fredag 27. februar 2015

Morgentanke - Generasjon EQ ...

Kunsten å lede seg selv, hvor emosjonell intelligens er ledende for veien til egen styrke.

Den gamle skalaen IQ er bare sååå ute på dato, bare å innse at utvikling er mer avhengig av relasjonsinteligens, enn enkelt individers slående og forbløffende eksepsjonelle forvaltning av de enkle vanskelige tankerekker, som ikke inkluderer annet enn logikk.

Smiler og ler av egen kagrring mot IQ prøver, Mensa tenkte tanker og tilgrensende autistiske miljøer som nå mest sannsynlig ville blitt omtalt som Asbergers syndrom.

Verden endrer seg og hodene våres fokus også, nye skalaer vil bli ledd av i fremtiden, for den enkle håndtering av sekvensielle hendelsesforløp og ikke multi dimensjonelle perspektiver som er frigjort fra begrepet linjær tids oppfattelse.

Godt å smile av egne feil og fokuser, tyder forhåpentligvis på at hodet fortsatt er med og ikke bare et hysteriske tanketomt blikk, med en eim av årsak til smil og glede ... smil ...

torsdag 26. februar 2015

Morgentanke - Uselvstendige verb:

Uselvstendige verb, kan ikke stå alene. Man kan ikke si bare Jeg er eller Jeg heter. Det setningsleddet som står etter et uselvstendig verb, kalles predikativ. (I setningen Jeg er ei jente er ei jente predikativ). Andre uselvstendige verb på norsk er å bli, å kalles og å synes.

Dermed avrundes verb tanken med en naturlig god start:

Infinitiv - å smile
Presens - smiler
Preteritum - smilte
Presens Perfektum - har smilt
Preteritum Perfektum - hadde smilt
Presens Futurum - skal/vil smile
Preteritum Futurum - skulle/ville smile

Må derfor bare smile ... smil ...

onsdag 25. februar 2015

Morgentanke - Five Years ...

For en reise og for en åpning på plata til David Bowie, som er mitt første album som har festet seg som et minne som gir sann glede: The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars.

En passe abstrakt reise i artisten David Bowie sin ferd, en kreativ variasjon som lokker frem ulike assosiasjoner og tankerekker.

Hvor kreativt eller dynamiskt tankesett, som hvert tankestreif unner seg, er styrt av fleksibiliteten i rammeverk som finnes og opererer i tankesfæren.

Surrealismen opererer utenfor det tryggeste og graden av grense sprengning er veldig varierende og individuelt styrt.

I grenseland mellom forstått og vårt eget kunstneriske, så motiveres tankene av smilet i speilet ... smil ...

tirsdag 24. februar 2015

Morgentanke - Smil:

Det enkle kan ofte beskrives og forsterkes med fremførelse, tekst fra en sang som dyrker smilet:

Jeg husker første gangen jeg så deg,
alene men på same vei,

det var som i en drøm, helt skjønt.
Noen har hørt vår drøm.

Du har det jeg vil ha, så bra...
Om alt har en mening, hva da.

Leve livet hver dag

Gi meg latter, gi meg smil ...

Disse ord tilsatt musikk og innlevelse, en flott oppvisning av det norske bandet Absinth, når sangen Smil fremføres.

Noen ganger er det bare et smil som skal til for å finne det flotte i dagen ... smil ...

mandag 23. februar 2015

Morgentanke - Kollektiv bevissthet, en gruppe har større innsikt enn ethvert individ ...

Selvfølgeligheter har lett for å bli glemt, noe som tidvis felles kraft ofte viser seg som veien å gå, individualister i samtall med hverandre.

Rom for både og, ikke ekskluderende tanker om at det ene må forsakes på grunn av det andre, nei - individualister som utfyller hverandre og skaper en større helhet enn hver enkelt bidrag.

