mandag 30. april 2018

Morgentanke: Fabeldyr …

Fantasi og kreativitet passer som hånd i hanske og er avhengig av realitetens nærhet, for å finne konkret kontrast.

I det absurde, fremstår hunkjønn som livets vugge og hankjønn som enhjørning.

Vris bildet blir proporsjonene ute av perspektiv og realismen fremstår tydelig og totalt urealistisk.

Smiler absurd, men realistisk … smil …

fredag 27. april 2018

Morgentanke: Være meg selv i et annet perspektiv …

Hvor er jeg, hvem er jeg og hvorfor er jeg.

Det finnes mange spørsmål som vrir og vender på undringen i enhver situasjon.

Fantasi som sammenblandes med det virkelige, det er her skjæringspunktene mellom ønsket og håpet har grobunn.

Det å visualisere og realitetsorientere tankene gir en mer klar oppfattelse av hvem som er hvor og hvorfor.

Smiler forvirret glad … smil …

torsdag 26. april 2018

Morgentanke: Aldri før skjedd …

Friskt utsyn, noe som aldri tidligere er sett - Vuja de.

Smiler helt nytt… smil ...

onsdag 25. april 2018

Morgentanke: Allerede sett …

En oppdagelse av noe som kjennes ut som allerede oppdaget - Deja vu.

Smiler igjen … smil ...

tirsdag 24. april 2018

Morgentanke: Tidlig kan være tidligere ...

Sent kan bli til tidlig, bare det blir sent nok.

En sirkelrund klokke gir forståelsen av kontinuitet og en evig bevegelse fra sekund til sekund.

Hvor tidlig er punktet som skiller sent fra tidlig.

Smiler undrende … smil ...

mandag 23. april 2018

Morgentanke: Bedre sent enn senere …

Noen starter tidlig, andre senere.

Hva som er svaret, er avhengig av spørsmålet.

Fasit er noe som baseres på kjent kunnskap og er dermed fort utdatert.

Smiler bredt og sent … smil ...

fredag 20. april 2018

Morgentanke: Krydrer tilværelsen med glede …

Fokus på læring, er det som setter farge.

Farge i dagen, gir grunnlag for det lærte.

Grunnlaget er essensen av innholdet.

Innholdet blir bedre prissatt med kontrastens krydder.

Smiler til gleden … smil ...

torsdag 19. april 2018

Morgentanke: Svømmer i livets kaos …

Kursen for målet, inneholder ofte krysning av mørke dybder.

Retningen påvirkes av øyeblikkenes kraft, ut av kurs er bare en tilstand underveis.

Målbildet forandres, da perspektivene får nye avstander og konturer blir konkrete krumninger på landskapets fremtoning.

Smiler standhaftig på kursen … smil ...

onsdag 18. april 2018

Morgentanke: Kaver rundt i tilværelsen …

Nysgjerrigheten beveger og flytter på kjente ting, hvor oppdagelse da plutselig er hva som skjer.

Bare det å våge seg ut i ukjent farvann, gir mye av ikke ventet.

Smiler godt kavende … smil …

tirsdag 17. april 2018

Morgentanke: Mageplasker og nye spennende forsøk …

Ved endt reise, er det alltid trist å oppsummere alt som ikke ble opplevd.

Passivt sittende i en krok, er oppskrift på å være trygg for egne uheldige forsøk på oppdagelse.

Ordtaket med innholdet om å våge for å vinne, gjelder til enhver tid.

Smiler vågalt … smil ...

mandag 16. april 2018

Morgentanke: Spankulerer rundt i hverdagens utfordring …

Enhver ny dag, har potensialet for noe mer enn alle gårsdager.

Oppdagelsene står i kø, menneskehetens styrke er å oppdage der andre allerede har oppdaget.

Fryktløs erfaringsdeling, er der hvor læringen beveger seg frem og i mellom individene vi alle er.

Smilet utfordrende … smil ...

fredag 13. april 2018

Morgentanke: Hvor enkelt ...

Det vanskelige er egentlig enkelt, da løsning er eneste mål.

