torsdag 31. oktober 2019

Morgentanke: Tid som flyr ...

Mellom tikk og takk, jages sekunder og minutter, i en time som allerede har beveget seg langt på dag, mot slutten av uka som skulle inneholde mye mer enn hva måneden har klart å strekke til, når året flyr videre inn i tiåret hvor hundreåret har passert tusen års skillet av evigheten.


… smiler forblåst … smil ...

onsdag 30. oktober 2019

Morgentanke: Gamle og positiv forståelse …

Livets erfaring gir ofte forståelse av verdi, verdien av endret forståelse som er forstått.


Etterhvert som utviklingen går, så forstår de fleste at endringene er naturlige, dermed havner de fleste i en gammel kropp som fremstår som naturlig preget av tidens tann.


Verdien av ungdommelige tvil om rett og riktig, forstås på en måte der og da og blir senere egentlig åpenbart rart.


Da alt som finnes, uansett vil være en annerledes fremtoning senere.


Spist er spist og levd er levd, noe som gjør at ungdommelig flotthet strutter av beundring utenfor det ungdommelige.


Alt det ungdommelige er flott - Det vet vi som har kommet noe videre - Husk at dere er nydelige utgaver av dere selv, før dere blir herlige deg selv som gammel.


Det er ikke ille å være erfaren, det er fantastisk å se hvordan de unge nå er - Bruk speilet og smil, er min oppfordring.


… smiler ungdommelig … smil ...

tirsdag 29. oktober 2019

Morgentanke: Min frustrasjon er min og bare min ...

Ansvaret for ditt er kun ditt og ikke noen andre sitt, slik gir forståelsen av innholdet i uttrykket å være sin egen lykkesmed.


Når andres dumskap bruser opp i eget verdisystem, må refleksen være å finne knaggene som ikke henger godt nok fast i eget landskap.


Andre sine vansker, er andre sitt og alle kan by på å bidra, om arenaen tillater.


Jeg ser andre sitt frustrerte og tenker, at andre da ser min frustrasjon, de ganger jeg selv glemmer å vatre opp verdiene.


… smiler balansert … smil ...

mandag 28. oktober 2019

Morgentanke: Slave av utdanning …

Forventningen om avkastningen på for mye tillærte, er noe i ubalanse.


Skolegangen skal tilrettelegge, slik at individene får innsikt i mekanismen for læring av nye ting.


Lange utdanninger, hvor den ene retningen erstattes av den andre, er tegn på frykten for det ukjente og kan bli et trygt evigvarende valg.


Spesial tilnærmet kunnskap, er ikke det som det primært her tenkes på, da spisskompetanse fortsatt vil være nødvendig og noe som naturlig kommer med utfordringene som vokser.


Opplært i metode for tilnærming av metodisk arbeide for opparbeidelse av det som ennå ikke vites, er primærfunksjonen til opplæringen.


… smiler opplært … smil …

fredag 25. oktober 2019

Morgentanke: Dager på skinner ..

Planer i dagen, endres like naturlig som forholdene som påvirker.


Totaloversikt over hele innholdet i dagen, krever fort en formidabel innsats og innsikt.


Egenskaper som håndterer endring, er den "muskelen" som må ha fleksible egenskaper, for å komme igjennom dagen med leende fokus.


… smiler av endringer som er forventet … smil ...

torsdag 24. oktober 2019

Morgentanke: Hva som er dag og hva som er natt …

Forskjellig atferd og forskjellig bruk av periodene som er lyse og mørke.


Noen sover på dagen, andre på natten.


Strålende bruk av den solfylte del på dagen, kan oppleves som kontrast i nattens veldig mørke.


… smiler lyst og mørkt … smil ...

onsdag 23. oktober 2019

Morgentanke: Hjem kjære hjem …

Der hvor hatten legges, er hjemme.


De som ikke har en hatt, er kanskje ikke hjemme.


De som ikke er hjemme, trenger kanskje ikke en hatt.


Eierne av hetter og hatter, har kanskje dette av en årsak.


Kanskje det føles som å bo i hodeplagget, noe jeg skal sjekke ut på veien inn mot vinter.


… smiler til hodeplagget … smil ...

tirsdag 22. oktober 2019

Morgentanke: Gjentar suksessen ...

Opp og ned, bort og frem er rytmiske takter som hver og en dag har flere innslag av.


Hvor nytt det å stå opp kan være, er periodisk det samme som før, men opp til noe helt nytt der og da.


Utførelse av noe kjent i det ukjente, gjør gårsdager sine gode løsninger integrert i enhver ny dag.


Natten har dermed lagt til rette for nok en ny fantastisk opplevd dag.


… smiler nytt i gammel utførelse … smil ...

mandag 21. oktober 2019

Morgentanke: Sats inn i dagen …

Hvilket ben som har mest kraft, kommer an på situasjon og øyeblikkets form.


Målsatt retning, er ikke bestandig hvor ferden ender.


Blikket festes på punkter som oppfattes til å være neste etappe for ferden og stedet hvor neste nytt delmål oppfattes.


… smiler mot målet … smil ...

fredag 18. oktober 2019

Morgentanke: Avsted, stopp og avsted …

Rytmen i dagen kan være fuglekvitter og sang fra vinden.


Det kan også være rytmiske takter som frembringer monotonisk gjentakende lyder, som dysser fokuset i dvale.


Det å transporteres fra A til B, innebærer også passering av alle punkter i mellom.


… smiler av og på og på … smil ...

torsdag 17. oktober 2019

Morgentanke: Smått er godt …

Nøysomhet var en nøkkel i tidligere tilværelse, noe som periodisk ikke gjenkjennes nå.


Trender og muligheter trer kursen i retninger, før realiteter korrigerer og navigerer kursen i en annen retning.