Ønske om å bidra, er en viktig kraft hver og en av oss bringer til bords, for driven i deltakelsen hever kapasiteten.

Hemmeligheten er et genetiske ønske om å bli sett og se, noe som gjør at det presterte prissettes, noe som gleder helheten og individet.

Vi er alle nyttige i fremtidskjeden, bare vi får en åpning til å bidra.

Smiler håpfullt og godt til verden og deg, deg, deg og deg ... smil ...

fredag 20. februar 2015

Morgentanke - Venn med verden:

Hvor nære er hver og en av oss hverandre, er den nærmeste vennekrets så nære vi er, eller kjenner noen, noen som kjenner noen, som igjen kjenner noen kjente, som igjen kjenner andre som igjen kjenner de som kjenner andre kjente.

Blir mine kjentes kjente også kjent med andre kjente, som kjenner enda flere kjente.

Teorien om at vi mennesker dermed er knyttet nærmere hverandre enn hver enkelt er klar over, har blitt forsøkt fremstilt som brev eksperiment på 60 tallet og som e-post i 2004.

Noe som gjør at alle og enhver kun er 6 ledd unna Obama, Putin eller andre kjente og ukjente.

Vi påvirkes av alle som er kun 3 steg i fra oss selv, de som er 4 steg unna er i nettverket og alle i hele verden er 6 steg unna og vi påvirker alle i 3 stegs nærhet.

Hei verden, her er jeg og der er du :)

Lille verden-eksperimentet

Og nettopp nettverksteori ligger i bunnen av slike ideer. Dette er en del av sosiologien, og allerede i 1967 publiserte blant annet den amerikanske psykologen Stanley Milgram det såkalte Lille verden-eksperimentet (Small World Experiment) i tidsskriftet Psychology Today.

Milgram sendte ut flere hundre brev til tilfeldig valgte adresser i to byer i USA. Mottakerne ble spurt om de kjente en bestemt aksjemegler i Boston. Hvis ja, kunne de sende brevet direkte videre. Hvis nei, skulle de sende brevet videre til folk de trodde kunne kjenne vedkommende.

Når aksjemegleren i Boston endelig fikk brevet, kunne Milgram finne ut hvor mange brevskrivere det hadde gått gjennom.

Bare et fåtall av brevene kom fram. I gjennomsnitt passerte de gjennom postkassene til mellom 5,5 og seks brevskrivere.

Gammelt begrep

Likevel var det ikke Milgram som lanserte begrepet ”seks grader av separasjon” (six degrees of separation). Begrepet er kjent fra John Guares skuespill fra 1990, og filmen med samme navn.

Karinthy Frigyes (Bilde: enciklopedia.fazekas.hu, se lisens)
Mange fører likevel begrepet tilbake til den ungarske forfatteren og journalisten Frigyes Karinthy.

I 1929 publiserte skrev han novellen ”Kjedelenker”, og skrev:

” Han veddet med oss om at ved å bruke ikke mer enn fem individer, hvor av en er en personlig bekjent, kunne han kontakte det (tilfeldig) utvalgte individet uten å bruke annet enn nettverket av personlige bekjentskaper.”

Karinthys novelle var visjonær. Den spådde at framskritt i kommunikasjonsteknologi ville frambringe tettere globale nettverk av vennskap.

Epost istedenfor brev

Men dette er ikke det første forsøket hans. I 2004 gjentok han Milgrams eksperiment, men denne gangen med 48 000 e-postavsendere og 19 mottakere i 157 land.

Resultatet ble det samme: I gjennomsnitt seks ledd mellom avsender og mottaker. Six degrees of separation.

(Det meste av de historiske referansene kan leses i mer detalj her: http://forskning.no/internett-kommunikasjon-medievitenskap-sosiale-relasjoner-sosiologi/2011/08/venn-med-verden)

Dagen er kommet skikkelig i gang og bevisstheten er nå oppmerksom på at alt henger i sammen med alt, slik som vi mennesker henger i sammen med alle, bare seks ledd unna hverandre ... smilende nærhet ...

torsdag 19. februar 2015

Morgentanke - Ubevisst kommunikasjon ...

