fredag 31. juli 2020

Morgentanke: Usynlige noter …

Hverdagens takt holder taktfast tak i vante gjøremål.


Rytmiske utførelser er unnagjort på mange ubevisste måter.


Som en rykning i foten, forsvinner det utførte ubemerket inn i passert fortid.


… smiler taktfast … smiler ...

torsdag 30. juli 2020

Morgentanke: Sirkulæte formasjoner …

Hverdagen går rundt og rundt, hvor innholdet ser ut til å falle på plass.


Grunnen vi alle står på, snurrer også rundt og rundt.


Ringene i vannet brer seg utover og innlemmer resten av overflaten.


Periodisk går det rundt og rundt for alle og enhver.


… smiler i sirkler … smil ...

onsdag 29. juli 2020

Morgentanke: Formskiftende figur …

Skråstilte flater som reflekterer, avslører morsomme perspektiver.


Bølgende hav, kan vise overraskende gjenspeiling.


Uansett er det utgangspunktet som er kilden og det reflekterte bare øyeblikkets viste.


… smiler til meg som meg … smil ...

tirsdag 28. juli 2020

Morgentanke: Tonedøv takt …

Dagens takt har rytmiske slag, som guider stegene gjennom dagen.


Hvor synkront bevegelsen i dagen oppfattes, er helt opp til hvor mottakelig fokuset er i øyeblikkene.


… smiler hit eit steg … smil ...

mandag 27. juli 2020

Morgentanke: Optisk forvrengning …

Hvor mye i en start, er også enden av syklusen.


Jo mer glidende forandringene skjer, dermed er endringene mindre tydelig.


Oppdagelsen av målgang, når starten så vidt oppfattes påbegynt.


… smiler i steget … smil ...

fredag 24. juli 2020

Morgentanke: Ankomst neste start …

Kontinuerlig bevegelse fremover, er retning på vår tid.


Dimensjonen hvor tid oppfattes som både her og der, er noe som forsiktig modnes.


Betraktninger om før, etter og nå, er noe som ansees som kjent.


Begreper som fremstiller fortid, fremtid og nuet, med forstått samtidighet, er hvor vi alle trenger mer trening.


… smiler foreløpig forundret … smil ...

torsdag 23. juli 2020

Morgentanke: Tilsynelatende likt …

Dager er dager og allikevel ikke.


Variasjon i dagen, er alltid tilstede.


Små endringer fremstår ikke helt like som noe tidligere.


Endringer er de små detaljer og ikke bare store.


… smiler nokså likt … smil ...

onsdag 22. juli 2020

Morgentanke: Viserne som viser …

Peke retning er hva piler egner seg best til.


Vandre hvileløst omkring, kan frustrere.


Det å guides i riktig retning, er åpenbart flott.


… smiler på veien … smil ...

tirsdag 21. juli 2020

Morgentanke: Tikk og takk …

Alle dager starter på en måte, som nødvendigvis ikke er lik enden.


De ganger oppstarten er bra, gir alltid tanker om en enda bedre fortsettelse.


Dager som starter mer melankolsk, har også tankesettet at dette blir enda bedre bare dagen kommer ordentlig i gang.


… smiler taktfast igjen … smil …

mandag 20. juli 2020

Morgentanke: Urverket …

Som et pålitelig maskineri, har vanen med å utøve aktivitet for fellesskapet på hverdager.


Det er noe beroligende i det taktfaste, en betryggende følelse som lager en forståelig forventning.


Selv buss for tog, er nå blitt en vane og en løsning som fungerer utmerket midt på sommeren, når mengdene av forflyttene er moderat.


… smiler taktfast … smil ...

fredag 17. juli 2020

Morgentanke: Fremme på en fredag …

Hverdager har ofte en rytmisk start og stopp, som går over i annen takt.


Punktet for begynnelse og slutt, har hver sin sjarm.


Her gledes det ekstra over å gå i retning av ny takt, hvor avrundingen er tegnet på det.


… smiler i steget … smil ...

torsdag 16. juli 2020

Morgentanke: Hvorfor …

Det mest løftede spørsmål som kan serveres, er det enkle ordet hvorfor.


Enkelte ord inneholder mer en selve det spurte, da det ligger mye bakenforliggende.


Det vanskeligste besvares raskt og uten dybde, da kompleksiteten ikke håndteres.


Enkle besvarelser, kan utbroderes i store proporsjoner på grunn av forståelse.


… smiler enkelt til det vanskelige … smil ...

onsdag 15. juli 2020

Morgentanke: Hvem er hvem …

Jeg er meg, men hvem er jeg oppfattet som.


