onsdag 31. mars 2021

Motgentanke: Gult er kult …

Enkelt forstått er sameksistensen, når ansiktet kjenner mild varme fra oven.

Komplekst er rekken med tanker om hvordan dette er mulig, hvor forstanden ennå ikke forstår omfanget og detaljene.

Lykkelig uvitende, handles og håndteres det som forstås i den grad forstanden får til.

Drivkraften er å forsøke så godt hver og en kan, se etter hverandre og justere i forhold til det beste for alt.

Forståelse og samhørighet til alle små og store detaljer, avgjør hvor flott og fint øyeblikket oppleves.

… smiler til den livgivende kula … smil ...

tirsdag 30. mars 2021

Morgentanke: Midt mellom hvitt og sort ...

Midt i regnbuen sitt fargespekter fremtrer grønt og gult, som umiddelbart assosieres med noe mer sommerlig.

Fremstillingen av fargespekteret i lyset til regnbuen, rammes ofte inn i en sort bakgrunn.

Med forståelsen av den mørke bakgrunn og lyset som inneholder farger, så befinner både grønt og gult seg midt i mellom og inne i, samt avhengig av.

… smiler glad av farger … smil ...

mandag 29. mars 2021

Morgentanke: Farge og forvandling ...

Midt i overgangen fra vinter til sommer, fremtrer den fantastiske våren.

Hvor mørke dager er byttet ut med balansert brudd mellom natt og dag.

Lyset er betraktelig mer fremtredende, noe som smitter til tankemønstrene.

… smiler til fargene og alt … smil ...

fredag 26. mars 2021

Morgentanke: Her blir det mobilisering av kraft …

Rytmen har pågått og en monotonitet ligger igjen der bak, nå starter krafttaket hvor takt endres.

Frekvens forandres, til steg som nå yter mer kapasitet enn midtveis, ved forståelsen av nærhet til enden.

Tryggheten på å holde hele veien, mobiliserer reservene hvor det vonde nå kun vedvarer en relativ kortere stund.

Tankene som fokuserer på å holde ut og “ta en for laget”, er tankemønstre som faktisk løfter frem mer motivasjon å se seg selv i en større sammenheng.

… smiler vondt men godt … smil ...

torsdag 25. mars 2021

Morhentanke: Undervei og på god vei …

Steamen holdes oppe og lageret av kraft holder fortsatt et passe forventet høyt nivå.

Løfter hodet og sikter mot delmål underveis, for å ha intensitet i hver forflytning.

Målet er å ikke ha spart krefter underveis, men fordelt tilstrekkelig underveis.

… smiler med en liten margin … smil ...

onsdag 24. mars 2021

Morgentanke: Underveis og i balanse …

Steg for steg blir til tilbakelagt distanse, hvor målet kommer nærmere enn ved forrige steg.

Fordelingen av iver og kraft balanseres og finner gleden i utførelsen, en følelse av å kunne nå opp til enhver topp.

Nøktern tilbakeholdenhet er nøkkelen til en fin ferd, hvor det som ytes er tilstrekkelig godt for en bedre løsning enn sist.

Punktet hvor det føles å være fornøyd med veien så langt, hvor den videre vei tilsynet liggende har et forbedret resultat i sikte.

… smiler i steget … smil ...

tirsdag 23. mars 2021

Morgentanke: Smertelig fortsettelse …

Punktet der marsjfart oppnås, er utsikt for kampen om vondter åpenbart kommende.

Selv om maskineriet har flust av kraft og toleranse, så vet hodet hva som er nær fremtid.

Disponeres energi riktig og innsats forbedrer gårsdagers prestert, tømmes lageret og punktet for hvor det bedre skjer.

Hvor maks middelfart befinner seg, er flytsonen og avgjørende for mengde øvelse som gir hvor greit følelsen kjennes, før opparbeidet reserve må starte å virke.

På veien til er det superkraft følelsen som må stagges, slik at det er igjen noe når kampen påbegynnes.

… smiler på vei avsted … smil ...

mandag 22. mars 2021

Morgentanke: Smertelig start ...

Alle former for omgjørelse har merkbare forandringer, som det å forsvinne ut av det drømmende og våkne opp i en virkelighet.

Det å spurte ut av startblokkene, starter en eksplosiv reaksjon som får maks utnyttelse under de korte distanser.

Øyeblikkene hvor maks utnyttelse er tilbakelagt og målstreken passeres, så kjennes det på en smerte ved at kroppen jobber seg tilbake mot hvilepuls.

… smiler tilslutt av overgangene … smil ...

fredag 19. mars 2021

Morgentanke: Skimter mål …

Siste etappe påbegynnes med friskt mot og stort håp, hvor realismen åpenbarer seg.

Hvor iherdig innsats som er investert de seneste dager, avgjør nå intensiteten.

Med målet for historien i sikte, så er kampen å fordele siste rest av kraft og innsats.

Alltid et ønske å lykkes bedre enn forrige gang, slik at jeg blir flinkere enn mitt forrige jeg.

… smiler forventningsfull … smil ...

torsdag 18. mars 2021

Morgentanke: Godt underveis ...

Etter steg på steg, så tilbakelegges distanser og målet kommer automatisk nærmere om retningen er god.

Punktet hvor veien tilbake er lengre enn veien frem, så motiveres hodet og kroppen får ny giv og standhaftighet.

Alltid godt å komme forbi midtpunktet og finne den unisont samlende kraft, som fokuserer frem og frem.

… smiler i steget … smil ...

onsdag 17. mars 2021

Morgentanke: Midtveis drammatikk ...

Halvveis inn i historien, så er veien forstått som det fortelles om og dramatikken har kommet i nærheten av noen topper i plottet.