Det å tilpasse kommunikasjon til mottaker sin forutsetning, er en innsiktsfull tilnærming til felles forståelse.

Tiltak og virkemidler som senker de kommunikative barrièrer, er med på å lage en møteplass for forskjellige tankesett.

Brobygger holdning er noe alle og enhver kan bidra med, det å møte hverandre med tålmodighet og med trodd tanke om ment godt, når samtalen grenser inn mot uforstand.

Like naturlig som det er å huke seg ned, når et lite barn ønsker å snakke med oss, er det å ta imot enhver samtale med interessert fokus og en åpen kroppsholdning.

Det ubevisste språk, kan fort gjøre den gode samtale mindre innholdsrik ved å kryss kommunisere, med ord som sier ja og en kropp som sier nei.

Det ubevisste oppfatter kontinuerlig og lager den underliggende forsterkende forståelsen av understreket kroppsspråk akkompagnert med ordene som sier det samme.

Om alle uselvisk forsøker å være den part som tilpasser seg på den måte som gir de andre muligheten til deltakelse, så inkluderes en selv i nye meningsytringer som ellers ikke hadde blitt ditt delte.

Ubevisst glede, bevisst glede, tilstedeværende glede - Livet smiler godt og bra, om en bare ser etter ... smil ...

onsdag 18. februar 2015

Morgentanke - Krystallklar kommunikasjon:

Ordene som sies, er ikke bestandig ordene som bor inne i det bevisste. Hva som menes og er tenkt, når refleksene tar over og munnrappheten finner spontane svar, så er rappheten mer forankret i forsvaret og ikke den gjennomtenkte tanke som reflekterer.

Stolthet, et begrep som blandes inn, når innholdet oppdages og vurderingen om nyansert riktighet vurderes. En ydmyk tilnærming til resultatet, ved å finne balansen mellom oppklaring og unødvendig selvfølgelighet.

Hvor god denne form for innsikt i øyeblikket blir, er avsender og mottaker sin arena og finne ut av.

Hvert enkelt individ kan bare bringe frem på bordet de elementer som ønskes delt og diskutert. Dermed blir ofte uvesentlig heter borte fra de meningsfylte samtaler, der vær og vind kun er omgivelse baserte krefter som ikke det trengs å stagge eller rokke ved.

Hvordan tankene blomstrer i eget sinn og trygg tilnærming til å blotte de virkelige verdier, en vei som gir mening for deg og meg.

Krystallklare tanker, gir ofte stor samtaleglede og magien i øyeblikket deles uredd med innhold.

Kommunikasjon har alltid en avsender og mottaker, dermed fremstår igjen språkets verdi, som noe som knytter i sammen individer og tanker.

Krystallklar kommunikasjon kan derfor også være en stille tilstedeværelse, hvor stillheten er på sin plass og inkluderer en trygg form for rungende stille kommunikasjon.

Krystallklart smil ... smil ...

tirsdag 17. februar 2015

Morgentanke - Hvem er du ...

Hvordan skille på navnene som tilhører hendene som strekkes ut - Et dilemma for enkelte av oss som ikke fester bildet av ansikt med navn.

En metode som er blitt meg fortalt:

Hvordan huske hvem det hilses på:

Håndhils, la den andre høflig presentere seg, så gjentas navnet før eget navn fremføres:

Hei Peter, Jan-Erik her - hyggelig.

Det hele forsterkes ved å smile, når øynene møtes, en enkel metode som oppleves menneske varm for begge og din egen metode for å huske bedre, et verktøy.

Dermed blir det å øve og se, får strekke labben ut til ukjente nå, for å se om metodikken vil fungere for mitt hodet.