Alle kan løse enhver oppgave, selv om det løses på den eller den måte, så er nøkkelen løsning.

Om noen løser en allerede løst oppgave, så er det like naturlig som at verden går videre.

Smiler enkelt … smil ...

torsdag 12. april 2018

Morgentanke: Sol ute er utgangspunkt for sol inne …

Kilden til liv, er kraften som påminner om dette.

Solen titter ned fra en helt blå himmel, bedre kan dagen ikke starte.

Slipper solen helt inn, til det vinterkalde området som fort tiner opp til en vårlig utforming.

Smiler med vårsolen … smil ...

onsdag 11. april 2018

Morgentanke: Stimuli for våkenhet ...

Kaffekopp en, kaffekopp to og kaffekopp tre, dermed er morgenstunden i gang med å våkne med hjelp av rykende kopper.

Hvor punktet der drømmene slipper tak for å gi plass til våkenheten, er i skjæringspunktet hvor mye interessante tanker blandes med drømmestøv.

Glippende øyne som blir mer og mer åpne, et tegn på at kroppen er klar for den kommende dag.

Smiler med kaffekoppen i hånden … smil ...

tirsdag 10. april 2018

Morgentanke: Med introvert fokus i startgropa ...

Alle utfordringer startes med indre refleksjon, før egen forvaltning har funnet ut av hva som vites om tematikken.

Hvor lange øyeblikker som benyttes, er forskjellig fra type oppdaget innsikt.

Som en tretrinnsrakett ageres og forstås det:

Det oppdages, det forvaltes og det responderes.

Smiler fra det indre og ut … smil ...

mandag 9. april 2018

Morgentanke: På utsiden med blikk innover …

Hvor mye inkluderes i begreper, når fokuset er snevert, veldig lite.

Felles oppfattede utfordringer, er noe som inkluderer flere forskjellige mennesker til å se det samme.

Balansen mellom det snevre og felles inkluderende, er en reell utfordring om ytre trusler ikke er forstått som den samlende kraft.

Smiler og smiler på utside og innside … smil ...

fredag 6. april 2018

Morgentanke: Solen påvirker følelsen av tid …

Et opplyst ansikt, har toleranse, romslighet og bedre evnen til å ta imot ukjent forståelse.

Kraftens kilde har en naturlig evne til å fylle på med det livgivende og spre mer kapasitet til å håndtere oppgaver og gjøremål innenfor forventet horisont.

Strålene gir og mottaker omsetter på en måte som påvirker omgivelsene naturlig positivt.

Smiler til solen … smil ...

torsdag 5. april 2018

Morgentanke: Gjøremål uavhengig av tid ...

Ferie og hverdag er forskjellige begreper på dagene som er her, om det er tid for fri eller arbeid, er noe som  aktivitet og fokus holder styr på.

Alt som skjer det skjer, uavhengig om tidspunktet er natt, dag, ferie eller arbeidstid.

Det kunstige skillet mellom stadiene og type gjøremål, er med på å båssette livets helhet.

Livet er nemlig en reise fra fødsel til slutt, en naturlig flyt som inkluderer absolutt alt på reisen.

Smiler inkluderende og godt … smil ...

onsdag 4. april 2018

Morgentanke: Mye rekker mer …

Høy aktivitet gir mye gjort og ingen aktivitet gjør at ingenting blir gjort, hva som er best når, er helt avhengig av forholdene som råder.

Mye er bra, når mye skal utføres.

Lite er best, når lite skal gjøres.

Balanse er kraften som fordelen, hvert individ må gripe sin naturlige del og alltid bidra med sitt.

Dermed rekker vi alle å smile masse … smile ...

tirsdag 3. april 2018

Morgentanke: Fri og høytid …

Hverdag og fest, er like godt å føle i ukedager som i helg.

Mandager kan også oppleves som en helgedag, om den inkluderes i helgens omfang.

Som oftest er helg adopsjon av hverdagen knyttet til høytidsdager med fri.

Smiler igjen hverdagslig … smil ...