onsdag 31. mai 2023

Morgentanke: Finans …

Et fagområde innen økonomi, som tar for seg måten bedrifter, institusjoner og privatpersoner tilegner seg, forvalter og bruker penger over tid.

Et viktig aspekt er risikoen disse aktivitetene og prosjektene medfører.

… smiler skakt …

tirsdag 30. mai 2023

Morgentanke: Økonomi …

En økonomi er en enhet av en viss størrelse, hvor det foregår produksjon eller konsum, som for eksempel en kommune eller et land.

Økonomi handler om størrelsen på og fordelingen av ulike goder.

… smiler økonomisk …

fredag 26. mai 2023

Morgentanke: Evig …

Lovnader som absolutt ikke forstås er evig lykke eller evig liv, da forståelsen er at alt liv har sin form og syklus.

Tanken om noe annet enn hva som faktisk er, har kun med fantasi eller søken etter det tidligere tilgjorte romantisk lengtende.

… smiler evig …

torsdag 25. mai 2023

Morgentanke: Syklisk fornemmelse …

Erfaring kommer og forståelsen forvalter og gjentar gjerne det som allerede kjennes som forstått fra erfart og tråder av kunnskap fra linjene bakover i tid.

Gjør hva de før har gjort og med en forhåpning om at det blir bedre og bedre.

Erfaring kommer og går, finner nye former og fortsetter i den takt som da finnes.

… smiler igjen og igjen …

onsdag 24. mai 2023

Morgentanke: Hinsides …

Ute av syn og utenfor sinnet sin rekkevidde, er der alt uforståelig befinner seg egentlig så nært og likevel så fjernt.

Potensialet for oppdagelse av mer enn forstått er alltid tilstede, selv om tillært forklart ofte overskygger mer enn hva som faktisk fornemmes.

… smiler der hvor mer gir mer mening …

tirsdag 23. mai 2023

Morgentanke: Bortenfor …

Balanserende mellom hva som oppfattes og hva som forstås, finner alltid en fornemmelse av det som ikke forklares.

Hvor eventyr og folketro fyller de tomme områder, med konturene av hva fantasi og drømmer egentlig kan antyde.

… smiler drømmende …

mandag 22. mai 2023

Morgentanke: Uendelig …

Blikket mot nattehimmelens blinkende stjernedekor, gir alltid de undrende tanker om hva som er bortenfor det synlige mørke.

Hvor det bakenfor det bakre tirrer nysgjerrighet og forståelse om mer enn forstått.

… smiler uendelig …

fredag 19. mai 2023

Morgentanke: Tid og rom …

Når jeg blar i fotoalbumet, så oppdages historiske hendelser på den måten som noe tidligere opplevd.

Dagdrømmene i en varm sommerdag løfter tankene inn i en forventning om det som vil komme.

Mine tidsreiser i fortid og fremtid, har naturlig annerledes ro og en åpenbar forståelse av det som var tidligere enn her og nå.

… smiler i tidsreisen …

tirsdag 16. mai 2023

Morgentanke: Finnes jeg …

Født inn i en form og inn i denne verden, er det tilstrekkelig for å kunne påberope at jeg nå finnes.

Hva med tiden før og etter, finnes det påvirkede situasjoner som er sterkt koblet til det som nå oppfattes som her og nå.

… smiler som om jeg finnes …

mandag 15. mai 2023

Morgentanke: Jeg er her …

Realiteten om å være til stede her eller der, handler om noe mer enn livet som noe overfladisk.

Ideen om meg og her, er felles definerte konvensjoner som er det avtalte mønsteret mellom deg og meg.

Hvor jeg kan si her er jeg, fordi du forstår hva som menes med et slikt begrep.

… smiler tilstede …

fredag 12. mai 2023

Morgentanke: Mad as a Hatter …

Forvirrede tanker kan periodisk prege i hektiske punkter i dagene, hvor roen i ettertid enkelt klarer å hente frem hva som tidligere opplevdes forvirrende.

