fredag 28. februar 2020

Morgentanke: På sporet av noe nytt …

Oppdagelsens stier har ofte ikke den samme bredden som hovedveien.


Skjult kunnskap oppdages oftere der stegene tidligere ikke har beveget seg.


Alltid godt å lage spor, hvor veien ikke er helt opptråkket.


… smiler underveis … smil ...

torsdag 27. februar 2020

Morgentanke: Oppdagelse er oppdagelse …

Tenkt erfart, er noe annet enn erfart.


Forutsetningene for omsatt forstått, har sine vilkår.


Bare å ta inntrykkene på alvor og kjenne på erfart.


… smiler med realistisk optimisme … smil ...

onsdag 26. februar 2020

Morgentanke: Hva kommer så …

Tenkte tanker, har alltid noe uklare trekk i kantene for det fokuserte.


Hva som befinner seg, der i det nesten ukjente, er mer av noe som vil læres.


… smiler til fremtiden … smil ...

tirsdag 25. februar 2020

Morgentanke: Teori omsettes til erfart …

Ideer og tanker spretter i alle retninger, noe som alltid gir forståelse av gjennomtenkt.


Virkelig forstått, er de ganger hvor det erfarte bekrefter eller avkrefter hva som er tenkt.


Illusjonene blir borte etter mer og mer erfart, hvor mitt reelle står igjen som innsikt.


… smiler nysgjerrig … smil ...

mandag 24. februar 2020

Morgentanke: Inn i det ukjente …

Dager inneholder gjenkjennbare gjøremål, da disse gjenkjennes.


Nye inntrykk, har alltid balanserende fokus fra skalaen kjent til ukjent.


Oppdagelsen av gjenkjent, er på andre siden av oppdaget, en etablering av bredere forståelse av ennå ikke forstått.


… smiler på oppdagelsesferd … smil ...

fredag 21. februar 2020

Morgentanke: Hva som gjelder …

Målestokker og -linjer er verktøy for sammenligning av prestert.


Det å bruke ditt målte opp mot mitt, er meningsløst.


Forutsetningene som ligger til grunn, hvor mye bedre mitt utøvde blir gjennomført etter flere forsøk og mer øvelse.


Større spenn og videre evner, gjør at prestert måles i mengder av mer enn enkelte øvelser sine resultater.


Overlevelse i de skiftende omgivelsene, er hva som alltid skje og egenskaper som gjelder.


… smiler utforskende overlevende … smil ...

torsdag 20. februar 2020

Morgentank: Dagene etter …

Dagene føre, er grunnlaget for dagene etter.


Hva som kommer, avhenger av hva som har vært.


Hvor en befinner seg, er alltid bidragsyter til utfallene.


Fremtiden blir hva den blir.


… smiler med forventninger … smil ...

onsdag 19. februar 2020

Morgentanke: Teller dager, uker, måneder og år …

Verdien av distanse, er veldig individuell.


Lang ferd, kort opplevelse.

Kort ferd, lang oppdagelse.

Lang ferd, lang opplevelse.

Kort ferd, kort oppdagelse.


Fellesnevneren for alt levd, er det levde underveis.


… smiler forsøkt levende … smil ...

tirsdag 18. februar 2020

Morgentanke: Prestert bedre og bedre ...

Forbedret ytelse og forfinet utførelse av gjøremål, en evig prosess som kan velges.


Selv underbevissthet finner endret måte for håndtering, da raskeste og enkleste utførelse, har tråder fra menneskehetens utvikling.


Uttrykket øvelse gjør mester, har en driv av utvikling ovenfor hver og en som ny og bedre utgave av oss selv.


… smiler bedre og bedre … smil ...

mandag 17. februar 2020

Morgentanke: Sport er noe annet enn avslapping …

Forbedring av egen prestasjon, er målet for de kommende dager.


Utøvelse som evalueres etter andre sine kriterier, har feil fokus.


