tirsdag 31. oktober 2017

Morgentanke: Rotet meg inn i mitt eget nøste ...

Hjertets rytme og følelsen av trygghet, har svingninger som krysser og linjer som periodisk går parallelt.

Livet pulserer i utakt og finner tid for det meste på uante tidspunkter, noe overraskelser er beviser på.

Hendelser og planer tvinnes i sammen og har sjeldent separate baner, noe som gjør sammenblanding som en regel og ikke unntak.

Enkelte ganger er bane krysningene så innviklede at arbeidet med å skjønne hva som er hvor, ofte blir en nitid innsats i å samle tråder i små garnbunter.

Smiler av trådene som går hit og dit … smil ...

mandag 30. oktober 2017

Morgentanke: Hva skal verden gjøre etter oljen …

Ingenting skal verden gjøre både før og etter, tilstedeværelsen gjør heller ingenting, da det ikke er noe tilstedeværelsen eller verden gjør.

Det som gjør på overflaten, er hundene og det levende som kan gjøre.

Bekymring hører ikke til noen av det nevnte, da livet er hva det er, ikke mer høytidelig enn det.

I lyset av roen finner absolutt all fred i øyeblikket, om omgivelsen stopper opp i et sekund, så er fryden et sekund nærmere.

Bekymringen som skapes, er gjeternes kraft, hvor de vil holde orden i rekkene og samle flokken.

Motivet er annerledes enn forkynt og overlevert som glamorøse slogan og innbilte behov.

Dermed fortsetter menneskeheten som før, selv når olje og fisken er erstattet av andre behov.

Smiler tankefull … smil …

fredag 27. oktober 2017

Morgentanke: Tankepolitiet …

Hvilke ideer er ansett som normalt avvikende og hva er akseptert som anstendig, en vurdering som er langt unna forståelse av det gjenfortalte.

Andre sin historiske reise, har ikke noe reell plattform for vurdering av andre sitt fortalte.

Det å bedømme skrevne bøker og noveller, som omhandler fantasien fra hodene på de skrivelystne, er som forsøk på tolkning av andre språk med egen språkdrakt som tolk.

Bedømmelser, resymeer, forklaringer og terningøyne av andre sitt tolkede, som berømmes og kritiseres er egentlig ikke av det skrevne, men det oppfattede.

Det å operere som tankepoliti og oppdage at arrestasjonen er egne forvridde tolkninger av mørket inne i en selv og ikke det leste sitt skrevne, er ofte en for vanskelig innsikt.

Smiler av egen arrestasjonen … smil ...

torsdag 26. oktober 2017

Morgentanke: Filosofos ...

De to elementer som ligger til grunn for uttrykket filosofos, hvor visdomselskeren og fagmannen møtes i et felles begrep.

Sokrates disipler Platon og Xenofon er hvor vi for første gang kobler begrepene sofos (fagmannen) og filosof (visdomselskeren).

Arven har vi alle med oss, om individene heller mot faglig eller følelsesliv verdigrunnlag, så har alle snev av både og i sitt indre.

Smiler elskelige til det faglige … smil ...

onsdag 25. oktober 2017

Morgentanke: Veversker …

I norrøn mytologi satt veversker ved verdenstreet og spant skjebnetråder, et bildet av sammenhenger i og over vår ytre skorpe på jorden.

Alt levende henger i sammen i et nettverk av levende ur-røtter som kan kjennes og ikke sees.

Der hvor ansikter av fortvilelse gjenkjennes, kan samme følelse berøre verdikjeden hos øynene som ser og hodene som oppfatter.

Hvilken tråd som er din og min, ikke så avgjørende, da våre skjebner uansett er felles på overordnet nivåer.

Smiler sammenvevde smil ….smil ...

tirsdag 24. oktober 2017

Morgentanke: Verdenstreet …

Hva som vokser mer usynlig enn oppdaget, er røttene til ethvert tre.

Yggdrasil er verdenstreet i norrøn mytologi, en ask med grener som rekker ut over hele verden og opp over himmelen. Yggdrasil skildres i den norrøne litteraturen.

Tegningen fra det islandske manuskriptet fra 1600-tallet viser dyr og skapninger som lever på og ved treet: øverst ørnen Vidofnir med hauken Vêrfolne, i kronen hjortene Dåin, Dvalin, Dunøyr og Duratro, til venstre ekornet Ratatosk og nederst ormen Nidhogg.

Norrønt yggr, «skrekkelig», og drasill, «hest».

For de moderne tanker, er forklaringer på ukjent nødvendig, men ennå ikke komplett.

