fredag 30. august 2019

Morgentanke: Plikten er gjort …

Samfunnets spill, har involvering på flere nivåer og naturlige demokratiske sjekkpunkter hvor hver enkel kan velge mellom hvordan egen oppfattelse tolker og ønsker ting styrt.

Tvilen i eget valg, er sammenblanding av kapasitet og kunnskap, samt tid til å dekode dialog mellom styrende meningsytrende.

… smiler tidvis forvirret … smil ...

torsdag 29. august 2019

Morgentanke: Velger meg sommer …

Kalenderens tale er klar, med kun dager igjen av årets sommer, så er det bare å nyte sommerdagene.

Tidligere erfart har vist sommerlige tendenser i både september og oktober, så håpet om smak av sommer er ikke borte.

Med en regntung start på denne dag, var det naturlig å kjenne på kontrasten i årstidene og gledes over hva som er.

… Smiler i sommer som høst … smil ...

onsdag 28. august 2019

Morgentanke: Tommelomsk tanke …

Balansen som hentes frem om morgenen, baseres på restitusjons kraft og tanken som er sammensmeltet i landskapet av drømmer og gjøremål fra gårsdager.

Hvilke målbilder som konkretiseres, er tanken som skimtes tydeligere og tydeligere, etterhvert som drømmelandskapet fremtrer ut av tåkedottene fra nattens hvile.

Vakuumet mellom søvn og våkenhet, har ombyttet forståelse av hva som egentlig er.

… smiler omsnudd … smil ...

tirsdag 27. august 2019

Morgentanke: Før og etter er nå …

Alt som skal komme, samt det som har vært er samlinger av øyeblikker.

Det som skjer her og der, er kjeder i en rekke av mange "Nå".

Alt har startet og sluttet langt utenfor punktet her og nå.

Det som ligger bakenfor, er mange tidligere øyeblikker av "Nå".

Fremfor er det mange kommende punkter av nye "Nå".

… smiler nå … smil ...

mandag 26. august 2019

Morgentanke: Først av de siste ...

Sist av følge, er de som i returen er først når kursen settes tilbake.

Dermed er posisjonen ikke det som avgjør rekkefølgen ved målgang.

De som evner å lede an, har fordelen underveis, de som finner disposisjonen annerledes, har sin styrke.

Utfyllende egenskaper, gjør oss i stand til å forbedre det presterte, noe vi må ha nære i bevisstheten.

… smiler inkluderende til egen innsats … smil …

fredag 23. august 2019

Morgentanke: Bakfrem …

Hadde fokuset vært å komme frem fra det bak, så hadde friskheten vært mer åpenbar.

Løsninger hvor alt det gamle legger premisser for de unge, er noe bakstreversk og proteksjonistisk.

Endringsevnen synker omvendt proporsjonalt med den levde horisont, hvor sedate tendenser tar mer og mer over og bekvemmelighets tilrettelegging er hva som får fokus.

Gamle legemer får skavanker og merker det levde, hodet kan tidvis være friskt og det er innholdet fra det erfart levde som skal overleveres og ikke styre.

Håpet er at de unge friske hoder, får plass på arenaen hvor tanteriet og gubberiet nå overgår hverandre, med ubetydelige diskusjoner og ikke ser på hva som virkelig er de kommende generasjoners utfordringer, som allerede er påbegynt.

… smiler med fortvilet drag … smil ...

torsdag 22. august 2019

Morgentanke: Storm i et vannglass …

Så mye å føre, så mye å gjøre.

Alt er relativt og sett ut fra et sammenlignbart punkt, dermed er utgangspunktet det som kan ha feil posisjon.

Stormen i gjøremålene, kan ha andre årsaker enn selve oppgaven og de tilstøtende gjøremål.

… smiler tilbakelent stresset … smil ...

onsdag 21. august 2019

Morgentanke: Tjuvstart …

Forsprang er tegn på framoverlent fokus, ettersprang er ikke noe ord som jeg tidligere har brukt, mer et fantasi uttrykk på kontrasten til tidlig startende.

Hvor tidlig starten kan utføres, før den er ansett som ikke akseptert, er en balanse som tøyer forstått og tildelte regler.