... smil ...

mandag 16. februar 2015

Morgentanke - Fuglens perspektiv:

Et blikk med fugleperspektiv, gir forståelsen av mer en detaljene som det fokuseres på.

Ofte gir kombinasjonen detaljer og overordnet blikk, en sterk posisjon for innsiktsfull oppfattelse.

På samme måte er ettertenksomhet verktøyet som får de opplevde puslebiter til å passe inn i motivet som består av kjeder av hendelser, evnet forvaltning av opplevd og lagde drømmer for det fremtidige. Noe som gjør at kursendringer oppdages og ny horisont fyller tankene, før forankring igjen etableres med ny innsikt.

Hvor stort eller hvor mye, er tanker som bare må følge med overblikket som fuglens perspektiv gir.

Smiler stort fra oven, når detaljene oppdages i den store sammenheng ... smil ...

fredag 13. februar 2015

Morgentanke - Dialog som verktøy …

Målet er å forstå, lytte og lete etter den andre sine styrker, finne og påpeke på de gode egenskaper og dele oppmerksomt øyeblikkene som inneholder så masse og mye, bare det oppdages.

Forbedringspotensiale er naturlig og selvfølgelig, når styrke oppdages, for i forståelse av det sterke, så forstås det svake og kraften kan fokusere positivt på hvordan dreiningen av det forståtte kan løfte med positiv oppdagelse i det svake.

De sterke, våger å se sitt svake. De svake, ser seg illusjonist sterke, noe som forsterkes av tolerant utøvelse av de sterke.

Dermed sitter vi alle med nøkkelen til lykke, ved å se den andre og stimulere ved å se de positive egenskaper.  Finne gleden i sammen med andre og bidra til verdi fokusering i den retning som ønskes.

Kjenner at denne fredag, kan bli en positiv og god en sådan ... smil ...

torsdag 12. februar 2015

Morgentanke - Kom godhet og her skal det motstand finnes:

På samme måte som det går an å vedta bort fattigdom, så er det ikke menneske varmende å se at det er politisk aktivitet i retning av å kriminalisere godhet.

Selv om godhet kan utøves feil, så er det store avstander mellom Guantanamo håndtering og utøvende dødsstraff til å piske mindre bevisst gjennomtenkte handlinger, som har utspring fra ønske om godt ovenfor andre.

Ved skatt belagt nestekjærlighet, så hadde nok den politiske uviljen fått en brå slutt og kalkulasjon ville avgjort og ikke en feilslått uforstand.

Fantastisk å skulle gjennomføre vedtak, basert på en gryende følelse av vondt i oss selv.

Definer hva som er forbrytelsen og bruk lovverket for den funksjonen som finnes av straffbart som allerede beskrives og ikke søk snarveier for egne moralske kvaler.

Hvor langt kan utøvelsen av misunnelse og manglende evne til romslighet, uten å føle at det går bekostning av eget godt befinnende.

Selvransakelse og et snev av "mindfulness" er nok veien å gå for å rydde i egen skrott og sjelige landskap, for på andre siden så befinner seg seg fryktløshet, som gladelig spanderer smil og omtenksomme uttrykk, uten skyldfølelse, om den ikke er berettiget og nærhet til ondskap ikke ønskes følt.

Det tyske folk ble også forledet av den karismatiske Østerrikeren i en periode, av svak dybdeinnsikt i kjedenes reaksjoner. La oss som individer ikke gjenta denne bedriften, det våkene sinnet må representere fremtiden og ikke sett fremtidslandskapet på pause for å gjenta noe som tidligere har blitt dokumentert som mindre ønskelig for det fremtidige.

Hvor mye som er med av det arvede kollektive bevisste, varierende er min umiddelbare tanke, da periodiske trender påvirker på så !ange måter at det er vanskelig å finne veien igjennom labyrinten som befinner seg rett fremfor hver og en av oss.