… smiler til forandringene … smil ...

onsdag 16. oktober 2019

Morgentanke: Froset fast …

Bevegelighet kan forandres, med fysiske begrensninger eller tillagte tankestyrte sperrer.


Forflytning skjer alltid i det tempoet som håndteres.


Like sakte som fort, er fasiten for det levde her og nå.


… smiler sakte så sakte … smil ...

tirsdag 15. oktober 2019

Morgentanke: En dag uten utfordring, er fort en glemt dag …

Den trivielle hverdagen, blir fort borte fra det fokuserte og forsvinner inn i mengden av slike dager.

En oppmerksomhet på de gode gårsdager er noe som naturlig oppstår, når dagen inneholder vansker og umuligheter.

Dermed er utfordringen å prissette alle de gode hverdager, med enkle utforminger og ikke overse de små gleder av bra.

… smiler helt vanlig godt … smil ...

mandag 14. oktober 2019

Morgentanke: Mennesker er mennesker og dyr er dyr …

Hva som er og ikke er, henger sammen med definisjoner og kategoriseringer.

Om ulike arter i skogen, har egne kategorier for mennesker, så overraskes jeg.

Ser for meg at arten menneske havner i kategorier med andre arter, som trussel eller mat.

Foreløpig er dette besvart av vår egen art, da kommunikasjonen på tvers av arter, oppleves som ikke forstått på den språkmessige arenaen.

… smiler til blomster og dyr … smil ...

fredag 11. oktober 2019

Morgentanke: Opplyste ansikter …

Digitale flater fungerer ved å lyse i mot ansiktene som ser innhold av en eller annen karakter.

Perrongen er full av individer som har lysende ansikter, noe som er et helt vanlig syn.

De hodene som har annet å oppdage, ser toget fra Bergen passere og belysningen i kupeen forteller tydelig at det er natt toget som forflyttes mot hovedstaden.

Ombord kan det skimtes mest tilbakelent innhold i stolene, et og annet opplyst ansikt er tydelig fremoverlent, hvor ansikt er som en lysende stjerne i toget sin mørke fremtoning.

I den mørke tiden av døgnet, så lyser alltid noe opp og mørket har da mindre mørke områder.

… smiler ettertenksomt … smil ...

torsdag 10. oktober 2019

Morgentanke: På startstreken midt i løpet …

Stedet fra hvor du har påbegynt og jeg har startet, er ikke nødvendigvis på samme tid eller punkt.

Retningen er alltid tenk mot samme horisont, men ikke nødvendigvis farget med samme målbildet.

Fremover er hva tiden nådeløst tikker og takker, slik at alt som har vært er tilbakelagt som erfart.

Blikket løftes og veien blir til, ferden er i gang og forflytning foregår, bevegelsen er felles uavhengig av tid og sted.

… smiler underveis … smil ...

onsdag 9. oktober 2019

Morgentanke: Venter på å vente …

Flyt i det som skjer, gjør at øyeblikker oppstår hvor pause er kjærkomment.

Andre situasjoner har en helt annen natur og stillstand er hva som oppleves på alle fronter.

I skjæringspunktene mellom mye og lite, har takten lett for å måtte omstilles.

Etter et ras av ting som er gjort og nivået på aktivitet har stilnet, men ikke hodet, da er det bare å vente på at roen kommer.

… smiler avventende … smil ...

tirsdag 8. oktober 2019

Morgentanke: Mørkt om natten og lyst om dagen ...

Høsten gir tydelige skiller, noe som gir lyse og mørke perioder.

Begge egenskaper er like mye tilstede i alle årstider, men tydeligst i perioden på vei mot vinter.

… smiler lyst til det mørke … smil ...

mandag 7. oktober 2019

Morgentanke: Forandring som forandres ...

Alle årstider har sitt preg, hvor vår og høst oppfattes mer unike med oppdagelse av sterkest endring.

Sommeren er full av frodighet, like kontrastfylt er vinteren som kaldere og mer død.

Våren spirer optimistisk med yrende følelser av bevegelse mot noe lysere.

Høsten er kapittelet hvor æraen avrundes og gjøres klar for dvale og en ny start.

Det ene kan ikke være uten det andre, tredje og fjerde.

Felles for årstidene som er oppfattet, er forandring og overgang fra sesongenes utformede.

… smiler til det endrede … smil ...

fredag 4. oktober 2019

Morgentanke: Håp og realisme …

Balanse mellom håp og forventning, er en skala som har nyanser fra tydelig mye til grumsete lite.

Skillene som gir forståelsen av masse mer og mye mindre, har soner som går i hverandre.

… smiler på veien i mellom … smil ...

torsdag 3. oktober 2019

Morgentanke: Tenk på en tanke …

Oppvåkning er en daglig hendelse, men også en tilstand.

Tenker derfor på hver dags utfordring og håper tankene stables riktig.

… smiler tankefull … smil ...

onsdag 2. oktober 2019

Morgentanke: Bare å gyve løs …

Dager av ulik form, fyller kalenderen på samme måte som gjøremålene stables i dagen.

Bare å gjøre en innsats, det er eneste veien igjennom det som skal gjøres.

… smiler utfordrende … smil …

tirsdag 1. oktober 2019

Morgentanke: Smil fra andre siden …

På tur, er hvor forflytning skjer.

Medreisende har målbildet i samme retning, men ikke nødvendigvis samme punkt.

På tur er et sted hvor tilfeldige møter oppstår, korte øyeblikk med blikk og smil.

Utveksling av ord forekommer, der hvor anledningen oppstår.

Veien blir både enklere og bedre med et ørlite smil, noe som holder og kan innlede til ordutveksling.

… smiler til de smilende … smil ...