torsdag 31. mai 2018

onsdag 30. mai 2018

Morgentanke: Alltid nysgjerrig …

Forundring er reaksjonen som gjelder, om undring overraskes og ikke forventet erfares.

Søke etter nytt, er driven i det fokuserte, en kraft som har påvirkning fra opphavets vugge.

Hver dags oppdagelse, skyldes de nysgjerrige nykker og gir alltid mer oppdagelse.

Smiler alltid … smil ...

tirsdag 29. mai 2018

Morgentanke: Spørsmålet bor alltid i undringen …

Nysgjerrighet er assosiert med søken og ønske om mer viten, egenskaper som er nødvendig for artens tilpasningsdyktighet.

Felles forstått, gir felles undring på svar til spørsmål som ennå ikke er stilt.

Hvor, hva, hvorfor, hvordan og hvem, er typiske triggere til mer forstått.

Smiler til trodd forstått … smil ...

mandag 28. mai 2018

Morgentanke: Hvor er alltid et gjeldende spørsmål …

Søker etter tapte gjenstander, ting og tanker, en pågående aktivitet hvor de samme mekanismer benyttes.

Fysiske steder og ting, kan oppsøkes.

Tanker om noe som ennå ikke er åpenbart, må resonneres frem.

Felles for det fysiske og tenkte, hvor starter søket, hvor befinner det seg spor og hvor oppdages det tapte.

Smiler bortglemt … smil ...

fredag 25. mai 2018

Morgentanke: Kort er bare mindre langt ...

Korte og lange arbeidsuker, ender i fri og annerledeshet.

Kontraster gir forståelse, uro og hvile.

Smiler i et kort og langt perspektiv … smil ...

torsdag 24. mai 2018

Morgentanke: Monopol på vold …

Moderne stater baseres på monopol på vold, noe som ligger i grunnen av hva som egentlig regulerer hver dag.

Fakta som er nyttig å ha i bakhodet, at makt er essensen av tanken om å tilby trygghet.

Smiler av realiteten … smil ...

onsdag 23. mai 2018

Morgentanke: Hvor lever vi ...

Leve her og nå, er viktigere enn i fremtiden.

Leve her og nå, er riktigere enn i fremtiden.

Leve her og nå, er viktigere enn i fortiden.

Leve her og nå, er riktigere enn i fortiden.

Smiler her og nå … smil …

tirsdag 22. mai 2018

Morgentanke: Tilbake i tjeneste …

Hverdag er hverdag, fest er fest.

Alt til sin tid, er noe som fremstår selvfølgelig og nødvendig.

Tilbake fra fest, er det samme som kontrastenes oppmerksomhet.

En glede i å være oppmerksom på endringene og føle glede over både og.

Her blir verden oppfattet som den er, uavhengig av fest og glede.

Smiler fornøyd … smil ...

fredag 18. mai 2018

Morgentanke: Til mens vi går …

Bevegelse er nøkkelen til enhver forflyttelse, uansett om det fokuserte er rettet fra eller til.

Bare å smile underveis … smil ...

onsdag 16. mai 2018

Morgentanke: Veien blir …

Spankulerer ut i dagen, observerer omgivelsen og interagerer med det omkringliggende.

Hva som har vært, har vært og det som skal komme ligger alltid
der fremme, forsøker å være oppmerksom på øyeblikket.

Smiler godt til de omkring … smil ...

tirsdag 15. mai 2018

Morgentanke: Aldri sur …

Veien frem gjøres best med gleden i fokus, det å finne gleden i det lille, har gode utgangspunkter for enhver kommende situasjon.

Smiler for å oppheve sure tendenser … smil ...

mandag 14. mai 2018

Morgentanke: Ute på tur …

Hva er det som bryter monotoniteten, impulser fra andre og inntrykk som er annerledes.

Det å spasere i nye omgivelser, gir mulighet for inspirasjon fra andre og miljøet.

Smiler av å erfare annet … smil ...

fredag 11. mai 2018

Morgentanke: Hvem er vi …

Når spørsmålene dreies mot essensielle punkter, så ender de alltid opp med andre undringer.

Svaret er ikke interessant, da dette endres med tiden og forholdene som råder.

Forholder meg til flyten og forandringen, som alltid gir mer innsikt og forståelse.

Smiler nysgjerrig … smil ...

onsdag 9. mai 2018

Morgentanke: Hvordan er ...

Hvordan defineres innhold i dagen, av deg og meg i sammen.

Mens verden snurrer og tiden tikker, blir takten slik den blir.

Hvordan absolutt alt ender, avhenger av hvordan tingenes tilstand utvikles.

Smiler avventende … smil ...

tirsdag 8. mai 2018

Morgentanke: Hvorfor og hvorfor ...

Hvorfor finnes det innhold og i hvilken grad former dette dagen.

Er dagen allerede formet, slik at innholdet kun er en konsekvens av en forutbestemthet.

Smiler bestemt … smil ...

mandag 7. mai 2018

Morgentanke: Hvor er hva ...

Hvor befinner innholdet i dagen seg, er det her, her eller her.

Hva om innholdet befinner seg der, der eller der.

Uansett hvor eller hva, så er innholdet både her og der.

Smiler både hit og dit … smil ...

fredag 4. mai 2018

Morgentanke: Endring …

Forandring er naturens naturlige, når vår omgjør vinter til sommer.

Det eneste sikre, er at ingen ting er sikkert.

Dermed kommer tilstedeværelsen alltid opp med forandringer, som gir mer erfart enn før.

Smiler forsiktig med et ørlite endret smil … smil ...

torsdag 3. mai 2018

Morgentanke: Skyver starten …

Før eller siden starter dagen, hvor tidlig er like sent for de som er i gang nå som da.

Hva som er start, avhenger av stopp og da oppdages underveis, som er mesteparten av veien.

Punktene som tildeles i løpet av tilstedeværelsen, er en sammenhengende ferd fra den egentlige begynnelse til der det kjente ender.

Smiler fra start til fortsettelsen … smil ...

onsdag 2. mai 2018

Morgentanke: Avventer …

Dager og netter går uten at verken håpt eller bestemt avgjør innholdet på det som kommer.

Ønske om å hoppe av livets karusell, er en urealistisk tanke og helt uten mening.

Det å utsette å gjøre eller gjennomføre, er en naturstridig kraft for menneskeheten, noe som kun skaper klumper og hindere i egen tilværelse.

Griper dagen, lar vente være et ord og handling bli et smil … smil ...