fredag 30. juli 2021

Morgentanke: Rødt …

Trafikklyset viser sin ventefarge, hvor blikket løftes opp for å oppdage bekreftelsen på fargenyanser av hvite flotte skyer, blå huller og en skinnende stråle som bryter gjennom og forsterker gressets friskhet.

Alle farger skal med, når nattens mørke har sluppet og fuglene kvitrer flott, da er det godt å stoppe opp og bare være i de vidunderlige farger som naturlig omslutter oss alle.

… smiler sprakende godt … smil ...

torsdag 29. juli 2021

Morgentanke: Grønt …

Håpet har en lysere utgave og gresset ser friskt ut, det er bare å kjenne sommerens fargeprakt og nyte det å gå barbent.

Flott å se den noe matte grønnfargen, få en vask og fremstå enda mer fargefull.

Sommer er sommer og grønt er skjønt.

… smiler med farger fra sommer … smil ...

onsdag 28. juli 2021

Morgentanke: Gult …

Mellom byger, skyer og tåke titter solen frem i enkelte sprekker i skylaget, hvor magiske stråler brer seg helt fra det fjerne og ned til det helt nære.

Skylandskapet danner scener med strukturer og skinnende sky flater, ser nesten ut som en gyllen og gulaktig by i himmelen.

… smiler drømmende … smil ...

tirsdag 27. juli 2021

Morgentanke: Grå …

Hverdager har flere farger, hvor assosiasjonen fort sklir over i nyanser av noe grått.

Spennet av hva som oppleves som sammenblanding av hvitt og sort, har utrolig mange nyanser av magiskt dyp.

… smiler tydelig … smil ...

mandag 26. juli 2021

Morgentanke: Blå …

Vannet reflekterer himmelen, hvor da utsikten er pyntet med klar fin farge, både oppe og nede på overflaten som strekker seg lenger og lenger frem, helt til blåfargene møtes i horisonten.

… smiler til fargene … smil ...

fredag 23. juli 2021

Morgentanke: Fremme nei aldri …

Stegene som er utført oppsummeres og den siste lille kursendring justeres ørlite grann, slik at målsatt blir det tilbakelagte ved enden.

Hvor godt disponert tilgjengelige ressurser har fått bidra, blir etterarbeidet og læring for fortsettelsen mot nytt mål.

Når omfanget forstås sånn noenlunde, da er det realistisk strekk i det målsatte, som skjerper og driver kontinuerlig forbedring av det utførte.

… smiler fornøyd … smil ...

torsdag 22. juli 2021

Morgentanke: Overivrig disponering …

Med mer tilbakelagt enn gjenværende, så kjennes restkraften stor, hvor innsatsen fort kan intensiveres om nødvendig.

Viljen til å komme frem er en sterk drivkraft, hvor nærhet til målgang gir overivrig ønske om ekstra innsats.

Nøkternt må iveren stagges og realismen oppdages, da distansen skal gjennomføres på en fornuftig måte.

… smiler nesten fremme … smil …

onsdag 21. juli 2021

Morgentanke: Balanserende midtpunkt …

Etter tilbakelagt og fremfor halvveis til målsatt, så oppfattes sannsynligheten for riktig fordeling av innsats.

Iver og realisme konkretiseres og delmål justeres med tilpasset innsats, slik at det er harmoni i utførelsen for det som kommer.

Med balanserende forståelse, så er oppfattelsen mer i synkronitet med hva som disponeres av innhold og kraft.

… smiler balansert … smil ...

tirsdag 20. juli 2021

Morgentanke: Naturlige krefter som kolliderer …

Det å forvente er en øvelse i forståelse, hvor realitetene er sjekkpunkt for kunnskap.

Som uvitende er det enklere å tro at innsikten er nære, mens læring gir oppfattelse av kompleksitet.

Overivrig forventning i oppfattelse av førsteinntrykket, er som oftes på kollisjon med forståelsen av omfanget.

… smiler tålmodig … smil ...

mandag 19. juli 2021

Morgentanke: Suksess og katastrofe …

Balansen avgjør om tiden var riktig eller ei, når forventninger og utført oppsummeres.

Hva som gjøres eller ikke, har alltid balanserende forståelse av innholdets grad av vellykkethet og ikke utført.

Hvor realistiske målene var og hvor mye utført, henger tett sammen og gir resultat som baseres på innsikten.

… smiler avventende … smil ...

fredag 16. juli 2021

Morgentanke: Jubel og kanari …

Rett før enden av det nye påbegynte finnes gleden i å være fremme ved begynnelsen av eventyret som fortsetter, hvor slutten naturlig er starten på det som blir videre ferd.