Veiledende råd og tips, er nødvendig for å bli inspirert til annerledes håndtering.


Det å gjøre hverandre gode, har ikke noe med sammenlikning av pærer og bananer.


… smiler til alles prestert … smil ...

fredag 14. februar 2020

Morgentanke: Vridd fokus …

Evnen til å handle ut fra nødvendighet, er en balanse av panikk og forståelse.


Hvor mye innsikt og overbevisning, er miksen som gir klar retning og åpenbar innsats.


Det lille, vil alltid bidra med sitt og apati stikker sin kurs uten større innsats.


… smiler med innsats … smil ...

torsdag 13. februar 2020

Morgentanke: Sykluser som aldri ender …

Forandring er en konstant pågående prosess, som gir endrede forutsetninger for den neste takt.


Nye og gjenkjennende tendenser, er ingrediensene i alt som kommer.


… smiler med forandring … smil ...

onsdag 12. februar 2020

Morgentanke: Snudd på hodet …

Sesongens preg minner om en annen del av året, spesielt med sommerskoene på de siste dager, så har forvirringen i årstidens kalender følelse blitt enda tydeligere.


Bare en skakk fokusert tanke, som finner dette gjenkjennbart, i en normaliteten får en annen normal.


… smiler opp og ned … smil ...

tirsdag 11. februar 2020

Morgentanke: Vinter som har høstpreg …

Mørketiden får perioder med hvitt underlag, noe som lyser opp den mørkeste delen av vinteren.


Hyppighet og periodelengde, varierer og har ikke forutsigbarhet som oppfattes.


Dermed kjennes det ut som vinter og høst har overganger som ligner veldig.


… smiler høstlig preget i vinteren … smil ...

mandag 10. februar 2020

Morgentanke: Sesongenes variasjon …

Vinter er vinter, har tidligere gitt åpenbar forståelse.


Sommer er alltid hva som prissettes, som kontrasten til vinter.


Det i mellom, er overgangene som inneholder sammenblanding av både og.


… smiler i alle sesonger … smil ...

fredag 7. februar 2020

Morgentanke: Hverdager som går mot helg …

En dag er en dag, men nei.


Hverdager har sitt innhold, hvor gjøremålene på vegne av andre er mest fremtredende.


Fridager har ofte en annen struktur og innhold.


Solen står opp og går ned, dermed er det likt og samtidig følt ulikt.


Det som alltid er likt i enhver dag, er takten som går fremover, uansett om det er sånn eller slik.


… smiler helt likt i det ulike … smil ...

torsdag 6. februar 2020

Morgentanke: Minuttene som føles som timer …

Venting er veldig forskjellig opplevd, både internt og sammenliknet med andre.


Mitt minutt, trenger ikke å ha det samme innhold som alle andre sine samtidige øyeblikker.


… smiler samtidig … smil ...

onsdag 5. februar 2020

Morgentanke: Timene som blir dag …

Tell del for del og få større deler å samle.


Kjenner at elementene som stykkes opp, har forskjellig opplevelse.


Aktiviteten i hodet, tildeler kapasitet til ytterligere oppmerksomhet.


… smiler litt her og der … smil ...

tirsdag 4. februar 2020

Morgentanke: Dager blir uker …

Deler samles til større enheter og store enheter omgjøres til enda større deler.


Bitvis er hva alt er og den store helhet, kan skimtes i fra et fugleperspektiv.


Selv med forståelsen av det store, så er detaljene det som gir mening i øyeblikket.


… smiler til alle biter av ferden … smil ...

mandag 3. februar 2020

Morgentanke: Dag for dag …

Steg for steg, er en måte å gripe tak i uløste oppgaver.


Hvor stor fremdrift, avhenger av lengden på stegene.


Veien til målet, er mindre avgjørende.


Målfast fokus er avgjørende for standhaftig utholdenhet.


… smiler utholdende … smil ...