Kollektiv forstand og individers innsikt er balanserende krefter som ofte trekker i forskjellige retninger av utviklingens naturlige valgte. Det som er stort og representerer mange, har et mer standhaftig sig, som besørger kontinuiteten og impuls eksponeringen på en treg måte.

Hvor anstendigheten står eller bor, inne i hvert enkelt individ som kan vurdere og bedømme selvstendig og med tilstrekkelig innsikt om godheten manes frem.

Noe som "folkets" tilbake meldte vitner om, når feilslåtte tiltak var oppe til vurdering.

Det å vedta at alle håndterer hverdagen og at det ikke lenger er nødvendig å kunne spørre hverandre om bistand i situasjoner som kan komme, et kaldt, så kaldt samfunn har blitt lagt bort ved forslagene forkastelse.

Realitetsorientering og rot i virkeligheten, egenskaper som naturlig kommer frem hos oss alle, om vi bare kjenner fryktløst etter.

Smiler av smilet som smiler ... smil ...

onsdag 11. februar 2015

Morgentanke - Politisk balansert omsorg og forakt ...

Kan vi som ansvarlige velgere forakte de som er valgt, en lurig tankestrøm å forville seg inn i på morgenen.

Hvor ansvarlig skal hvert enkelt individ være og hvor stort ansvar har vi som mennesker, leie tankeknuter å nøste opp i på en onsdags morgen.

Like mye som lite, er svaret i sin enkelhet!

Hvert individ har ansvar for egen forvaltning og påvirkningen dette påfører omgivelsen, dermed ender vi fort opp i interesse konflikter. Hvor det store spørsmålet om "Hva er meningen med livet", dukker opp.

Dermed havner vi i kategorisering av handlinger og motivene bakenfor:

- Handlinger med gode intensjoner, men ikke tilstrekkelig innsikt.

- Handling uten innsikt, men med egentlig gode intensjoner.

- Handlinger med intensjoner, uten omtanke.

- Handlinger med omtanke, som baseres på for liten innsikt.

- Handlinger for handlingens skyld, uten omfangsanalyse.

- Handling uten handling, handlingslammelse basert på manglende evne til innsikt.

Alle gjøremål, har et ønske om det beste for alle, enten via det beste ovenfor en selv eller mer direkte ovenfor andre.

Dermed må de rareste uttalelser håndteres med omsorg, da grad av forståelse er det som skiller forstått med ikke skjønt.

Omsorg for " svimle" politikere, som mener det gode, men som ikke evner annet enn å true med diktatorisk retorikk.

I det store ansvarshavet, så må vi velgere som har valgt, ta omsorgsfull tilnærming og finne toleranse og innsikt om smålighet i verdikjeden som fører til utbasunerte uttalelser som fremstilles i tykke overskrift bokstaver.

Hvem som er ansvarlig, det er oss velgere til sammen, da politikere kommer og går, mens vi som velger består mye lenger en periodene som de sporadiske interessentene forsøker å utøve handlekraft på kortsiktig tid.

Omsorg er min oppfordring til øynene som leser eller ørene som hører, kavende politiske uttalelser som er ment godt, men som avdekker en utilstrekkelighet  og viser den åpenbare menneskelige såre siden.

Ikke pent å mobbe de som ikke helt henger med i spillet, om det er en stortingsrepresentant fra Troms, så må han som andre "gjedder", få være svimmelt barnlige i en ellers voksen verden.

Denne morgenstund defineres til omsorg og hjertevarme smil, som er ment godt, selv om enkelte kan tolke dem annerledes ... smil ...

tirsdag 10. februar 2015

Morgentanke Rød flott himmel:

Når den mørke tiden sakte slipper tak, så oppdages både lys og farger i den morgenstund som vanligvis er stummende mørk.

Hvor mørkt og lyst dagene oppleves, er sammenblandede følelser av naturens fremtoning og gjøremålene sitt innhold, sammen med stemningen som lages i hodet.

