onsdag 31. juli 2019

Morgentanke: Traktere didjeridoo …

Drønnet fra dypet, kan være en musikalsk opplevelse.

Håndtering, er nøkkelen for om det låter bra eller ei.

… smiler med forventning … smil …

tirsdag 30. juli 2019

Morgentanke: Xylofon …

Tankenes klang, kan klinge som instrumenter.

Hvorfor ikke som en Xylofon.

… smiler i takt med klangen … smil …

mandag 29. juli 2019

Morgentanke: Vær flau, fordi det er fortjent …

Ingenting er bedre enn oppriktige tankers forankring av det felles forståtte.

Dermed er innsikt av egen utilstrekkelighet, en velsignelse som har potensiale for mye læring.

Reaksjoner som tendenserer mot flauskap, en god indikasjon på egen forventning om mer enn prestert.

Andre sitt anerkjennende og eget oppfattede, er like verdifull, når både suksess og korrigering skjer.

… smiler lærenemt … smil ...

fredag 26. juli 2019

Morgentanke: Hjemmehavn er hjemme ...

Uansett retning og kurs, så ender ferden der den ender.

Posisjonen som er målbildet, er like nære som fjernt.

Hvor hver og en kommer i fra, er egentlig der vi alle reiser til.

… smiler rundt jordkloden … smil ...

torsdag 25. juli 2019

Morgentanke: Seil avsted …

Livets sjø, har mange kurser å ta.

Vi kan seile med, eller i fra.

Hvor kursen settes, er øyeblikkets navigasjon.

… smiler i en retning … smil ...

onsdag 24. juli 2019

Morgentanke: Hvor er hva …

Hvem sitt forståtte er hva jeg forstår.

Hvilken sannhet er hvor kilden kommer i fra.

… smiler søkende … smil …

tirsdag 23. juli 2019

Morgentanke: Forstå det forståtte …

Hvor går veien, ikke til høyre eller til venstre, men rett opp.

Konvensjonen former hva som forstås, bare å ta høyde.

… smiler mer forståelig … smil …

mandag 22. juli 2019

Morgentank: Forståelse av forstått …

Klarhet i mitt hodet, er så tydelig, mens ordene som sies ikke klarer å formidle.

Våkenhet i responsen av hva som besvares, er hvor skjerpingen min må være 

… smiler mer bevisst … smil …

fredag 19. juli 2019

Morgentanke: Må lære meg å være oppriktig …

Ærlighet overfor en selv, er den vanskeligste øvelse å faktisk begi seg ut på.

Hvem er du, hvem er jeg og hva er forventet, en smørje av utydelighet.

… smiler forvirret … smil ...

torsdag 18. juli 2019

Morgentanke: Undervurdert lyst …

Fantastisk hvordan tankene svirrer og havner på usannsynlige områder.

Hva som er og hva som tenkes, forskjellige verdier som forvaltes der og da.

Dager hvor blått er best og rødt ikke i det hele tatt smaker av forstått.

Med andre dager hvor rødt er byttet ut med blått og verden igjen er snudd på hodet.

Utrolig utfordrende å se for seg ting som ikke bor i den virkelige hverdag.

… smiler snurrete … smil …

onsdag 17. juli 2019

Morgentanke: Tidvis trist …

Fantastisk å føle at menneskeheten har stagnert, i min forståelse er det mange som ikke vil videre, men stå stille og velg å tro at jordens rotasjon også gjør det.

Vekkes håpet - selvfølgelig, evolusjonen har vist at bærekraft går videre, mens annet ikke gjør helt det i langt perspektiv.

Men så igjen er hva som oppfattes som kort og lang horisont.

… smiler håpefull … smil …

tirsdag 16. juli 2019

Morgentanke: Forskjell på biologi og følt …

Hva som gjenkjennes og kjennes igjen, kan sees som forskjell på både A og B.

Kjent igjen assosieres med tillatt.

Gjenkjent, er lik atferd.

Forskjell og likhet, er like ulikt som likt.

… smiler ombyttet … smil ...

mandag 15. juli 2019

Morgentanke: Flott fantastisk …

Når veien er enkel og følelsen god, da er lykken nære.

Flott er bra og fantastisk bedre, så til sammen er det strålende.

