fredag 31. mai 2019

Morgentanke: Små rom som fylles av store mennesker …

En passe tanke på en fredag, hvor begrepet arbeidsdag ofte assosieres med dagene mellom helgene, selv om mange arbeider i løpet av alle typer dager.

Gjøremål kan både være tildelt av en selv eller forretnings tildelt, noe som passer like bra å fylle dagene med ting som gjøres.

De aller største rom fylles også av små mennesker.

… smiler til perspektivene … smil ...

onsdag 29. mai 2019

Morgentanke: Tilslørte motiver …

Tåken i tilværelsen, er det fokuserte som svinner bort og blir mindre til deling.

Motiv hvor konturen likner på noe trodd kjent, kan identifiseres som noe gjenkjennbart i fra det minnet som dukker opp.

Den egentlige grunnen, er ikke bestandig så synlig, for en selv eller andre.

… smiler tilsløret ...smil …

tirsdag 28. mai 2019

Morgentanke: Hvor gal kan ansees som normalt ...

Alle har vi snodige tanker og fokuser, en eller annen gang i løpet av dagene som går.

Omfanget behøver ikke være gigantisk, ei heller hele tiden, men oppmerksomheten kan fange fragmenter og store biter av omgivelsene forståtte galskap.

Denne motfase har gjennom all tid, skapt fremskritt og endringer som har vært nødvendige.

… smiler med annerledes uttrykk … smil ...

mandag 27. mai 2019

Morgentanke: Kateterskolen …

Alle har vi vært sånn passe umulig skoleelev, noe som følger med å bli veiledet.

Tegn på å starte egen prosessering av formidlet tematikk, noe som er sunt for videre utvikling av en selv og omgivelsene.

Autoriteten som formidler budskapet, har et vidt spekter av individer å nå frem til og utfordringen er å ha den inspirerende kraften og orken til å formidle utrettelig og variert.

Godt at læringssløyfen nå er mer som en samling rundt leirbålet og ikke en ovenfra og ned etteraping av formidleren av lærdommen.

… smiler tillært … smil ...

fredag 24. mai 2019

Morgentanke: Sette pris på læring og følelsen av mestring …

Det å få til, er grunnleggende ønske om noe skapende.

For å finne gleden i det utøvende, så trengs ikke alt det gjorte å være perfekt for verken en selv eller andre.

Roen i dagen, finnes i flyten og bevegelsen på vei mot mestring.

… smiler til det som gjøres … smil ...

torsdag 23. mai 2019

Morgentanke: Naturlig råskap ...

I naturen finnes bare frokost, middag og kvelds, så enkelt er balansen i hver eneste dag ute i den opprinnelige dag og natt.

… smiler til det levde brutale univers … smil ...

onsdag 22. mai 2019

Morgentanke: Utvendig trussel som kommer innene i fra ...

Hver gang tanker om sykdom våkner i mitt hodet, så undres jeg på hva som vekket tankerekken.

Var det en vondt følelse som ga seg til kjenne, en tanke fra det drømte eller en bekymring som ikke har blitt forvaltet ferdig.

Frykt assosieres først med det oppfattede og dernest alt det som kan være.

Frisk som en fisk er tanken som det holdes fast ved, noe som er det første som tanken liker å assosieres med, men som periodisk er en påtatt tankerekke avløst av realitetene tilstand.

Så frisk som alle gårsdagen har lagt til rette for, det er så enkelt øyeblikkets effekt kan oppsummeres og er hva her og nå forholder seg til.

… smiler til hva som er … smil ...

tirsdag 21. mai 2019

Morgentanke: Det perfekte liv …

Bilder av hva som skal komme, er basert på feil forutsetninger uansett når slike tanker kommer.

Misunnelse fra noe kan forme tanker om hvordan ønske for fremtiden kan tenkes.

Hva som er det beste, absolutt alt som kan formes ut fra øyeblikkets forutsetninger.

Alle tanker om kanskje eller skulle vært, er fåfengt bruk av kraft og noe som ikke endrer det faktiske.

Når alle gjenkjenner noe i begrepet “leve her og nå”, så har dermed en større forståelse som bor i driven av overlevelse og det som assosieres med genetisk atferd.

… smiler til det levde … smil ...

mandag 20. mai 2019

Morgentanke: Strøm av tanker ...

Tanker som kommer strømmende, inneholder ideer som er verdt å grunne ved.

En blanding av oppfattet, ettertenksomhet og nyskapning, er hvor hodets kapasitet konkretisert og bevisstheten får anledning til å vurdere impulser og veloverveide tanker, som gir perspektiv og landskap.

Hva skal være hvor og når skal det faktisk bli noe konkret av det tenkte.

Hvor kommer reaksjonen egentlig i fra, mon tro.

Hvor går tankene, først som en introvert reise i landskapet som består av det erfarte, så returneres tankestrømmen med et beriket verdilandskap, som er grunnlaget for øyeblikkets håndtering.

… smiler ettertenksom … smil ...

torsdag 16. mai 2019

Morgentanke: Små korn endrer brått kursen stort ..

Hvor lenge det er holdbart å gå med stein i skoen, er avhengig av flere parametere.

Hvor plagsom er utformingen, hvilke muligheter gir omgivelsen, har hastverk noen påvirkning og hvor sedat er hodet.

Valget av påvirket kraft, er selv et ørlite bøss noe som hensyntas, spesielt om kantene er skarpe og det gnages et svært merkbart sted.