Mang en dag forbigås i stillhet og storheten i de flotte detaljer oppdages ikke, da det fokuserte er dypt konsentrert på punktvise områder.

Når hodet løftes og blikket rettes oppover og rundt, så enses masse av den helhet som hver enkelt av oss er en del av.

Godt blikk og god dag ... smil ...

mandag 9. februar 2015

Morgentanke - Tilstedeværelse ...

Alle nye betegnelser på gamle begreper, gir ny vitalisering til livskraften og de sanne verdier. Gode ting kan aldri sies for ofte eller ofte nok, derfor forflytter begreps betegnelsen naturlig automatiskt og matcher tidsriktig.

Det er en gjenkjennbarhet og higen etter innholdet, hos alle, ikke bestandig like tydelig hva søken jager etter, men en følelse av tilstedeværelse av følelsen eller fravær.

Våken, på plass i livet, leve i nuet, fange øyeblikket, finne meningen i det lille, se det store bildet, Carpe Diem eller som det tidsriktige: Mindfulness.

Innsikt i roen, er mer en det stille kjedsommelige som barneføttene kunne oppleve, når ventingen var ulidelig kjedelig.

Den stille stund, hvor ettertenksomhet bor, der hvor inntrykk får perspektiver ved sortering og plassering. Hvor ennå ikke forstått kan lekent flytte på ukjent i kjent landskap, undre over hva som trigger og ikke, finne det gjenkjennbare i det som vil bli oppfattet. En indre reise blandet det fysiskt opplevde som igjen dulter borti minner og håp.

Forvaltning av eget perspektiv, et annet uttrykk for å sitte i egne tanker og finne ankrene til det opplevde og de ting som påvirker og inspirerer. Håndtere streif av frykt og finne det som utløser det skumle, samt vurdere egen atferd som forårsakes av grenseforstått handling og uttrykk.

I en ren og skjær overdimensjonert glede, så smiles det godt og dagen har startet med de beste forutsetninger ... smil ...

fredag 6. februar 2015

Morgentanke - Unus mundus:

"How are we to recognize acausal combinations of events, since it is obviously impossible to examine all chance happenings for their causality? The answer to this is that acausal events may be expected most readily where, on closer reflection, a causal connection appears to be inconceivable."

Med knytning til uttrykket som ble trukket frem igjen av Carl Gustav Jung: "Unus mundus".

Unus mundus, Latin for "one world", is the concept of an underlying unified reality from which everything emerges and to which everything returns.

En opprinnelig tanke, født fra en tidligere tid og tydeliggjort av Duns Scotus.

Et like høyaktuelt tema, når lykke og mening med livet vurderes, sammen med nåværende kunnskap så er følelsen av svaret ennå så fjernt inn i fremtiden - Selv om håpet lever mer og sterkere enn noen gang.

Fredag, håp, lykke og smil ... smil ...

torsdag 5. februar 2015

Morgentanke - Sosiale dyr ...

Hvor fort skrider evolusjonen frem, hvor fort hopper utviklingen, hva er forståelse - Sakte og liten, er ordene som klistrer seg til det tenkte.

En ydmyk innsikt om forsiktige endring og forandring, er rytmen i endringstakten. Selv om hodene våre har en optimistisk tidshorisont, så er realiteten og den kollektive evne til å motta endringer, noe seigt og trygt.

Uansett forandring, så er gruppe mekanismene med som gjeldende kraft og driv, en sakte bevegelse som inkluderer spydspissene og halefjærene.

Flokken er viktig og ingen individuell handling gir genetisk mening om det ikke er gevinst for flokken. Står en alene og har kommet dit på bekostning av alle andre, er det ingen å dele det presterte med og fallitt er betegnelsen på det å dø alene etter at alt annet kjent er borte vekk.

