torsdag 29. februar 2024

Morgentanke: Jordstamme …

Stammen i livet er historisk ervervet forståelse, som kan fungere som støtte når tvilen dukker opp.

Røttene våre går mye lenger enn vårt erfarte, et faktum som må oppdages og prissettes for å finne stødige steg mot det som ennå ikke forstås.

… smiler solid …

onsdag 28. februar 2024

Morgentanke: Sameksistens …

Et tre uten utstrakte grener er like virkelighetsfjernt for meg som grener uten tilhørende stamme.

Bildene som lages i tankene, snur opp og ned på virkelighetens muligheter.

Dermed roes det naturlig ned, hvor det surrealistiske velges bort.

… smiler som en krokete gren …

tirsdag 27. februar 2024

Morgentanke: Grenenes utstrekning …

En skog kan sees fra utsiden, innsiden og som et visualisert uttrykk for hva barndommens minner tillater.

Hvor grener naturlig fyller toppene på løvblader og er noe mer stamme nært på bartrær.

… smiler som en utstrakt gren …

mandag 26. februar 2024

Morgentanke: Stødig stamme …

Rak holdning og ærverdig hevet hodet, er fremtoningen enhver strak nordisk tresort viser frem i lavlandets skoger.

Blikket skuer oppover for å skimte himmelens kontrast mot det grønne, når benene rotløst er plantet oppe på jordsmonnet som balanserer røttene som holder stammene på plass.

… smiler stødig …

fredag 23. februar 2024

Morgentanke: Helgedagene kommer …

Innsats flyter og finner både ro og uro i oppgaver som naturlig ender eller fortsetter i en kontinuitet.

Gjentakelsens rytme kan gjenkjennes som nok en runde i tilværelsens kopierte ferd, som evig forsøkes forbedret til noe forståelig.

… smiler rytmisk …

torsdag 22. februar 2024

Morgentanke: Dag etter dag …

Stable her og stable der minutter som transformeres til timer, hvor dag etter dag blir neste nivå.

Finner roen i en tidsmessig utforbakke, hvor enden alltid butter mot noe som mer og mer minner om helg.

… smiler daglig …

onsdag 21. februar 2024

Morgentanke: I limbo …

Midt mellom helg som har vært og helg som kan komme, befinner knekkpunktet hvor reisen fra og til bytter nærhet til tidligere og kommende helg.

Hvor punktet mellom her og der fort kan oppfattes forvirrende tomt.

… smiler i midten …

tirsdag 20. februar 2024

Morgentanke: Dag på dag …

Hverken dagene som har gått, eller de som kan komme er mulig å endre på, det er kun her og nå som formes slik mulighetene faktisk tillater det.

Dermed er denne dag mer verdt enn hva som kan komme og hvertfall mer verdt enn hva som har vært.

… smiler i denne dag …

mandag 19. februar 2024

Morgentanke: Hverdagens dager …

Morgenene har stunder av ro, når koppen med kaffe startet tankene om hva som har vært og skal komme.

Øyeblikket balanseres her og nå, hvor nytelsen i det levde faktisk kjennes som noe bra.

… smiler hverdagslig …

fredag 16. februar 2024

Morgentanke: Trommer …

Et trommesett er et perkusjonsinstrument som vanligvis består av basstromme, skarptromme, tam-trommer og cymbaler.


Noe jeg har erfaring med og hvor det kanskje skulle kunne være et potensial.

… smiler i slaget …

torsdag 15. februar 2024

Morgentanke: Triangel …

Triangelet er klassifisert som en idiofon, som er en type perkusjonsinstrument som vibrerer av seg selv for å produsere lyd.

En innbilt lett oppgave, som jeg helt sikkert overrasket fort over.

… smiler forsiktig …

onsdag 14. februar 2024

Morgentank: Munnharpe …

Munnharper finnes i mange kulturer rundt om i verden, og de har blitt brukt i århundrer i både folkemusikk og klassisk musikk.

Særpreget i lyden som lages, noe som ennå ikke høres bra ut når jeg forsøker.

… smiler med munnen …

tirsdag 13. februar 2024

Morgentanke: Syngeboller …

En syngebolle er en klokkeformet beholder som lager en lyd når den vibreres.

Dette er noe jeg kan tenke meg å benytte for meditasjon og yoga.

… smiler avslappet …

mandag 12. februar 2024

Morgentanke: Klokkespill …

Klokkespill er et av de eldste musikkinstrumentene, og har blitt brukt i en rekke kulturer gjennom historien.

Et instrument jeg foreløpig ikke har planer om å kunne mestre.

… smiler pling og plong …

fredag 9. februar 2024

Morgentanke: Menneske eller maskin …

Rekkefølgen kan variere, alt ettersom hva som trengs utført og når.


Mennesket får ideer om noe ubegripelig, så støttes forståelsen av sortering og fremstilling av sammenhenger som ennå ikke oppfattes.

Maskinen får fritt utfolde seg i sitt gjøren, så settes bitene sammen og puslespillet komplementeres av både og.

… smiler sammen …

torsdag 8. februar 2024

Morgentanke: Oppfinnelse …

Oppfinneren som oppfinner oppfinnere.


Er egentlig overlevert arv fra generasjoner, hvor ideene alltid har vært til stede og hvor tidens endring er en direkte årsak til oppdagelsen.

… smiler oppfinnsomt …

onsdag 7. februar 2024

Morgentanke: System …

Når beslutningene baseres på maskinell bistand, så kan kliniske fakta være grunnlaget.


Hvor forvaltning har sin definisjon og tilgrensende begrensninger, hvor annen innsikt trengs for å støtte systemet som håndterer det kliniske.

Implementeringen må ivareta flere sider enn kun det tilrettelagte, dermed blir det en form for sammensmeltning av ideer og klinisk kalkulasjon.

… smiler systematisk …

tirsdag 6. februar 2024

Morgentanke: Maskin …

Hvor fort vi lærer av hverandre, er sånn passe raskt i forhold til forutsetningene.


Hva blir innsatsen for videre formidling av forståelse til enheter som ikke har oppmerksomhet, jo mye input om hvordan det levde egentlig er.

Det vanskeligste er å innse at all tolkning vil ha sine begrensede effekter, da ingen så langt har fasitsvaret.

… smiler maskinelt …

mandag 5. februar 2024

Morgentanke: Mennesket sin oppfinnelse …

Hva er øyeblikket og tilstedeværelsen som oppfattes her og nå?

Sekundet som nå kjennes, tikker videre og videre uavhengig av hva konstruksjonen tid faktisk er.

… smiler tidløst …

fredag 2. februar 2024

Morgentanke: Fortryllende …

Når noe er fortryllende, betyr det at det har en tiltrekningskraft som går utover det vanlige og kan skape en følelse av magi eller forhekset skjønnhet.

… smiler eventyraktig …

torsdag 1. februar 2024

Morgentanke: Fascinerende …

Beskrivelse av noe som er i stand til å vekke dyp interesse eller nysgjerrighet.

… smiler kraftig …