fredag 29. november 2019

Morgentanke: Tilpass forventet aktivitet …

Hva som skal gjøres, er en blanding av hva som var tenkt gjort og hva som gjøres.


Bare å synkronisere virkeligheten og egne målbilder, vips er dagens innhold fylt.


… smiler avventende … smil ...

torsdag 28. november 2019

Morgentanke: Plan for planen sin skyld …

Årsaken til hvorfor verden er som den er, har et komplekst og svulstig bildet.


Om staffasjen skrelles bort, så skaleres de virkelige behovene i mer uforstyrret fremstilling.


Observasjon av mer klare linjer og mindre forstyrrende elementer, gjør valgene klarere og ofte mindre pretensiøse.


Dermed er det alltid en plan, selv om ikke absolutt alle elementer er planlagt.


… smiler planlagt … smil ...

onsdag 27. november 2019

Morgentanke: Land i sikte …

På vei inn i drømmelandskap, hvor det etableres historier basert på inntrykkene fra dagen som har gått


Underveis skiftes omgivelser og scener, alt tømmes for å gi plass til det nye i den kommende dag.


Mot slutten av økten, skimtes det som kan oppfattes som den våknende strand, hvor land igjen er i sikte.


… smiler med steg inn på tørr grunn … smil ...

tirsdag 26. november 2019

Morgentanke: Sprette som en sprettball …

Boink, boink, boink, er følelsen som oppstår når satsen på hoppkanten fører til uventet nedslag.


Kontrollen i svevet er grei i starten, før det er påvirkende krefter, som fører ferden noe feil av sted.


Nedslaget er alltid tilstede, da jordens gravitasjon naturlig trekker alt til seg. Hvor mange ganger dette gjentas i samme hopp, er avhengig av hvor stor kontroll utøvelsen presterer.


Det å gå kast i kast nedover et unnarenn, kan føles forvirrende, men bevisstheten som oppsummerer i bunnen, er alltid takknemlig for rest utfordringen som da er gjeldende.


Det kunne endt med evig mørke.


… smiler modig håpefull … smil ...

mandag 25. november 2019

Morgentanke: Teknologisk ufør …

Prisgitt hvilke løsninger som nå finnes, selv om fremtiden har annerledes måter for hvordan dette vil bli.


Dermed er systemenes alternative metode for håndtering fraværende og ethvert forsøk vil oppleves som forsøk som ikke fører frem.


Frustrasjon og tvil, er hva som vekkes, da tvilen om egen tilnærming er der tankene blir værende, frem til forsøkene er mange nok og nye forsøk på tolkning av valgene på skjermen.


Skjerm er en gammel måte å presentere grensesnittet, så får fremtiden være fremtid.


… smiler nysgjerrig … smil ...

fredag 22. november 2019

Morgentanke: Morgen på kvelden …

Det er alltid morgen et eller annet sted på kloden, så start gleden er uendelig tilstede.


Dermed blir en start på kvelden å anses som morgenstart og fullføre økten som da fortsetter.


… smiler tidlig og sent … smil ...

torsdag 21. november 2019

Morgentanke: Starten på dagen …

De første skritt inn i den nye dag, avgjør forventning for de kommende timer.


Underveis kan retningen bli som tenkt, eller totalt annerledes.


Det er det flotte med fremtiden, den er nemlig i fremtiden.


… smilet alltid underveis … smil ...

onsdag 20. november 2019

Morgentanke: Våkent levende …

Det å våkne er det sikreste tegn på at det fortsatt er liv.


Dermed er gleden over det levde tilstede.


Blir nå å ferdes videre i den våkne tilværelsen.


… smiler levende våkent … smil ...

tirsdag 19. november 2019

Morgentanke: Tut tut sier toget …

Dampen står som en bøyd søyle ut fra pipa i front og lyden av tøff, tøff, tøff og tuut er hva som gjaller i mitt indre.


Rart hvordan assosiasjonen til formidlede bilder kan levende oppstå og nesten føles som reelle.


Tilværelsen tuter frem i en konstruert fremtoning, der atferd styres til å utøves innen rammer som er tillært.


… smiler undrende … smil ...

mandag 18. november 2019

Morgentanke: Påbegynt vinter …

Sesongenes sjarme, er så mangt og helt avhengig av hver og en sine preferanser.


Min fryd over hvit vinter, er andres glede over snøen som daler og omgjøres til slaps som blir borte.


Variasjonen i gleden, er like nyansert som omgivelsens egenskaper.


… smiler variert … smil ...

fredag 15. november 2019

Morgentanke: Ting blir som det ender …

Punktet for det målsatte, er hovedsakelig evaluerbart først ved målgang.


Etappene kan stykkes opp og ha kontrollpunkter, som fremstår som delmål.


Reisen som påbegynnes, er ikke ferdig før alle kontrollpunkter er unnagjort og målgangen er gjort.


For mye eller for lite fokus på kursendring, er ofte forstyrrende og bidragsytere for hvor godt det endelige målet oppleves håndtert.


… smiler fokusert … smil ...

torsdag 14. november 2019

Morgentanke: Før startskuddet går ...

Våken før klokka og klar for innsats, men velger mer dvale frem til resten av den daglige menneskeheten også fungerer.


Ikke bestandig lurt med tyvstarter, på enkelte arenaer er det direkte diskvalifisering og over.


I den daglige tralt, er det muligheter til å rekke mer av tenkt gjort, ved tidlig start.


… smiler tidlig og sent … smil ...

onsdag 13. november 2019

Morgentanke: Borte bra og best overalt …

Hvor er mitt hjem, en tanke som raskt assosieres med bolig.