Det å kjenne en felles glede som er oppbygget av individuelle bidrag, gir en stor innsikt, større enn hva hvert enkelt individ mestrer alene.

Det er godt å være oss, det er bra og fint, for alternativet er alene og fiendtlig innstilt til alt og alle, hodene våre trenger tanker som heller mot sol og glade ansikter.

Verdier som fryder, gir naturlig positivitet og gjør oss robuste nok til å tolerere avvikende atferd.

Smiler et smil som er ment for deg, meg og omgivelsen ... smil ...

onsdag 4. februar 2015

Morgentanke - Hvor i all verden er her:

Her eller der, uspesifik stedsangivelse som både hentyder til konkrete steder og abstrakt plassering.

Her for meg, er der for deg og fjernt for mange av de andre som hverken er her eller der, men bare bortenfor.

Når hodet fylles av farger og forståelse, så formidles dette med tørre ord som forsøker å beskrive, men som ikke bestandig lykkes med å formidle mer enn ordene i setningene. Dermed er mottakers evne til å omsette de tørre ord i en fargesjatering, som er rettferdig for formidleren sitt engasjement og tydelige ønske om farget fremstilling.

Her kan armer, ben, mimikk og øynene fremstå som forsøkte strøk med mental fargepensel og en tilleggs forsterket måte å fremføre liv i setningene med de tørre ord.

Derfor er mitt fargede her, ofte ditt forståtte i din fargeprakt, noe som gir mening for hver og en, men hvor det felles forståtte må omsorgsfullt jobbes med.

Jobbe med det forståtte, er mekanismer som automatiseres mer og mer etterhvert som kjennskap til hverandres formidling fremskrider og terskelen for å uttrykke utydelig oppfattelse senkes.

Derfor oppstår det mer forståelse av hva som er ditt her og som er nærmere mitt der - Aller viktigste er toleransen for utydeligheten og en sikker fornemmelse av å forsøke å gi innsikt.

Med ønske om godt i din dag, så smiles det hjertelig og håpet om å høre latter deles av hjertens lyst ... smil ...

tirsdag 3. februar 2015

Morgentanke - Tankeleser ...

Hver dag og hele tiden så eksponeres vi for en konstant underbevisst kommunikasjon.

Så deilig å vite at vi alle er knyttet i sammen på et universelt plan, hvor det tillærte ikke forstyrrer, nemlig i den stille samtalen som foregår bare ved at vi er i nærheten av hverandre.

Det å formene følelser, som ikke direkte kan forklares, er min beskrivelse av krysningen mellom den bevisste og ubevisste samtale. Noen ganger har vi en magefølelse av godt eller vond her kjenner vi de tydelige resultater av det usagte.

Noen ganger oppstår de gode samtaler, som bare blir bedre og mer innholdsrik, bare ved at atferden til samtalepartneren har en respons som knytter. Som f.eks. ved å peridisk ha øyekontakt som bekreftende engasjement og deltakende tlilstedeværelse, gir en utrolig forsterket effekt og forståelse.

Gjennomsnitlig så har den som prater kun 37% av tiden øyekontakt med den som det prates med, samtidig som den lyttende har gjennomsnittlig noe over 70% forsøkt oppnådd øyekontakt, her er det potensiale i å være bevisst i de forskjellige situasjoner. Ikke der at en skal stirre hverandre i senk, men heller kjenn på den positive kobling og knytting som øyne som møtes har, kjenne hvor mye mer personlig samtalen blir, selv med sporadiske treffpunkter med øynene til kassaansatte som kun er et kort møte der og da og som faktisk gror god menneske relasjon ved den naturlige følelsen av å se og bli sett.

Vi er alle tankeleseren eller kropp kommunikasjons orienterte, som det egentlig er. En samtale før samtalen starter, en forståelse av hvorfor oppfattelsen av det sagte føles rett eller galt, med forsterkende kraft.

Ved å være våken i disse øyeblikker, vil praten få en fantastisk dybde og glede over å dele øyeblikket.