Jeg er meg, slik jeg tror jeg er.


Jeg er meg, slik jeg liker å tro jeg er.


Jeg er meg, slik jeg tror du ser meg.


Jeg er meg, slik du ser meg.


Jeg er meg, slik du liker å tro at jeg er.


Jeg er meg, slik du tror jeg oppfatter at du tror jeg er.


Jeg ønsker egentlig bare å være meg.


… smiler som meg … smil ...

tirsdag 14. juli 2020

Morgentanke: Hva er hva …

Ikke alt som ser ut til å glitrer, er gull.


Himmelen er alltid blå, over skyene som tegner andre farger.


Stegene bakover, går også fremover.


… smiler godt forvirret … smil ...

mandag 13. juli 2020

Morgentanke: Hvorfor alle dager er forskjellige …

Dager kan likne på hverandre, men har alltid elementer av noe annerledes i forhold til dagen det sammenliknes med.


Så lenge jordkloden og alt på den ikke står helt i ro, så vil alltid effekten av sommerfuglenes vingeslag påvirke.


… smiler til alle nye dager … smil ...

fredag 10. juli 2020

Morgentanke: Fremme ved det neste steg …

Taktfast gange, gir forutsigbar rytme.


Et steg hit og et steg dit, så er bevegelsen i gang.


Forflytning er like mentalt som fysiskt, hvor underveis er stedet.


… smiler i steget … smil ...


torsdag 9. juli 2020

Morgentanke: Blikket ut av vinduet …

Introvert landskap har tendenser til å likne på omgivelsene som er sett og opplevd.


Alltid bra med etablering av ny inspirasjon, ved å la blikket sveipe over det passerte.


Hvor likt det drømte er realiteten, nesten som varianter av hverandre i parallelle verdener med forskjeller.


… smiler sammensatt … smil ...

onsdag 8. juli 2020

Morgentanke: Årstidene sammenblandes …

Snø og haggel midt på sommeren, varmegrader på vinteren og raske overganger som hvisker ut det som tidligere har vært tydelig vår og høst.


Overgangene er der, men ikke så markant tydelig som tidligere husket.


Månedene som nå bekler sesongenes årstider, har strukket og forskjøvet seg.


Punktvis dukker noe som likner på noe annet, midt inne i sesongenes mest markante.


… smiler med svingningene … smil ...

tirsdag 7. juli 2020

Morgentanke: Et steg hit og dit …

Retningen er satt og kursen går ubønnhørlig frem, små variasjoner tillater sideforskjøvet framsteg.


Underveis kan alt målsatt oppleves fokusert, noe ettertiden alltid vil kunne vurdere bedre.


Steg for steg, er uansett hva som kan utføres.


… smiler i steget … smil ...

mandag 6. juli 2020

Morgentanke: Stille aktivt …

Takten er endret og det fokuserte kan trekke frem detaljer som ikke nødvendigvis er prekære.


Utførelse av oppgaver, har nyanser av detaljer og trenger nødvendigvis ikke være mindre viktige.


Perspektivet for hvilke tanker som er gjeldende, avgjør hvor bærekraftig utviklingen blir.


… smiler fokusert … smil ...

fredag 3. juli 2020

Morgentanke: Tilbake på sporet …

Vandring på umerkede stier, gir mye oppdagelse og følelsen av periodisk usikkerhet.


En veibane som ikke har annet enn terrengets tolkede formasjon som forståelse av videre kurs, gir tvilen plass.


Konklusjonen underveis, er at omgivelsene tolkes til å stemme, hvor stegene igjen finner noe som oppfattes tydeligere som stien som følges.


… smiler til sporene … smil ...

torsdag 2. juli 2020

Morgentanke: Tankene snur og vender …

Det å vende seg bort fra retningen som først var tenkt, skaper andre perspektiver.


Oppdagelse av annen forståelse, finner frem fra nye vinkler.


Et komplett bilde dannes tilslutt, når tilbakeblikket inneholder tilstrekkelig med erfart.


… smiler til mer forståelse i fremtiden … smil ...

onsdag 1. juli 2020

Morgentanke: Kilde som inspirerer …

Påvirkninger fra det erfarte, er oppdagelser av sammenhenger som former øyeblikket.


Kjeden som fører øyeblikket over i det neste, har lenker til hva som er tilbakelagt av forståelse.


Knytningen fra hva som har vært, kobler øyeblikket med det som skal komme.


… smiler her og nå … smil ...