torsdag 30. juni 2022

Morgentanke: Fra takt til tone …

Naturlig rytme finnes på absolutt alle plasser, roen må bare senkes hvor oppdagelsen av en naturlig takt bare oppstår og hvor tonen settes.


Tilbakelent med harmoni i sinnet, så finnes det alltid en iboende ro som kommer frem, når roen etableres i nuet.


… smiler taktfast … smil …

onsdag 29. juni 2022

Morgentanke: Videre avsted …

Feriedager kan være annerledes enn andre fridager, hvor sted og tid er avgjørende for hvordan dette oppfattes.


Hvor destinasjonen er opp til fjells og glade tanker rundt det, hvor takten igjen er annerledes bra og selskapet godt.


… smiler til det som er annerledes … smil …

tirsdag 28. juni 2022

Morgentanke: Taktskifte …

Omgjøring fra spansk til norsk rytme, hvor det spennende uoppdagede blir til noe mer kjent og hjemmekjært.

Godt med kontraster og en åpenbar glede i både nytt og det som allerede oppleves som det trygge og trauste.

Utfyllende forståelse av å se på det kjente med nytt fokus fra det nye erfarte og finne en sammensmeltet glede.

… smiler sammen med rytme endringen … smil …

mandag 27. juni 2022

Morgentanke: Avsted og tilbake …

Borte veldig bra, men hjemme aller best er ofte det som kan kjennes ved hjemkomst.

Fantastisk med noe annerledes, men det kjente er fortsatt tryggest og det foretrukne.

Hva som gjør at verden der ute oppleves skumlere enn det lille kjente, er en arv i fra menneskehetens utvikling.

… smiler både borte og hjemme … smil …

fredag 24. juni 2022

Morgentanke: Mye mer …

Masse inntrykk håndteres til enhver tid, noe som gjør at enkelte detaljer forsvinner utenfor det fokuserte og hvor ny eksponering kan være det som oppdager mer.


Prosessering av øyeblikket, har en prioritert rekkefølge hvor det åpenbare omsettes som forståtte minner.


Skarp fokusering kan gjøre oss i stand til å oppdage mer, denne noe anstrengende modusen er noe jeg kun klarer i kortere perioder og hvor jeg likevel oppdager mer i ettertidens refleksjon.


Det å finne roen i å ikke kunne, vite, kjenne, forstå eller ha oppdaget alt, er alfa og omega.


En ydmyk tilnærming om at absolutt alle kan tilegne seg noe mer i selv de mest kjente situasjoner og gjøremål, er en innsikt til vågal ro og harmoni.


… smiler mer og mer … smil …

torsdag 23. juni 2022

Morgentanke: Enda mer …

Eksponert for nye inntrykk, en gjentatt forvaltning av hva som ennå ikke vites eller forstås som åpenbart.


Evig ønske om egen forbedring, krever vågalt blikk på hva som har vært erfart og omsetting av det forståtte, som i ettertid kan vise seg å være forvirrende.


Det å ønske alle godt, men hvor evnen ikke har fått det til, så vil det gjøre vondt å reflektere over hva som først nå forstås.


… smiler masse mer … smil …

onsdag 22. juni 2022

Morgentanke: Mer av det samme …

Nyansene finnes i detaljene, hvor tidligere oppdaget ikke har samme dybde som gjentatte erfaringer.


De samme sporene som settes på kjente stier, har evne til å fange mer oppmerksomt hva som befinner seg bortenfor neste skritt.


… smiler enda godere … smil …

tirsdag 21. juni 2022

Morgentanke: Det samme …

Taktfasthet gir en pulserende gjenkjent rytme og en fornemmelse av en syklus som likner på noe tidligere erfart.


Alle øyeblikker som oppfattes identiske med noe tidligere, er like unike som da de ble oppdaget, det går ikke å bade i det samme elvevannet.


Steder kan oppfattes som gjenkjennbare, slik som forrige gang det samme ble oppdaget, men sannheten er at både omgivelser og meg selv har nå andre forutsetninger.


… smiler igjen … smil …

mandag 20. juni 2022

Morgentanke: Mer av …

Oppmerksomhet på hva som faktisk er og hva som faktisk påvirker, har med forståelse og evne til å se på hva som er triviell vane.


Jo mer det forbrukes, jo mer belaster det hver og en sin tilværelse, hvor jakten på det forbrukte er tidstyven i tilstedeværelsen.


Hvor godt det er å hoppe av “hamsterhjulet” og hvile seg reelt og bare se spinneriet snurre svimmelt videre, før takten igjen opptas hvor det vante igjen bare gjøres.


… smiler roterende … smil …

fredag 17. juni 2022

Morgentanke: Stedet …

Alle steder har sin egen ro, bare hver og en takter rytmen inn på hvor øyeblikket befinner seg og kjenner på en innvendig harmoni.


Oppdagelsen av å være hjemme i ens eget selskap, gir mindre friksjon i ukjente og nye terreng.


Det å kjenne at stedet i ens liv faktisk er her og nå, hvor hva som har vært og hva som skal komme ikke eksisterer, men er konsekvensen av her og nå.