La oss glede oss over å kunne positivt påvirke hverandre med å ha egenskaper som inkluderer det å hjelpe hverandre til å forstå på flere plan.

Smiler både i dagen og på det underbevisste plan ... sml ...

mandag 2. februar 2015

Morgentanke - Velkommen februar, velkommen februar:

Hilsningens natur, det å strekke ut en hånd for å hilse, er et gammelt instinkt, som viser at deltakelsens hensikt ikke er å trekke sverd.

Kulturell undring og ønsket viten har gjort at jeg har lagt merke til at aviser og arrangementer utløse kommentarer og artikler om håndhilsning på tvers av kultur og kjønn. Ofte har jeg vært like forvirret etter som før, nå oppsøkte jeg et svar på spørsmålet på en av arenaene som jeg opplever er tydelig berørt, www.islam.no:

Spørsmål
Hvorfor er det mange muslimske jenter som vegrer seg for å håndhilse på menn? Står det i Koranen at dette kan føre til sex, eller er det en holdning som ikke har grunnlag i Koranen?

Svar
Salam bror.

Dette har noe med en tolkning som har hersket blant mange muslimer over lang tid. Tolkningen mener at det er stor synd å "røre" en av det motsatte kjønn som ikke er mahram (mahram er de, i tillegg til ektefellet, man i følge islam ikke har lov til å gifte seg med ).

Dette bygges på en hadith som sier "Det er bedre for en å bli slått med et jernstokk på hodet enn å røre en kvinne som ikke er tillatt for ham å røre" (eller noe liknende) (Attabarani)

Koranen selv sier ikke noe om akkurat å røre hverandre.

Denne tolkningen blir motargumentert av flere lærde som mener at ordet "røre" både i hadith og i Koranen betyr mer enn bare å "røre". Ibn Abbas raa tolker dette ordet med å begå "zina" (sex utenfor ekteskapet).

Det finnes flere hadith som tyder på det motsatte, nemlig at håndhilsen ikke er haram. En hadith (sahih står i Boukhari og Ahmad) forteller at profeten saaw var så snill at hvem som helst (selv en pike) kunne holde hans hånd og ta ham med der hun ønsker uten at han protesterte.

Mitt råd til alle muslimske menn og kvinner er:
Hvis du blir utsatt for en situasjon der du enten håndhilser på en av det motsatte kjønn eller du skaper frustrasjon og ubehag for andre, er det bare å håndhilse.

Vi må huske her at vi bor i et samfunn der håndhilsen på folk man møter for første gang er tegn på respekt. Det motsatte kan i mange tilfeller tolkes negativt. Vi trenger derfor ikke å være så strenge på dette området.

!!!

Med dette som oppklarende innsikt, er det igjen tydelig at vanskene ikke er i "skriften", men i det tolkende. Den samme utfordring har kirkens prester, forskjellige syn på det samme, hvor det refereres til troens rette og som gang på gang viser seg som tolkning eller underliggende krefter for å bane vei for spesielle interesser eller en måte å karre til seg en form for makt.

Evalueringen som hvert individ må ta opp med seg selv, er hvor og hva i livene våre fylles dette som tolkes.

Ofte er det enklere å få overlevert en forklaring, enn å tenke igjennom hva som ikke oppfattes og forstås, men på bekostning av hva ... kunnskap og innsikt.

Hvor hodeløse tanker som skal fylle øvre kroppsetasje, er kun eget ansvar og som alle de andre kroppslige muskler, så må hodet også trenes for å ikke svinne inn i grøten av muskelsvinn og tanketomhet.

Dagens hverdagslige start på ny måned, inviterer til oppmerksom og ettertenksomhet, eller som det kalles mer moderne på "nynorsk": Mindfulness.

Kjenner smilet ønskes delt med alle, for å glede de rundt meg og meg selv ... smil ...