Dermed kan gammel forklaring være like aktuelt nå som da, hva som er riktigst av det ennå ikke forståtte vites når innsikt først forstås.

Smiler sammen med troen om alt … smil ...

mandag 23. oktober 2017

Morgentanke: Spinner tanker i mitt eget tankespinneri …

Regner på dagen og regner på natten, ligningen i dette døgn, er der hvor dagene har vært, er og skal til, dermed blandes både før, nå og fremtid med det oppfattede her.

Erfaring er ervervet, utsikt alltid håpefull og livets passerspiss plasseres i origo, som blir referansen her og nå.

Med tanke på livets sirkel, så innlemmes mer enn øyeblikket, noe som gir øyeblikket en mulighet for forvirrende balanse.

Skulle sirkelen bli en ellipse med midtpunkt sånn passe sidestilt, slik at før eller etter blir størst, så gjenkjennes ikke midtpunktet umiddelbart og balanseringen blir en oppmerksomhet øvelse.

Denne dagens tankespinneri er knyttet til kalkulerende forandring, umiddelbart som et elementet i en likning, hvor likhet ikke er styrende, kun balanserende.

En ligning kan være sann eller usann, lik eller ulik, med tall og begreper.

En tredjegradsligning: ax^3 + bx^2 + cx + d = 0 kan løses med Newtons approksimasjonsmetode.

Med livets perspektiv, beregnes smilet stort og godt … smil ...

fredag 20. oktober 2017

Morgentanke: Tro er en nedstigende kraft …

Hvor kommer roen om det ukjente i fra, jo i det forklarte.

En skremmende anerkjennelse, som tydelig viser hva etablert usikkerhet kan føre til og hvor enkelt det er å godta forklaringer, selv om det fortalte mest minner om eventyr.

Hva som ennå ikke forstås, kan forklares med blikket rettet mot lyset, en måte å løfte uforstand inn i noe livgivende og male forståelige ord på det som ennå ikke kjennes.

Egentlig en grei mekanisme, å ikke stoppe helt opp ved punktene som krysser områder med ennå ikke lært. Den ydmyke ferden videre, hvor nytt blir forstått og andre nye ting ikke skjønnes.

Løftede blikk sikrer at kursen holdes stabilt, men årvåkenheten over hvor føttene plasseres må være tilstede, for å ikke snuble på livets sti.

Aksept av å ikke inneha all kunnskap som skal komme, er et våpen mot frykt.

Innse at perfeksjonisme kun måles ut fra individenes egne og omgivelsenes tolkede forventninger, dermed kan tankene stole på egen oppfattelse og lytter avbalansert til det rundt.

Dermed tror vi alle, frem til vi vet og da må vi tro noe annet.

Smiler anerkjennende … smil ...

torsdag 19. oktober 2017

Morgentanke: Veien frem er også veien tilbake …

Tilbaketrekking kan også være fremskritt.

Viktig med forståelsen av at press noen ganger brukes som stimulering, dermed fungerer begge retninger som veien å gå.

Ferden fremover kan også være omveien og kursen som fører fokus utenfor målbildet, som igjen fører til feil innsats.

Visjonen om rett, kan blende fornuften og viktige detaljer blir fort borte, noe som gir mang en mulighet til å styre feil.

Dermed kan stegene bakover føre frem til utgangspunktet som gir bedre posisjon for oversikt.

Smil på vei tilbake … smil ...

onsdag 18. oktober 2017

Morgentanke: Så vanskelig, men egentlig lett å velge riktig ...

Det å oppdage alvoret i livet og skjønne i ettertid at det levde ikke var helt forstått, gjør vondt, da det åpenbare plutselig fremstår tydelig.

Omgivelser bedrar hva en selv burde kjenne på som naturlig riktig, når kurs og handling endres ved påvirkning fra forholdene rundt.

Impulsivt jag mot hva som plutselig kan fremstå som riktigere, er uheldig, da opprinnelig retning og innhold som regel er rett for valgene som naturlig blir tatt, basert på det egen forankrede.

Forbi jag og mas, finnes en ro rundt rett og riktig, noe som kjennes rett, når tankene samler seg fokusert uten å forstyrres av omgivelsen.

Smiler mer riktig … smil …

tirsdag 17. oktober 2017

Morgentanke: Enøyd perfeksjonisme …

Redusert fokus, kan fungere om oppmerksomheten samles om de øyeblikker som gjelder.

Hva som da blir, nøkternt og tilstrekkelig løsning som fortløpende må evalueres, for kursjustering i forhold til innsats.

Alt for mye er like ille som for lite, innsats bør fremstår som balanserende for hva som løses.

