fredag 30. juni 2023

Morgentanke: Godt og godt …

Strålende bra med sommer og siste hverdag, hvor kombinasjonen alltid finner glede i å ha oversikt over gjøremålene som trygt kan avrundes med mulighet for lett glede.

Oversikt og forutsigbarhet bringer ro og forstått glede, hvor kontrasten er halsende etter i et forrykende tempo for å akkurat klare å henge med.

Dermed er denne dag pakket inn i en fin ro og en gryende glede.

… smiler bedre og godt …

torsdag 29. juni 2023

Morgentanke: Godt og sent …

Hva som er godt, avhenger av hva som foretrekkes og dermed vil begrepet godt avhenge av preferanser og erfaring.

Hva som defineres som sent avhenger av hvor på jordkloden en befinner seg og når.

Dermed vil både godt og sent være helt avhengig av hvordan enhver forvalter det som er forstått.

… smiler godt av alt sent …

onsdag 28. juni 2023

Morgentanke: Sent godt …

Her og nå, der og da, slik går dagene og forvirringen er som den er, en kombinasjon av tillært forstått og egentlig forstått.

Alt kan utføres tidlig og for tidlig og ting kan utføres alt for sent.

Det å finne den optimale horisonten, som oppfattes tilstrekkelig sent, er det absolutt optimale befinner seg.

… smiler sent godt …

tirsdag 27. juni 2023

Morgentanke: Sent men godt …

Hva som er sent og tidlig avhenger av referansen og hva som er behovet for å nå frem eller bli ferdig.

Frem går det uansett om hver og en forsøker noe annet, for den dagen kloden slutter med snurring, så er det som kjennes noe annet.

I de store perspektivene så er vår oppfattelse av tidlig og sent ubetydelig for alt som har vært og det som vil komme.

… smiler sent og godt …

mandag 26. juni 2023

Morgentanke: Sent og godt …

Det å ligge tett opp mot forventet brukt tid, gjør at manglene ikke finnes og hvor det som regel blir etter skjemaet.

Får alltid gjort unna oppgavene i en heseblesende sluttspurt, hvor det bare blir å haste videre til neste gjøremål.

… smiler godt og sent …

fredag 23. juni 2023

Morgentanke: Gode med hverandre …

Av alle gjøremål som enhver kan bidra med, er omsorg og medmenneskelighet det som påvirker hverandre mest og fremstår som naturlig avgjørende.

Det kan enkelt kjennes som en superkraft, når utfordringen består av mer enn forstått og hvor bistand kommer som noe naturlig utfyllende.

Den gode følelsen av å klare dette sammen, trumfer det meste av tankene i det levde.

… smiler ekstra godt …

torsdag 22. juni 2023

Morgentanke: Sameksistens …

Alt levende har funnet sin form og utfordringene som naturlig følger med det å leve i et univers av så uendelig mye.

Slik som planeter og andre legemer trykker og dytter i hverandres posisjon, slik samhandler også vi som finnes her nå.

Når steg steges så oppstår en tilstedeværelse som krever omtanke om hvordan ferden fra A til B skal foregå.

… smiler sammen …

onsdag 21. juni 2023

Morgentanke: Tilhørighet …

Hvor er røttene plassert, jo der hvor barndommens fortryllelse kan kjenne det inspirerende eventyraktig bra.

Hvor er jeg og hvor skal jeg, en retning som har grobunn i hva som faktisk er etablert som forståelse i det som er erfart.

… smiler hvor det passer seg …

tirsdag 20. juni 2023

Morgentanke: Samhandling …

Du gjør det for meg og jeg gjør dette for deg, en naturlig måte å bistå hverandre i en viktig driv i det videre eksisterende.

Hvor bra ditt utførte faktisk oppleves, inspirerer til min egen innsats overfor deg og alle andre, noe som kan kjennes på som om innsatsen faktisk kan bety noe fint for deg og alle andre.

… smiler for å glede …

mandag 19. juni 2023

Morgentanke: Relasjoner …

Samhandling og sameksistens er naturlige byggeklosser i det levde, hvor hver og en finner sine svakere sider og får bistand av flokken til å komplettere det som naturlig oppstår.

Trygghet og innsats er ofte det som gjør at hver og en går skikkelig inn i situasjonen, hvor utøvelsen blir helhjertet og hvor feiltoleransen er naturlig.

