torsdag 31. desember 2020

Morgentanke: Sammen rundt leirbålet …

Timene telles ned mot et felles forstått skille, på et punkt som er i konstant bevegelse fremover.

Kraften i det forståtte har ikke rasjonelle hovedtoner, men håp som en felles verdiskala å se opp mot.

Når menneskeheten nå samles rundt felles forstått leirbål, så ser vi hverandre og forstår egentlig hva som gjelder.

… smiler samlende … smil ...

onsdag 30. desember 2020

Morgentanke: Nest sist …

Sist og først er posisjoner som bytter plass, når enden er nådd.

Nest sist er mer et begrep som fremstår entydig, hvor starten oppleves lenger borte og slutten nærmere.

Ugjort gjøres og innsatsen styres mot fordelt sluttspurt, hvor intensitet og presisjon er verktøyer.

Før det siste gjøres, så er det alltid rom for kreativitet som både belaster og avlaster.

Med foten i sporet som fører mot målet, så balanseres før, nå og det som naturlig skal komme.

… smiler alltid til sist … smil ...

tirsdag 29. desember 2020

Morgentanke: Hverdag …

Hverdager er som en fest, noe som er aller best.

Finn inspirasjon i hverdagen og gleden er aller best.

… smiler hverdagslig best .. smil ...

mandag 28. desember 2020

Morgentanke: Hver dag …

Fest og glede er elementer som kler enhver dag.

Graden av fest, er hva som skaleres rett for å fungere.

Hver dag er en fest, hvor oppmerksomheten avgjør om oppdagelsen gjenkjennes.

… smiler festlig … smil ...

torsdag 24. desember 2020

Morgentanke: Avhengige av hverandre …

Samling rundt leirbålet, gir umiddelbar en samhørighet og forståelse av delt kunnskap.

Bidragene samles og finner sin plass i helheten, hvor feil blir til rett og riktig i den store sammenheng.

… smiler åpenbart avhengig … smil ...

onsdag 23. desember 2020

Morgentanke: Selvstendige individer …

Du er deg og jeg er meg, selvfølgeligheter som ikke nødvendigvis forstås i detalj.

Respekten for en selv, gir forståelse for andre sine valg og forsøk.

Uavhengig av mitt forståtte, så er oppfattelsen av forsøk på nytt det som gjenkjennes og prissettes.

… smiler selvstendig … smil ...

tirsdag 22. desember 2020

Morgentanke: Individer som samhandler …

 Kan jeg hjelpe, er en refleks som ofte dukker opp, men som undertrykkes av tvil.

Kritikeren i oss, er den som tviler sterkest og bildet av å levere noe perfekt er hemmende.

Ved å bryte egne barriere, så vil mottaker gledes og en selv også gledes.

Samhandlende fryd, er unisont og hva vi alle egentlig trenger.

… smiler til alt som forsøkes bidratt … smil ...

mandag 21. desember 2020

Morgentanke: Alene og i sammen …

Selvstendig og i sammen, er følelsen som kan kjennes på når perioder av det ene eller andre er gjeldende.

Etter en form for alenetid, så fyller tilstedeværelsen av andre en varme og glede.

Samvær i mer tallrik form og intensitet, kan frembringe savnet av ettertenksomme rolige stunder.

Forskjellene forsterker og knytter i sammen, noe som gir toleranse og forståelse.

… smiler til alle og meg selv … smil ...

fredag 18. desember 2020

Morgentanke: Tanken om å komme frem …

Ideer og lagde bilder former forventning av hva som kan komme.

Forberedelse baseres på evnen til å tolke hvordan det tenkte påvirkes av hva som skjer underveis.

Ofte er forventet bare en skygge av hva som faktisk blir, da ennå ikke oppdaget er vanskelig å forutse.

… smiler med forventning … smil ...

torsdag 17. desember 2020

Morgentanke: Tenkt utforbakke …

Fortere og fortere snurrer hjulet som triller nedover en helling.

Plattformen som er basis for det vante, har alltid opp eller nedturer som veien videre.

Stor forandring skjer med skikkelig innsats på vei opp, eller som plutselige overraskelser.

Balansen i de raskt skiftende, er avgjørende for roen i forvaltning av enhver brå ferd.

… smiler på ferden … smil ...

onsdag 16. desember 2020

Morgentanke: Tanker om det store i det lille …

Fra det ekstroverte og til det introverte, så åpnes et uendelig landskap av detaljer.