Enkelte områder kreves marginer som er noe mye og andre steder kan for lite forsvares.

Balansert fokus med utfyllende innsikt, som opererer i grenselandet for tilstrekkelig, har ofte suksess ingredienser på hvem og hva.

Smiler halvt perfekt … smil ...

mandag 16. oktober 2017

Morgentanke: Enøyd perspektiv …

Hånden for høyre øye, gir kun kvart utsyn, mens hånden over venstre øye resulterer i et halvt syn.

Bare det å se deler, gir mulighet for bedre overblikk og innsikt i mindre porsjoner.

Perspektivet får da biter av helheten, delene må plasseres i sammenheng og på steder hvor meningen henger noe i sammen.

Gleden over britenes fryd, gir enda større fornøyelse når helheten forstås bedre og innsikten baseres på utsikt.

Smiler med ydmykt forståelse … smil ...

fredag 13. oktober 2017

Morgentanke: Kommersialisert strømlinjeform ...

Hvor mye som er impulsivt påvirket, kommersialisert inspirert og strømlinjeformet komfortabelt valgt, tja sånn passe doser av alt fra omgivelsen.

Design, form og funksjonalitet har alle underliggende mål om effektiv flyt og utforming i tilknytning til det hverdagslige.

Sjørøverflagg som heises, er tegn på opprøret som finnes og som kan forveksles med frykt over det uttrykte.

Valget å ikke akseptere absolutt alt som defineres som normalt, er tegn på selvtenkende standpunkter, som gjennom historisk perspektiv har vist utviklende steg for menneskeheten, når ferden plutselig går motstrøms rett vei.

Ikke alle fremskritt har kursen fremover, noen ganger er et steg tilbake mer utviklende enn trodd.

Smiler av linjene i kursen som er valgt … smil ...

torsdag 12. oktober 2017

Morgentanke: Lykke ...

Lykken står den snille bi og beriker øyeblikket ved oppdagelse, men hva er egentlig lykke.

Lykke er blant annet et pikenavn i Danmark, en følelse av å oppleve forventet eller det å vinne i et spill som har stor grad av tilfeldighet.

Lykke er ofte mer det å mestre og klare, ikke direkte det å oppleve måloppnåelse, men ferden frem til det utførte.

Det å kjenne på følelsen av å lykkes underveis, er delmål på veien og en fin måte å kjenne på det levende.

Om sluttresultatet viser seg fra en lumsk side, så blir ikke følelsen på veien borte, bare overskygget der og da, om målbildet ikke stemmer overens med det utførte.

Lykken er i stor grad egentlig noe tildelt og noe avhengig av omgivelse og trend, samtidig som det er en indre kraft som henges på knagger som forklaring, uten å forklare.

Smiler småglad … smil ...

onsdag 11. oktober 2017

Morgentanke: Metafor ...

Krydre det fremstilte med lignelser og metaforer, gjør at mottaket ofte fester seg bedre ved forståelsen av det fremlagte.

Både oppmerksomhet og forståelse stimuleres positivt, slik at essensen i det fortalte tydeligere kommer frem som et forklarende bilde.

Måten å presentere tematikken annerledes på, gjør at egen assosiasjon ofte får flere nyanser og tenke tilbake på tidligere tiders erfart.

Verktøyet som bidrar til karismatisk oppfattelse, er både nyttig og fargekrydderet i kommunikasjonen.

Balansen ved å bruke gjenkjennende fraser og bilder, er nøkkelen til å bedre få frem det mente.

Smiler i en variant … smil ...

tirsdag 10. oktober 2017

Morgentanke: Bølgers bevegelse …

Hver syvende bølge er gjennomsnittlig høyere enn de foregående seks, når vannet slår inn mot stranden. Mekanismene som naturlig ligger i dette, er renselse med systematisk rytme.

Gjennomsnittlig er det hver syvende, selv om det noen steder og ganger kan både være hver åttende eller sjette.

Rytmer og sykluser er noe forståelsen ennå ikke helt har forstått, men omsatt dette foreløpig som begrepet tid.

Tid har en forutsigbarhet, som gjør at sykluser og rytme ikke helt passer inn, selv om det er tiden som ikke representerer det opprinnelige og naturlige.

Smiler rytmisk naturlig … smil ...

mandag 9. oktober 2017

Morgentanke: Havets natur …

Havet fremstilt som en kvinne som bærer båten trygt frem og hvor alvoret får andre bilder, om utfordringene blir alt for stor.

Den livgivende kilde, er hva det blå representerer på vår runde kule. Det som er avgjørende for det levende som vi nå kjenner.