Tilfeller av varig form for hektiske situasjoner, kan fremstille noe normalt som noe mer tilstedeværende forvirring og grense til en oppfattelse av ren galskap.

Vedvarende glemsel og periodiske forandringer av personlighet er effekter som forårsakes av noe uforståelig og kan treffe enhver.

… smiler hoppende gal …

torsdag 11. mai 2023

Morgentanke: Roen i det å forstå …

Tilbakelent og totalt rolig, er en situasjon hvor det befinner seg mye fravær av initiativ.

Hvor forståelse og ettertenksomhet, evner å forvalte mer enn først trodd, når stillheten i hodet balanseres.

Harmonien fra innsiden, påvirker utsiden og menneskene som befinner seg i en mellommenneskelig tilstand av å forstå.

… smiler åpenbart …

onsdag 10. mai 2023

Morgentanke: Preget åpenlyst …

Endret forandring er det ultimate åpenbare som naturlig velges, de gangene hvor det motsatte fremstår mindre attraktivt.

Oppdagelsen av å ikke velge, men bare flyte med livets strøm og finne minste motstands vei, er veldig enkelt.

Der hvor numne ansikter vises frem, er de naturlige motsatser døyvet og understimulert.

Hvor effekten over tid vil fremstå som åpenlyst dårligere enn, de utfordrende valg som ikke velges.

… smiler åpenlyst …

tirsdag 9. mai 2023

Morgentanke: Gradvise forandringer …

Snikende endringer er som å krype inn under et stort teppe, i starten er det gradvis mindre lyst og vips er det bekmørkt.

Vaner er ofte der gradvishet kommer enklest til syne, om egne evner til betraktninger utene i fra kan utøves.

Hvor den tilvendte vane alltid døyver de sitrende nysgjerrige tendenser, i en nedarvet reaksjon fra ur-arven fra nomadetilværelsen sin automatiske reaksjon for begrensende kaloriforbrenning.

… smiler vanebrytende …

mandag 8. mai 2023

Morgentanke: Snikende effekt …

Huske ditt og datt, er en øvelse i å sortere viktig fra mindre viktig og hente frem minner og forståelse til rett tid.

Hektiske aktiviteter og parallelle løp, skaper fort kryssende forståelse og tendenser av naturlig forvirring.

Naturlige tanker som plutselig gjenkjennes som mer gjentakende øvelse som en sakte skyggende tankesky.

… smiler saktere …

fredag 5. mai 2023

Morgentanke: Buktende vannmasser …

Alle sluttspurter har noe villskap over seg, hvor innsats bruser og bukter seg mot en definert målstrek.

Mantraet som spinner i det indre er: innsats gir følelsen av nærmere og nærmere.

… smiler passe fornøyd …

torsdag 4. mai 2023

Morgentanke: Høy vannstand …

Åpne sluser og masser av tidligere nedbør gir et forventet voldsomt inntrykk, hvor kraft fra avstand ikke direkte fremstår så farlig.

All observasjon på avstand oppfattes annerledes enn hva erfaringen midt i strømmen vil gi.

Masse er ikke nødvendigvis nok, dermed blir det synbar høy vannstand.

… smiler høyt …

onsdag 3. mai 2023

Morgentanke: Stille flater …

Underliggende dybde gir forskjellige effekter ved endring og bevegelse, hvor det dypeste påvirkes minst.

Som en taus og rolig overflate, foregår det mye mer mellom det øverste og det nederste.

… smiler naturlig stille …

tirsdag 2. mai 2023

Morgentanke: Krusning på vannet …

Et stille liv har alltid masser av kontraster og tegn på både ro og uro, hvor fremtoningen ikke direkte trenger å avsløre hva som nå gjelder.

Det åpenbare er ikke bestandig hva som gjenspeiles i det ytre, men en kombinasjon av kjennskap og gjenkjennbarhet.

Dermed kan overflatens krusninger tolkes som forandring, som kanskje vil vare kortere eller lengre.

… smiler i bevegelsen …