Tråder fra det store følger linjer tilbake til de ørsmå detaljer, som betyr mye i mitt levde.

Det levde er å se mitt bidrag i et større perspektiv av sameksistens og tilføre noe som er ment bra.

… smiler smått og godt … smil ...

tirsdag 15. desember 2020

Morgentanke: Tanker om det over oss …

Det å tråkke spor i skogen, føles godt.

Med løftede blikk, ses de områder hvor horisont og himmel møtes.

Videre flyr tankene oppover og fester blikket på de lysende punkter.

Med solid kontakt under føttene, så løftes tankene inn i en spiral av undring om tid som møtes.

… smiler godt til det gamle lyset fra stjernene … smil ...

mandag 14. desember 2020

Morgentanke: Tenkte tanker …

Hvor mye av alle inntrykk er faktisk festet til minnet om det opplevde.

Fragmenter er det umiddelbare som treffer forståelsen her.

Da alle omgivelser fremstår med flere detaljer enn forstått.

Fornøyd med detaljrikdommen som faktisk evenes mottatt.

… smiler fornøyd … smil ...

fredag 11. desember 2020

Morgentanke: Festivitas banker på døra …

Nesten fremme ved enden av noe, er alltid starten på noe annet.

Det å fylle det resterende av hverdagen med de gjenværende oppgaver, gir en frisk start til helgedagene og de neste kommende hverdager.

Står distansen og blir mer og mer klar for transformering av det fokuserte, til en annen takt.

… smiler på vei inn i overgangen … smil ...

torsdag 10. desember 2020

Morgentanke: Hverdagsfest …

Bikket godt forbi vippepunktet og ferden mot er kortere enn punktet hvor hverdagene startet denne uken.

Dans på roser og festivitas, er hva som tankene nå svirrer rundt.

… smiler til hverdagene … smil ...

onsdag 9. desember 2020

Morgentanke: Passe balansert hverdag …

Midt i uka som er den sentrerte hverdagen, har både følelsen av å holde ut.

Avstanden til siste hverdag vil straks være nærmere enn den første i denne uka.

… smiler balansert … smil ...

tirsdag 8. desember 2020

Morgentanke: Hverdag er også en dag …

Dagene som det er absolutt flest av, er dagene som ender med dag.

Den andre store majoriteten er de glade hverdager, som det er mest av.

Helgedager er det færre av, men de nytes mest.

… smiler til dagene … smil ...

mandag 7. desember 2020

Morgentanke: Fest i hverdagen …

Naturlig sammenblanding, er slik de isolerte dager opptrer.

Festens etterklang er med og preger hverdagens takt, enten fysiske eller som et minne.

Hverdagens alvor transporteres med som en initiell kraft, hvor inngangsverdien alltid vil prege.

… smiler hverdagslig … smil ...

fredag 4. desember 2020

Morgentanke: Hinsides er dimensjonen som alltid er med …

Aksene i de fysiske dimensjonene går i alle tre retninger, høyde, lengde og dybde, deretter følger tidsaksen som en fjerde dimensjon.


Selv når klossen er flyttet fra venstre til høyre, så vil alltid tidligere posisjoner være med i bevisstheten og representere det tidligere.


Selv om klossen flyttes tilbake til utgangspunktet, så er det en ny sekvens som påbegynnes og det tidligere vil være med i hukommelsen, selv om den nye bevegelsen registreres som det samme.


… smiler evig … smil ...

torsdag 3. desember 2020

Morgentanke: Grenseland …

Fatteevne er innenfor forstått og noe i nær nærhet til det på utsiden.

Forståelsen grenser flyttes varierende og er geografisk avhengig av hvor vågale tanker som felles tenkes.

… smiler visjonært … smil ...

onsdag 2. desember 2020

Morgentanke: Nytt landskap …

På andre siden av alle grenser, oppdages hva som er likt og ulikt.

Antakelser kan lages og forberedelser gjøres, men evnen til håndtering er avgjørende.

Omstilling til faktiske forhold, hvor egne tanker om tenkt løst, må vike for faktisk håndtering.

… smiler reelt … smil ...

tirsdag 1. desember 2020

Morgentanke: Skarpe kanter …

Egenskapene til hver og en, kan oppleves forskjellig.

Overfor enkelte fremstår vi som silkemyke og omgjengelige.

I andre situasjoner er vi firkantede og lite fleksible.

Hvor tilpasset tilnærmingen er, avhenger av kanten som oppleves.

... smiler skarpt … smil ...