Dette er tiden hvor det er vanskelig å ikke fortsette å bla, da nysgjerrigheten fores og fores med mer spenning og glede.

… smiler midt i steget videre … smil ...

tirsdag 16. mars 2021

Morgentanke: Innledende forventning …

Fra første ark som blas opp, så utvikles historien i retninger som ikke trenger å være forventet.

Fortellerkunsten har mange strenger å spille på, selv om det store rammeverket ofte kan gjenkjennes.

Ved starten og underveis, så kiler det i nysgjerrigheten på hvor historien tar oss med.

… smiler godt spent … smil ...

mandag 15. mars 2021

Morgentanke: Hver dag er som sidene i eventyret …

Det å lage forventning bare ved å kaste et blikk på omslaget, skaper sitring og glede.

Det visuelle som representerer uttrykket for hva som ønsket formidlet, fremtrer.

Spenningen kan føles ved å løfte opp og posisjonere klar til å påbegynne ferden.

… smiler eventyraktig … smil ...

fredag 12. mars 2021

Morgentanke: Fremme ved slutten …

Fykende avgårde på ferden mot målet, så er enden nærmere enn noen gang.

Siste justeringer av mengde gjenstående kraft og kreativitet, sørger for at gjennomført blir så optimalt som mulig.

Egne forventninger skal matche prestert og dette skal være innenfor hva som er blitt forkynt forventet utført.

… smiler innsatsvillig … smil ...

torsdag 11. mars 2021

Morgentanke: Porsjonering av utført …

For å stå distansen gjelder det å ikke brenne alt kruttet på enkelte deler, men porsjonere slik at alt er oppbrukt av kraft ved målgang.

Optimale disponeringer går som oftes for en reserve mot slutten, enn å etablere en usikkerhet underveis på om mål nås.

På nest siste hverdag, så gjelder det å yte tilstrekkelig slik at gjøremålene ikke hoper seg opp og påse at fremdriften kan opprettholdes i den siste hverdag.

… smiler trygt anstrengt … smil ...

onsdag 10. mars 2021

Morgentanke: Godt på vei ...

Underveis er en god følelse å kjenne på, da er driven på plass.

All oppstart har sin endring fra stillstand til en form for flyt.

Når håret flagrer i vinden og energinivået er i toppsjiktet.

Det å fly fremover, er følelsen som nå kjennes.

… smiler i driven … smil ...

tirsdag 9. mars 2021

Morgentanke: Innta plassene …

På startstreken treffer det forberedte og spenningsnivået som bygger seg opp rett før utførelsen.

Med start smellet tilbakelagt, så er det å finne rett innsats som ikke forbrenner mer enn nødvendig.

Navigering i de første minutter, gir følelsen av hvordan forberedelser og øyeblikket samstemmer.

… smiler avsted … smil ...

mandag 8. mars 2021

Morgentanke: Hvilke gjøremål er viktige …

Før alle startskudd går, er det en kribling av forventning på hvordan innsatsen blir.

Forberedelser er gjort og det neste naturlige blir derfor bare å komme i gang.

Først utførelse av de siste små rutinemessige gjøremål, så avsted til startposisjonen.

Fremme på startstreken, klar for å komme avsted.

… smiler forberedt … smil ...

fredag 5. mars 2021

Morgentanke: Fremme ved femte dag …

Kaos underveis og fremme i ordnede former, slik kan variasjonen krydre reisen.

Lange drag og kjapp spurt, er oppskriften på siste etappe.

… smiler vel fremme … smil ...

torsdag 4. mars 2021

Morgentanke: På det fjerde skal det skje …

På ferdens nest siste hverdag, så oppdages om fordelt utført har vært balansert godt, eller om det siktes på ekstra innsats for å nå målbildet iløpet av morgendagen.

Det å se langt bakover og oppdage at utsiktene fremover er nærmere, fyller det forventede med en form for ro.

Holder kursen i rett retning og fyller dagen med fordelt andel av mengde, så må morgendagen gjøre opp om etappen blir en vandring i parken.

… smiler helhetlig … smil ...

onsdag 3. mars 2021

Morgentanke: Tredje innskytelse …

Veiene som følges, har ikke alltid målet i sikte. Av og til oppdages annerledeshet og retningen vris naturlig unna stø kurs.

Tilbake mot målet fra en annen vinkel, skaper nye forståelser og perspektiver.

Fra gamle gjenfortalte historier, så har det mang en gang blitt fortalt om å finne noe absolutt ikke verdifullt.

Hvor ny kreativitet tilfører en kommende situasjonen mer innhold, med innspill av noe helt annet forstått.

… smiler av å finne glede … smil ...

tirsdag 2. mars 2021

Morgentanke: Den andre tanken fortsetter …

På rekke og rad, med en form for kontinuitet fortsetter livets ferd videre inn i det kommende.

Den maskinelle takten som fysisk får motorikken til å fortsette, er en nedarvet driv gjennom tidene.

De samme mekanismer er hva som får alt kjent levende til å fungere på samme måte.

Hva som er meg fysiskt og hvor tankene former en bevissthet, er undringer som fornemmer noe.

… smiler ettertenksomt … smil ...

mandag 1. mars 2021

Morgentanke: Den første tank er alltid en start ...

Alt våknende liv, har solen som referanse og takten i fasene som rytmisk puls.

Både mørket og lyset har glidende overganger, som sammenblandes med hverandre.

Det våknende er portalen ut av sitt egentlige indre, hvor søvnens hvile har håndtert meg i mitt.

Tanker konkretiseres og det drømmende plasseres midt i en tilslørt forståelse av mer innsett.

… smiler lurende … smil ...