Kombinasjoner og forskjeller som utfyller et bare så nødvendig.

… smiler og forstår … smil ...

fredag 12. juli 2019

Morgentanke: Liv som bærer …

Overlevelse er drivkraften i dagen, selv om det til hverdag ikke åpenbart virker slik.

Den dagen håpet om noe bedre svinner, er kursen avgrunnen.

Årsaksbildet for hvorfor ikke eksistensiell åpenbarhet sees, er prioritering.

… smiler periodisk oppgitt … smil …

torsdag 11. juli 2019

Morgentanke: Livene som har gått bort …

Det erfarte er lenker som er nøstet av hva som er forsøkt gjort.

Uansett hva som gjøres, er dette en forlengelse av hva andre har startet på.

Slik det utførte i fremtiden baseres på, når overleveringen er gjort.

… smiler i en evig sirkel … smil ...

onsdag 10. juli 2019

Morgentanke: Livet til fots …

Vandringen gjennom livet, er en innhøsting uavhengig av årstid.

Det som oppdages, blir til lærdom.

Det lærte blir til forståelse.

Forståtte blir til kunnskap.

Kunnskap deles for å forstå mer enn oppdaget.

… smiler nysgjerrig … smil ...

tirsdag 9. juli 2019

Morgentanke: Livet på skinner …

Forutsigbar trase, er hva som søkes, når øynene skuer utover den endeløse horisont.

De fleste ganger finnes stier og fotspor fra andre som har erfart, noe som gir mulighet for ferdig tråkket vei.

Delt kunnskap i et tidløst perspektiv, gir følelse av alle andres søken og det nye oppdages først der sporene slutter.

… smiler til eventyret … smil ...

mandag 8. juli 2019

Morgentanke: Livets seilas …

Lett anker og ship'o'hoi, her ferdes livet av sted mot den evige forandring.

Hva som ligger der fremme, noe annerledes enn hva som ligger der bak.

Livet handler om å se hverandre her og nå, finne ut av de utfyllende egenskaper og støtte hverandre.

… smiler inkluderende … smil ...

fredag 5. juli 2019

Morgentanke: Temakafe ...

Møteplasser for åpen dialog, er mangelvare i den hektiske hverdag.

Effektiviteten er så stor at ferdigtygde tanker, er det som rekkes.

Det å finne tiden til egen ettertenksomhet og rom for andres, er noe som det finnes for lite av.

… smiler for å bli flinkere … smil ...

torsdag 4. juli 2019

Morgentanke: Luftbombe ...

Harmoniske samtaler kan torpederes med sårende innhold, ikke det at ordene er årsaken, men mottaket og plasseringen av det uttrykte i såre deler av egen bevissthet.

Ved å føre samtaler inn i usikkert farvann og plutselig havne tett opptil setninger med eksplosiver, så må sårheten våges frem og ærlig konfrontere egne tolkninger av det uttrykte.

… smiler vågalt … smil …

onsdag 3. juli 2019

Morgentanke: Kollektiv bevissthet ...

Dine og mine tanker, danner grunnlaget for felles forstått.

En plattform som ligger i bunnen av kommunikasjonen som oppstår.

Kulturelle plattformer, kan skape disharmoni og misforståelser, som blomstrer opp og visner før fruktigheten i forskjellen kan utfylle.

Arten har behov for en bred og innholdsrik forståelse, hvor alle uredde bidrar med åpenhet.

… smiler samlet … smil ...

tirsdag 2. juli 2019

Morgentanke: Gjenfødt viten …

Jeg vet og jeg vet, men får det ikke frem i riktige sammenhenger.

Når det som vites igjen dukker opp, som gjenfødt kunnskap, som alltid har vært der, kjennes lettelse og forfjamselsen over fraværet.

… smiler kjent … smil ...

mandag 1. juli 2019

Morgentanke: Barbent og barfotet …

På bare ben, er et uttrykk som for meg lager bildet av en situasjon som symboliserer tidligere erfart og kontakt med det jordnære.

Tilbake til røttene, kan mitt assosierte føre tankerekkene til og barfotet barneglede kjennes.

Såre og myke flater som møtes, er en tanke som må holdes tak i, for det er ikke bare føttene som trenger omtanken, men også flaten som de treffer.

… smiler mykt … smil ...