… smiler i en evig glede … smil ...

torsdag 15. juli 2021

Morgentanke: Tikk takk …

Tiden bare flyr når en har det fint og opplevelsen av det motsatte, skjer om det ikke er noe som skal utføres. Underlig hvordan det tikkende sekund kan fremstå, som både tregt og raskt.

… smiler i bevegelsen … smil ...

onsdag 14. juli 2021

Morgentanke: På stedet hvileskjær …

Midtveis og utsikt utover tilbakelagt og gjenværende etappe, bare å nyte roen i det taktfaste som har ført frem meg så langt og fortsette standhaftig videre etter følt tilstedeværelse.

… smiler underveis … smil ...

tirsdag 13. juli 2021

Morgentanke: Høyre og venstre fot frem …

Frem, frem og fremover er retningen som alle påbegynte etapper har, noe som gir tilbakelagt og sørger for god driv på ferden.

… smiler i steget … smil ...

mandag 12. juli 2021

Morgentanke: Takt og tone …

Oppførsel er helt avgjørende for hva som anses som rett og riktig, en selvfølgelighet og slik er det bare her.

… smiler av glede … smil ...

fredag 9. juli 2021

Morgentanke: Fremfor målstreken …

Siste biten av etappen har en seighet i seg som håndteres, da nærhet til mestring kan føles.

Med tilbakelagt innsats i minne, fremstår det framtidige helt greit og taklbart.

Nesten helt fremme kan tilmålt kraft brukes helt opp, slik at reserven ikke trenger å være større enn nødvendig.

… smiler og smiler … smil ...

torsdag 8. juli 2021

Morgentanke: Godt avsted …

Alle begynnelser har masse forventning om hva som blir ferden videre.

Underveis oppdages reell forståelse av hva veien har blitt og hvor målet er i forhold til forventet.

Midtveis er kunnskapen mer tydelig enn ved startstreken og mengde innsats er balansert.

Nesten fremme og sprudlende klar for porsjonering av effekten som er igjen.

… smiler godt underveis … smil ...

onsdag 7. juli 2021

Morgentanke: Utfordring i dagen …

Etter en god natts søvn, venter en ny dag på å formes i forhold til innsatsen som ytes.

Det er kanskje feil å si at dagen formes, da det er min tilstedeværelse som finner sin plass i både dager og netter.

Dermed er det kommende alltid avhengig av hva som velges, for at min takt passer inn i en evige syklus.

Nye oppdagelser er eneste ferd som gir forståelse og læring i hva som bringer mer i dagene.

… smiler nysgjerrig … smil ...

tirsdag 6. juli 2021

Morgentanke: Sten på sten …

For et godt og holdbart indre, må et solid fundament gi støtte til fasaden.

En nitidig prosess som sørger for at det ene støtter det andre, hvor underlaget og resten har en varig soliditet.

Gårsdagens innsats har bindinger til alle de foregående dager, med blikk på hva som skal komme.

Den evige pågående tilstedeværelsen, har direkte koblinger til hva som har vært og hva som blir.

… smiler bit for bit … smil ...

mandag 5. juli 2021

Morgentanke: Fortsette videre …

Tanker om mållinjer og startstreker, gir en oppstykket forståelse av livet natur.

Hvor deler bare er håndterbare stykker for begrensningen i den helhetlige ferd, som et levd liv består av.

Kontinuerlig flyt er hva tilstedeværelsen består av, uavhengig av individuell ferd fra A og til B.

Begrensningen som alle starter og stopper representerer, er forståelses oppstykkede biter hvor innsats skjerpes.

… smiler forsiktig i steget … smil ...

fredag 2. juli 2021

Morgentanke: Fremme ved taktens nye begynnelse …

Oppdagelse på oppdagelse og undring over det oppdagede, en runddans som skaper mer og mer undring.

Alle reiser kommer tilslutt frem til det punkt hvor det neste naturlige bare inneholder enda mer.

Hvor kursen settes avhenger av hva erfaringen finner av forståelse underveis og hvor målet alltid justeres for den neste etappe.

Taktfast fortsetter det rytmiske med resonans fra hjerteslagenes takt og sprudlende livskraft.

… smiler på nytt og nytt … smil ...

torsdag 1. juli 2021

Morgentanke: En to tre …

Start, midt og slutt har forskjellig intensitet, hvor slagkraften er varierende flott.

Ivrig start, vedvarende trøkk og sluttspurt som komplementerer det tilbakelagte i sin takt.

Taktfaste fingre som vaier etter driven som fremprovoserer naturlig samtakt.

… smiler på en to og tre … smil ...