mandag 31. juli 2023

Morgentanke: Super …

Super start og super slutt er bare helt supert, men hva er egentlig så supert og hva er forskjellen på supert og ikke så supert.

Svaret avhenger av så mangt, som for eksempel i hvilken del av verden det supre oppsøkes og hvilket miljø det snakkes om.

… smiler helt supert …

fredag 28. juli 2023

Morgentanke: Forstå syklusen …

Sammenhenger kan fremstå uforklarlige og isolert sett bli noe som ikke direkte kan forstås.

Utvidet horisont, kan alltid oppfatte mer enn hva egen beskuelse i fra egen navle har mulighet for.

Med løftet hodet og blikk, så vil oppfattelsen alltid ha bedre forutsetninger enn å ikke se etter.

… smiler syklisk …

torsdag 27. juli 2023

Morgentanke: Forstå slutten …

Alle ender er straks starten på noe nytt og blir forhåpentligvis til noe som er en forbedring.

I alle prosesser som har sykluser for læring, vil alle starter og slutter være avgjørende viktige.

Begrepet omfang vil ikke ha noen kjent betydning, om ikke slutt kan vurderes opp mot start.

Nøkkel forståelsen kan faktisk være i alle vurderinger av hvor godt enden ble i forhold til oppstart.

… smiler til både start og slutt …

onsdag 26. juli 2023

Morgentanke: Forstå livet …

Hva er mitt i det ervervede erfarte og hva er faktisk mulig å oppfatte av det tillærte og nedarvede.

Håpet om å finne all forståelse, er overmodig og kun tenkte tanker.

Det å innse at læringen alltid vil finnes "der fremme", gir en ydmyk og rolig forventning til det som allerede vites.

Så blir det vennlige egne blikket ovenfor en selv, nysgjerrig og tolerant.

Vil aldri bli utlært eller tilfreds med kun det som allerede vites, dermed smøres det på lag med vennlig tålmodighet.

… smiler tolerant …

tirsdag 25. juli 2023

Morgentanke: Forstå starten …

Alt som starter, skjer etter at noe annet har sluttet.

Sammenhengen i en kjede skjer lenge før første ledd i kjeden.

… smiler i starten …

mandag 24. juli 2023

Morgentanke: Forstå det levde …

Hva betyr det levde, kanskje slik jeg har tenkt meg at det skal være, eller blir det slik du tenker at det kan bli.

Fortid, fremtid og nåtid er de tilstandene som tankene blander sammen for å lage tanker om hvordan det levde har vært, kan bli og er.

Sortering og klare tanker kan oppfattes som det levde, selv om det kun er ideen om å leve som fremstilles.

… smiler til det levde …

fredag 21. juli 2023

Morgentanke: Mykt forstått …

Veien til kjærligheten går via magen, hvor et godt måltid kan akkompagnere den forståelse.

Så enkelt og vanskelig kan eksistensen fremstilles, hvor næring til liv er mer sexy enn hva som helst annet feilslått fokusert.

… smiler enkelt …

torsdag 20. juli 2023

Morgentanke: Standhaftig tinnsoldat …

Det er hardt å innse hva som egentlig er, dermed er det enklere å holde fast i eget forstått.

Som en staut stående obelisk er det enklere å fortsette og holde tak i hva som kjennes riktig.

… smiler når rett er galt …

onsdag 19. juli 2023

Morgentanke: Villedet forstått …

Verden er som den er, hvor verden er hva den faktisk bare er.

Overmodig tenker jeg, nei slik og sånn er det egentlig jeg tenker at verden skulle vært.

Så trist at mitt tenkte kun er en tanke, hvor det tenkte da fremstår som en illusjon av urealistisk villedet forståelse.

… smiler forledet …

tirsdag 18. juli 2023

Morgentanke: Hva vites …

Hvilken forståelse er faktisk min, på veien frem til kunnskaps spleiselaget fra alle generasjoner som har eksistert.

Underveis vil det alltid kunne være villet villeding og vrangforestilling som kommer i veien for det faktiske.

Det som nå oppfattes som det faktiske, kan alltid i ettertid fremstå som noe annet.

… smiler faktisk …

mandag 17. juli 2023

Morgentanke: Hva vet du …

En dag er en dag, men er det min eller din dag og hvor er punktet for utveksling av hverandres dager.

… smiler i dagen …

fredag 14. juli 2023

Morgentanke: Ekstraordinært flott …

Fremme ved punktet som bryter den hverdagslige rytmen over i en mer tilbakelent betraktende form for aktivt levd.

Hva som er å leve, ja det defineres på mange måter og har et forvirrende sterkt overpreg av å forveksles med funksjonen som hver og en har tildelt seg selv.