Det å være hjemme i eget liv, er vesentlig og noe som det bør etterstrebes en bevissthet rundt.


Balanserer det levde i min tilstedeværelse, er det flyttbare punktet der jeg til enhver tid bor.


… smilet levende … smil ...

tirsdag 12. november 2019

Morgentanke: Følesen av start …

Sykluser påbegynnes og endres, noen ganger i takt og andre ganger i fri variasjon.


Ord stables og finner hvile med skilletegn som bryter opp ordenes kontinuitet, for så å avrundes med en ørliten prikk.


Det fantastiske er start på star, som ikke har noen garanti for at enden er som tenkt, før prikken settes og en ny syklus naturlig påbegynnes.


… smiler til alle stopper, som starter noe nytt … smil ...

mandag 11. november 2019

Morgentanke: Hvitt overtrekk …

Høsten følelse av mørke, erstattes av mer lyse toner, når snøen endelig kommer.


Overgangene er alltid utfordrende, selv om dette er erfart år etter år.


Får bare omstille hodet og smøre på med tålmodighet, for å komme gjennom denne overgangen også.


… smiler til forandringen … smil …

fredag 8. november 2019

Morgentanke: Tiden i rommet …

Fakta som kjennes, baseres på evnen til å forvalte inntrykkene fra generasjonene som har vært.


Tidsånden er med på å krydre forståelsen av det som vites, med fortolkende trender som farger tilværelsen med pynt.


Vendinger oppdager andre vinkler av allerede oppfattet og beriker forståelsen, med mer av allerede forstått eller nytt.


Posisjonenen observasjonen utføres i fra, avgjør hvor stor detaljrikdom som tilføres det opplevde, dermed er det bare å gjør en innsats i forflytning fra sted til sted.


… smiler til perspektivene … smil ...

torsdag 7. november 2019

Morgentanke: Flest på de førate dagers startstrek …

Varierende dekning, er noe som gjenspeiler atferd og vaner, mange på plass på mandag.


Noe likt bekledde setet på tirsdag, smålig endring på onsdag og tydelig færre på torsdag, bare å observere i morgen også.


Frafall eller effektivitet, er to undringer som oppstår og tankene spinner videre på dette.


Det blir tyngre å gjenta et mønster, helt frem til det blir en vane.


Innsats porsjoneres i forhold til behov, med innsats i starten, så blir det mindre behov for å anstrenges like mye de siste dager.


Tematikken om firedagers arbeidsuke, kan kanskje sees i sammenheng med disse iboende mekanismer.


Mer målrettet fokus, som får bedre flyt i den nære tidshorisont og en samling med konsentrasjon som ikke stykkes opp.


… smiler samlet og fokusert … smil ...

onsdag 6. november 2019

Morgentanke: Handlingers innhold …

Hvor god tanken bak gjøremål egentlig er, eller hvor mye egeninteresse finnes i drivkraften bak handlingen.


Målbilde for flokken og en selv, har alltid forskjellige hensyn liggende i bunnen.


Forståelse av egne tanker er mer åpenbar, mens tolkning av andres tenkte ikke garanterer å treff.


Perspektivet meg uten oss, er mer reell enn oss uten meg og i dette perspektiv er fellesskapet alltid viktigere enn enkelt innsatsen.


… smiler inkludert … smil ...

tirsdag 5. november 2019

Morgentanke: Underveis er underveis …

I steget går det videre, men ikke nødvendigvis framover.


Kursen i livet, er ikke nødvendigvis retningen i det levde i alle øyeblikker.


Sidespor og steg tilbake, er nødvendige deler av ferden frem.


Hva som er målet, vil alltid være underveis for noen og passert for andre.


… smiler til ferden … smiler ...

mandag 4. november 2019

Morgentanke: Kjeder av steg starter alltid et sted ...

Hva som har ført til at du er deg og jeg ikke er deg, selv om flere områder har slående likhet og overraskende reflekser som oppleves samkjørt.


Mitt smil oppstår fra indre glede ofte av ytre påvirkning, noe som er gjenkjennbart for mange, når eksponering av det samme oppstår og felles latter forsterker.


Med enkelte forsøk på å følge tråden i livets garnnøste, for forståelse av triggerne underveis, som har ført frem til valgene som baseres på ervervet forståelse.


Det forrige steg i kjeden, er forholdsvis enkelt å gjenkjenne, noe stegene føre det ikke er.


Jo lenger bakover i kjeden veivalgene er gjort, jo mindre detaljrikdom krydrer de nære tanker med hva som den gang var gjeldende.


Veivalg som har inneholdt viktige avgjørelser eller handlinger, har lettere å oppfattes som knagger i livet, hvor hukommelsen metodisk kan gjenkjenne øyeblikket.


… smiler til stegene som fryder ...smil ...

fredag 1. november 2019

Morgentanke: Parforhold en reise alene i sammen …

Individet er deg og meg, ditt er ditt i mitt og vårt en blanding av hverandres.


Vårt sammensatte, er mitt deltakende i ditt gjorte og vårt felles forståtte.


Du og meg, er jeg og du med forståelse av hverandre.


Mitt i ditt, må forstås for at ditt i mitt gir mening for begge.


Tankene reiser til alle avkroker av eget sinn og inntrykket som står klar igjen, må formidles forståelig ovenfor en selv og andre.


Modig åpenhet egenskaper som legger til rette for egen innsikt og andres mulighet for forståelse egen oppfattelse.


Alle reiser vi alene i livet og har ansvar for at grensesnittene forstås, ansvaret for oppklarende tanker hviler på alle og er mekanismen som knytter og frastøter.


… smiler alene i sammen … smil …