… smiler stedfast … smil …

torsdag 16. juni 2022

Morgentanke: Rundtomkring …

Større og større sirkulære satellitt bevegelser blir det som gjenkjennes for å forstå de nye omgivelsene, hvor landemerker og kjennetegn assosieres som gjenkjente markører.


Innvendig blir også grensene utvidet, hvor ukjente mennesker i en ukjent omgivelse også fremstår som likere og mer forstått ved eksponering.


… smiler i bevegelsen … smil …

onsdag 15. juni 2022

Morgentanke: Avsted …

Bare det å våge eksponering av seg selv for noe nytt, er en anstrengelse som senere kjennes som noe helt naturlig, når nytt er omgjort til det kjente.


Stegene som endres og hvor det våges tråkket på andre stier enn hva som så langt er kjent, er det motet som trengs for å oppdage mer enn hva som nå kjennes.


… smiler til alt som dukker opp … smil …

tirsdag 14. juni 2022

Morgentanke: På stedet …

Fremme ved nytt punkt hvor opplevelse av et nytt samlingssted oppstår, hvor det ukjente blir til noe mer kjent og vanedyret igjen får fornemmelse av noe forstått i det ukjente.


Oppdagelse av noe likt i det ulike, er naturlige deler av å bli kjent med stedet, når forvaltning av inntrykk naturlig følger.


… smiler på nytt sted … smil …

mandag 13. juni 2022

Morgentanke: På reise …

Borte bra og hjemme best, erfares først når en har vært borte og oppdaget noe annerledes.


Ikke det at andre steder ikke er like lune og gode som hjemme, men mer det at vanedyret prefererer det kjente, selv om det ukjente er like bra og enda mer spennende.


Det er faktisk godt å være underveis, en form som alltid beskriver det levde, som aldri står stille i hverken tid eller rom.


Kloden snurrer konstant i et tempo, hvor de sirkulære baner og systemer kretser rundt enda større konstellasjoner, hvor enda større sammenhenger roterer i høyt tempo i forhold til hverandre.


Perioder og sykluser som forstås som minutter og sekunder, har ingen negativ bevegelse, kun positiv addisjon hvor nye sekunder legges til de allerede passerte minutter.


… smiler underveis … smil …

fredag 10. juni 2022

Morgentanke: Klar for gjennomføring …

Det å vite at endringen skal utføres, bekler alltid tiden rett før med start nærvær og tilstedeværende forventning.


Jo nærmere punkt for gjennomføring, desto mer bygges opp av det ennå ikke forløste og både følelser av å grue og glede seg er tilstede.


… smiler helt klar … smil …

torsdag 9. juni 2022

Morgentanke: Forventer …

Det å lage et fantasilandskap med et bord av mulighetenes marked, er viktig for å løfte fokus og strekke tilværelsen.


Realismen vil komme gradvis, hvor det urealistiske tas gradvis bort og legges tilbake i mulighetenes marked, som ressurs for en senere anledning.


… smiler med forventet mine … smil …

onsdag 8. juni 2022

Morgentanke: Avventer …

Tiden for når det ene veies opp mot det andre, for sikring av at beslutninger er i takt med hva som kan forventes, da kan det kjennes på en usikkerhet.


Avgjørelse og gjennomføring av felles forstått, er viktigere enn det å ikke velge, da gjennomført kan evalueres og eventuelt korrigeres.


… smiler til valget … smil …

tirsdag 7. juni 2022

Morgentanke: Venter …

Forandring i hverdagen krever alltid kraft til omstilling, selv om forandring oppleves positivt.


Tanker om det som kan komme inneholder et mye større spenn av muligheter, da tenkte tanker ofte overdriver.


… smiler i ventemodus … smil …

fredag 3. juni 2022

Morgentanke: Pusterom …

Det å tilrettelegge slik at gjøremålene flyter og ikke hoper seg opp, er balanserende gode egenskaper.


Systematisk jobbing og forutsigbarhet, er egenskaper som holder "hodet over vannet".


Gjøre ferdig påbegynte oppgaver, er ofte nøkkelen til å slippe å gjøre det samme flere ganger.


… smiler og puster godt i pausene … smil …

torsdag 2. juni 2022

Morgentanke: Fravær …

Oppfølging av tilstedeværelse er en mye bedre strategi, hvor fokus fremhever hva som ønskes.


Årsakene til fravær kan være komplekst eller noen enkle grunner, som er naturlige elementer det kan jobbes med.


Grunnen til å være tilstede, kan også være innfløkt og ikke alltid like redelig.


Dermed må innhold frem, hvor løsninger som baseres på erfarte feil og oppdagede mangler løftes frem som ønsket kultur.


… smiler fraværende tilstede … smil …

onsdag 1. juni 2022

Morgentanke: Ferie …

Avkobling fra vante gjøremål, med disponering av dagens minutter på en annerledes måte, oppdages hver gang som godt.


Ikke like enkelt i overgangen, men raskt blir den nye takten det vante, hvor tilbakekomst også møter en overgang.


… smiler i feriemodus … smil …