Snill mot andre og snill med meg selv, er mantraet som løfter inn det som kjennes på med en fornemmelse av det gode inn i fellesskapet og som dyrkes videre som plattform og springbrett.

… smiler snilt og godt …

fredag 16. juni 2023

Morgentanke: Rett målbilde ...

All utøvelse har alltid tilgang til eget potensial, om det evnes å finne sitt i det utførte.

Må holde tungen i rett munn og ikke forveksle andre sine målbilder opp mot eget potensial.

... smiler målrettet ...

torsdag 15. juni 2023

Morgentanke: Steg for steg ...

Sekvensiell tilnærming, hvor distraksjon reduseres for å få frem egen harmonisk takt.

... smiler i balanse ...

onsdag 14. juni 2023

Morgentanke: Dedikasjon ...

Oppdagelsen av hvor enkelt godt det er å holde oppmerksomheten på en og en situasjon, er åpenbar og totalt effektivt.

... smiler godt ...

tirsdag 13. juni 2023

Morgentanke: Sortering ...

Medisin mot rot og fortvilelse, er systematisk isolering av hva som naturlig bør være det prioriterte.

... smiler gryende godt ...

mandag 12. juni 2023

Morgentanke: Distraksjon ...

Det levde er i nærheten av så mye distraksjon, at nærhet til egen forståelse ikke bestandig har rukket å rotfeste seg.

... smiler forvirrende ...

fredag 9. juni 2023

Morgentanke: Styrken til flokken …

Alene på savannen er et sårbart tenkt bilde fra hva som er den nedarvede frykten i tilværelsen.

Samhold og samarbeid er tillærte egenskaper som har gitt store fordeler og det som fremstår som suksessen i utviklingen.

Hvor bra det kjennes å utfylle hverandre i ferden og livet fremover.

… smiler alle sammen …

torsdag 8. juni 2023

Morgentanke: Plass til alle …

I en verden av store forskjeller, så er likhet det som forsøkes etablert som en felles forstått plattform.

Utopi og fantasi er ofte drivkreftene til endringer som inneholder større forandringer enn hva evolusjonen har som naturlig takt.

De store vyer og detaljene i det små, har en samklang som er nødvendig for at forandring skjer.

Dermed blir alt ditt og mitt viktige brikker i den store helhet, hvor utfyllende egenskaper er det som tetter hullene i forståelsen.

… smiler i sammen …

onsdag 7. juni 2023

Morgentanke: Sekvensiell takt …

Ta det første først og deretter det neste, en takt som sikrer tilstrekkelig innsats og oppmerksom dedikasjon.

Absolutt alt som utføres trenger den tid som trengs og tidligere erfaring kan sikre en strømlinjeformet gjennomføring.

Alltid godt å gi fullt fokus til det utførte, for deretter å ta det naturlig neste og neste og neste.

… smiler enkelt …

tirsdag 6. juni 2023

Morgentanke: Oppmerksom …

Hvor varm er kaffen og hva inneholder denne dagen.

Både ja og ja, for kaffen var varm og dagen har allerede startet med innhold og da er det bare glede.

… smiler med glede …

mandag 5. juni 2023

Morgentanke: Fokusert …

En god start er alltid en god begynnelse, for hva som ønskes oppnådd i løpet av en kommende uke.

Først komme i gang med det første, så fortsette med det naturlige neste og deretter følge på med gjøremål for gjøremål.

Flere overlappende utførelser vil alltid ha skjæringspunkter, hvor den dedikerte oppmerksomheten fordeler og systematiserer.

Overblikket har flere hensyn som må vektlegges, mens utførelsen i alle ledd har skarp fokusering og riktig tilrettelagt dedikasjon.

… smiler fokusert …

fredag 2. juni 2023

Morgentanke: Investor …

Begrep som brukes om personer eller selskaper som på fast basis handler i aksjer og andre verdipapirer.

Begrepet kan også brukes om parter som handler i fast eiendom, valuta, varer eller andre aktiva.

… smiler for å investere i glede …

torsdag 1. juni 2023

Morgentanke: Regnskap …

Oppstilling over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld til aktører som selskaper, konsern, kommuner, stater og organisasjoner.

Regnskapet er et hjelpemiddel til å vurdere den økonomiske utviklingen og stillingen til regnskapsobjektet.

De viktigste komponentene i et regnskap er balanse som er et øyeblikksbilde, hvor resultatet viser den økonomiske utviklingen.

… smiler regnskapelig …