Finnes det begrensende skavanker, så akseptere mer assisterte fordeler og tematikken er mer koblet til god og tidlig start.

Er forutsetningene mer overlegne, så godtas prestert når marginene er tydelig innafor.

… smiler tidlig … smil …

tirsdag 20. august 2019

Morgentanke: Enkelt sett …

Livets ferd kan være en reise på første klasse, eller annen måte, for eksempel i samme kveget i tettpakkede vogner.

Periodisk er det omkringliggende forhold som ikke gir muligheten med valg, dermed opplever alle sammenblandingen, noe som er kjent for noen og veldig ukjent for andre.

Poenget er fortsatt forflytningen fra A til B og videre, oppdagelsen av hverandre er bare et stort bonus.

Livets reise har nyanser av utfordringer, uavhengig av hvordan dette løses.

… smiler avventende godt … smil ...

mandag 19. august 2019

Morgentanke: Morgendis …

Like tilslørt som de konkrete tanker er om morgenen, så var omgivelsene likedan.

Mystikken i et tåkelagt landskap, skaper mer av det ukjente, som blir borte når sol n har varmet bort disen.

Godt med rykende kaffe og utsikt inn i tåkehavet, hvor fornemmelsen av en fin dag kjennes.

… smiler tilsløret … smil ...

fredag 16. august 2019

Morgentanke: Politisk grøt …

Synspunkter er nokså like når omgivelsene er like.

Valget står ikke mellom pest og kolera, men mellom bløtkake og gulrotkake.

Trygge rammer gir valg som er vanskelig, det å velge blant det som er veldig likt, fremstår som kun små variasjoner.

Nyanser av det samme er det valget står nå mellom, dermed må det velges på verdiene som fører framtiden videre.

Det universelle på kloden er, at moder jord vil eksistere i en form, selv etter at menneskeheten har forlatt nåværende form.

Valget blir dermed enklere, med fokus på det globale som også håndterer det lokale.

… smiler overbevist … smil …

torsdag 15. august 2019

Morgentanke: Naturlig revolusjon ...

Revolusjonen i bilparken vil skaper en bærekraftig fremtid og en omstilling for de som er tilhengere av det gamle.

Tendenser til det samme vil komme i boligmarkedet, hvor bærekraft er i fokus og hva som vil være det som foretrekkes.

Smitteeffekten vil ikke ha grenser, det neste som kommer er arbeidsplassens måte å løse oppgaver på.

… smiler til forandringene … smil ...

onsdag 14. august 2019

Morgentanke: Synspunkter og forankring ...

Alt jeg sier baseres på kunnskap fra andre som blir min tolkning.

Bastante synspunkter er diskusjonsgrunnlag og ikke fasit.

Mangfold beriker og stimulere til mer tankevirksomhet.

Mitt er ditt, basert på vårt, som historisk forankring i felles forståelse og kunnskap.

… smiler ettertenksomt godt … smil ...

tirsdag 13. august 2019

Morgentanke: Sesonger som snur …

Forandring av skillet mellom det lyse og det mørke, blir tydeligere jo nærmere vinter årstiden kommer.

Noen perioder minner de tidlig våknende på denne faktaene, da forandringen synes godt der skillet forflyttes mest i overgangene.

… smiler i forandringens lys … smil ...

mandag 12. august 2019

Morgentanke: For mye er ikke nok, det er for mye ...

Trenden om overforbruk og masser av over opplevelser, setter stadig nye rekorder.

Uten at det nødvendigvis er mening i akkurat det, eller er det noen grunn som tilfører menneskeheten noe som ikke fremstår åpenbart.

1000 turer opp til Svolværgeita, fremstår for meg som noe underlig.

Enten er oppfattelsen så sein, at det trengs mange nok turer opp for å forstå hva som oppleves, eller så grenser tur nummer XX mot for mye, gjøremål uten evnen til å nyte det omkringliggende.

En del temaer er på samme måte, hvor mye blir til enda mer og nytteverdien skyves bevisst og ubevisst bort.

For overlevelsen, så er det fortsatt basisbehov som gjelder og ikke overdrivelse av det ene eller andre.

… smiler forfjamset svimmel … smil ...

fredag 9. august 2019

Morgentanke: Såre tær …

Rollen som plaget eller plager, er noe som alltid er tilstede.

