fredag 29. mai 2015

Morgentanke - Yin og Yang ...

En av de tidligste betydningene av yin og yang var henholdsvis skyggesiden (yin) og solsiden (yang) av et fjell, hvor bjergkammen var taiji.

Livet er som en helhet, som en uendelig sirkel, som deles inn i sort og hvitt, med glidende overganger som gjør forskjellen mellom hvitt og sort mer og mer tydelig, men alltid i en balanse av samme mengde innhold sort og hvitt.

Dagen er den lyse delen av natten og natten er den mørke delen av dagen, med naturlige overganger i mellom.

Dermed inneholder denne dag veksling mellom blid og ikke fult så blid, men alltid innom det smilende når overgangene naturlig er der ... smil ...

torsdag 28. mai 2015

Morgentanke - Det som er riktig er rett :

Conscience is the voice of the soul; the passions of the body.

"Samvittighet er stemmen til sjelen; lidenskapen i kroppen".

(Jean-Jacques Rousseau)

onsdag 27. mai 2015

Morgentanke - Konstant endring ...

Our affections as well as our bodies are in perpetual flux.

"Vår hengivenhet samt våre kropper er i evig forandring".

(Jean-Jacques Rousseau)

tirsdag 26. mai 2015

Morgentanke - Lite om mye og mye om lite:

People who know little are usually great talkers, while men who know much say little.

"Folk som vet lite er vanligvis gode pratmakere, mens de som vet mye sier litt".

(Jean-Jacques Rousseau)

mandag 25. mai 2015

Morgentanke - Hvem lurer hvem ...

Nature never deceives us; it is we who deceive ourselves.

"Nature bedrar aldri oss; det er vi som lure oss selv".

(Jean-Jacques Rousseau)

fredag 22. mai 2015

Morgentanke - Nysgjerrig søken :

The thirst after happiness is never extinguished in the heart of man.

"Tørsten etter lykke er aldri slukket i menneskets hjerte".

(Jean-Jacques Rousseau)

torsdag 21. mai 2015

Morgentanke - Feil fokus gir feil resultat ...

Insults are the arguments employed by those who are in the wrong.

"Fornærmelser er argumentene som benyttes av de som holder fast ved feil".

(Jean-Jacques Rousseau)

onsdag 20. mai 2015

Morgentanke - Harmonisert takknemlighet :

Gratitude is a duty which ought to be paid, but which none have a right to expect.

"Takknemlighet er en plikt som burde bli betalt, men som ingen har rett til å forvente".

(Jean-Jacques Rousseau)

tirsdag 19. mai 2015

Morgentanke - Åpent sinn og åpne tanker ...

Do not judge, and you will never be mistaken.

"Ikke døm, og du vil aldri ta feil".

(Jean-Jacques Rousseau)

mandag 18. mai 2015

Morgentanke - Leve livet, levd livet :

The person who has lived the most is not the one with the most years but the one with the richest experiences.

"Det er ikke den som har levd lengst som har levd mest, men den som har nytt livet mest".

(Jean-Jacques Rousseau)

fredag 15. mai 2015

Morgentanke - Sløve i skyggen av en gårsdag ...

Tanker om gårsdagens torsdag, med solfylde og fridag fra gjøremålenes lenker og oppgaver, gir en tankerekke om "Ja takk, gjerne mer".

Variasjon i det hverdagslige, er alltid det som gir fleksibilitet og kraft til å genererer en følelse av å lade fokus, når annet utøves.

Hva dette annet er, ikke så vesentlig bare tiden inneholder noe som er mer eller mindre av, enn vanlig.

Dermed er svaret ofte både "Hui hvor det går" eller en mer tilbakelent tilnærming som minner om det spanske uttrykket "Mañana Mañana".

Igjen så gledes hode av å tusle avsted mot arbeidets fryd, på en inneklemt dag, de siste detaljer må på plass føre roen er tilstede.

Smiler godt både av og til variasjonene i dagen ... smil ...

onsdag 13. mai 2015

Morgentanke - Linjen mellom lys og mørke:

På en måte, kan linjen mellom natt og dag sees, når solen gryr og nattens mørke forflyttes med den stigende kilde av stråler.

Like enkel er ikke linjene mellom alle andre forholder i livet, som periodisk skyfylte dager viskes muligheten bort, for å se natten bli dag.

På de dager, må solens minne skinne, slik at selv mørke dager bades i mentalt skinn ... smil ...

tirsdag 12. mai 2015

Morgentanke - Enduro ...

"Offroad" er ofte der gjøremålene stikker innom, ikke alltid plankekjøring og oversiktlig, men allikevel veien frem.

Enduro: Navnet er den italienske og spanske oversettelse fra det engelske ordet «Endurance» (utholdenhet), Rally Dakar er nok det mest kjente Enduro-løpet.

Hvor mye race hver dag inneholder, er overlatt til hver enkelt å definere og velge grad av deltakelse i egen konkurranse.

All sammenlikning med eget prestert opp i mot andre sitt presterte, er dessverre uharmonisk og uten målbarhet.