Blir bare å ta hva som er, som det er og gjøre hva som gjøres skal.

… smiler ute av kurs … smil ...

onsdag 15. mai 2019

Morgentanke: Konstruer nytt meg fra gårsdager ...

Faust: Den jeg er i dag, er ikke den samme som jeg er i morgen.

Tar med meg blikk for morgendager, med forvirrelse fra gårsdager og forvalter øyeblikket i marinaden fra alt det omkringliggende.

… smiler til stede … smil ...

tirsdag 14. mai 2019

Morgentanke: Huset er fylt av bare meg hjemme …

Tankeverden og meg gir muligheter for ditt hos meg, en sfære som bare er utrolig tosidig, på en ensidig måte.

Alt hva jeg tror andre mener og forstår, har jeg forståelsen for og danner et klart bilde av hva som gjelder for forstått av meg.

Dermed er det levde, levende og mer introvert enn først oppfattet.

…. smiler til meg selv … smil ...

mandag 13. mai 2019

Morgentanke: Kontaktledd …

Informasjon og kontakt, er viktige elementer i menneskehetens tilstedeværelse.


Hvor godt det kommuniseres, er også avhengig av godt mottak, noe som ikke nødvendigvis er en selvfølge, da ulikt erfart kan danne grunnlag for forskjeller på grunnelementer som er basis forstått.


Ansvarsrollen er forholdsvis klar, mottaker bekrefter om budskap er fremlagt forstått og budskapsbærer må være årvåken på forståelse om formidlet treffer eller ikke.


Etablering av gjensidig innsikt og felles forståelse, er nært opp til lykke.

… smiler som dialog … smil ...

fredag 10. mai 2019

Morgentanke: Gjenoppstandelse etter trodd avtale med ferjemannen …

Etter perioder med den berømte “Manflue”, så vekkes tilslutt motet og trua på en morgendag.

For i øyeblikkets krig, står ikke verden til påske eller neste dag for den saks skyld.

Den ubrukte billetten til avgangen med ferjemannen, er på en måte beviset på at det skal mye mer til før ferden er over.

Hodet lager et skjørt bilde av tilværelsen, mens kroppen har røffere egenskaper å varte opp med.

… smiler forsiktig … smil ...

torsdag 9. mai 2019

Morgentanke: Hvilken type menneske ønskes ...

Hvordan skal jeg bli et bedre menneske, kanskje ved å tenke på mer omtanke og faktisk omsette tenkt over som handling.

Det enkle er ofte best og minst kraftkrevende, for det å skulle forberede og forberede, motivere og finne rett tidspunkt, er krevende og gir ikke ønsket effekt.

Når tanken om hvem jeg selv ønsker å omgås med, må tankerekken fullføres og min egen fremtoning må kontinuerlig evalueres.

For hvem er jeg, om jeg ikke er den som har de kvaliteter som jeg selv krever av andre.

… smiler ærbødig … smil ...

onsdag 8. mai 2019

Morgentanke: Hverdagsmagi ...

Hvorfor er ikke alle klar over hvor lykkelige for det meste de egentlig er, hva er årsaken til dragning av oppmerksomhet på hvor ulykkelig vi blir, når begrensning oppstår og ikke hvordan hver vanlig dag settes skikkelig pris på.

Alt det normale fine, fremstår som selvfølgelig og ikke ansett som magi, disse hverdagslige ubekymrede øyeblikk er egentlig alt det fine som bør prissettes.

Det å fange alle de gode stunder og trykke disse opplevelser tett inntil brystet, gir næring til stunder med fremtidig motgang.

Balanserende fokus er det som bør prioriteres, hvor fakta sees og skyggen av utfordringen som plutselig dukker opp, er hva den er og ikke større enn det.

… smiler forståelsesfull … smil ...

tirsdag 7. mai 2019

Morgentanke: Sviskekompott …

Alle dager har innhold, men lærdommen fra dagene før og gårsdagen blir en grøt av forståelse, hvor detaljene ikke er like stål klare.

Kunnskap om hva som er lært, er egentlig viktigst, ikke når det forstått oppstod.

Det eneste kunststykke som må være med, er å vite hva som er utgått av det lærte, slik at ikke gamle synder gjøres om.

… smiler tankefull … smil ...

mandag 6. mai 2019

Morgentanke: Bortenfor kalkylen …

Tall og sammenstilling er noe menneskeheten har lært seg til å benytte til å lage forståelse, der hvor det ennå ikke befinner seg kunnskap.

Hva som er bestanddelene av det lærte, finnes det fornemmelse av de oppdagede elementer.

… smiler utenfor rammene … smil ...

fredag 3. mai 2019

Morgentanke: Vinkelen på skyggen forteller om det er tidlig eller sent ...

dagen vises den mørke siden av en selv på bakken, når sola tegner en strukket eller mer kompakt kontur på underlaget.

Hvor lik skyggen er den faktiske fremtoning, forteller om når på døgnet og på hvilken årstid som bildet tegnes.

… smiler alltid til solen … smil ...

torsdag 2. mai 2019

Morgentanke: Han som da var meg …

Hvem er jeg, hvem er du, hva er vi, hvor er vi?

De enkleste spørsmål, kan ikke besvares med enkle svar, da svarene faktisk ikke finnes i en enkel form.

… smiler lurende … smil ...