Bevissthet om å ikle seg selv en utagerende rolle, handler om evnen til å prosessere erfart.

Hastverk er nåtidens årsak til defekter i det helhetlig tenkte og hva som kan provosere.

Det er alltid mulig å tenke mer, selv om tanken har gjort mye og enda mer.

Derfor må alle ha en romslighet i hvor uferdig, det uttrykte alltid vil være, overfor all fremtidig forståelse.

… smiler med et robust trekk … smil ...

torsdag 8. august 2019

Morgentanke: Hastig ansvarsfraskrivelse ...

De som kun gjør som bjellesauen, har muligens parkert egen kapasitet eller holdt tilbake initiativ av selviske grunner.

Deltakelse uten deltakelse, er å kaste byrden over på andre og sjørøver takter av ennå ikke utviklede metoder for egne bidrag.

… smiler flokk flaut … smil ...

onsdag 7. august 2019

Morgentanke: Åpenbart modig …

Påførsel av vansker, er åpenbart uferdig tankegods.

Alle som rammes av andres forbedrede fokuserte, har ikke forutsetninger for forståelse av kilden til det utøvde.

Dermed må alle bevisst følge forankringen til tankene som tenkes og modig se det åpenbare.

… smiler tøff i pysjamas … smil ...

tirsdag 6. august 2019

Morgentanke: Speilets fortvilelse ...

Uansett hvor mye hat som oppstår, så løses ikke utfordringen.

Spiralen som fanger, kan trekke våkenheten ned i mørket eller opp i lyset.

Ved ærlig å se eget i hva som oppfattes, vekk forbedringens kraft i handling og løsning, som alltid er nært alt som evner å lete.

… smiler modig … smil ...

mandag 5. august 2019

Morgentanke: Rasist jævel …

Verden er, verden har vært og verden blir.

Mennesket er, mennesket har vært og mennesket er.

Det er rart at forståelsen av egen verdi ikke oppfattes, men kan omgjøres til periodisk overført utfordring i andre sitt levde og gjerne under fanen '"De andre".

Enhver hånd som peker, retter alltid flere egne bøyde fingre pekende tilbake.

Anatomisk er mennesket i utgangspunktet skapt med to ører og øyne, kun en munn, noe som åpenbart gir forståelsen av verdien av å sanke informasjon og inntrykk, slik at "computeren" får prosessert inntrykk før hullet i midten av fjeset får oppgaven å avsløre hvilken versjon av operativsystem som nå er installert (barne, ungdom, voksen eller ettertenksom versjon).

Ved å urettmessig behandle egne instrumenter, på en bevisst ikke utviklende måte, er å gjøre urett overfor en selv og arten.

Alle forsøk på å støte bort egne utfordringer, med å peke på egne feil i andres bilder, er å gjøre urett overfor en selv og alle andre.

Utøvelse av grunn atferd, hvor eget potensiale ikke benyttes, er å harselere og bedrive urett med egen utvikling og veldig undertrykking av eget potensiale.

… smiler med et håp om oppvåkning … smil …

fredag 2. august 2019

Morgentanke: Strutsemennesker …

Hvor mye tåler hvert enkelt individ å se, forstå og innse.

Kapasitet er i utgangspunktet tilstede, men prioritering må utøves.

Hvor gode hver og en er til å sortere viktig fra mindre viktig og fokusere på kun interessante elementer, er en kontinuerlig oppgave som må bevisst forvaltes.

Vågalt må vi alltid utfordre hvordan vi har levd og ta til oss kunnskap, som alltid vil ha et nyere innhold i enhver fremtid.

Hva som nå vites, må benyttes og våkenhet for forbedringer skal alltid være med.

Menneskeheten må påse å ha hodet over sanden og ikke stikke hodet ned i noe som begrenser vidsynet.

… smiler speidende fremover … smil ...

torsdag 1. august 2019

Morgentanke: Vanlig sommertemperatur …

Variasjon og sesongendringer, er noe som forventes.

Svingninger i sesongene er også noe som skjer.

Årsaker til forandring, er noe jeg undrer rundt.

… smiler nysgjerrig … smil ...