fredag 16. februar 2024

Morgentanke: Trommer …

Et trommesett er et perkusjonsinstrument som vanligvis består av basstromme, skarptromme, tam-trommer og cymbaler.


Noe jeg har erfaring med og hvor det kanskje skulle kunne være et potensial.

… smiler i slaget …