onsdag 31. august 2022

Morgentanke: Siste sommerdag …

Der var dagen kommet, hvor siste sommerdag nytes fullt ut og hvor høstdager ønskes velkommen.


Ennå ikke høst og fortsatt gleden i sommeren, bare å kjenne på øyeblikket og frydes over hva som faktisk er her.


Sommer fryd og glede, hvor tegnene tolkes og overgangen forstås som det flotte i naturlig variasjon.


… smiler sommerlig … smil …

tirsdag 30. august 2022

Morgentanke: Holder tak i resten av sommeren …

Alle faser har en start, noe i midten og en naturlig slutt.


Hvor øyeblikkene nå er i slutten av midten og gradvis omgjøres sommerdager til noe som skal bli vår kommende høst.


Like flott befinner observasjonen seg i en bonanza av inntrykk, hvor helt grønt nå blir til masser av farger som inspirerer.


… smiler i overgangen … smil …

mandag 29. august 2022

Morgentanke: Sommer er sommer …

I den frodigste delen av året, hvor varmen er god og lyset fyller det meste av timene, så kjennes det på en frydefull virkelighet.


"Sommergodt" kan være det oppsummerende.


Barbeinte føtter mot sommerlige underlag, fuktige hender i varmt badevann og stekende panne vendt opp mot solen.


… smiler med sommeren … smil …

fredag 26. august 2022

Morgentanke: Fredelig ende …

Hektisk innsats tilbakelagt og sortering av gjenstående detaljer, en fredfullhet takter om fra hverdags tempo og inn i noe annet.


Omfang og kapasitet har hatt håndterbar resonans, hvor taktskifte nå kan komme.


… smiler tilbakelent … smil …

torsdag 25. august 2022

Morgentanke: Tordner videre i uka …

Innsats er tanken som bor i denne torsdag, slik at sluttspurten kan sikre at oppgavene er håndtert ved morgendagens slutt.


Skippertak og andre motiverende mekanismer benyttes til å stimulere fokus for målpassering innen forventet.


… smiler mot målet … smil …

onsdag 24. august 2022

Morgentanke: Onsdag er onsdag …

Midtveis er midten av den midterste dag, hvor reisen til blir kortere og kortere, hvorpå distansen bakover bare blir fjernere.


Alltid godt å balansere uka og kunne sannsynliggjøre mengde gjenstående og vurdere hva som er nødvendig innsats videre.


… smiler balansert … smil …

tirsdag 23. august 2022

Morgentanke: Tirres av en ny dag …

Der hvor gårsdagen sine oppgaver slapp, fortsetter denne dag videre fra det punktet.


Flere og mere har ofte både økt innholdet og oppdagelsen av større omfang på gjøremålene, enn hva forståelsen på forhånd klarer å oppfatte.


Godt distansen frem er lenger enn den som er tilbakelagt, da er det potensiale for å håndtere både planlagt og oppdaget.


… smiler aktivt … smil …

mandag 22. august 2022

Morgentanke: Man tildeles ny dag …

Punktet hvor uka starter, avhenger av innholdet og takten som velges.


Min takt er koblet til hverdags takten, hvor mandag er den første av mine hverdags dager.


Med friskt mot gyver kreftene og fokuset løs på det som naturlig hører til, hvor mulighetene er som størst.


… smiler i startblokkene … smil …

fredag 19. august 2022

Morgentanke: Øyeblikket av nærvær …

Små glimt av Nirvana kan oppdages i hverdagens små pusterom, hvor pausen samles rundt luftstrømmen inn og ut.


En målløs gange langs en sti, vekker større sansing av omgivelsene og skrittene som naturlig bare tas.


Den klukkende bekken får verden til å føles så godt sammensatt og roen finnes i samlingen med det som oppstår.


… smiler godt og nært … smil …

torsdag 18. august 2022

Morgentanke: Bevisstløs tilstedeværelse …

Tankene mine former forståelse som baseres på det tillærte, hvor det raskt kommer respons på alt som skjer.


En urolig følelse i magen, kan indikere at hodet ikke forstår.


Igjen har tolkningen basert seg på raske tanker, om hvordan verden egentlig skulle ha vært.


… smiler våkent … smil …

onsdag 17. august 2022

Morgentanke: Kanskje …

Antakelser og tildelte egenskaper, er kun tanker om at slik kan det være, en tolkning av det opplevde.


Hodet tolker og kroppen kjenner på hva som berører.


En grunnleggende tilnærming til det opplevde som inneholder mer enn forstått, en refleks som må trenes på.


… smiler ydmykt … smil …

tirsdag 16. august 2022

Morgentanke: Jasså …

Åpen for hva som faktisk er og befinner seg her, en egenskap som hverken tar fortid eller fremtid med i det sanselige.


Det levde tas på alvor, hva som er får være hva det er.


Ser på situasjonen og reagerer kun på det som skjer, uten tanker om hva som har vært eller hva som kan komme.


… smiler nå … smil …

mandag 15. august 2022

Morgentanke: Nærvær …

Tilstede i eget liv og i kontakt med hvordan det levde kjennes, er mitt håp for den videre vei.


