har gode vibber og en hyggelig eim.

Hvor fint det tidligere fine egentlig opplevdes, kan variere og være på en annen måte enn først husket.

Graden av mer eller mindre fint, henger sammen med hvor mye tankene nå påvirker.

… smiler helt fint … smil ...

torsdag 18. november 2021

Morgentanke: Minnes …

Ansiktet lyser opp som en sol, når tankene hviler på gode strømmer av hukommelse som serverer glimt fra tidligere.

Dagdrømmen kjennes så reell, hvor det å returnere ikke føles som noe godt valg.

Ettersmak av glede, følger med inn i det våkne og lystige tanker omkranser minnene på en fin måte.

… smiler til minnene … smil …

onsdag 17. november 2021

Morgentanke: Minnes minner …

Det å huske tidligere hendelser, gir en fornemmelse av hvor livet så langt har beveget seg, med naturlige tanker om hva som førte til hvilke valg.

Alle steg baseres på allerede forstått, hvor erfart har løftet frem hva som er kjent og ikke.

… smiler ettertenksomt … smil ...

tirsdag 16. november 2021

Morgentanke: Minnenes minner …

Trolig finnes den verden som ikke huskes først, da vanskelige ting får en annen form i ettertiden.

Hvor klart det klare fremstår, er helt avhengig av skydekket i tankelandskapet, hvor verken farger eller kontur trenger å være som trodd.

Bare å møte det trodde med skepsis, så bekreftes det som kan og avkreftes det andre.

… smiler søkende … smil ...

mandag 15. november 2021

Morgentanke: Minner …

Inntrykket fra tidligere blekner naturlig på flere områder, når tiden etter tilbakelegges.

Hodet inneholder mange bilder fra fortiden, hvor rekkefølge og detaljer utover hva som vises, er med som en fornemmelse.

Det opplevde forsterkes gjerne av noe som trigger det som allerede finnes av minner, som lukt, fornemmelse eller ord.

… smiler med gode tanke … smil ...

fredag 12. november 2021

Morgentanke: Tanke …

Tenk om tanken er den egentlige tilstedeværelse og den opplevde presentasjonen kun er forskjellige faser.

Faser som består av isolerte oppgaver, hvor mestring av de mange små ting er det som blir til en helhetlig innsikt.

Helhetlig innsikt, har dimensjoner som ikke fattes før forståelsen underveis oppdager hva som faktisk finnes.

Finnes tanken, selv om tanken ikke kan måles, et paradoks som nåtidens kvantifiserte tilnærming ikke klarer å integrere.

Forståelsen av egen guddommelighet, er mystikk som trengs for å løfte forståelsen inn i enda større sammenheng.

… smiler mystisk … smil ...

torsdag 11. november 2021

Morgentanke: Tenkte tanker …

Bevissthet over å eksistere, gir en fascinerende tankerekke.

Eksisterer hver og en i det fysiske skallet, eller er livskraften den virkelige tilstedeværelse.

Hva er virkelig og hva er driven i søken etter alt som ennå ikke forstås.

… smiler forundret … smil ...

onsdag 10. november 2021

Morgentanke: Tankekraft ….

Energiforbruket som kanaliseres opp til muskelen som forvalter inntrykk, er avgjørende og grunnlaget for prosessen som skjer.

Den fysiske nærhet til kanalene som distribuerer inntak og fysisk signalering, må være tilkoblet.

Styrken i det prosesserte, er ofte langt større en restvarmen fra det fysiske energien og gir en effekt i handlingene som naturlig følger.

… smiler ettertenksomt … smil ...

tirsdag 9. november 2021

Morgentanke: Kraften i tankene …

Tro kan flytte fjell og hellig overbeviste kan utføre hva som helst, på den måten finnes det en stor styrke i tankesettet.

Historier om overlevelse, inneholder ufattelige dimensjoner av prestert og er mang en gang uvirkelige fortellinger.

Driven som faktisk finnes, må bare kombineres med en vilje til å få til noe som ennå ikke forstås og bare fortsette med det.

… smiler overbevist … smil ...

mandag 8. november 2021

Morgentanke: Tankens kraft …

Mystikk bak strømmen av ideer og tanker, har en forvirrende forståelse, rett etter oppvåkning.

Skillelinjen mellom fantasi, fiksjon og virkelighet, har en usynlig stiplet linje, hvor graden av sammenblanding er varierende.

I minutter hvor drømmende virkelighet kan oppleves, foregår det grensesprengende nye tankebaner.

Opplevd forståelse og prosesserte inntrykk, påvirker det sovende sinn som har startet med å våkne.

Vårt felles tenkte, blir dermed fylt opp med mine fargede tolkninger og tanken får påfyll av øyeblikket.

… smiler tenkende … smil ...

fredag 5. november 2021

Morgentanke: Den siste dag er den første …

Dagene som har vært, er grunnlaget for dagene som kommer.

Hvor mestring av øyeblikket, er det som er gjeldende fokus.

Hva som har vært eller skal komme, har med hva som håndteres her og nå.

… smiler på nytt og på nytt … smil ...

torsdag 4. november 2021

Morgentanke: Denne ene dag …

Det unike i enhver tid, er sekundene som tikker og representerer de små kontinuerlige forandringene.

Alle bidrag til forandring, trenger ikke å føre menneskeheten direkte frem, men er med på å fylle det store kunnskapsrommet, med mer erfart.

Sammen klarer vårt forståtte å skille mellom ønsket og de gjøremål som ikke trengs å gjentas.

Slik bygges menneskehetens kunnskapshus, forståelse på forståelse og en mer helhetlig innsikt erverves.

Alle enkle dager, er veien fra kunnskap til innsikt og ferden videre inn i den større forståelse.

… smiler med forståelse … smil ...

onsdag 3. november 2021

Morgentanke: En dag er ikke bare en dag …

Hvor starter og stopper rekkene og kjeden, som lenker tidligere erfart med kommende kunnskap.

Egen innsats i øyeblikket, er ikke bare mitt.

Formen på det kommende, har med håndteringen av nuet og forståelsen av utfordringene som finnes.

Videre blir Vår ferd til, hvor forståelsen er mer tydelig.

På alle høydedrag speides det så langt det går, det fjerne kan skimtes som noe eget oppfattet og som senere viser seg frem som noe annet.

… smiler med et skarpt blikk … smil ...

tirsdag 2. november 2021

Morgentanke: Dagene som er talte …

Dagene kom og gikk, samtidig som det levde befant seg i sentrum.

Hvor det erfarte har vært, er forutsetningen for læring som kommer.

En tilbakelagt dag inneholder timer og minutter, det presterte forvalter sekunder.

Kursen korrigeres og justeres, noe som er en naturlig konsekvens av det tilbakelagte.

… smiler historisk … smil ...

mandag 1. november 2021

Morgentanke: Kvantifiserte dager …

De talte dager som er tilbakelagt og det forventede antall dager som ligger fremfor, kan oppfattes som tallforståelse.

Hva som reelt blir og har vært, har ikke noe med tallet som fremstår forstått.

Historiske prestasjoner, baseres på overlevert erfaring og tilhører hovedsakelig de som fortsetter i kjedene etter.

Antallet som jeg teller i dag og alle morgendager, blir en navlebeskuende aktivitet som ikke oppfatter en større helhet.

Fokuset får bli på innhold og ikke de nedstrippede tall som dag en og to kan telles opp som.

… smiler på en, to og tre … smil ...