Hverken funksjon eller tildelt rolle har noe med det faktisk levde å gjøre, det er kun stadier og fragmenter av hva som faktisk betyr noe.

Oppdagelsen av det gode liv, er ikke alle forunt å oppdage i den selv tildelte hektiske hverdag og kan tragisk nok dukke opp som et hektisk forstyrrende element.

Det nydelige er faktisk å oppdage hva som faktisk finnes og hva som er, kjenne på omsorg for andre og en selv, plukke de lavthengende livets faktiske frukter og bare kjenne etter.

… smiler oppdagende ekstra flott …

torsdag 13. juli 2023

Morgentanke: Sommerdag …

Kalenderen deles inn på en måte som skiller posisjonene på jordkloden, når sesongen er det ene på den ene siden, så er det noen andre forutsetninger på andre siden.

Sesongene er en måte å ivareta hvordan det gror og spirer, finne takten i naturen og leve med det som faktisk er gjeldende.

Nå er det åpenbare dager med sommer og medfølgende glade tanker, for lyset setter mer preg på denne delen av kalenderdagene på denne siden av jordkloden.

… smiler sommerlig …

onsdag 12. juli 2023

Morgentanke: Fin sommer …

En god dag er også en fin dag, dermed passer det å balansere uka med ideen om noe fint i onsdagen.

Sommer er alltid sommer, hvor det sommerlige trekkes frem som det flotte og noe som er annerledes enn andre årstider.

… smiler fin fint …

tirsdag 11. juli 2023

Morgentanke: God sommer …

Hva avgjør om dette er en sommer som jeg ønsker, det er kun tankene mine som former en tenkt oppfattelse av hva dagen kan inneholde.

Det absurde er at dagen blir som den blir og hodet kan forme tanker om hva som helst, uten at det gjør noe med innholdet i dagen.

Egen innstilling til å møte sannheten som den er, noe som er hver neste dags oppgave og da blir det alltid en god dag.

… smiler godt …

mandag 10. juli 2023

Morgentanke: Varm sommer …

Hva er bedre enn å nyte sommerdagene på et sted som gir fryd og glede, ikke noe som foreløpig er bedre enn det.

Hvor enn den fysiske kroppen befinner seg, så er det avgjørende hvor hodet har tatt tankene.

… smiler perfekt tilstede …

fredag 7. juli 2023

Morgentanke: Harmoni …

Takt i utakt er ofte slik det påbegynte oppleves, hvor omfang og kapasitet ikke helt er detalj forstått.

Etterhvert som utøvelse skjer, dannes det innsikt og forståelse av metode og hvilken innsatsen som faktisk kreves.

Rammene for aktiviteten konstateres som riktige eller uriktige, hvor nødvendig bistand kan være det som da sikrer gjennomføring.

Roen rundt det å kjenne til at utførelse blir slik og sånn, har alltid en effekt som gir forståelse for egne og andres forutsetning til forventet.

… smiler harmonisk …

torsdag 6. juli 2023

Morgentanke: Resonans …

Svingninger som treffer som naturlige gjøremål, kan være gårsdagens påbegynte eller påvirkning fra omgivelsene.

På samme måte som roen for morgendagens balanse og gårsdagens prestert, så er livet det som skjer her og nå, uavhengig av hva som vil komme og hva som har vært.

Kjenner vibrasjonene som sendes ut fra dette øyeblikk, har gode ladninger av håp og energi for kommende treff flater.

… smiler i takt med tidligere og omgivelsene …

onsdag 5. juli 2023

Morgentanke: Balanse …

Fotfestet i dagen er der hvor balansen finnes, om underlaget er glatt eller ujevnt så er det alltid utfordringer som må håndteres godt.

Kan høyne utfordringen ved å løfte det ene balansepunktet og lete frem en forstått kontroll over situasjonen, hvor mestring kommer og går.

… smiler i en form for balanse …

tirsdag 4. juli 2023

Morgentanke: Stillhet …

Når den indre kritikeren har øst av seg alt som tenkes kan, da oppstår det rolige perioder og harmonien kan kjennes.

Hvilke målestokker som er tenkt som gjeldende er mange ganger helt urimelige og ikke gjenkjent som ønskelig, noe som åpenbart forstås når kritikken stilner.

Finner ro og forståelse i det som oppdages som kun en strøm av tanker og nyter dagen slik den faktisk er.

… smiler i det stille …

mandag 3. juli 2023

Morgentanke: Ro …

Alle starter kan inneholde masser av inntrykk eller en tilbakelenthet som gir en annen takt inn i dagen, som preger.

Hva som er rett og riktig, kommer helt an på hva som har vært og skal komme, dermed vil øyeblikkene preges av ubehandlede inntrykk om fortid og fremtid, hvor balansen er nå.

… smiler i roen …