Kan jeg kjenne øyeblikket og naturens tilstedeværelse, ved bare å oppdage hva som faktisk finnes.


… smiler til stede … smil …

fredag 12. august 2022

Morgentanke: Pust godt inn …

Når automatikken tar overhånd og svarene serveres som en mitraljøse skur, så vil oppdagelsen skje der eller da.


Bombardementet inneholder både godt og urimelig innhold, hvor summetonen høres og oppsummert flauhet naturlig oppstår.


Både før og etter gjenkjennelse av veggen med argumenter, så vises våkenhet i anerkjent kaos via fortelling om hva som kan kjennes.


… smiler og puster med magen … smil …

torsdag 11. august 2022

Morgentanke: Oppdage reaktive handlinger …

Autopiloten styrer sikkert i sin programmerte retning, hvor nummenheten føles og automatiserte svar reflekser gjelder.


Reaksjonene bare skjer og har skjedd, så da er det bare bevisst å bytte over til manuell og kjenne etter hvor det resonnerer.


… smiler automatisk … smil …

onsdag 10. august 2022

Morgentanke: Automatisk mønster adopsjon …

Arvet adferd og godt trent i flokkens toleranse, der er det trygt og forutsigbart.


En reaksjon innenfor forventet, gir numne bølger av dissonans i ens indre hvor individet naturlig krympes.


Klør det på ryggen, så er årsaken forskjellig fra gang til gang, mens det åpenbare er at det klør.


… smiler som dem før meg … smil …

tirsdag 9. august 2022

Morgentanke: Faller inn i mønsteret …

Utført som tidligere, med kvalitet og presisjon som definert og fornøydhet over egen fortreffelighet.


Gjentakelsene sin suksess har med stramme rammer å gjøre, hvor helt nytt aldri oppstår.


Endring med å etablere små tilpasninger, gir effekter i en skala som opererer innenfor forventet.


Kreativ revolusjon skjer bare utenfor det forståtte og har eksplosiv flott effekt.


… smiler som bare det … smil …

mandag 8. august 2022

Morgentanke: Et steg til venstre og forbi …

På starten av enhver etappe, så er målet lengst unna.


For å sikre avansement, så er det nødvendig å komme forbi.


Ved målpassering, så er starten lengst unna.


… smiler i løpet av ferden … smil …

fredag 5. august 2022

Morgentanke: Øve seg på å være en skikkelig dust …

Hvor høy er hesten som hver og en sitter på, tidvis en ponni og andre ganger en monster stor fantasi hest.


Oppdagelsen av å være en dust, er et resultat av å tørre og innse at alt ikke kan forstås, hvor feil naturlig gjøres.


Forvent at alle andre også kommer til å kunne gjøre feil, slik at iboende romslighet kan døyver øyeblikkets kritiker.


Jeg gjør både rett og galt, forventer at du gjør det samme og at vi forsøker å romme det å kunne opptre som tidvise duster.


… smiler naturlig dustete … smil …

torsdag 4. august 2022

Morgentanke: Det er som det er …

På stedet hvil, finn roen og aksepter at livets villskap bare er så mangfoldig, det er urimelig å forvente detaljert oversikt.


Kjenner godt på kampen om å ønske å vite, samtidig som det er godt å oppfatte livet ved å bare være tilstede.


Kjenne på hva som er og hva som skjer, la deg være deg og meg være meg i en naturlig ro.


… smiler til hvordan smilet egentlig er … smil …

onsdag 3. august 2022

Morgentanke: Det beveges noe i meg …

Nå skjer det igjen, hvor skilpaddeskallet fungerer som et beskyttende lag, hvor trygghet velges fremfor forståelse.


Øyeblikkene hvor tankene fremstår som høylytt kritikk, er der hvor det alltid er vanskelig å være oppmerksom på hva som skjer.


Her har læringen servert en fantastisk arena, hvor jeg ikke evner å forstå de tilgrensende vanskeligheter som oppdages.


… smiler forsiktig … smil …

tirsdag 2. august 2022

Morgentanke: Det å romme egne følelser …

Hodet tror at verden er sånn eller slik, kroppen vet at øyeblikket inneholder det som kjennes.


Strømmen av ideer inneholder en blanding av hva som har vært og hva som tenkes at skal skje.


Så skjer livet, hvor hverken tyngde fra det tidligere eller tanker om en ønsket situasjon har noe substans.


Det er rett og slett bare å våge å være tilstede her og nå, her skjer nemlig livet, uavhengig om hodet er her eller der.


… smiler mer nå enn før … smil …

mandag 1. august 2022

Morgentanke: Det smertelig flotte …

Arenaen for læring er størst der hvor hver og en kan kjenne på noe av det vondeste, hvor innsikten vokser seg større.


Tegnet på læring, er når det kjennes og de øyeblikker hvor tanken om å tørre og våge er det som dukker opp.


Får bare ta inn over meg, at det levde inneholder masser av gleder og smerter, slik er bare sannheten i livet.


… smiler med et snev av frykt … smil …