fredag 29. april 2022

Morgentanke: Innsikt …

Grunnleggende forståelse etablerer kunnskap om hvordan omgivelsene og mulighetene rundt samspiller.


Ved å skjønne hvilke metoder som fungerer til hvilken tid, hvor egnetheten er mest hensiktsmessig og funksjonell.


Betyr innsiktsfull sameksistens og tilstrekkelig innsats for utførelse og samhandling.


Perfekt lastbalansering og inkludering, er nøkkelen for smart innsikt, som alltid kan forbedres.


... smiler med visdom ... smil ...

torsdag 28. april 2022

Morgentanke: Forståelse …

Komplekse sammenhenger kan læres via å etterligne eller ved forståelse, hvor gjentakende suksess kan oppnås i begge tilfeller.


Hvor hard innsats som trengs, er en balansert øvelse hvor erfaring ofte kan bistå som en nøkkel.


... smiler forståelig ... smil ...

onsdag 27. april 2022

Morgentanke: Øvelse …

Trening er alltid nøkkelen til å gjenkjenne og tilføre forutsetninger til å håndtere med mer innsikt.


Trening for treningens skyld, har ikke mulighet til å spisse målrettet, men fremstår som tidtrøyte.


Motivet for trening, bør også ha målbilder for noe større enn seg selv.


Hva er mitt bidrag i den store helhet, hva gjør jeg av forskjell for alle andre?


... smiler spørrende ... smil ...

tirsdag 26. april 2022

Morgentanke: Mestring …

Følelsen av å lykkes, avhenger av omgivelsen sin kapasitet til å utstyre hvert individ med forutsetning til å tørre.


Mulighetsrommet som det vågale introduserer er et møte med en selv, hvor aksepten over å ikke lykkes er innsatsen for å klare.


… smiler usikkert … smil …

mandag 25. april 2022

Morgentanke: Læring …

Livets oppmerksomhet, handler om hvordan hver og en gjenkjenner sin tilhørighet til omgivelsene.


Forutsetningen for å kjenne igjen egen nytte, handler om det å tørre og feile, samt høste lærdom av det erfarte.


Hemmeligheten ved å feile med suksess, er å finne kjappest mulig ut av feilene og avrunde og fokusere på nytt med mer innsikt.


... smiler vågalt ... smil ...

fredag 22. april 2022

Morgentanke: Meg og meg …

Min egen lykkestjerne gir mening for meg, selv om det tidvis kan oppleves som mye.


… smiler flaut … smil …

torsdag 21. april 2022

Morgentanke: Meg med deg …

Hvor godt det er å være oss, hvor du og jeg utfyller og naturlig kompletterer hverandre.


… smiler til verden … smil …

onsdag 20. april 2022

Morgentanke: Meg og deg …

Verdi som gjenkjennes som flott i ditt, er refleksjon av mitt.

Hvor det jeg ser i deg, er en gjenspeilingen av meg.


… smiler til oss begge … smil …

tirsdag 19. april 2022

Morgentanke: Meg …

Hver og en trenger ikke andre enn en selv, når en komplett følelse kan kjennes på og roen senker seg i ettertenksomhet.


… smiler til meg selv … smil …

onsdag 13. april 2022

Morgentanke: Jo mere vi er sammen …

Øvelse i å forstå mer og mer, er livets skole og noe som naturlig skjer hvert eneste minutt.

Både søvn og våken tilstand inneholder læring, hvor det pågår observasjon og kontinuerlig prosessering av inntrykk.

Resonans i tankelandskapet utvikles i takt med det erfarte og vokser på refleksjonen i det levde.

Så utveksles inntrykk og tilbakemelding former forståelsen, som igjen utvikler det oppfattede.

Sammen formes det forståtte i flere dimensjoner, hvor ditt blir naturlig mitt og vårt får en korrigerende gjenklang fra omgivelsen.

… smiler til de rundt … smil …

tirsdag 12. april 2022

Morgentanke: Nærhet til det levende …

Forhold mellom alt det levende, avgjør levedyktigheten til omgivelse og forutsetning for enkelhet.

Omsorg og forståelse har vært nøkler til balansert tilstedeværelse og fungerende samspill.

Historien ser ut til å gjenta seg, hvor støtte og forståelse tydelig ikke lenger er den gjeldende kraft.

Rart å observere hvordan enkelte tankesett bare naturlig sager på innsiden av grenen som holder en selv oppe.