Historisk har sjøer, elver og hav skilt sorter og arter, noen forhold har ført til ekstreme forskjeller og manglende kunnskap om det som ikke forstås.

De forskjellige uttrykket som hav kan forstås som, blir både avgjørende for liv og død, samt det som representerer noe annerledes.

Smiler naturlig … smil …

fredag 6. oktober 2017

Morgentanke: Bevissthet eller tillærte mønstre ...

Reaksjonen omgjøres til signaler som trigger atferd og reaksjon, men er det tillærte reaksjonsmønstere som er lagret eller en bevissthet som prosesser og reagerer.

Hva som er hvert enkelt individ sin bevissthet, er en uløst gåte og masser av spekulasjoner.

Ved følelse av sult puttes ting i munnen for å døyve behovet som kroppen signaliserer. Hvor disse indikasjonene egentlig genereres og hvor reaksjonen har grobunn, har flere evolusjons spennende tilnærminger.

Computeren har fått en moderne forståelse av hvor avgjørelser forvaltes og initieres, men om det finnes nedarvet atferd som via reflekser, skaper mønstre som vi egentlig reagerer og handler ut i fra som mennesker. Et tankekors med undertoner av skapt forklaringer på grunnlag av en kunnskap som baseres på mindre forståelse enn hva fremtiden vil ha.

Det å påberope seg mer innsikt enn hva forståelsen kan forstå, vitner kun om manglende innsikt og vil i fremtiden fremstå som naivt barnlig.

Smiler i solen, med håp om mer forståelse … smil ...

torsdag 5. oktober 2017

Morgentanke: Hva oppnås i livet ...

Typiske måleparametere er andre sine preferanser, selv om forutsetningene i det bildet kun tilhører det øyeblikkets utøvde.

Målbildet for de første skritt som tas, ord som uttales og forvaltning av lærdom, er hele tiden målt opp mot andre sitt presterte.

Utviklingen videre følger også andre sitt presterte og egen innsats veies og måles i dette perspektiv, selv om alle vet at egen innsats har helt andre mekanismer og grenseverdier.

Individets forutsetninger blir nedjustert og fremstår som en kollektiv presentert mal, noe som oppfattes til å være alles forståtte.

Smiler individuelt bra … smil ...

onsdag 4. oktober 2017

Morgentanke: Mørkt lyser opp det enda mørkere ...

Bevegelsen fra mørkt til lyst eller omvendt, har forskjellige assosiasjoner av lett til tungt, svart til hvitt eller blindt til fargeløst.

Forflytning på samme fargeskala, gir nyanser av det samme, som plutselig fremstår svært forskjellig. Dermed ser hvitt brått kritthvitt ut og forskjellen er like klar som tidligere uklar.

Oppfølging av tidligere observert, har andre konvensjoner å forholde seg til, da det gamle som oppdages blandes med det nye på en måte som alltid har annerledes oppfattelse i lyset av ny kunnskap.

Dermed er tidligere ukjent mørke, blitt mer opplyst og det blendende hvite er mer innholdsrikt forstått.

Smiler lysere og lysere … smil ...

tirsdag 3. oktober 2017

Morgentanke: Fargen som sees har fort andre brytninger …

Sprudlende sterke farger lyser opp og inspirerer, samtidig som de samme flater fremstår matte og mørke på en tid av døgnet som ikke lyser opp like mye.

Mitt grønne, kan fort være ditt grå og samtidig gå stille forbi andre sitt uinteressante blikk.

Hva som bryter det mørke og lyse, er individuelle oppdagelser av omgivelser i forskjellig takt og med hver sin evnen til å fange det felles oppfattede.

Smiler fargerikt blast … smil ...

mandag 2. oktober 2017

Morgentanke: Vondter banker naturlig på livets dør …

Ekstraordinær aktivitet er ofte kilden til forståelse av å ha utført mer enn vanlig, en naturlig effekt som er med fra start til slutt.

Følelsen forårsaket av ekstra innsats, har ofte en fallende kurve for fysisk utfoldelse, når alder skalaen betraktes.

De fleste er mer aktive som små, noe som gir smalere og smalere ramme av følelse utenfor normal omfanget.

Tidens tann, har også en naturlig opplevd slitasje, noe som også bringer stølhet og stivhet nærmere i kombinasjon med mindre bevegelse i ytterpunktene av aktivitetsskalaen.

Kombinasjoner er ofte krydderne i vondtenes blanding, noe som minner oss alle på hva som naturlig gjelder i det levde.

Smiler naturlig og rolig … smil ...