Hvert enkelt individ har sitt erfart og tidvis tilnærmet like forutsetninger, uten å kunne påberope seg likt utgangspunkt. Dermed blir enhver startstreken med en rett linje, like skjev og uriktig som det faktum at målstreken skal passeres på samme sted.

Så deilig å kunne føle eget prestert i andres mindre forutsetning, selv om det riktige i det "å skape" tapere føles så instinktivt uriktig, så evnes det ikke å se lenger og mer opp og frem for det nåværende siviliserte.

Håpet er like ukuelig og realismen i å innse at en menneskerase med fokus på en vinner, kun skaper en forsvinnende art, hvor den siste vinner blir stående igjen alene på toppen av høydedraget og skue utover en folketom Tellus.

Kanskje det er planeten Mars som har de nye forutsetninger for å ivareta menneskehetens nødvendige fokus på omsorgsfull tilrettelegging av forholdene for hverandre.

Med noe svevende morgentanke, så tas dagen imot og kaffen nytes til smilet igjen sitter på plass ... smil ...

mandag 11. mai 2015

Morgentanke - Liv der det ikke er mening:

I de aller dypeste havdyp og på de høyeste snekledde fjelltopper, i de varmeste vulkanske hull og det salteste vann - steder det ennå ikke er oppdaget liv som vi definerer det som.

Noe som kanskje forteller om definisjonen livskraft og bærekraft, noe som er inne i et snevert spor, basert på den kunnskap som nå finnes.

Med et tankestreif om vår planets livsskapende ferd, så er det stor sannsynlighet for at det finnes mer levende enn dødt blandet alle de svevende kuler rundt i universet, men kanskje noe annerledes levende enn hva som vårt definerte er.

Tanker som streifer det ennå ikke oppfattede, blir som det drømmende uforklarlige, noe som kan kjennes når surrealismens fremførte oppfattes, en vag anerlse om å oppfatte og ikke forstå, men kjenne på gjenkjennelse av noe som ikke kan beskrives klart.

Smiler både vagt og sterkt på samme tid ... smil ...

fredag 8. mai 2015

Morgentanke - Fredag er en fin dag for visdom ...

What wisdom can you find that is greater than kindness?

"Hvilken visdom finner du som er større enn godhet?"

(Jean-Jacques Rousseau)

En god start å ha med godhet som varmer og gleder ... smil ...

torsdag 7. mai 2015

Morgentanke - Kort er godt:

Mye er ofte for mye og lite er noen ganger for lite.

Hva er da passe ... smil ...

onsdag 6. mai 2015

Morgentanke - Misunnelsen underliggende mekanisme ...

Variasjon er bra, sies det, selv om vi alle liker forutsigbarhet og omfangsforståtte sammenhenger.

Menneskenaturen har skåret ut fra kursen om overlevelse for rasen og byttet ut drivkraften med kamp om godene, historiens fortellinger gjentas og kopieres, misnøye og overflod er mekanismene som nå får råde.

Det er ikke enkeltindividers ansvar at det er slik, men mer den svake side i vår enkelhet om å ikke ha oversikt og innsikt, noe som gir muligheten til å omtale noen som "de derre" og "oss".

Alle skillepunkter etablerer forskjeller og kreative egenskaper brukes til de enkle formål og ikke som bidrag til rasens eksistens.

For mitt tolkede, baseres på hva mitt hode har oppfattet og omsatt som fornuft, noe som ikke nødvendigvis trenger å være ditt forståtte.

Dermed vekkes et individuelt behov for å konkurrere for å tvinge frem en forståelse av å lykkes og ikke den naturlige anerkjennelse fra alle rundt, en undertone av misunnelsens kraft.

Må smile til og av speilbildet, i en anerkjennelse av forståelse og håp om mer i all fremtid ... smil ...

tirsdag 5. mai 2015

Morgentanke - Alle glasshus har sin konge:

Bare elefanten i rommet oppdages, så har trærne kommet frem, selv om det bare er skog.

Det selvfølgelige, er ofte så åpenbart at realitetene kun oppdages når store bevegelser bare må bli klumsete og lite passende.

Her snakkes det om klær uten at Keiseren har noe på seg, dermed oppdages kjerringa mot strømmen og det er ikke på vei mot Lillestrøm.

Igjen så sitter vi alle på tronen i eget liv og skuer utover kongeriket, for å invitere inn, så må døren skiltes tilstrekkelig, slik at andre finner veien inn blant glassvegger og stengsler.

For det er alltid hyggeligst å være nære, sånn ordentlig nære, uten usynlige hindere som skiller det fysiske og ikke bare visuell nærhet.

Smiler forsiktig og strekker hånden forsiktig ut ... smil ...

mandag 4. mai 2015

Morgentanke - Tilværelsens innhold ...

Tilværelsen har fasetter av mening, det er kun lysets stråler som gir nye vinkler og farger som pryder omgivelsen med krystallklar forståelse av å ikke skjønne absolutt alt her i tilværelsen.

Deilig å ikke alltid kunne tro at innsikten er komplett og føle et åpenbart behov for alle som kan bidra med innhold og løsning på alle utfordringer som dukker opp.

Gyver løs på den nye dagen, med smil om munn ... smil ...