Livets tre har formet seg og gitt opphav til forskjellige former for levende, som utvikles og formes på sin måte.

Menneskeheten er igjen ved en skillevei, hvor enkelhetens har ført fremdriften opp i en motorvei hastighet.

… smiler periodisk oppgitt … smil …

mandag 11. april 2022

Morgentanke: Menneskelige relasjoner …

Forskjellen på det ene og det andre, avhenger av øynene som ser og sinnet som forstår.

Sammenhengen kan fremstå som åpenbar og uforståelig på samme tid, hvor detaljert innsikt beriker og forstyrrer.

Helhetsbilder har behov for et videre perspektiv, hvor fugleperspektivet er mer riktig å tenke.

Djevelen sies å bo i detaljene, noe som fort blir navlebeskuende fokusering.

Styrken i det eksistensielle er å kombinere det nære og fjerne, hvor forskjellige egenskaper utfyller og tilfører mer.

Ditt oppfattede beriker min innsikt, slik at vårt forståtte er grunnlaget for felles fremtid.

… smiler til sammenhengen … smil …

fredag 8. april 2022

Morgentanke: Kortstokkenes enkle ess …

Det står skrevet i "den store kloke boken" at de første også skal få bli de siste, noe jeg ser kortstokken har praktisert.

Der hvor kortstokken plasserer den første valøren av spar, hjerter, ruter og kløver helt først, trumfer den også over kongen.

En flott egenskap å starte rekken med den ene og se at det er denne som skyves frem og som til slutt trumfer øverst.

… smiler lite i det store … smil …

torsdag 7. april 2022

Morgentanke: Kongen i kortstokken …

Helt konge å være konge, eller er det Løvenes konge som er kongen, med solid manke og et observant blikk over slettene.

Om en konge må stå eller sitte med sitt fornødne, så er forskjellen svært liten fra hvem som helst annen.

Balansen i å opptre naturlig sammen med alle andre og allikevel fremstå som et solid forbilde i godhet, er noe rollen kler.

La oss alle være konger for en dag, gjøre noe godt, tenke på andre og kjenne på tyngden av å skulle bære rollen hver dag.

… smiler beundrende … smil …

onsdag 6. april 2022

Morgentanke: Damene i kortstokken …

Det finnes fire damer i en kortstokk, spar, hjerter, ruter og kløver.

Som et balanserende element befinner damen seg mellom knekt og konge.

På internasjonale kortstokker har damekortet bokstaven Q for engelsk «queen».

Med et barnlig fokus, så finner jeg åtte damer, jeg blar gjennom kortene og snur stokken 180 grader og gjør det igjen.

… smiler balansert … smil …

tirsdag 5. april 2022

Morgentanke: Kortenes knekt …

Historisk har knekten fremstått som resepsjonsarbeider og portvakt, som tar i mot gjester.

Fra gammelt av var de snutehatt kledde, en livvakt for høytstående personer.

Kortstokkens 11. posisjon, har naturlig havnet mellom tierne og damene.

For ikke å forveksles med den engelsk uttalte Konge, ble knekten på engelsk kalt "jack".

Hvor "vanlig" enhver knekt i moderne tid følte seg, kommer helt an på egen forståelse

… smiler imøtekommende … smil …

mandag 4. april 2022

Morgentanke: Jokeren i kortstokken …

Hvem er kun sin egen lykkes smed og hvilke typer mennesker er opptatt av eget bidrag for at alle skal lykkes.

Sammen er vi sterke, er en frase som ofte benyttes av de som ikke fremmer helhet, men seg selv gjennom andre sitt presterte.

Det å telle til ti, eller stikke hodet i sanden, er der og da en åpenbar tanke som snus til noe konstruktivt i ettertid.

Du er deg og jeg er meg, alene løses ikke de store oppgaver, da kunnskapen så langt er båret frem av alle de rause.

… smiler lurt … smil …

fredag 1. april 2022

Morgentanke: Absurd absurditet …

Her eller der, så endelig fremme ved start når målpassering er begynnelsen på veien videre.

Realitet er livets levde hvor enden er eneste garanti og hvor tanken er tilstede om å aldri komme helt frem.

I eventyraktig døs, tillegges øyeblikket evig tilstedeværelse og roen oppdages i det å være.

Frykten i det levde, er uferdig prosessering av det faktum at enden vil komme og forvaltningen av det uvisse.

… smiler modig til det ennå ikke forståtte … smil …